• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Mieszkania komunalne w Trójmieście. Gdzie, ile, za ile

Ewa Budnik
17 listopada 2015 (artykuł sprzed 8 lat) 
Mieszkania komunalne w Gdańsku. Na zdjęciu wybudowany za sprawą Gdańskiej Infrastruktury Komunalnej i oddany w październiku budynek przy ulicy Madalińskiego (48 lokali). Mieszkania komunalne w Gdańsku. Na zdjęciu wybudowany za sprawą Gdańskiej Infrastruktury Komunalnej i oddany w październiku budynek przy ulicy Madalińskiego (48 lokali).

W Trójmieście systematycznie ubywa lokali komunalnych: miasta więcej sprzedają, niż pozyskują nowych. Nowe mieszkania budują Sopot i Gdańsk, Gdynia tego nie robi, ale tu kolejka czekających na mieszkanie jest krótka - tylko 19 rodzin.Czy miasto powinno zapewniać mieszkania komunalne?

Wszystkie lokale należące do miast, można podzielić na kilka typów:

komunalne - to wszystkie lokale będące własnością miasta, ale potocznie właśnie tak nazywane są mieszkania, które nie mają specjalnego przeznaczenia, wynajmowane są mieszkańcom za zbliżoną do rynkowej stawkę, tym niższą im niższy standard lokalu,
socjalne - często o najniższym standardzie, z piecem lub toaletą poza budynkiem, przeznaczone dla osób bardzo ubogich lub sądownie wyeksmitowanych, stawka jest tu bardzo niska,
chronione - przysługują usamodzielniającym się podopiecznym domów dziecka czy innych instytucji,
lokale wspierane i treningowe - istnieją w Gdyni, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i z problemami społecznymi.

Miejskie zasoby lokali nie są na tyle elastyczne, by od ręki umożliwiać komunalnym najemcom zamianę lokalu na mniejszy (zdecydowanie bardziej poszukiwane) czy większy - w zależności od aktualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Funkcjonuje więc też kategoria bardzo poszukiwanego w zasobach lokalu, jakim jest lokal zamienny.


MIESZKANIA KOMUNALNE I SOCJALNE W TRÓJMIEŚCIE
GdańskGdyniaSopot
Mieszkania komunalne ok. 18400 5524 2076
W tym mieszkania socjalneok. 1200 406 108
Oczekujących na lokal komunalnyok. 400 19 79 (zamienny)
Oczekujących na lokal socjalnyok. 1800 698 105
Mieszkania pozyskane w 2014 i 2015 roku1200 (od 2010 roku) GIS, TBS-y, mieszkania za grunty, zakup 0 ale gmina dysponuje lokalami po zgonach, wyprowadzkach, eksmisjach 50 nowo wybudowane
Mieszkania sprzedane w 2014 i 2015 roku977 (18 w drodze przetargu) 250 126
Czynsz za m kw.komunalne: od 4 (w przypadku zastosowania obniżek technicznych i dochodowych) do 10,20 zł; socjalne: 2 zł
komunalne: 2,01- 5,99 zł w zależności od punktacji przyznanej lokalowi; socjalne: 1 zł Komunalne: 7,45 zł, 10,46 zł w nowych budynkach ; socjalne: 3,12 zł
Źródło: UM w Gdańsku, Gdyni i Sopocie


Gdynia

Miasto dysponuje 5524 mieszkaniami komunalnymi, z których 406 funkcjonuje jako lokale socjalne. Gdynia nie buduje nowych budynków komunalnych, ale też lista osób zakwalifikowanych do pomocy mieszkaniowej, czyli oczekujących na mieszkanie komunalne jest krótka. Na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne jest raptem 19 osób. Zdecydowanie więcej oczekuje na mieszkanie socjalne - to 698 osób (w tym 675 to osoby, którym miasto musi zapewnić lokum, bo zostały wyeksmitowane z innych lokali).

Chociaż nowych lokali nie przybywa, miasto prowadzi sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego - w tym i ubiegłym roku sprzedano ich 250.

Maksymalny czynsz za najem metra kwadratowego mieszkania komunalnego w Gdyni wynosi tu 5,99 zł, a socjalnego 1 zł, co sprawia, że w Gdyni najem lokalu gminnego jest najtańszy w Trójmieście.

- 28 października Rada Miasta Gdyni uchwaliła nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni. Wejdą one w życie 14 dni po ogłoszeniu - tłumaczy Sebastian Drausal, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni.
Prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego mają osoby, których średni dochód na członka rodziny w półroczu przed złożeniem wniosku o mieszkanie, wynosił pomiędzy 100 i 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub w przedziale od 75 do 100 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Prawo do ubiegania się o wynajęcie mieszkania socjalnego mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie posiadające tytułu prawnego do innego mieszkania, których średni dochód miesięczny na członka rodziny nie przekracza 100 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Chętni spełniający te kryteria trafiają na listy oczekujących. Listy te są jawne i tworzone przynajmniej raz na dwa lata. Jeśli osoba zakwalifikowana trzykrotnie odrzuci propozycję najmu - zostanie umieszczona na końcu listy.

Opiniowaniem list najemców, którym Gdynia ma zamiar wynająć mieszkanie, zajmuje się Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Jest ona powoływana na czas kadencji rady miasta.

Sopot

Od kilku lat miasto buduje nowe mieszkania komunalne, ale i sprzedaje stare lokale, z bonifikatą. W 2014 i 2015 roku sprzedano 126 takich mieszkań. Na dziś Sopot ma 2076 lokali, z czego 108 funkcjonuje jako lokale socjalne. Na liście oczekujących jest 79 rodzin na zamianę i 105 na lokal socjalny.

Czynsze w Sopocie uzależnione są od standardu i wynoszą 7,45 zł za m kw. mieszkania komunalnego w starych budynkach oraz 10,46 zł w nowych. Najem lokalu socjalnego to koszt 3,12 zł za m kw.

Czytaj także: sposób na kupno ciekawej nieruchomości - pomóż komuś wykupić komunalne

- W 2009 roku oddano 59 mieszkań w czterech budynkach przy al. Niepodległości oraz zmodernizowany budynek komunalny na Zaciszu z 16 mieszkaniami. W ubiegłym roku do najemców trafiło w sumie 50 lokali przy alei Niepodległości, ul. Rzemieślniczej i 3 maja - wylicza Anna Dyksińska z biura prasowego Urzędu Miasta Sopotu.
Za 18,3 mln zł Sopot sprzedał we Wrześniu działki pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Okrzei. Za te pieniądze miasto zbuduje kolejne budynki z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Świemirowskiej, Malczewskiego i Niepodległości. 16 mieszkań przy Świemirowskiej ma być gotowe do odbioru w I kwartale 2017 roku.

- W przypadku nowych budynków komunalnych za każdym razem ogłaszany jest regulamin określający zasady ubiegania się o lokal - tłumaczy Anna Dyksińska.
Oddane do użytkowania w 2014 roku budynki komunalne przy al. Niepodległości w Sopocie. Oddane do użytkowania w 2014 roku budynki komunalne przy al. Niepodległości w Sopocie.


Gdańsk

Gdańskowi nie można odmówić starań w pozyskiwaniu nowych lokali komunalnych. Od 2010 roku, czyli w ciągu pięciu lat, w mieście przybyło ich ponad 1200.

- Budownictwo mieszkaniowe realizowane jest w Gdańsku przez spółki miejskie: Gdańską Infrastrukturę Społeczną, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława". Tylko w tym roku wybudowanych zostało 156 lokali mieszkalnych, a budowane są kolejne - wylicza Anna Dobrowolska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Mieszkania pozyskiwane są w ramach programu "mieszkania za grunt". Miasto kupuje także lokale wykończone w standardzie "pod klucz", czyli nadające się do natychmiastowego zamieszkania - głównie na rynku pierwotnym.
Na klucze do gminnego lokalu oczekuje w Gdańsku około 2200 rodzin, z czego 400 na mieszkanie komunalne, a 1800 na lokal socjalny. Urzędnicy są zadowoleni, bo kolejka jest coraz mniejsza - pięć lat temu było w niej około 3500 rodzin.

Cena za wynajem lokalu komunalnego wynosi od 4 zł za m kw. miesięcznie (w przypadku zastosowania obniżek technicznych i dochodowych) do 10,20 zł za m kw. Za lokal socjalny trzeba płacić 2 zł za m kw.

Czytaj także: najem instytucjonalny w Gdańsku - wynajmij od Funduszu Mieszkań na Wynajem

Starsze lokale z zasobu komunalnego są wyprzedawane lokatorom z zastosowaniem 90-procentowej bonifikaty. W 2014 roku miasto sprzedało 591 takich lokali, w tym już 368. Pojedyncze lokale sprzedawane są także na ogłaszanych przez miasto przetargach.

- Do sprzedaży w drodze przetargu trafiają mieszkania, na które nie ma chętnych ze względu na dużą powierzchnię (ok. 100 m kw.) i co za tym idzie wysokie opłaty lub usytuowanie (w suterenie lub na poddaszu) - mówi Anna Dobrowolska. - Środki uzyskane w ten sposób przeznaczane są na pozyskanie pełnostandardowych mieszkań i ich utrzymanie.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska lokale komunalne (nie socjalne, ani zamienne) przyznawane są osobom (gospodarstwom domowym) o niskich dochodach (kiedy udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - obecnie 1320,68 zł i 100 proc. w gospodarstwie wieloosobowym - obecnie 880,45 zł).

Zgodnie z uchwałą są to osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadające (wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania) prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do jakiejkolwiek nieruchomości, a także tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego. Zasady te nie dotyczą osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się.

Czytaj także: remont budynków przy Drodze Czerwonej

Dodatkowo osoby, którym Gdańsk jest gotów przyznać mieszkanie komunalne muszą udowodnić, że zamieszkują obecnie w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m kw. na jedną osobę, w czasie ostatnich pięciu lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego. Osoba taka musi wykazać także, że w czasie pięciu ostatnich lat nie dokonała dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o pomoc mieszkaniową z miasta.

Uchwała, która określa takie kryteria przyjęta została w marcu 2004 roku (z późniejszymi zmianami). Osoby, które nabyły prawo do lokalu przed wejściem w życie tej uchwały mają je na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Miasto może wynająć mieszkanie w zamian za wykonanie remontu kapitalnego w lokalu, ale na swój koszt i ryzyko - bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów. Przygotowując się do najmu mieszkania komunalnego (nie socjalnego, ani zamiennego) na obecnie obowiązujących w Gdańsku zasadach przygotować się trzeba do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości maksymalnie 6-krotności miesięcznego czynszu.

Osoby, które spełniają kryteria składają wniosek o przyznanie lokalu komunalnego. W takim wniosku osoby te muszą wskazać w jakich warunkach zamieszkiwały w ciągu ostatnich pięciu lat oraz jakie nieruchomości posiadają osoby, z którymi prowadzą gospodarstwo domowe.

Na podstawie wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym powstają wykazy osób, które kwalifikują się do przyznania lokalu: socjalnego, zamiennego, dla osób o niskich dochodach, stanowiącego własność TBS (TBS-y w Gdańsku to spółki gminne, dlatego miasto ma prawo rozdysponowywania lokali powstających za ich sprawą - o kwalifikacji do przydzielenia mieszkania z TBS-u decyduje również kryterium dochodowe, ale oparte na odpowiednim procencie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie
pomorskim, np. singiel nie więcej niż 65 proc., czyli obecnie 2690,17 zł). Wykazy takie powstają do końca marca każdego roku.

Osoba znajdująca się na wykazie może w każdej chwili zostać zweryfikowana - czy nadal spełnia kryteria. Jeśli taka nie przedstawi ona odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie lub okaże się, że już nie spełnia kryteriów dochodowych, zostaje usunięta z listy.

Opinie (245) 10 zablokowanych

 • budynki komunalne wybudowane w 2014 w Sopocie na zdjęciach wyglądają pięknie... (9)

  ciekawe jednak jak będą się prezentowały (wewnątrz jak i na zewnątrz) za kilka lat...

  • 99 14

  • normalnie, jak to dobro wspólne, przejdź się małomiejską...

   • 27 2

  • muszle klozetowe (5)

   mozna nabyć na targowisku po atrakcyjnej cenie....mozna przeca prosto do rury..

   • 12 4

   • (4)

    osiedla moje marzenie się tu kłania... przesiedleńcy popowodziowi

    • 4 1

    • no i? co masz do przesiedleńców popowodziowych Polaku katoliku? (3)

     • 11 10

     • (1)

      kolejna lewicowa patologia się odezwała, katolikom możesz buty podawać

      • 9 10

      • Nawet musi

       Prawy Polak I Katolik tez w czyms chodzic musi, wstyd tak czlowieka bez butow zostawiac. Niewazne, ze uzywane.

       • 0 0

     • może to katolik z przymusu!! do niema opcji wypisania się z tej instytucji w PL.

      • 2 1

  • Re; budynki komunalne w Sopocie

   Pod tymi budynkami ze zdjęcia to parkują takie samochody że się w głowie nie mieści mieszkania komunalne w Sopocie to są dla znajomych władzy żeby później można było ładny pieniądz zarobić

   • 8 6

  • wygladaja ladnie ale rodziny z małymi dziecmi nie maja miejsca na wozki i rowery a czynsz nie taki maly bo około 1000zl za43m 4osobowarodzina

   • 2 2

 • (52)

  "komunalne - , wynajmowane są mieszkańcom za zbliżoną do rynkowej stawkę".

  Śmiem twierdzić, że 510zł za mieszkanie 50m to nie jest rynkowa stawka.

  • 176 16

  • Chodzi o rynek Nikaragui

   • 37 0

  • nie? to ile płacisz za swoje mieszkanie 50? bo np nie wiecej (32)

   • 8 37

   • Taki jest poziom wiedzy tych z komunalnych. (31)

    Oni naprawdę myślą, że mają źle. Dodatkowo uważają, że we własnościowym nie płaci się czynszu i to, że oni opłacają go regularnie powoduje, że to mieszkanie mają wykupione.

    • 58 12

    • (29)

     w komunalnym za 47 m płaciłam czynsz do miasta 480 zł, teraz po wykupie 270 zł, faktycznie żadna różnica...

     • 11 34

     • (9)

      Ja za 46 m place 1400 wlascicielowi + oplaty. W sumie srednio 2000. Faktycznie miasto zdziera na komunalkach...

      • 73 10

      • bo jesteś barankiem do strzyżenia i do tego zawistnym (1)

       • 7 51

       • nie o zawiść tu chodzi a o roszczeniowość. Chciałbym zwrócić uwagę, że lokal komunalny w obecnej postaci należy traktować jako przywilej, pomoc w trudnej ale tymczasowej sytuacji. 5 lat oczekiwania to tyle ile trwają studia magisterskie; czytając 50 stron dziennie można przeczytać "Atlas anatomii" Bochenka trzydziestokrotnie, "Encyklopedię powszechną" Larousse 422-krotnie albo "Thinking in JAVA" 851-krotnie.

        • 28 2

      • (3)

       ale Ty wynajmujesz a to jest zupełnie co innego. chodzi o mieszkania własnościowe (Twoje,spóldzielni, wspólnoty) i komunalne (miasta). W jednym i drugim przypadku płacisz czynsz. a nie czysty zarobek do osoby prywatnej

       • 20 11

       • komunalne należy wlaśnie porównywać do wynajmowanego na wolnym rynku - (1)

        tu i tu nie jesteś właścicielem

        • 42 4

       • ale komunalne możesz wykupić za gorsze i jest Twoje.

        • 13 7

       • slowo 'czynsz'

        znaczy właśnie zarobek osoby prywatnej będącej właścicielem kamienicy.

        • 6 1

      • (2)

       jednym słowem przepłacasz :p

       http://ogloszenia.trojmiasto.pl/nieruchomosci-mam-do-wynajecia/kowale-2-pokoje-parter-ogl58316408.html

       podobnych ofert jest mnóstwo. oczywiście zalezy od lokalizacji i stanu ale jest dużo naprawdę dobrych ofert. (wiem bo sam aktualnie szukalem)

       • 2 11

       • kowale to nawet nie gdansk (1)

        • 14 1

       • ale z kowal do głównego bliżej niż z żabianki osowy czy innych dzielnic gdańska :p

        • 4 4

     • Też bym chciał wykupic za grosze...

      • 24 6

     • wykupiłaś za symboliczną złotówke czy jak? (10)

      że nie widzisz różnicy?

      • 21 1

      • (9)

       jasne że nie za złotówke tylko za 17tyś. Tylko zauważ, że to nie jest dużo a za 6-7 lat wyjdzie na czysto (w sensie różnica którą płaciłam w komunalnym a własnym)

       • 1 23

       • no widzisz 17tys to jak za darmo. Ja za swoje musiałem 160tys zaplacic (8)

        remontowe płace i też nie mam wszystko super cacy.
        a opłaty specjalnie niższe niż w komunalnych nie są.

        • 22 2

       • nie twierdzę przecież, że to dużo. Mało. i właśnie o to chodzi. Że czynsz jest prawie dwa razy niższy, więc po co płacić więcej? ;)

        • 2 11

       • precz z wykupem z bonifikatą (6)

        cwaniara uwłaszczyła się za cudze pieniądze i głupią udaje

        • 25 6

       • (5)

        cudze? no ciekawe... i po co te wyzwiska? jakieś swoje frustracje, niepowodzenia chcesz tu przelać? Żałosne.

        • 4 22

       • a nie cudze ? (4)

        czy jesteś tak głupia czy udajesz ,ze myślisz że jakiekolwiek mieszkanie jest warte 17 tys. ?
        no ciekawe kto zrobił prezent, jeśli ma większą wartość
        żałosna to jest albo twoja głupota albo niewiedza

        • 22 4

       • (2)

        ehh Twój podpis już zniechęca do jakichkolwiek dyskusji bo "wszystko na nie".
        A nie pomyslałeś o tym, że to mieszkanie od kilkunastu lat było opłacane własnie z moich pieniędzy? (moich, wcześniej rodziców).
        Coś czuję, że po prostu zawiść przez Ciebie przemawia, bo ktoś ma lepiej,łatwiej.
        jak chodziłeś do szkoły/na studia/itp. martwiłeś się tym, że za to nie płacisz a korzystasz? Pomyśl trochę szerzej...

        • 4 18

       • tyle, że studia to wędka a nie ryba...

        prawo do wykupu za grosze powinno być zlikwidowane jak również prawo do dziedziczenia lokalu socjalnego czy komunalnego...to ma być pomoc w drodze do samodzielniości a nie wielopokoleniowego pielęgnowania biedy i niezaradnosci

        • 13 2

       • Tyle że za studia płacimy później - już jako podatnicy. Z tą różnicą, że studiować może każdy, a wykupić mieszkanie za półdarmo (17 tys) już nie. Dlaczego przez to, że chciało mi się iść na sensowne studia i sensownie zarabiać mam płacić więcej za mieszkanie? Inni też mogli pójść tą drogą, ba, nawet bh stypendium socjalne dostali, coby mieli za co przeżyć na tych studiach.

        • 3 0

       • 17 tys to kosztuje czasem miejsce w hali garażowej....

        • 12 0

     • Pani "gdańszczanko" interesuje mnie gdzie płacisz tak śmiesznie małe pieniądze. (5)

      Bo za 36,6 metrów w Pruszczu płaci się 390 zł - mieszkanie własnościowe. A gdzie tu Gdańsk, Sopot, Gdynia? Oczywiście + kredyt i opłaty. Faktycznie miasto z was zdziera, nic tylko narzekać.

      • 23 5

      • (3)

       wspólnota mieszkaniowa POLZEN - jeśli taki dociekliwy jesteś. Pokazać Ci rachunki? 150 zł fundusz bieżący 120 zł fundusz remontowy (2 osoby zameldowane). Sąsiedzi za mieszkanie 65m płacą 377zł. Skoro takie stawki w pruszczu to może warto się zastanowić nad zmianą wspólnoty? Fakt, to nie jest nowe mieszkanie, stare budownictwo ale ocieplone, odremontowane, ale w dobrej lokalizacji.

       • 4 15

       • A OGRZEWANIE ?? (1)

        jeśli mówicie o czynszach, to określcie co wchodzi w skład tej opłaty
        czy jest tam koszt ogrzewania ??
        niektórzy liczą to w czynszu a inni płaca osobno i stąd duże różnice w kwotach

        • 8 0

       • ogrzewanie gazowe więc ani w GZNK ani w POLZENIE nie było wliczane.

        Ale fakt, dużo ludzi o tym zapomina i przedstawia kwoty z kosmosu :p

        • 4 0

       • do MOPSU blisko?

        • 2 0

      • ps. nie twierdzę, że zdziera, tylko że własne mieszkania są tańsze (po jakimś czasie) i to akurat żadne odrycie.
       Wykup na własność mieszkania komunalnego (o ile jest w sensownym stanie) to najlepsza opcja. 17 tyś za własne mieszkanie 47m to naprawdę grosze i można sobie poradzić bez kredytu.

       • 9 6

     • koszt utrzymania lokalu

      Koszt utrzymania lokalu własnościowego to nie tylko tzw. czynsz na utrzymanie lokalu to też koszt remontów w budynku tj. w częściach wspólnych.

