• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Zysk netto Grupy Lotos wyniósł 810 mln zł

Robert Kiewlicz
29 października 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Zysk netto Grupy Lotos w III kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę. Zysk netto Grupy Lotos w III kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos w III kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł. Rok wcześniej zysk netto Grupy wynosił 249,3 mln zł.Obecne ceny na stacjach paliw:

Przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 9,2 mld zł wobec 5,36 mld zł rok wcześniej. Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w trzecim kwartale wyniosła 1,15 mld zł wobec 433,2 mln zł przed rokiem.

Dług finansowy na 30 września osiągnął 3,29 mld zł i jest niższy o 785,3 mln zł w stosunku do końca grudnia 2020 r. Głównym powodem jest spłata celowych kredytów inwestycyjnych.

Jaka przyszłość czeka pracowników Lotosu po fuzji z PKN Orlen?Mniej benzyny, więcej oleju napędowegoCałkowita sprzedaż benzyny realizowana przez Grupę Kapitałową Lotos w III kw. 2021 r. zmniejszyła się o 11 proc. r/r, przy czym sprzedaż krajowa spółki spadła o 10 proc. Po dziewięciu miesiącach 2021 r. udział Grupy w polskim rynku benzyn wynosi 27,5 proc.

W III kw. 2021 r. Grupa Lotos zwiększyła sprzedaż oleju napędowego o 5,6 proc. Udział Spółki w polskim rynku oleju napędowego spadł i wynosi po dziewięciu miesiącach 2021 r. 33,3 proc. W raportowanym kwartale Grupa Kapitałowa Lotos zrealizowała wyższą o 95 proc. r/r sprzedaż ciężkiego oleju opałowego oraz niższą o 6,6 proc. sprzedaż asfaltów.

Połączenie Lotosu z Orlenem. Akcjonariusze zadecydują o fuzjiWzrost o 70 proc. (r/r) przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu to przede wszystkim skutek wyższej średniej ceny sprzedaży netto w segmencie oraz wyższego o 3,9 proc. wolumenu sprzedaży segmentu.

Spadek wydobycia w Polsce i NorwegiiW III kwartale 2021 r. Lotosu wydobywał węglowodory na średnim poziomie 15,2 tys. baryłek dziennie (-1,7 proc. kw./kw. i -19 proc. r/r). Na niski wolumen wydobycia w omawianym okresie wpłynął przede wszystkim zaplanowany i przeprowadzony we wrześniu około miesięczny postój hubu Sleipner, który wraz z podłączonym złożem Utgard odpowiada za ponad 80 proc. produkcji Lotosu w Norwegii.

Rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme w NorwegiiProdukcja w Polsce utrzymywała się na stabilnym poziomie - spadek na złożu B8 (spowodowany planowaną tygodniową przerwą w produkcji związaną z wymianą boi) zrekompensował wzrost wydobycia na złożu B3 (będący efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji łącznie ośmiu odwiertów na przestrzeni 2020 r. oraz realizacji wiercenia dodatkowego odwiertu, a także rekonstrukcji odwiertu podwodnego). Wielkość produkcji ze złóż litewskich również bez większych zmian.

Miejsca

  • ORLEN S.A. Gdańsk, Elbląska 135; Płock Chemików 7; Warszawa Bielańska 12

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (111)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane