• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Do czerwca wywiozą skażoną ziemię z Gdańska

Szymon Zięba
16 maja 2024, godz. 07:00 
Opinie (133)
Oczyszczanie skażonego teren dawnego Szańca Zachodniego w Nowym Porcie.
 Oczyszczanie skażonego teren dawnego Szańca Zachodniego w Nowym Porcie.

Skażona odpadami paliwowymi ziemia z Szańca Zachodniego w Nowym PorcieMapka zostanie wymieniona i wywieziona do czerwca tego roku. Prace nad przywróceniem malowniczych terenów mieszkańcom Gdańska przebiegają zgodnie z planem. Docelowo, zgodnie z pierwszą w historii uchwałą obywatelską z 2012 roku, ma tu powstać park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Będziesz odwiedzać Szaniec Zachodni po stworzeniu tam parku?

Co odkryto na Szańcu Zachodnim? Chemikaliów więcej niż zakładanoPrzypomnijmy: w trakcie remediacji Szańca Zachodniego wykonawca robót natrafił na inne źródła zanieczyszczeń, których nie obejmowała wydana wcześniej decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ustalająca plan przeprowadzenia prac.

Podczas robót w jednym z obszarów odkryto substancje smołopodobne. W innej części Szańca Zachodniego zanotowano występowanie ciekłych substancji ropopochodnych na zwierciadle wód gruntowych. Zanieczyszczenia te nie były wcześniej udokumentowane.

Zbiorniki paliwowe na Szańcu Zachodnim stały jeszcze przed II wojną światową. Baza paliwowa działała w tym miejscu do końca XX wieku. Zdjęcie z 1937 roku. Za: fotopolska.eu.
 Zbiorniki paliwowe na Szańcu Zachodnim stały jeszcze przed II wojną światową. Baza paliwowa działała w tym miejscu do końca XX wieku. Zdjęcie z 1937 roku. Za: fotopolska.eu.
W procesie przygotowań do rozpoczęcia robót remediacyjnych wykonano odwierty w gruncie. Badania te nie wykazały występowania tych substancji w tej lokalizacji na taką skalę. Odwierty nie wykazały zanieczyszczeń wgłębnych w tych miejscach.

- Obecnie prace idą zgodnie z harmonogramem. Zakończono wykonywanie pionowej bariery uszczelniającej. Trwają przygotowania do ułożenia specjalnej maty na dnie wykopu. Równocześnie trwa proces sczerpywania ze zwierciadła wody gruntowej substancji ropopochodnej oraz wydobycie i wywóz zanieczyszczonego gruntu - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.


Park o powierzchni 3 ha. Dlaczego najpierw trzeba oczyścić teren?Park na terenie Szańca Zachodniego ma mieć powierzchnię ok. 3,6 ha. Wcześniej jednak teren musi zostać oczyszczony.

Badania laboratoryjne próbek gruntu wykonane do projektu planu remediacji, które zostały pobrane ze wspomnianego terenu, wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi, np.:
  • składników benzyn (przy maksymalnej dopuszczalnej zawartości - w mg/kg suchej masy - wynoszącej 50, sięgające: 14 728, 14 140, 14 284),
  • składników oleju (przy maksymalnej dopuszczalnej zawartości - w mg/kg suchej masy - wynoszącej 1000, sięgające: 4509, 4722, 6014, 8901, 10 606, 19 056, 21 791).


Miejsca

  • Orlen Gdańsk, Miałki Szlak 14

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (133)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane