• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Miejskie lokale za darmo dla wybranych?

Michał Sielski
28 lutego 2024, godz. 07:00 
Opinie (163)
Wątpliwości radnego wzbudzają m.in. preferencyjne warunki dla szkoły, w której miesięczne czesne wynosi 2,2 tys. zł. Urzędnicy odpowiadają, że wynikają one wprost z przepisów prawa. Wątpliwości radnego wzbudzają m.in. preferencyjne warunki dla szkoły, w której miesięczne czesne wynosi 2,2 tys. zł. Urzędnicy odpowiadają, że wynikają one wprost z przepisów prawa.

Czy w gdyńskim Urzędzie Miasta króluje nepotyzm, kolesiostwo i niegospodarność? Tak twierdzi radny PiS Marek Dudziński, wymieniając instytucje i szkoły, które za darmo robią interesy dzięki zwolnieniu z opłat. - W żadnym z podanych przykładów nie zachodzi zależność pomiędzy którymkolwiek z prezydentów, a prowadzącymi działalność w miejskich nieruchomościach - odpowiada Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy gdyńskiego magistratu.Czy miejskie lokale powinny być udostępniane za darmo?

Kto korzysta z preferencyjnych warunków na korzystanie z miejskich nieruchomości dla niepublicznych społecznych placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych? Zapytał o to radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Dudziński.

- Niestety odpowiedź zwaliła mnie z nóg. Poziom nepotyzmu, kolesiostwa i niegospodarności jest porażający - kręci głową kandydat PiS na prezydenta Gdyni.
Sprawdźmy szczegóły.

Podstawowe źródła przychodów niepublicznych przedszkoli i szkół to dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, która wynosi 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego i jest ustawowo zagwarantowana. Niepubliczne placówki pobierają też jednak czesne, opłaty administracyjne, żywieniowe itd.

Prywatne firmy nie płacą za nieruchomości- Weźmy pierwsze z brzegu: przedszkole niepubliczne "Chatka Przedszkolaka" na Dąbrowie. Otrzymuje od prezydenta nieodpłatnie (!) działkę na ul. Oliwkowej. I czemu to jest skandaliczne? Bo za 2022 rok przedszkole otrzymało 561 462 zł i pobiera od rodziców czesne w wysokości 1 tys. zł/m-c oraz opłatę żywieniową 16,50 zł dziennie, czyli miesięcznie ok. 320 zł. Czy to fair wobec innych placówek prowadzących podobną działalność? - pyta Dudziński.
Wskazuje też amerykańsko-polskie stowarzyszenie oświatowe z siedzibą w Gdyni, które od prezydenta Szczurka otrzymało za darmo zabudowaną nieruchomość przy ul. Łowickiej, wartą 41 130 zł rocznie. Szkoła otrzymała w 2022 roku ok. 1,4 mln dotacji, a miesięczne czesne w tej elitarnej placówce wynosi 2,2 tys. zł.

Dotacje także rodzinneWymienia również stowarzyszenie In Gremio związane z radnym Samorządności Jakubem Ubychem, które użytkuje nieodpłatnie nieruchomość przy ul. 3 maja 27-31 oraz zabudowaną nieruchomość przy ul. Okrzei 6, za którą trzeba by było zapłacić 23,4 tys. zł rocznie.

- Wśród wielu ciekawych odkryć można również znaleźć nieodpłatne przekazanie atrakcyjnej nieruchomości przy ul. Starowiejskiej 42-48 fundacji "Dbam o mój zasięg", której szefuje zaprzyjaźniony z Michałem Guciem Maciej Dębski. Warto przypomnieć, że Pan Dębski otrzymał dotacje z LIS na łączną kwotę 1,5 mln zł. A osobą reprezentującą miasto była Pani Markowska/Dębska-Cenian - była żona Pana Dębskiego - mówi Dudziński.
I podkreśla, że przekazanie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania powinno być możliwe tylko, gdy instytucje świadczą nieodpłatną działalność na rzecz społeczeństwa, jak PCK czy harcerze.

- Jak wygramy wybory, to obiecuję, że nieruchomości przekazane placówkom oświatowym czy organizacjom zaprzyjaźnionym z Wojciechem Szczurkiem, albo wynajmiemy po rynkowych stawkach, albo przekażemy na prawdziwe cele społeczne: mieszkania komunalne, działalność społeczną itd. - podkreśla Dudziński.

Odpowiedź Agaty Grzegorczyk, rzeczniczki Urzędu Miasta Gdyni: nie ma nepotyzmuJeśli chodzi o definicje nepotyzmu, to wierzę, że większość z nas ją zna, ale jak widać nie wszyscy, więc przytoczę:

Nepotyzm (łac. nepos - wnuk, potomek) - faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

W żadnym z podanych przykładów nie zachodzi taka zależność pomiędzy którymkolwiek z prezydentów, a prowadzącymi działalność w poniższych nieruchomościach.

Co do przykładów "nepotyzmu" przytaczanych przez radnego Dudzińskiego:

"Przedszkole niepubliczne "Chatka Przedszkolaka" na Dąbrowie. Otrzymuje od prezydenta nieodpłatnie (!) działkę na ul. Oliwkowej."

Nieruchomość położona przy ul. Oliwkowej 10 w Gdyni została oddana w użytkowanie wieczyste w 1991 roku na okres 99 lat, do 2090 roku. Z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste użytkownik wieczysty jest zobowiązany do ponoszenia opłat rocznych przez cały okres użytkowania wieczystego na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Jednakże na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz organy prowadzące te podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową dotyczy zarówno publicznych, jak i niepublicznych placówek oświatowych.

W związku z przepisami w/w ustawy brak jest przesłanek do wyłączenia zastosowania powyższego przepisu do użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Oliwkowej 10 w Gdyni, albowiem treść przywołanego przepisu wskazuje, że skutek tam określony następuje z mocy prawa.

"Amerykańsko-polskie Stowarzyszenie oświatowe z siedzibą w Gdyni, które od prezydenta Szczurka otrzymało za darmo zabudowaną nieruchomość przy ul. Łowickiej, co normalnie kosztowałoby 41 130 zł rocznie."

Nieruchomość położona przy ul. Łowickiej w Gdyni została oddana w użytkowanie w 2023 roku na okres 50 lat. Użytkowanie nieruchomości jest ograniczonym prawem rzeczowym. Na podstawie w/w art. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych również z tytułu użytkowania nieruchomości zajętych na działalność oświatową przysługuje zwolnienie z opłat z mocy prawa.

"Słynne już stowarzyszenie In Gremio związane z radnym Samorządności Jakubem Ubychem dostaje nieodpłatnie od zaprzyjaźnionego prezydenta nieruchomości"

Nieruchomość przy ul. Okrzei 6 w Gdyni została oddana w użytkowanie na okres 20 lat. Stowarzyszenie również zwolnione jest z obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Lokal przy ul. 3 Maja 27-31 użyczony został Stowarzyszeniu w związku z przyznaną dotacją na realizację zadania publicznego, które obejmuje prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

"Wśród wielu ciekawych odkryć można również znaleźć nieodpłatne przekazanie atrakcyjnej nieruchomości przy ul. Starowiejskiej 42-48 fundacji "Dbam o mój zasięg", której szefuje zaprzyjaźniony z Michałem Guciem - Maciej Dębski."

Lokal przy ul. Starowiejskiej 42-48 użyczony został fundacji w celu realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w celu realizacji zadań publicznych "Essa! Znajdź bezpieczną Przystań w Gdyni. Również online!" oraz "Spotkaj się, porozmawiaj złap oddech - w swojej szkole". Z uwagi na częściowo odpłatny charakter prowadzonej tam działalności Fundacji została udzielona pomoc de minimis. Warto tu też dodać, że pan dr Maciej Dębski nigdy nie otrzymał z LIS dotacji na kwotę 1,5 mln zł. Pan Dębski - reprezentujący dwa podmioty "Fundacja Dbam o mój zasięg" oraz Centrum Badań i Doradztwa Socjogram na przestrzeni 7 lat realizował we współpracy z LIS łącznie 14 zamówień, a kontraktowanie przebiegało w oparciu o obowiązujące przepisy związane z wyłanianiem wykonawców zleceń realizowanych przez administrację publiczną oraz regulacjami związanymi z kontraktowaniem środków unijnych. W tym okresie u Pana Dębskiego zakontraktowano działania na łączną kwotę 27.296 zł ze środków Gminy Miasta Gdyni, na kwotę 120.968 zł z Europejskiego Funduszu Spójności, 292.000 zł z Programu UNICEF.

Agata Grzegorczyk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Gdyni

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (163)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane