Artykuły o nas

O nas

Zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej, oddzielającej go od znacznie starszego Cmentarza Żydowskiego. Zajmuje powierzchnię 0,70 ha.
Od bramy wejściowej zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej prowadzi w głąb cmentarza główna aleja obsadzona lipami. Po jej bokach znajdują się regularne kwatery grzebalne.
Istniejące nagrobki pochodzą z okresu powojennego. W pobliżu cmentarza zachował się drewniany budynek grabarza, w kształcie podobnym do budynku na Cmentarzu Garnizonowym.