      • 4 0

    • @ snoopy: mają poziom wiedzy- żaden

     odwrotnie do poziomu roszczeniowości

     • 10 2

  • Z Gdanskiego komunalnego (7)

   A 420 za 35 metrow, brak ogrzewania i cieplej wody, w zawilgoconej smierdzacej i zagrzybialej kamienicy z ubikacja na korytarzu w centrum Gd to jaka stawka? Dziekuje administracji i miastu za zadbanie o budynek, nie moge sie doczekac kiedy sie zawali. Ale podobno ma wartosc historyczna.

   • 10 17

   • Jeśli Ci to nie odpowida, to wynajmij coś bardziej sensownego na wolnym rynku.

    Może dowiesz się, ile to naprawdę kosztuje.

    • 30 3

   • To się wyprowadź. (1)

    Zmień pracę, weź kredyt. Bronek bardzo mądrze mówił.

    • 27 6

    • Mądrze mówił, mądrze. I dlatego przegrał. Trzeba było złote góry obiecywać.

     • 14 5

   • Wynajmij na wolnym rynku (1)

    Za takie pieniądze to może uda się jeden wolny pokój znaleźć. Ale przynajmniej do toalety nie będzie trzeba wychodzić z lokalu.

    • 18 4

    • po studiach placilem 600 za pokoj parometrowy
     szafa, regal a biurko zamontowane do sciany
     jak sie rozlozylo lozko, to nie mozna bylo siedziec przy tym podwieszanym biurku

     a nie narzekalem

     • 4 1

   • Jakim cudem?

    Maksymalna stawka czynszu to 10.20 zł za metr. Nawet jeśli przyjąć taką, to za 35 m wychodzi 357 zł. A przecież jeszcze przysługują ci obniżki techniczne za brak ogrzewania i wody ciepłej oraz za kibelek wspólny. Nie wspominając o obniżce dochodowej, jeśli masz niskie zarobki. Więc jakim cudem piszesz o 420 zł?

    • 13 3

   • a placisz na fundusz remontowy?

    • 4 0

  • (5)

   Za komunalne (niecałe 50m) czynsz mam 800zł!!! to mało??? do tego prąd, gaz, parking. I nie ma możliwości wykupu!

   • 3 13

   • czemu nie ma?

    • 0 5

   • Bardzo mało. (2)

    żeby kupić 50m2 w Gdańsku trzeba mieć przynajmniej 250tys.
    a żeby wynająć to przynajmniej 1500zł/miesiąc.
    Za darmo dostał jeszcze mu źle

    • 26 2

    • (1)

     bez przesady z tymi 250tys.
     przejrzyj sobie oferty to zobaczysz, że mieszkania w niezłym stanie są nawet za 190tys albo 290 tys ale za ok 75m. oczywiście zależy od lokalizacji, ale ciągle mam na myśli Gdańsk.

     • 3 11

     • taaaa plus dług 50tys

      ale niech Ci bedzie nawet to 190tys.
      190tys, a komunalne są za darmo

      • 17 4

   • i znów - policzmy

    Przy maksymalnej stawce czynszu 10,20 zł za metr dla 50 metrów wychodzi 510 zł.

    nie no - skandal, że trzeba płacić za prąd i gaz - ci co wynajmują to pewnie nie płacą

    no i jeszcze ten płatny parking - skandal!

    dla kogo miały być lokale komunalne? Dla ubogich? :)

    • 19 2

  • (2)

   nie wiem skad ludzie wam w glowach takie porownania !!!
   ja mieszkam na komunalnym, jest to blok, 50 m, i latem place miedzy 620, a 650 zł, zima 920, a jednego roku nawet 1100 zł musialem płacic ...
   ciec co wy tu za głupoty piszecie, ze to takie tanie zycie jest na komunalnym ...
   smiem zaznaczyc ze wieksza czesc remontu przeprowadzilem na wlasny koszt i po stracie mieszkania nic nie odzyskam, nikt mi nic nie odda, ale mieszkac jakos trzeba, dwa to nauczylem sie oszczedzac na wszystkim wodzie, ogrzewaniu by bylo jakos taniej ...
   a tu jeszcze wszystko sie rozbija o standard mieszkania, bo moj dom to blok, ale sa takie gdzie tak malo sie nie placi a ludzie mieszkaja jak za czasow krola świeczka ...
   naprawde czasem sie zastanowcie nad tym co i jak chcecie krytykowac, bo prawda jest taka ze kazdy chce jakos zyc ale jedni zyja lepiej inni niestety musza zaciskac pasa i nie maja lekko ...
   jednak kazdy z nas stara sie jakos wlasnie zyc ...

   • 4 6

   • Za co tyle?

    Przy maksymalnej stawce czynszu 10,20 zł za metr dla 50 metrów wychodzi 510 zł czynszu niezależnie od pory roku.

    Co do tego doliczasz? Bo jeśli ogrzewanie, media, czy kablówkę, to miej na uwadze że tego już nie pobiera miasto a płacisz bo używasz i zużywasz. I ludzie we własnościowych też mają takie opłaty.

    • 5 1

   • Jak tak źle i drogo - zawsze można się wyprowadzić. Kupić własne za 200 tys i z głowy. :)
    A nie myśl, że ci co żyją "na bogato" nie oszczędzają. Właśnie przez to mają pieniądze, że oszczędzają. Nie wstydzą się targować, szukać okazji.

    • 2 0

  • polecam czytanie ze zrozumieniem: CZYNSZ jest taki..

   • 0 1

 • mieszkania komunalne (3)

  Czyli pole do popisu dla kombinatorow. Nie sprzedawać, przyjadą poszkodowani z Syrii.

  • 63 15

  • Mieszkanie komunalne za free od miasta, to starczy na furę z salonu za gotówkę.

   • 25 4

  • Tak jest, re bloki stawiają dla muslimów

   Może te wszystkie bananowe lemingi z Gdańska się obudzą jak jeden z drugim "biedny uchodźca" zgwałcą im siostrę czy córkę. Nikomu nie życzę tragedii, mam nadzieję że nie wpuszczą tej dziczy do Polski. Chciałbym jednak żeby rodacy mieli bardziej rozsądne podejście.

   • 19 12

  • o kim mowa? o urzędnikach czy zwykłych mieszkańcach?

   • 1 0

 • Miasto kupuje po cenie rynkowej, a sprzedaje za 5% wartości. (20)

  Mieszkania komunalne powinny być na okres np 5 lat, niesprzedawalne i niedziedziczone inaczej jest to system patologiczny gdzie jedni biorą kredyt na 30 lat a inni kombinują jak tu dostać za darmo.

  Wyraźnie afera korupcyjna w Urzędzie Miasta pokazała że mieszkania komunalne nie trafiają do biednych skoro płacili po kilkaset tysięcy łapówki żeby je szybciej dostać.

  • 135 23

  • Za 5 procent tylko stare mieszkania (15)

   W przypadku nowych nie ma szans na bonifikatę.

   To jest zapisane w uchwałach miejskich - przeczytaj zanim zaczniesz utyskiwać.

   • 20 13

   • (7)

    To zobacz ceny rynkowe tych "starych mieszkan" np we Wrzeszu albo Srodmiesciu

    • 26 4

    • Co to znaczy "ceny rynkowe"? (6)

     Naprawdę poczytaj uchwały: najemca ma prawo do wykupu lokalu z bonifikatą, ale musi spełniać określone warunki. Po pierwsze budynek starszy niż 1990 rok. Po drugie - nie może go po wykupie sprzedać za cenę rynkową przez kilka lat, bo w takim przypadku musi zwrócić całą bonifikatę do urzędu.

     • 14 14

     • 1990 to strasznie stara kamieniczka :D (5)

      • 25 3

      • Jakby nie patrzeć budynek ma 25 lat (4)

       • 4 12

       • Falowce czy ogołnie z wilekiej płyty bloki są starsze, a tam bonifikat nie ma (3)

        trzeba rynkową cenę płacić ;)

        • 8 0

       • wiesz to jest taka transakcja wiązana (2)

        GZNK musiałoby wrzucać w kasę w coraz starsze budynki. A jak ktoś kupi z bonifikatą, to przejmuje na siebie obowiązek remontu i ten koszt. Więc to nie jest taki prezent jak by się wydawało.

        • 5 3

       • za te 100tys które się oszczędzi na kupnie można już odpicować cały budynek

        Jak powiedzmy jest takich 4 mieszkań komunalnych.

        • 6 0

       • bo kupujesz wlasnociowe i Ci miasto bedzie remot robic
        no nie zartuj

        kupujesz za pare procent to trzeba poniesc jakies inne koszta
        chcialbys standardu sheratona w tej cenie?

        • 0 0

   • Wuju, zobacz taką rzecz (6)

    żeby dostać mieszkanie komunalne trzeba mieć zarobki niższe niż 1320,68 jeżeli jesteś singlem. Szczęśliwym trafem dostajesz mieszkanie, placisz 510zł miesięcznie za 50m2. Dostajesz je dożywotnio ! Miasta nie interesuje że za rok dostajesz super pensje i zarabiasz 10, 20 czy 100tyś zł miesięcznie. Nikt tego nie weryfikuje. Zresztą gdyby tak było to żadna z tych osób nie podjęłaby legalniej dobrze płatnej pracy , co powodowałoby jeszcze większą patologię.

    • 18 1

    • Mylisz się (5)

     Kiedyś tak było - umowy były bezterminowe - i stąd kłopot, że teraz w komunałkach mieszkają wnuki tych co rzeczywiście komunałek potrzebowali. Obecnie zmieniły się przepisy ustawowe i wszystkie umowy są podpisywane na czas określony. Potem jest ponowna weryfikacja dochodów i albo umowę przedłużają, albo sorry Winnetou :)

     Poza tym na singla nie ma bata, żebyś dostał 50m2. Dla jednej osoby max to 45,5 m2 - to też jest w przepisach.

     • 11 0

     • i tak byc powinno, tzn. tak jak wg. nowych przepisów (3)

      Nie stać Ciebie - zostajesz. Polepszyło się Tobie znacznie - idziesz na swoje. Bardzo dobrze, tylko się cieszyć, że żyje się Tobie teraz lepiej....

      • 7 0

      • tylko w takich sytuacjach dochodzi do kolejnej patologii (2)

       znam fryzjerkę która mieszka z mężem i dwójką dzieci w mieszkaniu komunalnym. Ona pracuje oficjalnie na 1/2 etatu, mąż na czarno, albo za granicą. Stać ich na nowy średniej klasy samochód, wakacje za granicą dwa razy w roku i wszelkie inne przyjemności. Ja o takich rzeczach mogę pomarzyć. Czy zazdroszczę ? Nie ! Ale szlak mnie trafia jak ona biadoli że chcieli jej dać nowe mieszkanie na szadółkach czy też ujescisku, ale ona nie wziela bo to koniec świata. Teraz mieszka we wrzeszczu a tu przecież blisko i fajnie.
       Podsumowując:
       Nie płacą podatków, mają mieszkanie jak za darmo, są roszczeniowi, wybredni i nie muszą zawracać sobie głowy czymś takim jak kredyt i inne takie pierdoły.

       • 18 0

       • Opisujesz złodziei okradających Ciebie i mnie. I dlatego, aby dać na każde dziecko 500 zł trzeba będzie nam podwyższyć podatki.

        • 5 0

       • Mnie też szlag trafia.

        • 3 0

     • Tak, ale miasto i tak ich nie wyrzuci...bo musiałby znaleźć lokal zastępczy.

      • 6 0

  • Nie masz do końca racji. Są owszem kombinatorzy, bo gdzie ich nie ma. Miasto sprzedaje tylko stare mieszkania (zazwyczaj rudery, których nie opłaca się im remontować), ale czynsze nowi właściciele płacą i tak do miasta, zwanej administracją. Co do "dziedziczenia": po śmierci moich rodziców o prawo do lokalustarało się moje rodzeństwo i gdyby nie spełniali kryteriów dochodowych to musieliby opuścić owe mieszkanie. Po trzecie: mieszkania komunalne nie są tanie. Ja za 46 m2 płacę zaliczką na GPC 850 zł. Dzielnica patologiczna, sąsiedzi to zazwyczaj alkoholicy i narkusy. Właśnie wzieliśmy kredyt na 30 lat (mając dwoje dzieci), bo rata kredytu nie jest wiele większa od obecnego czynszu i najważniejsze: będziemy mieszkać tam gdzie chcemy i w takich warunkach jak chcemy. Mieszkanie komunalne to żaden rarytas, a naprawdę wielu ludzi nie może wziąść kredytu, poprostu.

   • 6 5

  • (1)

   Niektore komunalne w ogóle nie są do wykupu

   • 5 0

   • Komunalne czyzby takie tanie?

    Mieszkałam w komunalnym nowe budownictwo czynsz po 10 zł za m2. Do przystanku autobusowego daleko bo mieszkanie na peryferiach Gdanska. Ciagły strach ze miasto podniesie czynsz i nie bedzie mnie stac na zapłate. Zamieniłam na budownictwo z lat 70 tych do remontu w centrum Gdanska Wrzeszcza. Wykupiłam . Nie jestem już najemcą tylko właścicielem. Śpię spokojnie.

    • 3 1

  • Mieszkania komunalne są i muszą być

   Po za tym macie wyobrazenie że ktoś ubogi to ten co niema zbiera puszki lub pracuje na ochronie? Nie dla takich ludzi są lokale socjalne. I jeszcze te wasze żałosne osobiste wycieczki jakie auta maja mieszkańcy komunalnych. Może jeszcze mieszkaniec komunalnego lokalu nie powinien kupować sobie pożadnego samochodu np z przedziału cenowego 50-100tys bo nie wypada i zakaz wycieczek zagranicznych. Ludzie jeśli macie z tym problem złóżcie wnioski o mieszkanie komunalne po wcześniejszym spełnieniu wymagań. W życiu można wybrać wiele ścieżek do zapewnienia sobie miłego życia ale nigdy nic nie spadnie samo z nieba.

   • 1 2

 • Miasto Gdansk dokonujac podwyzki okrada mieszkanxow (9)

  Bo te środki nie ida na remonty ixh budynków jak zapewniano...

  Stawka w lokalu opalanym węglem to 9,50 po możliwych znizkach. A stawka w nowym budynku gis z pelnym węzłem to nieco więcej bo 10,50 Kto ustalal tabele znizek? To rozboj w bialy dzień

  • 54 28

  • Proponuję portalowi zainteresować się dlaczego miasto Gdańsk ukrywa przed mieszkańcami dokumentację techniczną budynku??? (2)

   nie udzielając tym samym należnych zniżek za jego stan techniczny ...
   Czy miasto robi to celowo??? Ile w ten sposób wyzyskuje od mieszkańców którzy mieszkają w ruderze a płacą jak za prawie nowy lokal?

   • 14 9

   • jakie znizki (1)

    do roboty się weź a nie pasożytujesz na miejskiej własności !
    precz z mieszkaniami komunalnymi !
    Jak już chcecie komunalnych to z minimalna cena na poziomie 20zł/m2 !
    A jak się nie podoba to na trójmiasto.pl jest sporo ogłoszeń wynajmu.

    • 16 16

    • co za cymbał

     nie ty ustalasz cenny głąbie pechowcu i nieudaczniku.

     • 1 0

  • nie ' miasto" i nie " Gdańsk" za trymi decyzjami stoją konkretni urzędnicy...

   • 10 3

  • tylko PiS (1)

   Spoko PiS załatwił, że nie będzie uchodźców więc problem rozwiązany :-) No chyba, że kłamali w kampanii :-)

   • 7 4

   • pewnie, ze kłamali

    • 4 3

  • Może masz nadmetraż? (1)

   Wówczas rzeczywiście wychodzi drożej. Bo nie doliczają obniżki dochodowej.

   Napisz w ile osób i na ilu metrach to wtedy się okaże czy płacisz za dużo

   • 13 3

   • Nam jeszcze brakuje mereow zGodnie z norma

    • 0 0

  • Możesz się wyprowadzić

   • 9 6

 • w Gdańśku 400 osób oczekuje na lokal komunalny ? (2)

  a nie 10.000 ?

  • 54 10

  • 10 00 to razem z uchodźcami których zaprasza prezydent (1)

   • 20 9

   • odejmij 18 * 4 (pojemność lokali budyniowych), które zostaną przekazane uchodźcom (o tak władza się zmieniła i mieszkania, zapomniane zostaną skonfiskowane)

    • 6 7

 • Obiektywny (19)

  Powinno być tak jak np.w Niemczech,tam każdy mieszka w komunalnych.Państwo im to zapewnia tak samo ciesze się że wkońcu dogonimy europe zachodnia gdzie świadczenia na dziecko to norma,a nasze dzieci co są gorsze czemu nie maja mieć świadczenia w niemczech np. to ok 800 zł na dziecko ludzie co w was wstąpiło.Jesteście niewolnikami banków i wam to odpowiada chory kraj

  • 67 65

  • Do Tbs trzeba miec odpo. dochody chyba z 1 tyś na osobe (5)

   Pewnie każdy chciałby taki nowy tbs na ujeścisku kolo szkoły super lokalizacja ale jeszcze partycypacja 1/3 wartość nieruchomość wiec to nie tak tanio nie każdego stać na tbs na ujeścisku :(

   • 20 8

   • Naprawdę każdy chciałby?

    Może napisałaś to ironicznie ale jakoś trudno mi ta ironię znaleźć.
    A jeśli piszesz poważnie to jestem zdruzgotany.

    • 14 2

   • zamiana. (2)

    czy mozna zamienic mieszkanie wlasnościowe na komunalne.Jak to zrobic.

    • 4 7

    • Jak zadłużysz to komornik cię wyrzuci (1)

     A miasto ma obowiązek znaleźć ci komunałkę

     • 13 6

     • Komunałka

      Zadłużeni nie dostają ponownie komunałki a socjalne o bardzo niskim standardzie ,

      • 4 0

   • w TBSach podobno są wysokie czynsze

    większość miast odeszła już od budowy TBS, bo ani jednej, ani drugiej stronie się to nie opłaca.
    Chociaż nie oceniam czy to dobrze, czy źle... trudno jednoznacznie stwierdzić.

    • 12 1

  • (3)

   Moze bys zaczal uzywac przecinkow!! Czyta sie jak jeden wielki bełkot!

   • 20 6

   • bo to jest bełkot (2)

    Panstwo da, Panstwo zrobie, Panstwo odpowiada... pozniej mamy sieroty w spoleczenstwie

    • 23 8

    • Jakie kształcenie tacy obywatel o......

     • 2 0

    • co za cymbał

     dokładnie takich jak ty, bełkocz dalej.

     • 1 0

  • Chore to jest "państwo da" (4)

   Państwo to my. Wszyscy płacimy podatki. Dlaczego ja mam zrzucać się na twoje dziecko? Dlaczego mam utrzymywać twoje mieszkanie? Bo uczciwie pracuję, a ty by nie płacić podatku 3/4 pensji bierzesz pod stołem?

   • 37 9

   • taka jest idea płacenia podatków i życia w zorganizowanym społeczeństwie, nie odpowiada system? żegnamy

    wypowiedz obywatelstwo i opuść teren RP. tak samo burzyłeś się jak mucha z twoich podatków wywaliła 5 mln zł na koncert madonny?

    • 6 24

   • zrzutka (2)

    Ci co dostają komunalne też płacą podatki chciałam zauważyć! W każdym kraju są ludzie biedni, chorzy,niepełnosprawni, mniej inteligentni etc . Miarą cywilizowanego społeczeństwa jest stosunek do takich ludzi. W Polsce zawiść paskudna ....

    • 20 15

    • Proszę, cię... na jakim ty świecie żyjesz? (1)

     Lewacka propaganda całkowicie przysłania ci oczy? Spójrz na mieszkańców komunalnych - ja nie mam nic przeciwko, by zamieszkiwali je biedni, chorzy, niepełnosprawni lub mniej inteligentni. A kto je w większości zamieszkuje? Kombinatorzy, którzy zarabiają najniższą krajową (oficjalnie) a pod stołem 4 razy tyle. Właśnie po to, by nie płacić podatków. Zadziwiając jest to, że się do tego przyznają i mówią, że nie chcą być "okradani" przez państwo. Nie przeszkadza zaś im to, że sami to robią. Okradają uczciwie pracujących. I nie jest to moja zawiść, ja sobie poradzę, ale widzę co się dzieje i jestem przeciwny wspomagania tych, którzy kombinują. Mam przez okno bloki socjalne - czyli te dla totalnie niezaradnych. Miasto wybudowało im parking. Jak tak niezaradne osoby stać na auto za kilkadziesiąt tysięcy? (bo takie tam stoją)

     • 33 7

     • wywiad

      jesteś wywiadowcą czy lokatorzy mieszkań komunalych przychodzą do ciebie na kawke i mówia ile zarabiaja pod stolikiem? a może jednak zawiść, ciebie jeleniu też można zaszufladkować. oczy kolą niemiłosiernie ale nie każdy ma po równo

      • 1 2

  • Nie po to zwalczaliśmy komunę (2)

   Żeby fundować komunałki

   • 23 12

   • Walka z komuna

    Na Zachodzie nie ma komuny a są komunałki i to o standardzie takim jak nasze u developera :)

    • 3 0

   • nie chcesz komuny

    a chcesz żeby wszyscy mieli równo, masz wiele dróg do osiągnięcia swoich celów ale za wiele zawiści która was oślepia

    • 1 0

  • Ja tam nie mam nic przeciwko, by były pieniądze na dzieci. Tylko ustawa musi być tak ogarnięta, by biedni nie rozmnażali się jak króliki tylko po to, by dostać kolejne 500zł. Ogólnie, to nawet byłabym bardziej za jakimiś bonami, pieniędzmi na jakiejś specjalnej karcie itp, by faktycznie była jakaś kontrola tego, na co idą te pieniądze. Żeby nie było, że są wydawane na alkohol albo nowy płaszcz dla mamusi.

   • 1 0

 • Mieszkania dla potrzebujących.... (4)

  Troszkę jest w tym paranoi gdyż mój brat z dwójką dzieci czeka na takie mieszkanie od trzech lat, a kolega pracujący w jednej z firm resortu teraz już MSW i A (policji czy SG) czekał zaledwie 6 m-cy. Czy to nie paranoja ..... (a dużo jest takich policjantów czy strażników granicznych wystarczy sprawdzić)....

  • 57 8

  • (2)

   Ilu trepów siedzi w robocie do piętnastej dłubiąc w nosie i wraca do lokalu mieszkalnego. Mało tego, za grosze to wykupują i potem opowieści jak doszli do czegoś w życiu.

   • 28 5

   • A ilu wynajmuje mieszkania, które dostali od państwa

    a sami siedzą dalej u mamusi. Przecież to niezgodne z prawem. Przydałyby się kontrole.

    • 20 1

   • zwróć uwagę, że dłubanie w nosie to prace górnicze, a co za tym idzie szybsza emerytura się należy

    • 13 0

  • przychodzi zolnierz na garnizon czy do koszar, kto co woli
   robi herbate
   czeka osiem godzin na wojne

   ochraniaja go rencisci z firmy ochroniarskiej:)

   • 6 0

 • komunalne (11)

  Miasto nie powinno miec zadnych mieszkan komunalnych.
  To powoduje patologie i podzial na rownych i rowniejszych
  A ochrona lokatorow to relikt komuny wymierzony we wlascicieli.

  • 69 56

  • w biednej Japonii większość to komunałki, istna patologia. (1)

   • 8 3

   • patologia to jest wtedy jak jest ich mało i tylko wielopokoleniowe "ubogie" cwaniactwo

    z nich korzysta

    • 8 1

  • Nie badz takim ignorantem.

   Nigdy nie mow nigdy.
   Moze kiedys na Ciebie przyjdzie kolej, przestaniesz dobrze zarabiac, a wtedy nie bedzie Ciebie i Twojej rodziny stac na kredyt.
   Co wtedy pod most czy do noclegowni???

   • 13 5

  • Popieram! Żadnych mieszkań komunalnych. To wylęgarnia patologii! (4)

   Należy natychmiast zlikwidować wszelkie zasiłki, dotacje na kopulacje i głodem zmusić bydło rozpłodowe do podjęcia pracy. Ja nie mam zamiaru ich utrzymywać! Mają zdrowie do picia ,ale nie do pracy .Szlag mnie trafia jak widzę wielodzietnych nygusów prezentujących roszczeniową postawę. To pasożyty z pokolenia na pokolenie, z genetyczną niechęcią do pracy. Ich jedynym osiągnięciem w życiu jest spłodzenie bachora. Bezzębne, niewydolne wychowawczo matki-alkoholiczki kryte przez swoich zmieniających się konkubentów-reproduktorów żyją z moich podatków! Od rana wiszą na klamce opieki społecznej. Mieszkają w mieszkaniach socjalnych opłacanych przez państwo, czyli nas. Ich dzieci jeżdżą na darmowe kolonie z MOPS-u, jedzą bezpłatne obiady w szkole, dostają za darmo paczki świąteczne, stypendia ,podręczniki, bilety do kina, korzystają z wszelkich ulg, dofinansowania, zapomogi, pielęgnacyjnego, rodzinnego, zasiłków, becikowego, kredkowego, dodatków itp. Ich podstawowym zajęciem w życiu jest picie, palenie i prokreacja. To wszystko finansowane jest z naszych podatków. Sami niech zarabiają na swoją "wesołą gromadkę". Wara od moich składek! Nie życzę sobie utrzymywania z moich pieniędzy patologii. Gdzie dużo dzieci tam bieda i bandytyzm. Z tych dzieci nie będzie podatników i nie będą pracować na moją emeryturę. Chwasty społeczne zaczną się rozmnażać w wieku kilkunastu lat nie kończąc szkół i nie zdobywając zawodu. Wyrośnie kolejne pokolenie bezrobotnych leni na zasiłkach . Prawo pomocy społecznej mają w małym palcu. Wiedzą jakie dokumenty złożyć ,gdzie i do kiedy. Te dzieci od kołyski nauczone są żebractwa. Prowadzą pasożytniczy tryb życia i mają wrodzone skłonności do nieróbstwa. Będą żyć z funduszu alimentacyjnego i MOPS-u. Będą kulą u nogi dla społeczeństwa. Mamy już ponad piętnaście procent bezrobotnych. Nie potrzebujemy więcej dzieci. Jest nas za dużo. Jest obecnie więcej ludzi niż miejsc pracy. Nie ma nawet wolnych miejsc w przedszkolach. Nie róbmy z Polski drugiego Bangladeszu. Nie mam zamiaru utrzymywać ze swoich podatków cudzych bachorów i płacić za czyjeś fantazje rozrodcze! Pomoc patologii to pieniądze wyrzucone w błoto, bo tylko ich rozleniwia i zabija chęć podejmowania pracy. Wszystko co dostaną i tak wydadzą na papieroski i alkohol. Niech rozmnażają się ludzie inteligentni, na poziomie i z kasą, a nie margines społeczny , wielodzietna hołota i pasożyty społeczne. Nie potrzebujemy bubli genetycznych po prymitywach. Całe życie musimy do czegoś dokładać. Jak nie do górników, hutników, rolników, stoczniowców, PKP, to do rodzin z gromadą bachorów! Mam tego dość! Sami niech utrzymują swoje fermy rozrodcze! Zasiłki tylko demoralizują i są szkodliwe społecznie. Nic tak nie wspiera kreatywnego myślenia jak pusty żołądek. Nie można się zgadzać na dawanie pieniędzy komuś tylko za to, że jest płodny! Tylko trzy rodziny wielodzietne na dziesięć dają sobie rade ,a pozostałe można określić jednym słowem-patologia. Tak wychwalana polityka prorodzinna, promująca bierność zawodową i wielodzietność, polegająca na rozdawaniu kasy za robienie dzieci jest bezsensowna . Korzystać będą na niej w większości rodziny ,które wychowają następne pokolenia nierobów i ludzi potrafiących tylko brać .Tracą natomiast na tym wartościowi ,uczciwie pracujący obywatele karani na każdym kroku jakimś podatkiem. MOPS i alimenty to są grosze w porównaniu kasą wyciąganą przez dziadków ich dzieci, którzy stworzyli dla nich rodzinę zastępczą, bo rodzice zrzekli się praw rodzicielskich. Oczywiście dzieci mają stwierdzone upośledzenie, żeby dostawać na nie więcej pieniędzy z państwa . Prawo socjalne mają opanowane lepiej niż prawnicy, ale tylko prawa, o obowiązkach nie słyszeli.

   • 17 11

   • Hitlerowcy też tak łatwo stawiali sprawę jesteś aryjczykiem przeżyjesz, jesteś żydem do gazu.

    • 5 4

   • ALEŻ PODŁY JESTEŚ. GARDZISZ WSZYSTKIMI!!!
    NIE RÓŻNISZ SIĘ NICZYM OD NAJGORSZEJ PATOLOGII.

    Sugerując się Twoją wypowiedzią, że wadliwe geny się dziedziczy ja nie życzę sobie składek na twoje bachory, bo to ułomy intelektualne.

    • 4 7

   • co za cymbał

    sporo oddajesz tych podatków że cała patologia z miasta za nie żyje. I masz spora wiedze na ten temat, pewnie patologia Cie dotknęła, więcej optymizmu weź się za siebie bo świata nie zmienisz, nikt tego nie chce. jedni chcą tego a inni tamtego i tak dalej i tak dalej a w tobie zawiść zabija myślenie

    • 2 2

   • Popieram! Żadnych mieszkań komunalnych. To wylęgarnia patologii!

    Ale ten długi tekst to w ogóle nie na temat?
    Co ma polityka społeczna z mieszkaniami dla rodzin i osób co nie mogą wziasc pożyczki w banku?

    • 0 0

  • o rany co za poglądy? co za " hasła"?

   "zadnych ... komunalnych"... a może " precz z biedą", " biednych na Madagaskar"!

   co dzieje się z Ludzmi
   bardziej wrażliwi dla psów, kotów niz dla bliżniego

   • 7 6

  • nie chcesz komuny

   a chciałbyś żeby wszyscy mieli równo najlepiej żeby był jeden rodzaj lokali o jednakowym standardzie żeby nie byo równych i równiejszych. Próbuj dalej a nie wylewasz zawiść bo ty nie dostałeś

   • 4 1

  • Mieszkanie komunalne

   Mieszkania komunalne a właściwie czynszowe powinny oczywiście być w każdym społeczeństwa cywilizowanym! Tak jest w większości państw Europy! Takie mieszkania sa własnością miasta i wynajmuje sie je za pomocą opłaty czynszowej dla takich osób czy rodzin, które nie maja możliwości zasiagnac pożyczki hipotecznej w banku. To sa tez młodzi, zaczynający dopiero prace, studenci itp.
   Takie mieszkanie nic nie powinno kosztować oprócz czynszu miesięcznego. Powinna obowiązywać kolejka do takiego mieszkania i nic więcej.

   • 0 0

 • 100m mieszkanie 1 osoba, 80m 2 osoby (7)

  To prawdziwy obraz komunalek ! Umowy musza byc na 5 lat, bez wykupu ! Ludzie maja tam przemieszkac az sie odbija a nie miec hi life i jeszcze potem sprzedac to za 300-500 tys,....

  gadaja ze ogrzewane piecem, ze brudne - to niech naprawia skoro uwazaja ze swoje!!!! Czynsz 10zl/,2 to naprawde nie jest duzo ! Polecam kredyt na dozywocie

  • 53 26

  • popieram

   Miasto powinno pozbyc sie tych mieszkan komunalnych ktore ma (co z trudem robi, sprzedajac je z bonifikata) i zakonczyc temat.
   Moze miec jedynie niewielka pule socjalnych na nieprzewidziane zdarzenia losowe.

   • 7 4

  • (1)

   matko co za glupoty piszesz czlowieku !!!
   remont mozesz zrobic ale nikt ci za ten remont nie odda bo to nie jest twoja wlasnosc tylko miasta, dwa to co chcesz robic w tym mieszkaniu, czy to okna wymienic czy piece usunac to musisz miec na wszystko zgode bo to nie twoje jest tylko miasta !!!
   zastanow sie nad tym co piszesz, i najpierw sie rozeznaj w temacie a potem sie wypowiadaj ...
   wynajmujac od kogos mieszkanie teza robisz remonty na wlasna kieszen i bez zgody wlasciciela???
   NIE !!!!
   tu jest to samo, to samo !!!
   tylko ty cwaniaku pewnie siedzisz na swoim ladniutkim i cieplutkim mieszkanku i ci sloneczko zaczelo swieci z d .. nie z nieba i myslisz zal ci tylek sciska, choc nie wiem za czym bo powinienes sie cieszyc z tego co masz a czasem sie przejdz po miescie i zobac zjak wygladaja stare budynki, w jakim sa stanie i wtedy pomysl o ludziach ktorzy w nich mieszkaj, jaki to maja wspanialy luksus !!!

   • 6 5

   • mieskanie kwaterunkowe

    To prawda ze człek sobie remontuje te mieszkanie .bo co ma zrobić.Jak zgłosiłem usterki to czekałem ro i dłużej więc sam sobie naprawiam i usterki usuwam nawet na klatce schodowej czy balkon. Po prostu szkoda zdrowia i zachodu!! A potem Administrator przypisują sobie te koszty do swych przekrętów i mają +++++++++ szmal dla siebie.

    • 0 0

  • Miasto sprzedało już większość starych mieszkań . Bloki na starym Chełmie z 1941r, na palcach jednej ręki można policzyć , które były wyremontowane za pieniądze z urzędu. Choć opłaty czynszowe wpływały do miasta. Ludzie za własne pieniądze musieli zmieniać systemy grzewcze z pieca na ogrzewanie gazowe. Przewody kominowe ( wkłady ). Dopiero teraz widać jak powstałe wspólnoty remontują te bloki z własnych pieniędzy. Tylko nieliczni dostali dofinansowanie, gdy likwidowali piece , bo większość szybko pozbyła się tego, a wówczas nie było dofinansowania. Obecnie miasto oddaje deweloperom grunty w zamian za bloki by mieć mieszkania dla oczekujących w kolejkach. Bloki cienkie , na peryferiach miasta. Nikt za takie pieniądze nie kupiłby takiego mieszkania. Ale miasto umie robić interesy. A deweloperzy zacierają ręce bo interes się kręci.

   • 3 1

  • zapraszam do takiego mieszkania po napaleniu w dwóch piecach temp wynosi 10 stopni wilgoć parter tragedia a czynsz wynosi 800 zł i media i ogrzanie wody i węgiel

   • 2 2

  • jak chce sie miec apartamenty z widokiem na morze to trzeba kredyt

   • 0 0

  • mieszkalnictwo komunalne

   Mieszkania komunalne to dobra rzecz !! Byle Ci którzy nimi zarządzają nie okradali podatników, bo połowa to nieroby siedzą i czekają na wypłaty tylko , W moim bloku stoi puste mieszkanie już rok i co i nic --690 zł co miesiąc w błoto + ogrzewanie. A powinien zapłacić zarządca tego budynku ale on dostanie premie jeszcze. Powinna być komórka społeczna która tych nierobów kontroluje .Nie mają pojęcia o zarządzani takim majątkiem .Dobrze r]że odeszła szachrajka pani sienkiewicz -. To jest mafia !!!

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane