• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Likwidatorzy stoczni żądają 22 mln zł premii

Robert Kiewlicz
20 marca 2012 (artykuł sprzed 12 lat) 
aktualizacja: godz. 22:10 (20 marca 2012)
Najnowszy artykuł na ten temat MARS przejmie kolejne udziały w stoczni Crist?
Po zakończeniu procesu kompensacji minister Skarbu Państwa Aleksander Grad spotkał się w Gdyni z inwestorami, którzy uruchomili produkcję na terenie Stoczni Gdynia. - Stocznia w Gdyni na nowo żyje i tu na miejscu widać, że kierunek zmian był dobry - stwierdził wówczas minister. Na zdjęciu (od lewej) Patryk Michalak, prezes Stoczni Gdynia SA i Aleksander Grad. 
Po zakończeniu procesu kompensacji minister Skarbu Państwa Aleksander Grad spotkał się w Gdyni z inwestorami, którzy uruchomili produkcję na terenie Stoczni Gdynia. - Stocznia w Gdyni na nowo żyje i tu na miejscu widać, że kierunek zmian był dobry - stwierdził wówczas minister. Na zdjęciu (od lewej) Patryk Michalak, prezes Stoczni Gdynia SA i Aleksander Grad.

Byli menedżerowie spółki Bud Bank Leasing, zarządzającej procesem kompensacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej, domagają się od Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa premii za likwidację stoczni. Chcą za to ponad 22 milionów złotych.Roman Nojszewski, prezes zarządu zarządcy kompensacji Bud-Bank Leasing, był odpowiedzialna za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku Stoczni Gdynia i stoczni w Szczecinie. Roman Nojszewski, prezes zarządu zarządcy kompensacji Bud-Bank Leasing, był odpowiedzialna za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku Stoczni Gdynia i stoczni w Szczecinie.
Projekt podziału majątku na pakiety przeznaczone do sprzedaży. Stocznia Gdynia zlokalizowana była na powierzchni 72,5 hektarów przy kanale portowym Portu Gdynia
oraz 20 hektarów basenów stoczniowych. Teren stoczni podzielono na kilkadziesiąt działek zabudowanych budynkami
o charakterze produkcyjnym i biurowym. Projekt podziału majątku na pakiety przeznaczone do sprzedaży. Stocznia Gdynia zlokalizowana była na powierzchni 72,5 hektarów przy kanale portowym Portu Gdynia
oraz 20 hektarów basenów stoczniowych. Teren stoczni podzielono na kilkadziesiąt działek zabudowanych budynkami
o charakterze produkcyjnym i biurowym.
Do Biura Podawczego Marszałek Sejmu trafiło zapytanie poselskie do Ministra Skarbu w sprawie wynagradzania za likwidację Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa. Jego autorem jest poseł PiS Janusz Śniadek.

- Wszedłem w posiadanie informacji, które wprawiły mnie w najwyższe zdumienie i oburzenie. Ludzie, którymi Platforma Obywatelska obsadza funkcje w administracji, są zdolni do wszystkiego, a premia dla prezesa Narodowego Centrum Sportu za Stadion Narodowy może okazać się "kieszonkowym" w porównaniu z państwowymi pieniędzmi, które rozdaje się przy innych okazjach - twierdzi Śniadek.

Z informacji posła wynika, że zatrudnione przez rząd osoby likwidujące polskie stocznie domagają się od Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa premii za kompensację Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin w wysokości ponad 22 milionów złotych. Jak ustaliło Trojmiasto.pl chodzi o byłych członków zarządu Bud Bank Leasing, spółki - córki Agencji Rozwoju Przemysłu - Romana Nojszewskiego oraz Mirosława Bryskę.

W styczniu 2009 Rada wierzycieli Stoczni Gdynia, w skład której weszli przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Skarbu Państwa i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, na zarządcę wybrała warszawską firmę Bud Bank Leasing sp. z o.o. Warszawska spółka odpowiadała za wykonanie wyceny, podział i sprzedaż majątku stoczni. 6 stycznia 2009 r. prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu ustanowił tymczasowego nadzorcę spółki Stocznia Gdynia w osobie Romana Nojszewskiego, a 7 stycznia 2009 r. podpisał postanowienie o wszczęciu postępowania kompensacyjnego w stosunku do spółki Stocznia Gdynia.

