• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ważna ulica na północy Gdyni do remontu

Piotr Weltrowski
7 lutego 2024, godz. 07:00 
Opinie (96)
Tak dziś wygląda ul. Zielona w Gdyni. Tak dziś wygląda ul. Zielona w Gdyni.

Gdynia przymierza się do przebudowy odcinka ul. ZielonejMapka przebiegającego na skraju Obłuża i Oksywia. W ramach inwestycji ma zostać zmieniony układ drogowy, powstanie ścieżka dla rowerów i chodnik oraz nowa infrastruktura techniczna i oświetlenie.Jak często bywasz w północnych dzielnicach Gdyni?

Z ul. Zielonej korzystają mieszkańcy trzech dzielnic na północy Gdyni - przebiega ona wzdłuż granic Obłuża i Oksywia, a później prowadzi - jako główna droga dojazdowa - do Babich Dołów.

Przebudowa, o której mowa, ma jednak objąć jej pierwszy odcinek, zaczynający się za rondem na ul. Bosmańskiej (na wysokości działki między posesjami przy ul. Zielonej 10 i 12) i kończący się na skrzyżowaniu z ul. Płk. Dąbka.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Na wspomnianym odcinku ul. Zielonej powstanie również nowe oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie zieleni.

- Ul. Zielona to istotna arteria drogowa na północy Gdyni. Kompleksowa przebudowa jednej z najważniejszych dróg dla ruchu lokalnego zwiększy przepustowość tej części miasta, a jednocześnie poprawi komfort przemieszczania się mieszkańców - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.


Co ciekawe, ulicę miasto chce wyremontować wspólnie z prywatnym partnerem - firmą Broker (zajmuje się m.n. deweloperką).

Inwestor prywatny ma pokryć koszt robót związanych z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej, a także współfinansować przebudowę drogi, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

- Wspólna realizacja pozwoli nam na szerokie spektrum działania w zakresie przebudowy układu drogowego, jak i infrastruktury technicznej - podkreśla Łucyk.


W dokumentacji przetargowej wymienione są następujące elementy inwestycji:
Przebudowa układu drogowego, w tym rozbiórka istniejącej jezdni i chodników, budowa nowej nawierzchni z chodnikami i drogą rowerową oraz odtworzenie nawierzchni po przebudowie infrastruktury technicznej.
Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego.
Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych.
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej, deszczowej i sieci gazowej.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
Ustawienie elementów małej architektury (ławek, stojaków dla rowerów, koszy).
Zabezpieczenie istniejących drzew, odtworzenie trawników i nowe nasadzenia.

Wedle tej dokumentacji prace powinny zostać wykonane w ciągu 36 tygodni od momentu podpisania umowy. Miasto czeka na oferty do 20 lutego.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (96)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane