• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dwie drogi w Sobieszewie z nową nawierzchnią. "Remont dla harcerzy"

MKo
26 marca 2024, godz. 14:00 
Opinie (100)
W związku ze Światowym Jamboree Skautowym miasto przygotowuje się do remontu ul. Turystycznej w Sobieszewie. W związku ze Światowym Jamboree Skautowym miasto przygotowuje się do remontu ul. Turystycznej w Sobieszewie.

Choć do Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku pozostały jeszcze ponad trzy lata, miasto już rozpoczęło przygotowania do przyjęcia 50 tys. harcerzy z całego świata. Komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się po Wyspie Sobieszewskiej ma zapewnić m.in. remont głównej ulicy TurystycznejMapka oraz ul. LazurowejMapka. Właśnie ruszyły poszukiwania wykonawcy, który przygotuje projekt modernizacji obu dróg.Czy w dzieciństwie byłe(a)ś harcerzem/harcerką?

Światowe Jamboree Skautowe (więcej o imprezie piszemy w ramce pod artykułem) odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2027 r. Miejscem spotkania harcerzy będzie Wyspa SobieszewskaMapka.

Czasu, by we właściwy sposób przygotować miejsce i infrastrukturę pod zlot harcerzy, jest więc sporo. W pierwszej kolejności miasto chce poprawić główny szlak komunikacyjny na Wyspie Sobieszewskiej, a więc ul. Turystyczną.

Dziś to w wielu miejscach dziurawa i krzywa jezdnia, która od lat czeka na gruntowny remont. I wkrótce się doczeka, bo miasto właśnie ogłosiło przetarg na wyłonienie projektanta, który przygotuje dokumentację pod planowaną modernizację.

  • Turystyczna zyska nową nawierzchnię między Przegalińską a Lazurową.
  • Turystyczna zyska nową nawierzchnię między Przegalińską a Lazurową.

Co zmieni się w Sobieszewie?Poza remontem konstrukcji i nawierzchni samej jezdni na ul. Turystycznej (na odcinku od ul. PrzegalińskiejMapka do ul. Lazurowej) planowana jest także przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej z ul. LazurowąMapka. Modernizacja ma uwzględniać przystanki autobusowe w pobliżu skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz ich skomunikowanie z ul. Lazurową.

Remont czeka też ulicę Lazurową. Projekt ma zakładać modernizację istniejącej konstrukcji i nawierzchni wraz z umocnieniem krawędzi jezdni na odcinku do granicy pasa technicznego brzegu morskiego i przebudowę oświetlenia.

Urzędnicy oczekują, że na ulicy zostanie utrzymany dotychczasowy rodzaj nawierzchni, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Co istotne, pobocza po przebudowaniu ulicy mają być zabezpieczone przed dzikim parkowaniem, ale nie mogą to być zwykłe słupki blokujące. Z tego też powodu przygotowany projekt ma nie zawierać elementów małej architektury.

Ze względu na długość odcinka ul. Turystycznej przekraczającą 1 km prawdopodobnie konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Sam remont ma być etapowany, by umożliwić przejazd w sezonie wakacyjnym.

  • Modernizacja czeka też ulicę Lazurową.
  • Modernizacja czeka też ulicę Lazurową.

Czym jest Światowe Jamboree Skautowe?To największa na świecie plenerowa impreza młodzieżowa i wielkie międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Odbywa się co cztery lata i gromadzi dziesiątki tysięcy skautów w wieku od 14 do 17 lat z całego świata, aby promować wymianę kulturową, przyjaźń i przygodę.

Jamboree stwarza młodym ludziom niepowtarzalną okazję do uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania umiejętności przywódczych i angażowania się w działania na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym stosowaniu skautowych zasad służby społecznej, rozwoju osobistego i zarządzania środowiskiem.

Program Jamboree jest wypełniony różnorodnymi działaniami edukacyjnymi, rekreacyjnymi i społecznymi, w tym warsztatami, ćwiczeniami z budowania zespołu i działaniami na świeżym powietrzu. Te doświadczenia pomagają skautom budować silne poczucie globalnego obywatelstwa i sprzyjają głębszemu zrozumieniu różnych kultur, ostatecznie przyczyniając się do bardziej pokojowego i połączonego świata.

Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w 1920 r. w Londynie. Z wyjątkami w latach wojny światowej i rewolucji irańskiej jest ono organizowane co cztery lata w różnych miejscach na świecie.

W 2027 r. Polska będzie gospodarzem Jamboree po raz pierwszy w historii, przyjmując ponad 50 tys. skautów.


Zobacz, jak wyglądał zlot harcerzy ZHP w Sobieszewie w 2018 r.

MKo

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (100)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane