• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ulica z Mostem Miłości do remontu. Będą odwierty w nawierzchni

Maciej Korolczuk
27 maja 2024, godz. 20:00 
Opinie (107)
 • Ulica Kowalska łączy Most Miłości z Targiem Drzewnym.
 • Stan nawierzchni już od lat kwalifikuje ją do przebudowy.
 • Prace nad projektem przebudowy Kowalskiej mają potrwać 13 miesięcy.
 • Zakres ma też obejmować teren po niedawno rozebranym kiosku.
 • Remont ma uporządkować kwestie parkowania na ulicy, które obecnie nie pozostawia pieszym zbyt wiele miejsca.
 • Sama ulica jest wąska, ale miejsca jest na tyle dużo, że samochody parkują prostopadle do osi jezdni. Piesi mają do dyspozycji wąski chodnik.

Miasto chce zmodernizować kolejną ulicę w Śródmieściu Gdańska. Po przebudowie PańskiejMapka, WęglarskiejMapkaElżbietańskiejMapka teraz do przebudowy przewidziano ul. KowalskąMapka, która łączy Most Miłości z Targiem Drzewnym. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w przyszłym roku.Jak można poprawić wygląd i funkcjonalność ulicy Kowalskiej po remoncie?

Ulica Kowalska to krótka ulica w Śródmieściu Gdańska łącząca przebiegający nad Kanałem Raduni Most MiłościMapka (Most Chlebowy) z Targiem DrzewnymMapka. Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie i od dawna nadaje się do remontu.

Co istotne, nie do końca wiadomo, co znajduje się pod warstwami asfaltu. Przetarg obejmuje bowiem odwierty i odkrywki w nawierzchni jezdni, zatok postojowych i chodników w celu weryfikacji ich istniejących konstrukcji.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca będzie musiał określić rodzaj i grubość poszczególnych warstw i zbadać je pod kątem występowania w nich betonów i lepiszczy smołowych oraz innych materiałów uznawanych obecnie jako niebezpieczne dla środowiska i szkodliwe dla zdrowia.

Uporządkowania wymaga też kwestia parkowania. Choć ulica jest wąska, to miejsca po obu stronach jest na tyle dużo, że samochody parkują prostopadle do budynków, pozostawiając niewiele przestrzeni dla pieszych.

Wkrótce ma się to zmienić. Miasto przygotowuje się bowiem do sporządzenia dokumentacji projektowej, która posłuży jako wytyczne do przebudowy ulicy.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.
Zadanie obejmuje modernizację układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, a w tym m.in.:

 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • przebudowę zjazdów wraz z poprawą ich geometrii i dostosowaniem do niwelety jezdni,
 • przebudowę miejsc/zatok postojowych,
 • przebudowę/budowę ciągów pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety na zjazdach do posesji,
 • przebudowę sieci oświetleniowej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • budowę/przebudowę kanału teletechnicznego,
 • przebudowę/budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami i przykanalikami oraz innymi niezbędnymi elementami odwodnienia,
 • przebudowę przyłączy, w tym wszelkie istniejące włączenia na wcinkę oraz przyłączy rynnowych, które należy włączyć do nowoprojektowanego kolektora,
 • przebudowę schodów nadziemnych wraz z wprowadzeniem zabezpieczeń dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia,
 • zieleń wraz z małą architekturą,
 • docelową organizację ruchu,
 • wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
 • rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień,
 • usunięcie kolizji sieci znajdujących się w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami, uzbrojenie wodno-kanalizacyjne, które należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni.


Projekt ma być gotowy w 2025 rokuProjekt ma objąć całą szerokość pasa drogowego ulicy Kowalskiej na odcinku od ulicy Korzennej (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Targ Drzewny wraz z obniżonymi chodnikami przy przejściu dla
pieszych w rejonie Targu Drzewnego (obecnie wykonanymi z czerwonej betonowej kostki brukowej). Dodatkowo projekt ma uwzględniać wykonanie nawierzchni w miejscu rozebranego kiosku na skrzyżowaniu ulicy Kowalskiej z Targiem Drzewnym.

Termin składania ofert upłynie z końcem maja. Wybrany wykonawca na przygotowanie projektu będzie miał 13 miesięcy.

Ulica Kowalska to kolejna po Pańskiej, Węglarskiej i Elżbietańskiej ulica w Śródmieściu Gdańska, która doczeka się modernizacji. Obecnie trwa też przebudowa ulic Ogarnej oraz Długiego Pobrzeża.

 • W ostatnich latach miasto zmodernizowało w Śródmieściu m.in. ul. Węglarską.
 • Remont przeszła też ul. Elżbietańska.
 • Przebudowano też ul. Pańską.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (107)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane