• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dwa podejścia do projektu tego samego mostu. Wzrost kosztów wymuszony zmianą konstrukcji

Krzysztof Koprowski
29 sierpnia 2023, godz. 07:00 
Opinie (65)
Tak obecnie wygląda most nad Kanałem Rudnickim w ciągu ul. Osiedle - Opłotki. Tak obecnie wygląda most nad Kanałem Rudnickim w ciągu ul. Osiedle - Opłotki.

Most nad Kanałem RudnickimMapka na granicy Olszynki i Rudnik zostanie zastąpiony nową przeprawą. Na prace budowlane trzeba jednak poczekać. Niezbędne było ogłoszenie nowego przetargu na dokumentację. Po podpisaniu pierwszej umowy podjęto decyzję o zmianie konstrukcji, w efekcie czego łączny koszt przygotowania projektu wzrósł o ok. 118 tys. zł.Czy należało zmienić konstrukcję mostu nad Kanałem Rudnickim?

Obecnie w ciągu ulic Osiedle - Opłotki znajduje się "tymczasowy most typu DMS 65", który jest w złym stanie technicznym, a jego szerokość nie pozwala na swobodny ruch dwukierunkowy.

Docelowo w tym miejscu planowana jest budowa nowej przeprawy, dostosowanej do współczesnego natężenia ruchu, w tym możliwości przejazdu jednocześnie w obu kierunkach autobusów komunikacji miejskiej.

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła w sierpniu 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Most nad Kanałem Rudnickim łączy Olszynkę z Rudnikami i stanowi ważne połączenie w ruchu lokalnym. Most nad Kanałem Rudnickim łączy Olszynkę z Rudnikami i stanowi ważne połączenie w ruchu lokalnym.

Zmiana technologii wykonania po rozstrzygnięciu przetarguW drugim podejściu, w przetargu ogłoszonym we wrześniu 2021 r., wpłynęły dwie oferty:
 • Konsorcjum przedsiębiorstw z Gdańska: OptemConsult sp. z o. o. (lider) oraz Optem s.c. (partner) na kwotę 141 450 zł
 • BAK sp. z o.o. z Bydgoszczy na kwotę 295 200 zł

Urzędnicy w listopadzie 2021 r. wybrali ofertę tańszą, która jednocześnie mieściła się budżecie zarezerwowanym na ten cel w wysokości 142 598,64 zł.

Na przygotowanie pełnej dokumentacji przewidziano - zgodnie z zapisami przetargu - 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dokumentacja nie została jednak ukończona, ponieważ po podpisaniu umowy podjęto decyzję o zmianie konstrukcji nad Kanałem Rudnickim.

- Po przystąpieniu do pozyskiwania uzgodnień przez biuro projektowe okazało się, że maksymalna rzędna zwierciadła wody w Kanale Rudnickim, czyli poziomu, jaki zostanie osiągnięty przez wodę w przypadku dużych opadów, będzie powodować zalewanie dołu konstrukcji - mówi Ewa Parafjanowicz-Potuczko, kierownik Biura Komunikacji Społecznej w DRMG.
Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń i rekreacja na Rudnikach Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń i rekreacja na Rudnikach
Jak zagospodarować teren nad Opływem Motławy na Olszynce? Jak zagospodarować teren nad Opływem Motławy na Olszynce?
Istniejący most zostanie zdemontowany oraz - zgodnie z najnowszym przetargiem - zastąpiony przepustem. Istniejący most zostanie zdemontowany oraz - zgodnie z najnowszym przetargiem - zastąpiony przepustem.

Wynagrodzenie za przygotowania do niezrealizowanego projektuJak tłumaczą urzędnicy, wymusiło to przeprojektowanie planowanej nowej przeprawy przez Kanał Rudnicki na przepust zamiast typowej konstrukcji mostowej, która była przedmiotem pierwszego postępowania przetargowego.

- Zostaliśmy zobligowani odstąpić od umowy, ponieważ kontynuowanie prac projektowych przy zmienionych warunkach byłoby sprzeczne w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie było też podstaw, aby wykonawcę projektu obciążyć karami umownymi - dodaje Parafjanowicz-Potuczko.
Konsorcjum firm z Gdańska za wykonane prace projektowe - pozyskanie części materiałów niezbędnych do przystąpienia do projektu, w tym map oraz wykonanie części prac projektowych, otrzymało wynagrodzenie w wysokości ok. 45 tys. zł.

Kolejne podejście do projektu budowy nowej przeprawyW maju 2023 r. ogłoszono ponownie przetarg na projekt przebudowy przeprawy przez Kanał Rudnicki - tym razem już w formie przepustu. W postępowaniu oferty złożyły cztery firmy:
 • Konsorcjum przedsiębiorstw z Gdańska Optem sp. z o.o. (lider) oraz Pont-Projekt sp. z o.o. (partner) na kwotę 214 400 zł
 • Pracownia Projektowa MID sp. z o. o. z Gdańska na kwotę 298 890 zł
 • Europrojekt Gdańsk SA z Gdańska na kwotę 380 000 zł
 • Lentas sp. z o. o. na kwotę 390 409,44 zł


Po przebudowie zostanie dopuszczony jednoczesny ruch pojazdów w obu kierunkach - w tym autobusów komunikacji miejskiej. Po przebudowie zostanie dopuszczony jednoczesny ruch pojazdów w obu kierunkach - w tym autobusów komunikacji miejskiej.

Przekroczony budżet i ta sama grupa projektowaDRMG na początku sierpnia br. zdecydowała o wyborze najtańszej oferty. Człon "Optem" w nazwie zwycięzcy przedmiotowego postępowania i przetargu w 2021 r. nie jest przypadkowy - to firmy z tej samej grupy kapitałowej.

Zdaniem urzędników nie stanowi to żadnej przeszkody, aby ponownie powierzyć to zadanie tej samej grupie projektantów - nawet pomimo przekroczenia budżetu rezerwowanego na ten cel w wysokości 160 tys. zł.

- W postępowaniu miał prawo wziąć udział każdy z wykonawców spełniających kryteria. Wybrane biuro projektowe złożyło najkorzystniejszą ofertę - mówi przedstawicielka DRMG.
Grupa Optem od wielu lat specjalizuje się w projektach mostów. W jej skład wchodzi kilka przedsiębiorstw. Grupa Optem od wielu lat specjalizuje się w projektach mostów. W jej skład wchodzi kilka przedsiębiorstw.

Łącznie 118 tys. zł więcej za projekt nowej konstrukcjiW efekcie opóźnienia koszt dokumentacji projektowej wzrósł w ciągu dwóch lat o ok. 118 tys. zł - z kwoty 141 450 zł do 259 400 zł, na który składają się oferta z ponowionego przetargu (214 400 zł) oraz wynagrodzenie za wcześniej wykonane prace (ok. 45 tys. zł).

Na przygotowanie dokumentacji projektowej przewidziano 17 miesięcy od momentu podpisania umowy, czyli pięć miesięcy więcej niż we wcześniejszym postępowaniu.

Po opracowaniu projektu wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji możliwe będzie ogłoszenie kolejnego przetargu na prace budowlane - o ile zostaną na ten cel zapewnione niezbędne środki finansowe w budżecie miasta.

Powstaną nowe mosty na skrzyżowaniu rzek przy Południowej Obwodnicy Gdańska Powstaną nowe mosty na skrzyżowaniu rzek przy Południowej Obwodnicy Gdańska
Quiz Mosty i kładki Trójmiasta Średni wynik 58%

Mosty i kładki Trójmiasta

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (65)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane