• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Saudi Aramco i MOL partnerami przy przejęciu Lotosu przez Orlen

Robert Kiewlicz
12 stycznia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
O umowach z koncernem Saudi Aramco i MOL, które pozwolą Orlenowi przejąć Grupę Lotos, Daniel Obajtek poinformował na konferencji w Warszawie. O umowach z koncernem Saudi Aramco i MOL, które pozwolą Orlenowi przejąć Grupę Lotos, Daniel Obajtek poinformował na konferencji w Warszawie.

Aramco Overseas i MOL będą głównymi partnerami PKN Orlen przy przejęciu Grupy Lotos. Aramco przejmie 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii Lotos, a MOL przejmie ponad 400 stacji Lotosu w Polsce, stanowiące około 80 proc. sieci tej firmy. Zatwierdzenie transakcji jest uzależnione od zgody Komisji Europejskiej.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni
Pobierz aplikację: Android iPhone


Jak oceniasz przejęcie udziałów w rafinerii przez nowego inwestora?

Saudi Aramco kupi 30 proc. rafinerii Lotos w Gdańsku- Strategicznym partnerem, który obejmie 30 proc. wydzielonej rafinerii w Gdańsku, jest Saudi Aramco. To koncern, który nie idzie z trendami, tylko je wyznacza. Jest największym producentem ropy naftowej i globalnym liderem w segmencie ropy i gazu, który posiada dostęp do nowoczesnych technologii i bazę badawczą na całym świecie - poinformował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie.
Grupa Lotos zawarła z Aramco Overseas przedwstępną umowę sprzedaży 30 proc. udziałów w Lotosie Asfalt. Dodatkowo Aramco kupi też spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi, Lotos Air-BP.

Lotos Kolej przejmie Orlen KolTrans. Centrum logistyki kolejowej w GdańskuGrupa Lotos sprzeda Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, podmiocie, do którego wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez Lotos Paliwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw.

Wymiana stacji z węgierskim koncernem MOLMOL kupi 417 stacji paliw sieci detalicznej Lotosu za 610 mln dolarów.

Dodatkowo PKN Orlen zawarł z MOL warunkową, ramową umowę sprzedaży, w wyniku której podmioty należące do Grupy Kapitałowej Orlen nabędą od MOL 144 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę 229 mln euro.

 • MOL (Magyar Olaj) jest największą spółką na Węgrzech.
 • MOL (Magyar Olaj) jest największą spółką na Węgrzech.
 • MOL (Magyar Olaj) jest największą spółką na Węgrzech.
Element stały ceny to 1 mld zł, element zmienny zależny będzie natomiast od wysokości długu oraz kapitału obrotowego spółki hurtowej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przyrzeczonej.

100 proc. udziałów Lotos Biopaliwa kupi Rossi Biofuel, natomiast 100 proc. akcji Lotos Terminale kupi Unimot Investments.

Gwarancje zatrudnienia w Grupie Lotos. Porozumienie ze związkami zawodowymiStrategiczne partnerstwo z saudyjskim koncernemDodatkowo PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do spółek z Grupy Kapitałowej Orlen. Na podstawie tej umowy w przypadku finalizacji procesu koncentracji z Grupą Lotos PKN Orlen zagwarantuje dostawy ropy naftowej od Saudi Arabian Oil Company w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Orlen podpisał także z Saudi Arabian Oil Company oraz Saudi Basic Industries Corporation umowę o współpracy celem analizy, przygotowania i realizacji wspólnych inwestycji w sektorze petrochemicznym. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą m.in. projekty rozwojowe dotyczące olefin i pochodnych, w tym pochodnych aromatów, w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przejęcie Grupy Lotos przez PKN OrlenProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Ostateczny wniosek trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Burza wokół umowy społecznej z SolidarnościąW połowie października 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos przyjęło wszystkie projekty uchwał dotyczących planowanej fuzji z PKN Orlen. Oznacza to warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów Grupy Lotos. Zgody akcjonariuszy były niezbędne, aby spełnić środki zaradcze Komisji Europejskiej dotyczące fuzji Lotosu z PKN Orlen.

Saudi Aramco w gdańskiej rafineriiSaudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Koncern jest największym na świecie pod względem dziennej produkcji - zaspokaja ponad 10 proc. światowego zapotrzebowania na ropę. Dzienna produkcja Saudi Aramco wynosi 9,54 mln baryłek, choć moce produkcyjne pozwalają na wydobycie nawet 12 mln. Saudi Aramco jest kilkakrotnie większy od innych globalnych koncernów paliwowych, takich jak brytyjski BP, amerykański ExxonMobil, chiński PetroChina czy rosyjski Rosnieft. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 61 tys. pracowników z 77 krajów.

 • Saudi Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej.
 • Saudi Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej.
 • Saudi Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobycie ropy naftowej.

Pierwsza w historii długoterminowa umowa bezpośrednia na dostawy ropy naftowej dla polskiego koncernu PKN Orlen została podpisana z Saudi Aramco w 2016 r. - wcześniej realizowane były dostawy spotowe lub pośrednie.

Węgierski kapitał w LotosieMOL (Magyar Olaj) jest największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Jest aktywna w ponad 30 krajach. Spółka publiczna notowana na giełdach w Budapeszcie i Warszawie.

Od listopada 2018 r. największym udziałowcem jest państwo węgierskie z 28,3 proc., 25,8 proc. posiadają inwestorzy zagraniczni (głównie instytucjonalni), 7 proc. - OmanOil (Budapest) Limited, 7,3 proc. - CEZ MH B.V., 6,4 proc. - OTP Bank Nyrt., 5,7 proc. - Magnolia Finance Limited, 5 proc. - ING Bank N.V., 3 proc. - Crescent Petroleum, 3 proc. - Dana Gas PJSC, 5,5 proc. - krajowi inwestorzy instytucjonalni, 3 proc. - krajowi inwestorzy indywidualni.

Środki zaradcze zatwierdzone przez Komisję Europejską

 • zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
 • zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi;
 • uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
 • zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
 • sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliw do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
 • udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
 • zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.

Miejsca

 • ORLEN S.A. Gdańsk, Elbląska 135; Płock Chemików 7; Warszawa Bielańska 12

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (1021)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane