• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Podwyżki cen gazu. Spółdzielnie i niektóre wspólnoty zapłacą nawet kilkaset procent więcej

Robert Kiewlicz
7 stycznia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat URE zatwierdził nowe taryfy na gaz dla PGNiG
W części lokali zarządzanych przez przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe ceny gazu mogą wzrosnąć od 1 stycznia nawet o kilkaset procent. W części lokali zarządzanych przez przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe ceny gazu mogą wzrosnąć od 1 stycznia nawet o kilkaset procent.

Ceny gazu poszybowały. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla odbiorców indywidualnych na 2022 r. - rachunki wzrosną nawet o 58 proc. Jeszcze wyższe opłaty czekają część członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy nie mają podpisanych osobnych umów na dostawy gazu i korzystają z własnych zbiorczych kotłowni gazowych - objęci są tzw. stawkami wolnorynkowymi, w które nie ingeruje regulator. W takich wypadkach podwyżki cen gazu sięgają nawet kilkuset procent.Gaz droższy nawet o 58 proc., prąd o 24 proc. URE wydał zgodęCzy obawiasz się dalszego wzrostu cen energii i gazu?

- Dziura związana z nowym sposobem rozliczania cen gazu powoduje ogromne spustoszenie w portfelach szarych Polaków - pisze pan Marcin, czytelnik Trojmiasto.pl. - Przykład z mojego podwórka. Mamy firmę, która dostarcza ciepło do okolicznych bloków. Kotłownia ta jest odbiorcą gazu, który "konwertuje" mieszkańcom detalicznym na ciepło w kaloryferach. Biorąc pod uwagę fakt, że pośrednik ten jest firmą, stawki otrzymał jak firma i gwarantowane podwyżki nieprzekraczające dla odbiorców detalicznych 54 proc. nie mają tu zastosowania. Opłaty przed podwyżką wynosiły 4 zł za metr kwadratowy mieszkania, teraz wynoszą 9,30 zł. Koszt utrzymania mieszkania 54 m kw. ze wskazanym zużyciem wody zimnej na poziomie 12 m sześc. to dziś 938,58 zł. Gdyby wspólnota miała własną kotłownię, mogłaby jako "detalista" kupować na własny użytek gaz po preferencyjnych cenach i mieć normalne stawki. Tu, biorąc pod uwagę to, że pośredniczy firma kupująca gaz, którym ogrzewa nasze "rury", stawki te nie wchodzą w grę. Niestety, bloki na własne kotłownie nie mogą sobie pozwolić z uwagi na zbyt małą kubaturę pomieszczeń typu piwnica.

Podwyżki cen gazu dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnotW sprawie podwyżek cen gazu dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot Urząd Regulacji Energetyki wydał już stanowisko. Twierdzi w nim, że każdy indywidualny odbiorca gazu ma możliwość wyboru pomiędzy ceną gazu zatwierdzoną przez prezesa URE a stawkami rynkowymi.

Rekompensaty za wzrost cen energii już od stycznia 2022 r.Co ważne, stanowisko regulatora ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy gospodarstwa domowe skupione w ramach np. wspólnoty czy spółdzielni nie posiadają indywidualnych liczników zużycia paliwa gazowego i są rozliczane przez jednego właściciela lub zarządcę budynku na podstawie odczytów ze wspólnego opomiarowania.

Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez prezesa URE. Warianty zawierania umów i rozliczania odbiorców korzystających z gazu na cele gospodarstw domowych według taryf zatwierdzonych przez prezesa URE.

- Należy przy tym podkreślić, że takie przypadki należą do zdecydowanej mniejszości w naszym kraju, bowiem znaczna większość odbiorców w gospodarstwach domowych ma indywidualne liczniki. Oznacza to, że w przeważającej części stroną umowy ze sprzedawcą gazu są indywidualni odbiorcy, a jedynie niewielka część odbiorców jest "zaopatrywana" na zasadach przewidzianych w prawie energetycznym przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych (wtedy to ten podmiot jest stroną umowy ze spółką obrotu) - czytamy w stanowisku URE.

Energa z zyskiem wyższym o prawie 250 proc. niż przed rokiemJeśli zatem indywidualni użytkownicy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym zużywający gaz na potrzeby tego gospodarstwa ze względu na uwarunkowania techniczne nie dokonują sami zakupu i rozliczenia zużytego gazu, a takich zakupów dokonuje zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego, w ocenie prezesa URE do rozliczeń za paliwo gazowe zastosowanie powinny mieć ceny z taryf zatwierdzanych przez regulatora. Stanowisko to dotyczy również zakupów gazu dla kotłowni, jeśli jest ona częścią wspólnoty i jeśli w takiej kotłowni nie jest prowadzona odrębna działalność gospodarcza.

Nowelizacja prawa energetycznegoKlub Koalicji Obywatelskiej przygotował projektu nowelizacji Prawa energetycznego. Zakłada on, że wszyscy indywidualni odbiorcy gazu będą mieli takie same taryfy. Zmienia on definicję odbiorcy indywidualnego, jeśli chodzi o Prawo energetyczne, definiując go tak, że bez względu na to, czy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, w bloku, ma umowę bezpośrednio z gazownią czy reprezentuje go spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, to każdy z lokali będzie miał stosowaną tę samą taryfę, chronioną przez URE.

Podwyżki cen energii. Prąd i gaz będą jeszcze droższeZmiany w prawie szykuje też Prawo i Sprawiedliwość.

- Przygotowaliśmy rozwiązanie ustawowe, zakładające, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą w całości objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą z nich wyłączane - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Przepisy te mają obowiązywać wstecznie, od 1 stycznia 2022 r.

 • Jak skorzystać z taryfy na gaz.

Uwolnienie cen gazu dla gospodarstw domowych już w 2024 r.Dla odbiorców indywidualnych ustawa przewiduje uwolnienie cen gazu od 1 stycznia 2024 r. Odległy termin został ustalony w ustawie z 2016 r., aby zapewnić gospodarstwom domowym czas na przystosowanie się do nadchodzących zmian oraz edukację w zakresie przysługujących im praw, m.in. do zmiany dostawcy gazu w przypadku, gdy dotychczasowy nadmiernie podnosi cenę.

Ceny paliwa i energii. Rządowe obniżki będą kosztowały ponad 1,5 mld złMinisterstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że nie ma podstaw do powielania informacji medialnej, dotyczącej sięgającego nawet 100 proc. wzrostu cen  gazu w roku 2024.

- Pomimo drastycznych podwyżek cen gazu resort nadal zachęca obywateli do inwestowania w instalacje gazowe, które są bardziej ekologiczne i efektywne. Gaz ziemny pozwala bowiem na znaczące ograniczenie emisji CO2, a także substancji, które odpowiedzialne są za powstawanie zjawiska smogu w polskich miastach - wyjaśnia resort środowiska.

Można składać wnioski o dodatek osłonowyDodatek osłonowy to nowe świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającym zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2,1 tys. zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1,5 tys. zł na osobę w rodzinie. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód za 2020 r., po 1 sierpnia dochód za 2021 r.

Przebieg procesu zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych. Przebieg procesu zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych.

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia. Stawki kształtują się następująco:

 • - gospodarstwa 1-osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 2-3-osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 4-5-osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 6- i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1150 zł rocznie.

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych. Działania RPP niewystarczająceJeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są podwyższone:

 • - gospodarstwa 1-osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 2-3-osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 4-5-osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł rocznie,
 • - gospodarstwa 6- i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Wymagane dokumenty można dostarczyć, w zależności od miejsca zamieszkania, do danego urzędu miasta lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

URE chce zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowegoWarto przypomnieć, że w grudniu 2021 r. wprowadzono maksymalny próg dla podwyżek cen gazu w gospodarstwach domowych. Weszła bowiem w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Zmiany wprowadzone tą nowelizacją, w części dotyczącej zasad kalkulacji taryf, mają zapobiec ryzyku jednej, skumulowanej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 r. i jednocześnie zapewnić sprzedawcom tego paliwa możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem gazu na potrzeby swoich klientów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Prezes Urzędu Regulacji energetyki w licznych wypowiedziach medialnych zapowiedział też, że nie będzie kolejnych podwyżek cen gazu w 2022 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (477)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane