IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wybierz numer

58 341-44-41 666-093-098
n...@iwrd.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
  • Zdjęcie 1/8 - IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/8 - IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/8 - IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/8 - IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsk +5 1
 

O nas

Szkolimy nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W naszej pracy opieramy się na dorobku naukowym i terapeutycznym Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Jesteśmy placówką akredytowaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty (nr decyzji 88/2019). W naszej ofercie znajdują się szkolenia, których treść oparta jest o najnowsze doniesienia naukowe z dziedziny Stosowanej Analizy Zachowania i 15-letnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Stworzyliśmy także sieć "Placówek Rekomendowanych przez IWRD"

W naszej ofercie posiadamy:
- e-szkolenia
- szkolenia stacjonarne
- szkolenia wyjazdowe
- certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem

Kursy cieszące się największym zainteresowaniem obecnie to:
- III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
- „Trening Umiejętności Społecznych”
- „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 - „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
- „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
- „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu”
- „Zaawansowane programy edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
- "Praca emocjonalna nauczyciela w procesie edukacji”
- „Dwa modele skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela”
- „Jak dbać o własną motywację i satysfakcję w codziennej pracy - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

Oferujemy również:
- Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem – praktyczną kontynuację III-stopniowego kursu doskonalącego: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.
- staże praktyczne pod superwizją doświadczonych trenerów z IWRD.
- superwizje zajęć edukacyjno-terapeutycznych.
- superwizje zajęć edukacyjno-terapeutycznych w formie online.

Wszystkie dostępne szkolenia znajdziesz tutaj. Zapraszamy.