W dniu 4 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Bud Bank Leasing bez podania przyczyn odwołała obydwu dotychczasowych członków zarządu Bud Bank Leasing. W dniu 4 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bud Bank Leasing odwołało wszystkich trzech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało trzech nowych.

Milionowe premie za zlecenia od państwa, to:

W dniu 10 stycznia 2011 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została zawiadomiona o działaniu na szkodę spółki przez dwóch poprzednich członków zarządu Bud Bank Leasing. Chodziło o premie w łącznej wysokości 2,8 mln zł jakie wypłacili sobie członkowie zarządu za skuteczną wyprzedaż stoczniowego majątku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 22 lutego 2011 r. wszczęła w tej sprawie postępowanie (sygnatura VI Dd 44/11/S). Śledztwo zostało umorzone 17 października 2011 r. W tym samym czasie utajniono także kontrakty zawarte z likwidatorami stoczni.

Powodem była zmiana przepisów kodeksu spółek handlowych, która nastąpiła w czerwcu 2011 r. Zlikwidowany został artykuł 585. Na jego podstawie prokuratura mogła ścigać z urzędu za działanie na szkodę spółki. Dzięki nowelizacji przegłosowanej w Sejmie głosami PO i PSL 30 czerwca art. 585 przestał obowiązywać.

Teraz dwaj byli członkowie zarządu Bud Bank Leasing toczą bój o wielomilionowe premie wraz z odsetkami. - To jest moralność łódzkich łowców skór - mówi Janusz Śniadek poseł PiS. - Ci ludzie tak samo chcą zarabiać na trupach. W chwili obecnej nie chcę ujawniać wszystkich informacji w jakich posiadanie wszedłem. Czekam na odpowiedź ministra od tego będzie zależeć jakie dalsze kroki podejmę.

Śniadek chce ujawnienia przez resort kontraktów zarządu państwowej spółki Bud Bank Leasing. Jak twierdzi poseł, zgodnie z "ustawą stoczniową" (art. 68 ust. 1) wynagrodzenia zarządcy kompensacyjnego są jawne.

- Nie mogę się wypowiadać w kwestiach prawnych a jedynie w kwestiach moralnych - mów Dariusz Adamski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Stoczni Gdynia. - Gdybym wypowiadał się w telewizji to moja wypowiedź mogłaby brzmieć "piii, piii, piii" z dużym wykrzyknikiem na końcu.

- Jest mi znane zapytanie posła Śniadka - mówi poseł PO, Tadeusz Aziewicz, wiceprzewodniczący sejmowej komisji Skarby Państwa. - W ubiegłym roku dzwonił nawet w tej sprawie do Agencji Rozwoju Przemysłu. Poinformowano mnie, że nadal toczony jest spór. Nie chcę jednak tego komentować O rozstrzyganiu takich spraw powinny decydować jednak sądy, a nie politycy.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort ten jest właścicielem wszystkich akcji Agencji Rozwoju Przemysłu, a prawa głosu na walnym zgromadzeniu wykonuje Minister Skarbu Państwa. Do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

W połowie września 2008 r., na podstawie przedstawionych przez stocznię gdyńską i szczecińską planów restrukturyzacji, Komisja Europejska uznała, że nie gwarantują one przywrócenia stoczniom trwałej rentowności i w związku z tym znaczna część pomocy udzielonej polskim stoczniom z pieniędzy publicznych była nieuprawniona. Jednocześnie KE nie nakazała natychmiastowego zwrotu pomocy publicznej, wyznaczając do 6 czerwca 2009 r. czas na sprzedaż majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie.

Ministerstwo Skarbu Państwa opracowało tzw. specustawę stoczniową, regulującą procedury sprzedaży majątku stoczniowego i zapewniającą osłony dla stoczniowców. Przewidywała ona sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze przetargowej. Ustawa obejmowała programem ochronnym stoczniowców zatrudnionych w obu stoczniach do 31 października 2008 r. Gwarantowała ona wypłatę odszkodowań od 20 tys. zł do 60 tys. zł w zależności od stażu pracy w stoczniach. Odszkodowania te były wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zwalnianych pracowników przygotowany został Program Zwolnień Monitorowanych (szkolenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy przekwalifikowujące).

Spośród ponad 5,1 tys. byłych pracowników Stoczni Gdynia udział w szkoleniach zawodowych umożliwiających rozszerzenie kwalifikacji wzięło ok. 85 proc. Na koniec maja 2010 r. (moment zakończenia pośrednictwa pracy) 28 proc. wszystkich zwolnionych stoczniowców było zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, drugie tyle podjęło w tym samym czasie pracę lub założyło własną działalność gospodarczą. Obecnie na dawnym terenie Stoczni Gdynia pracuje około 1,5 tys. osób.

Stocznia Gdynia rozpoczęła działalność w 1922 roku jako Towarzystwo z Ograniczona Poręką Stocznia w Gdyni. Pierwszą jednostką samodzielnie zaprojektowaną i zbudowaną przez Stocznię Gdynia była stalowa motorówka "Samarytanka", wykonana w 1931 r. na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Budowę statków pełnomorskich rozpoczęto w 1938 r., kiedy to położono stępkę pod 67-metrowy drobnicowiec o napędzie parowym. W okresie II wojny światowej stocznię przejęła niemiecka spółka Deutsche Werke Kiel AG, która zorganizowała tu bazę remontową dla okrętów Kriegsmarine, a następnie ośrodek budowy okrętów podwodnych. W swojej powojennej historii stocznia zbudowała ponad 630 różnego typu i wielkości statków o nośności ponad 10,3 mln ton. Niemal wszystkie jednostki zostały zaprojektowane przez wewnętrzne biuro projektowe.Ministerstwo Skarbu Państwa odpowiada

W opinii MSP Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy byłymi członkami Zarządu Spółki a Spółką Bud Bank Leasing Sp. z o.o. (BBL), która została powołana do pełnienia funkcji Zarządcy kompensacji w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A. Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569) z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców pokrywane są koszty i wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania kompensacyjnego, w tym także wydatki na wynagrodzenie Zarządcy kompensacji tj. Spółki, a nie jej członków Zarządu. Tym samym MSP nie jest zobowiązane do wypłaty świadczeń np. premii, wynikających z umów zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

Umowy o pracę pomiędzy członkami Zarządu BBL, a Spółką zawierane były przez Radę Nadzorczą. MSP nie posiadało informacji odnośnie ich treści, jak również nie mogło mieć wpływu na ustalone warunki wynagradzania. Umowy o pracę są kwestią wewnętrzną każdego podmiotu.
Ministerstwo Skarbu Państwa pokrywa niezbędne koszty i wydatki postępowania kompensacyjnego, jednakże nie można przyjąć, iż w tej kategorii mieści się dodatkowe wynagrodzenie dla członków zarządu BBL.

Wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej złożonym przez Mirosława Bryska oraz Romana Nojszewskiego (byłych członków zarządu spółki BBL) Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa (oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Bud - Bank Leasing Sp. z o.o.) został wezwany do zapłaty kwoty 11.557.918,08 zł na rzecz każdego z wnioskodawców tytułem wynagrodzenia wynikającego z umów o pracę zawartych z Bud - Bank Leasing Sp. z o.o. w ramach kosztów i wydatków zarządu kompensacyjnego Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa nie był stroną stosunku pracy zawartego pomiędzy wzywającymi a Bud - Bank Leasing Sp. z o.o., roszczenia byłych członków zarządu tejże spółki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia o pracę, nie mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności po stronie Skarbu Państwa - Ministra Skarbu Państwa. Zatem Minister Skarbu Państwa odmówił zawarcia ugody i 2 lutego 2012 r. sprawa została zakończona.
Z informacji telefonicznej uzyskanej w trybie roboczym od Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wynika, iż do dzisiaj nie wpłynął pozew w tej sprawie (PGSP otrzymała jedynie zawezwanie do próby ugodowej).

W naszej ocenie ewentualnym podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę premii byłym członkom zarządu jest tylko i wyłącznie Spółka Bud Bank Leasing Sp. z o.o.
Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MSP

Miejsca

Opinie (252) 6 zablokowanych

 • Tak się zarabia w Polsce,tu dobrze mają tylko złodzieje,cwaniaki i kombinatorzy (22)

  • 423 14

  • Czyli członkowie PO? (15)

   • 81 14

   • (4)

    czyli lewacy w spółce z postkomuną nadal rządzą w Polsce

    • 58 8

    • no czyli PO :D (3)

     • 52 7

     • Dać im 220 milinów. Przecierz dobrze zlikwidowali stocznie, zgodnie z życzeniem rządu.

      • 32 4

     • Dlaczego oni mają dostać premię za pracę którą musieli wykonywać w ramach umowy i za którą mieli płacone pensje ?? (1)

      dostawali pensje za pracę jaką wykonywali a mieli przeprowadzić likwidacje stoczni. Skończyli prace to powinni zająć się czymś innym. Dlaczego za pracę za którą mieli płacone mają jeszcze dostać premię. Jak ktoś kończy prace w jakieś firmie to premii nie dostaje.

      • 9 0

      • Dokładnie to samo zawsze myślę, jak słysze o takich premiach za wykonanie zwykłej pracy.... :/

       Jakoś zwykłym pracownikom premii się nie daje (przynajmniej w budżetówce, gdzie pracuję).

       • 5 0

   • wolność (4)

    Co ma do tego PO?
    Za pis mieli by premie i występ w telewizji typu Ziobro.
    Ale i podsłuch do Ziobry po podpisaniu lojalki.

    • 21 53

    • Dał nam przykład Adam Michnik, jak ogłupiać trzeba!

     • 46 11

    • Napisałeś to dla jaj (1)

     czy jesteś aż takim d...lem

     • 21 5

     • to sa jaja

      ale takie strusiowe

      • 4 3

    • Za rządów PO inwigilowanych jest około 5-10% Polaków. Prawie wszystkie podsłuchy zostały wprowadzone za rządów PO. Jesteśmy światowym liderem jeśli o to chodzi. Jeszcze jakieś zarzuty wobec Ziobry? A może warto szukać informacji, a nie tylko wchłaniać papkę serwowaną przez media związane z PO?

     • 8 1

   • Widać bojóweczki PiSu działają w necie prężnie :D (4)

    Po czym poznać? Nie po tym, że ktoś pisze negatywny komentarz na PO, bo do tego nie trzeba być miłośnikiem PiSu. Łatwo poznać po tym, że jak ktoś napisze brzydko na PiSowców natychmiast ma milion minusów ;)

    • 10 33

    • a ty? Bronisz Po-wców (3)

     czyli bolszewików liberalnych?

     • 17 7

     • (2)

      bolszewików liberalnych ;) he he stary skąd ty wziąłeś ten tekst, z toruńskiego radia?

      • 5 10

      • (1)

       Wystarczy pomyśleć i poskładać do kupy to co PO odstawia, żeby tak ich nazwać.

       • 4 2

       • co za debile....

        ludzie, czy wam w tych ptasich móżdżkach już zupełnie g...no wszystkie neurony wyparło?

        • 1 1

  • Zamiast pasa zaciśnij pięść (1)

   dzień gniewu
   akcja facebook

   • 16 6

   • idź zrób kupkę...

    bo ci na mózg ciśnie

    • 1 0

  • Największym złodziejem jest nasz rząd, wiadomo nie od dziś.

   Tyle ,że co raz bardziej zuchwale nas okrada.

   • 10 4

  • czytać do końca!! (2)

   chyba nikt z Was nie zadał sobie trudu i nie przeczytał artykułu do końca (łącznie z odpowiedzią ministerstwa), wynika z tego jasno że dwóch cwaniaków próbowało wyciągnąć kasę od Państwa ale zostali pogonieni - a na pozew sądowy podstaw i odwagi już zabrakło. SKARB PAŃSTWA NIE ZAMIERZA PŁACIĆ TYM DWÓM PANOM!

   • 4 3

   • hehehe wystarczy przeczytać nagłówek i trolować na forum
    cóż już takie realia...

    • 3 2

   • a co się tak dziwisz

    większość z tych ludzi to guaniarzernia trollująca na forach, fejsbukach, twyterach etc. dla których szczytem marzeń i możliwości jest pstryknięcie kolejnej foty lub filmiku ze skokiem do wanny na główkę - zaistnieć na youtubie oto szczyty możliwości i życiowy cel.
    Skretynienie sięgnęło zenitu, a jak to zwykle bywa kretyni mają zawsze najwięcej we wszystkich kwestiach do powiedzenia.
    I to ci ludzie swoimi wyborami będą decydować o tym czy w Polsce powstaną elektrownie jądrowe .........

    • 1 0

 • (7)

  za taką likwidacje powinni mieć prokuratora a nie premie

  • 312 2

  • This is Polska. (1)

   Złodziejstwo w biały dzień. A co gorsza - przyzwolenie ze strony państwa na to, aby takie menty w gajerkach, które myślą, że pozjadały rozumy, rozkradały nasz kraj, naszą kasę.

   Nie pozwalam na taki absurd.

   • 30 1

   • niestety naiwni Polacy wybierają tych złodziei w wyborach

    • 33 1

  • Jak chjeny

   Chyba sobie jaja robią !!!!!!!!!!!!! Takich kretynów powinno się w kosmos wysyłać !!!
   To na co mój ojciec pracował przez 30 lat oni rozpieprzyli w kilka chwil !!!
   I jeszcze 22 mln ????!!!!

   • 29 1

  • i to jakie premie!

   za tą kasę 200 osób mogłoby przeżyć cały rok!! JESTEM NA NIE, SKANDAL I ROZBÓJ W BIAŁY DZIEŃ!!!!!!!!!!!!!!

   • 23 2

  • to juz jest najbezczelniejsze

   zlodziejstwo, o jakim slyszalem. Sama perfidia

   • 13 2

  • Banda bydlaków

   Powinno się odpalić na nowo szubienice

   • 13 2

  • ludzie trochę sprawiedliwości. Zastanów się przez chwilę - jakbyś założył firmę, uczciwie płacił podatki, zatrudniał, ciężko pracował a obok ciebie istniała taka sama firma dotowana przez państwo, sprzedająca po kosztach lub ze stratą (bo liczy się tylko to żeby działała) i tym samym rozwalała trud twojego życia? No właśnie tak działały Stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. A teraz spójrz na remontową, spójrz na Crist - nie jest lepiej? A to tylko pojedyncze firmy. Pamiętajcie że pieniądze które dostawały stocznie nie brały się z nikąd - każdy z nas dawał na to kasę z własnych pieniędzy i na co szła ta kasa? na trzynastki, czternastki, premie prezesów i utrzymywanie sporej grupy nierobów i pijaków, którzy funkcjonowali obok ludzi pracujących znających się na swoim fachu. A prawda jest taka, że większość z tej grupy - pracuje nadal, a pianę robią ci którym się nie chciało trochę wysilić.

   • 3 5

 • W normalnym państwie to raczej by postawiono szafot na rynku. (2)

  A tu takie brewerie.

  • 201 8

  • A ja myślę, że ten likwidator, bidota, ma te 22 mln-y do podziału, niestety. Przecież ci, którzy mu dali taką fuchę, nie zostaną z gołą pensją i emeryturą z ZUS-u, nie?

   • 18 1

  • śmieszne jest to że te tereny po stoczni sprzedał by na menel a ci kolesie mają się za Dejvid Koperfild, okradną i znikną.

   A tak swoją drogą czy syndyk wypłacił wszelkie zaległości firmom, ludziom, robotnikom którzy pracowali dla nowej a czasami włożyli jako podwykonawcy własny kapitał.

   • 3 0

 • a ty byś odmówił na ich miejscu? (2)

  • 11 77

  • Absolutnie się zgadzam...

   ...Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono. Najwięcej oburzonych jest sfrustrowana faktem, że oni takiej szansy nie mają.

   • 1 4

  • pewnie że bym odmówił

   20 baniek na czterech, to jest ledwo po 5 na głowę, słabo z takim małym budżetem wykupić sobie karnety u temidy.

   • 0 0

 • A MOŻE.... (8)

  wszystkie przedsiębiorstwa zlikwidujemy... Będzie więcej premii!!!

  • 201 3

  • Spać mi sie odechciało...

   • 7 2

  • w tym szaleństwie jest metoda

   A potem cytując słynnego "Wieszcza": nie będzie niczego!!!

   • 6 0

  • I co Tuskomatołki?!!!! (3)

   Teraz skierowali wasze niezadowolenie przeciw KK. Co spytasz leminga "jak naprawić RP" odpowie;" my by carnym zabralim to by było lepiej"
   Jak możecie nie dostrzegać niespotykanego złodziejstwa kasty biurokratyczno-mafijno-partyjnej i dawać się "skanalizować", napuszczać na wojenki bez zadnego finansowego znaczenia? Weż tuskogłąbie jeden z drugim rocznik statystyczny,zobacz strukturę wydatków ,zobacz jak Cię okradaja,zapytaj gdzie jest forsa ze "sprywatyzowanych" zakładów,sprawdź ile kasy jest na Twoim koncie emerytalnym(podpowiem:-zero!!!). I-czcigodny Matole-nie leź wiecej na wybory!!!

   • 5 4

   • wit wyluzuj się. co proponujesz wzamian? (1)

    • 0 1

    • wariant islandzki

     wyrugowanie całej kasty politycznej z zycia publicznego,wolność mediów,
     zakaz głosowania dla kobiet i zwolenników PO

     • 2 0

   • ja bym to nazwał sprawiedliwością a nie złodziejstwem...

    • 0 2

  • Zamknięto największe i najnowocześniejsze stocznie w Polsce

   Szczecin i Gdynia, stocznia w Gdańsku z 10 pochylni wykorzytsuje 2, sa plany Komisji Europejskiej co do zamknięcia kolejnej.

   Niemcy moga odetchnąć, produkcja statków w Polsce została w praktyce wstrzymana, kryzys w eur. zach. - a przynajmniej w branży morskiej sie skończył, w Hamburgu z wielka pompą otworzono nową WIĘKSZĄ pochylnię, a u nas w Gdyni dużą przedzielono na pół - już Gdynia nie będzie chciała budować wielkich statków

   • 7 0

  • bądz spokojny..

   Gradziu z rodziną już namierza kolejnych...

   • 0 0

 • Jeśli oni są ze słusznej partii, (5)

  to dać im wielkie premie, kto im podskoczy.

  • 103 3

  • Rychu i Zdzichu dali przykład jak się robi interesy w Polsce

   • 19 2

  • (3)

   Szwed brzmi dumnie, Austriak brzmi dumnie, a Polak? Jak brzmi? Ten kraj to dno, tutaj rozwala się gospodarkę, bo facet z wąsami i jego kolesie chcieli się dostać do władzy, teraz szubrawcy dalej rozkradają co się da, nikt się z nami nie liczy każdy w rozwiniętych krajach z nas szydzi, a my oprócz lizania d*py każdemu dookoła nie potrafimy z podstawowy sposób zająć się własnym krajem.

   • 2 3

   • Jeśli Polacy, którzy zawierzyli Tuskowi, że prowadzi ich do lepszej i nowocześniejszej Polski, chcą cokolwiek mądrego zrobić, to jak najszybciej opamiętać się, dostrzec, że to mit i jedno wielkie oszustwo. Lepsza Polska, to społeczeństwo okradane z pieniędzy odkładanych w Otwartych Funduszach Emerytalnych?, lepsza Polska, to powszechna drożyzna, praca do śmierci i europejski kołchoz, w którym mamy tyrać, jeść i oglądać seriale?. To jest ta wizja, którą realizuje się z powodzeniem od pięciu lat?. Zapaść wyższych uczelni, rozpad systemu edukacji, zatrważający wręcz stan kolei i kompletny brak polityki wobec młodego pokolenia to jest ta lepsza Polska?. Do głów wbija się niestety ze skutkiem pozytywnym że nowoczesność to te dziurawe nitki autostrad, kilka biurowców i salony samochodowe w każdym mieście. Pod względem innowacyjności naszej gospodarki leżymy jak nic, jesteśmy w samym ogonie Europy. Może mało zdolni jesteśmy? Nieustająca narracja, że egoizm, kariera i pieniądze to klucz do szczęścia wytworzyły całkiem liczną armię obrońców III RP, czasami zwykłych głupców, a czasami jedynie zimnych cyników.

    • 2 0

   • Który facet z wąsami? (1)

    Było ich u władzy w ostatnich dwóch dekadach kilku...

    • 0 0

    • Lolek z wąsami.

     • 0 0

 • By żyło się lepiej! (4)

  • 127 2

  • (1)

   Nie można pobłażać bestii i być zdziwionym, że zaatakowała.

   • 11 2

   • Nie czas i miejsce aby pouczać cwaniaczków i negocjować ze ścianą buty i oszustwa. Dalsza zabawa w niespodzianki i prywatny folwark przydupasów Tuska, powinna zakończyć się rozgonieniem tego towarzystwa. Czym prędzej, tym mniejsze negatywne skutki wpuszczania w maliny społeczeństwa przez ten rząd celebrytów.

    • 3 0

  • Czas powiedzieć prawdę jak jest i jak było ....

   Za komuny budowano zakłady pracy a teraz się rozkrada wszystko na potęgę i jeszcze premię za to się domagają. No to ładnie solidaruchy nas wyrolowali, nasz region w szczególności.

   • 3 2

  • No przecież już jest lepiej!

   Luxus full, wszystko okrutnie tanie, paliwo jeszcze za tanie... Pensje za wysokie - normalnie jak w Irlandii albo Bolkowej Japonii ;) Istny cud - Raj POpaprańców.
   prosimy o więcej!

   • 3 0

 • najwięcej zarabia się na utylizacji, a nie budowaniu (3)

  • 92 1

  • W państwie, gdzie jest stado baranów a nie ludzi, to można wszystko zrobić, nawet wmówić, że likwidacja jest lepsza od budowania.

   • 5 1

  • (1)

   skutkiem czego sa wiecznie rosnace i nowe podatki , bo niby skad maja byc przychody do budrzetu jak wszystko likwiduja !!!!

   • 4 0

   • ale Rodzina na swoim..

    • 0 0

 • Tak się w PLATFORMIE zarabia kasę (9)

  • 169 11

  • (1)

   Co z tego, że rząd nie chce wypłacić tej kasy. Ty wiesz lepiej i już zawyrokowałeś.

   • 8 15

   • wypłaci

    tak jak zapłaci za "likwidację hazardu", akcję z dopalaczami i premię dla Kaplera

    po cichutku zapłaci

    ale ciekawe czy wpłynie odszkodowanie od Chińczyków za A2

    • 22 4

  • takiś sam dureń, jak te ćwoki ze sPISu (5)

   dużo mordę drą pod publiczkę, a jak dorwą się do władzy, robią to samo, tylko moherowa gawiedź się cieszy, że to niby wszystko dla nich robią...

   • 9 29

   • Dziecko Michnika (1)

    Chory na antypis człowieku, czy potrafisz podać jakikolwiek argument nie związany z pisem?

    • 14 4

    • Mocher

     A czytanie ze zrozumieniem szwankuje?
     PIS-u PIS-u i już mi się chce s....

     • 2 3

   • co ma piernik do wiatraka , nic nie kumasz , klapki na Pis a propaganda PO plynie ci w zylach

    • 2 3

   • Słuchaj Palikot ma coś dla ciebie (1)

    Wsadź se to w... (wiesz gdzie) i włącz mocną wibrę ;) Lubisz tak.

    • 1 2

    • Widze że kolega doświadczony

     Przykro mi ale po tobie wibratora nie użyje.

     • 1 0

  • Tak się rozkrada państwowe pieniądze.

   PO POlsku.

   • 1 1

 • Oto jest Polska ...... (1)

  • 107 7

  • a ty kto, prusak?

   • 1 13

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane