Politechnika Gdańska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wybierz numer

58 347-13-86
r...@pg.edu.pl pokaż
 

O nas

Wydział Elektrotechniki i Automatyki składa się z 9 katedr i 3 laboratoriów badawczych: Laboratorium LINTE^2, Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, Ośrodek Doświadczalny będący częścią Centrum Morskich Technologii Militarnych.
Na wydziale zatrudnionych jest  103 pracowników badawczo–dydaktycznych prowadzących prace badawcze i realizujących proces kształcenia na trzech kierunkach studiów.
Corocznie studia kończy tu ok. 430 absolwentów, uzyskując kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie m. in. w spółkach zajmujących się zarządzaniem i obrotem energią elektryczną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w strategicznych projektach branży energetycznej. W zakresie uznania jakości kształcenia wydział posiada pozytywne oceny akredytacyjne PKA, KAUT.
Wydział prowadzi 3 kierunki/ów studiów:

Automatyka, robotyka i systemy sterowania – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Elektrotechnika – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Energetyka – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Energetyka – studia I stopnia, studia prowadzone w języku angielskim

Ze szczegółowym programem studiów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki można się zapoznać klikając tutaj oraz z programami studiów międzywydziałowych klikając tutaj.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
nr telefonu: (58) 348 67 04
dyżury telefoniczne są prowadzone wyłącznie w okresie rekrutacji na studia
e-mail: rekrutacja-eia@pg.edu.pl