• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jest nas coraz mniej. GUS podał prognozy do 2060 roku. Pomorze w najlepszej sytuacji

on
5 grudnia 2023, godz. 12:30 
Opinie (287)
Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Odpływ ludności z Pomorza będzie najmniejszy. Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Odpływ ludności z Pomorza będzie najmniejszy.

Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu i na Mazowszu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy - wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Badania "Prognoza ludności na lata 2023-2060" przedstawiono pod koniec sierpnia, ale kilka dni temu dodano aneks dotyczący demografii ludności gmin w Polsce do 2060 r.Podobne badania GUS przeprowadzał 9 lat temu. Objęły one wtedy prognozę na lata 2014-2050.

Kontynuacja była konieczna między innymi ze względu na zachodzące w ostatniej dekadzie zmiany społeczno-ekonomiczne, które silnie oddziałują na procesy demograficzne.

Jako punkt wyjścia ostatnich badań przyjęto stan ludności w dniu 31 grudnia 2022 r.

Inflacja w listopadzie. Według GUS będzie 6,5 proc. Inflacja w listopadzie. Według GUS będzie 6,5 proc.

500 plus, covid, mniejszy współczynnik dzietnościJak zaznaczono na wstępie badań, wiele czynników wpłynęło na aktualną sytuację demograficzną. To m.in.:
 • program Rodzina 500+,
 • spadek bezrobocia,
 • rozwój infrastruktury,
 • wyjście Wielkiej Brytanii z UE,
 • napływ imigrantów z Ukrainy wskutek konfliktu zbrojnego w tym kraju,
 • znaczny spadek współczynnika dzietności w latach 2019-2022,
 • spadek oczekiwanego dalszego trwania życia w latach 2020 i 2021 związany z pandemią COVID-19.

Prognoza GUS

W raporcie wzięto też pod uwagę wzrost wyjazdów zagranicznych na pobyt stały. Ponadto wyniki przeprowadzonego w 2021 r. spisu ludności i mieszkań pozwoliły na aktualizację liczby i struktury ludności Polski.

Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy. Do 2040 r. ma wynieść ok. 1 proc., co oznacza, że ubędzie ok. 16 tys. mieszkańców w naszym regionie. Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy. Do 2040 r. ma wynieść ok. 1 proc., co oznacza, że ubędzie ok. 16 tys. mieszkańców w naszym regionie.

Wyraźny ubytek ludności do 2060 r.Na koniec grudnia 2022 r. stan ludności w Polsce wyniósł 37,767 mln osób. Wyniki prognozy przedstawionej przez GUS jasno wskazują na ubytek jej mieszkańców do 2060 r.

W scenariuszu głównym zakładany jest spadek do 30,4 mln osób, w scenariuszach alternatywnych odpowiednio do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim.

Osób w wieku ponad 65 lat będzie przybywać. Nastąpi za to spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat.

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie? Sprawdź, gdzie się znajduje


Skurczą się też zasoby ludności w wieku produkcyjnym. W 2022 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 r. będzie to już 105 osób.

Polska będzie krajem imigracyjnymPrzewidywany jest znaczny wzrost imigracji. W scenariuszach średnim i wysokim Polska będzie krajem imigracyjnym przez cały horyzont prognozy, tj. w latach 2023-2060 utrzymywać się będzie dodatnie saldo migracji.

Spadnie liczba urodzeń. Pomiędzy 2022 r. a 2060 r. ich liczba według prognoz spadnie z 8,7 do 6,3 mln w scenariuszu wysokim lub do 4,8 mln w scenariuszu niskim.

 • Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy. Do 2040 r. ma wynieść ok. 1 proc., co oznacza, że ubędzie ok. 16 tys. mieszkańców w naszym regionie.
 • Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy. Do 2040 r. ma wynieść ok. 1 proc., co oznacza, że ubędzie ok. 16 tys. mieszkańców w naszym regionie.
 • Do 2060 r. w Polsce ubędzie 7 mln obywateli. Na Pomorzu odpływ mieszkańców będzie najmniejszy. Do 2040 r. ma wynieść ok. 1 proc., co oznacza, że ubędzie ok. 16 tys. mieszkańców w naszym regionie.

W każdym województwie ubędzie mieszkańcówWszystkie województwa odnotują odpływ mieszkańców do 2060 r. Największy relatywny spadek prognozowany jest dla województwa świętokrzyskiego - do 2060 r. liczba mieszkańców zmniejszy się tam o 30,6 proc.

Z kolei najmniejszy ubytek ludności przewiduje się dla województwa mazowieckiego oraz pomorskiego - ponad 7 proc. do 2060 r., co przełoży się na zmniejszenie liczby mieszkańców w regionie o ponad 165 tys.

W krótszej perspektywie, czyli do 2040 r., spadek będzie mniejszy i ma wynieść ok. 1 proc., co przekłada się na ubytek ludności na poziomie blisko 16 tys. osób.

Stan ludności dla województwa pomorskiego w grudniu 2022 r. wynosił 2,358 mln, w 2040 r. ma wynieść 2,342 mln, a w 2060 r. - 2,182 mln. 

Na podstawie badania GUS "Prognoza ludności na lata 2023-2060".
on

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (287)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane