• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Kandydaci o rowerzystach w Gdyni

Michał Sielski
19 kwietnia 2024, godz. 07:00 
Opinie (338)
Najnowszy artykuł na ten temat Brak koalicji w Radzie Miasta w Gdyni
Kandydaci różnią się m.in. w zakresie dopłat do rowerów elektrycznych i cargo. Kandydaci różnią się m.in. w zakresie dopłat do rowerów elektrycznych i cargo.

Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia przepytało kandydatów na prezydenta Gdyni o plany dotyczące infrastruktury rowerowej. Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej zdradzają, jakie mają pomysły na usprawnienie ruchu rowerowego w Gdyni oraz jakie programy będą kontynuować, a które zakończą. Niektóre odpowiedzi mogą zaskoczyć.

Wszystko o wyborach samorządowych: wyniki głosowania z 7 kwietnia i programy tych, którzy wciąż walcząPublikujemy odpowiedzi Aleksandry Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu oraz Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej na 10 pytań zadanych przez przedstawicieli stowarzyszenia Rowerowa Gdynia. W większości przypadków kandydaci dodali także komentarze do krótkich odpowiedzi.

Czy podtrzyma Pani/Pan finansowany z budżetu miasta i środków zewnętrznych program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych i rowerów cargo?Aleksandra Kosiorek Aleksandra Kosiorek
Aleksandra Kosiorek: Nie.

Przy obecnej wiedzy na temat braku realnej zmiany zachowań komunikacyjnych wskutek tych programów nie rekomendowałabym utrzymania tego programu. Znamy osobiście kilka osób, które uzyskały dopłatę do zakupu rowerów elektrycznych i są bardzo zadowolone, bo zapłaciły mniej niż zamierzały, ale nie znane są nam żadne dane pokazujące realną zmianę zachowań wywołaną tymi programami.

Tadeusz Szemiot Tadeusz Szemiot
Tadeusz Szemiot: Tak.

Projekt dotyczący rowerów elektrycznych ma wymiar głównie PR-owy - tu wszystko będzie zależało od wielkości dopłat ze strony miasta i dostępności środków zewnętrznych. Lepiej wydać środki na infrastrukturę służącą wszystkim niż na dopłaty dla nielicznych. Jednak jeśli będą one finansowane zewnętrznie, nie ma powodu programu ograniczać.Czy przywróci Pani/Pan funkcję Oficera Rowerowego - osoby koordynującej działania mające na celu rozwój komunikacji rowerowej - obecnie faktycznie zlikwidowaną przez wiceprezydenta Marka Łucyka?Aleksandra Kosiorek: Tak.

Tak, powinna być osoba kompleksowo zajmująca się koordynacją działań związanych z komunikacją rowerową - nazewnictwo jest tu kwestią drugorzędną.

Tadeusz Szemiot: brak jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli chodzi o nazewnictwo, to niekoniecznie musi to być oficer rowerowy. Nam zależy na spójnym i konsekwentnym rozwoju sieci dróg rowerowych. Mam wątpliwości, czy ta funkcja sprawdziła się w strukturze miasta. Z tego, co pamiętam, była pełniona przez jednego z radnych. Będę szukał formuły, dzięki której będziemy mogli najpierw postawić przed sobą konkretny cel do osiągnięcia w zakresie udziału roweru w transporcie ogółem i go zrealizować. Rozumiem, że kluczem do tego jest spójna infrastruktura rowerowa, niekonfliktogenna, bezpieczna, zachęcająca do użytkowania jej przez wszystkich użytkowników rowerów - od najmłodszych do najstarszych.Czy przywróci Pani/Pan funkcjonowanie Gdyńskiej Rady Rowerowej, którą - mimo obowiązku wprowadzonego przez Zarządzenie Prezydenta - całkowicie zaprzestano zwoływać.Aleksandra Kosiorek: Tak.

Przypomnę, że GRR powstała z inicjatywy i pracowała kilka lat pod kierownictwem jednego z członków Gdyńskiego Dialogu i widzimy wielką wartość w jej funkcjonowaniu jako miejsca mądrej, merytorycznej dyskusji i tworzenia opinii, stanowisk i rekomendacji.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Środowisko rowerowe jest najbardziej kompetentne do wspierania radą działań w zakresie infrastruktury rowerowej.

Czy przywróci Pani/Pan pulę środków w budżecie ZDiZ na remonty istniejących dróg rowerowych, zabraną przez wiceprezydenta Marka Łucyka?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi.

Nie znamy powodu odebrania tych środków - jeśli jedynym powodem był poziom zadłużenia miasta i kłopoty finansowe, to przywrócenie tej puli, choć zasadne i konieczne, może odbyć się po analizie realnej sytuacji finansowej miasta i po zmianach, bądź na poziomie budżetu, bądź - sytuacji finansowej Gdyni.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Utrzymanie istniejącej infrastruktury jest znacznie tańsze niż jej budowa od nowa. Do tej pory praktyką było zrzucanie wydatków na infrastrukturę rowerową na budżet obywatelski.

Czy dokończy Pani/Pan projekt budowy drogi rowerowej na dolnym odcinku ulicy Wielkopolskiej?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi.

Domkniecie wszystkich kluczowych odcinków dróg rowerowych głównej osi komunikacyjnej powinno być oczywistym priorytetem. Ważne, by decyzje o konkretnych projektach przebywały transparentnie i w dialogu.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Rozumiem oczekiwania części mieszkańców w sprawie innego poprowadzenia tej drogi, ale też rozumiem argumenty dotyczące funkcjonalności drogi - skakanie z jednej na drugą stronę ulicy po prostu spowodowałoby obecność rowerzystów na chodniku.

Czy dokończy Pani/Pan budowę drogi rowerowej przy Parku Centralnym?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi.

Okolice Parku Centralnego wymagają kompleksowego przeglądu i racjonalnej przebudowy. To połączenie powinno być dokończone i spójne.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Poprowadzimy ją zgodnie z pierwotnym projektem, likwidując memiczny fragment na jezdni. Szkoda, że trzeba będzie wydać dwa razy pieniądze na to samo, ale tu mamy po prostu błąd projektowy do naprawienia.

Czy rozpocznie Pani/Pan projektowanie bezpiecznego i wygodnego połączenia rowerowego ze Śródmieścia na Obłuże?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi.

Uważam, że w kwestii priorytetów warto sugerować się rekomendacjami Rady Rowerowej. Chciałabym, by to rekomendacje wypracowywane w mądrym dialogu i szeroko konsultowane były podstawami decyzji.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Czy rozpocznie Pani/Pan projektowanie bezpiecznego i wygodnego połączenia rowerowego wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi

Uważam, że należy w kwestii priorytetów warto sugerować się rekomendacjami Rady Rowerowej. Chciałabym, by to rekomendacje wypracowywane w mądrym dialogu i szeroko konsultowane były podstawami decyzji.

Tadeusz Szemiot: Tak.

Czy rozpocznie Pani/Pan projektowanie bezpiecznego i wygodnego połączenia rowerowego wzdłuż ulicy Hutniczej do granicy z Rumią?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi.

Uważam, że w kwestii priorytetów warto sugerować się rekomendacjami Rady Rowerowej. Chciałabym, by to rekomendacje wypracowywane w mądrym dialogu i szeroko konsultowane były podstawami decyzji.

Tadeusz Szemiot: Tak

Ulica Hutnicza pójdzie do remontu - nie tylko w zakresie dot. drogi rowerowej.

Czy rozpocznie Pani/Pan projektowanie bezpiecznego i wygodnego połączenia rowerowego między Dąbrową a Wiczlinem?Aleksandra Kosiorek: Brak jednoznacznej odpowiedzi

Jest oczywiste, że każdy z przywołanych odcinków jest istotny, ale chciałabym poznać powody (odrzucam złą wole), dla których nie był do tej pory realizowany. Czy były to przeszkody natury finansowej czy zupełnie innej.

Tadeusz Szemiot: Tak. Jest taki plan.

Opracował:

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (338)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane