• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wybory 2023. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

kc
30 sierpnia 2023 
Opinie (3)

Wybory 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Do 15 września możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Ile wynosi dieta w 2023 roku?

Wybory 2023. Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować? Lista lokali wyborczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot Wybory 2023. Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować? Lista lokali wyborczych - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?Osoba planująca dołączenie do obwodowej komisji wyborczej musi skontaktować się z wybranym komitetem wyborczym. Inna możliwość to zgłoszenie własnej kandydatury urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Jeżeli pojawi się konieczność uzupełnienia komisji, kandydatura zostanie rozpatrzona.

Urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma komisja, za pośrednictwem urzędu gminy, przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków komisji realizowane przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji do 15 września 2023 roku.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania 2023? Jak głosować poza miejscem zamieszkania 2023?

Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie nie wiąże się z pewnością, że konkretna osoba znajdzie się wśród członków komisji podczas wyborów 2023.

Dieta komisji wyborczej 2023 - jakie wynagrodzenie w komisji wyborczej?Członek obwodowej komisji wyborczej otrzymuje dietę za udział w pracach oraz szkoleniach. Państwowa Komisja Wyborcza podaje wysokość wynagrodzenia, które otrzymują osoby zaangażowanie w realizację wyborów w konkretnym miejscu.

Praca w komisji wyborczej 2023 - wynagrodzenie:

 • przewodniczący - 800 zł,
 • zastępca - 700 zł,
 • członkowie - 600 zł.

Referendum 2023. Kiedy referendum jest ważne? Referendum 2023. Kiedy referendum jest ważne?

Praca w komisji wyborczej 2023 - na czym polega?Obwodowa komisja wyborcza zajmuje się przeprowadzeniem głosowania w konkretnym obwodzie. Wybrane osoby zajmują się sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Rolą komisji jest ustalenie wyników w danym obwodzie, podanie do publicznej wiadomości, a następnie przesłanie danych do odpowiedniej komisji wyborczej. Szczegółowy opis zadań reguluje Kodeks wyborczy.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

 • 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
 • 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
 • 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
 • 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Podczas pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej wybierany jest przewodniczący oraz zastępca. Skład komisji powinien zostać jak najszybciej podany do informacji publicznej.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?Członkiem obwodowej komisji wyborczej może zostać obywatel Polski, który maksymalnie w dniu zgłoszenia ukończył 18 lat oraz nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydat posiada:

 • prawa publiczne, których nie został pozbawiony w ramach pełnomocnego orzeczenia sądu,
 • prawa wyborcze, których nie został pozbawiony w ramach prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu.

Poza tym członkiem komisji może zostać osoba mieszkająca na stałe w województwie, w którym jest zgłaszana do komisji oraz została ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Wybory połączone z referendum. Czy trzeba brać udział w obu głosowaniach? Wybory połączone z referendum. Czy trzeba brać udział w obu głosowaniach?

Członkiem komisji nie może zostać:

 • kandydat w wyborach,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach - małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisji,
 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


Głosowanie korespondencyjne 2023 - kiedy można? Głosowanie korespondencyjne 2023 - kiedy można?
kc

Opinie (3)

 • Zawsze jestem w komisji wyborczej .
  Niestety ze względu na wykonywany zawód mogę tylko dorobić w komisji wyborczej lub udzielając pomocy dydaktycznych...Hehe

  • 0 7

 • Szkoda (1)

  że tam tylko można dostać się po znajomości niestety tak jest i tak to się kręci.

  • 6 8

  • Bzdura

   Dwa razy byłam w komisji na dwie zgłoszone kandydatury. Raz zgłosiłam się przez partię choć do żadnej nie należę a ta, przez która się zgłosiłam nie jest tą na którą głosuję po prostu była najbliżej. Przyszłam do siedziby powiedziałam, że chcę przez nich zgłosić się do komisji i nie robili problemów wypisali formularz i tyle. Drugi raz zgłosiłam się bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane