Uniwersytet Gdański - Wydział Historyczny

Uniwersytet Gdański - Wydział Historyczny

Wybierz numer

58 523-20-39
d...@historia.ug.edu.pl pokaż
  • Zdjęcie 1/1 - Uniwersytet Gdański - Wydział Historyczny Gdańsk 4
 

Imprezy

O nas

Kształci na siedmiu kierunkach studiów I i II stopnia. Prowadzi studia doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii oraz liczne studia podyplomowe. Zapraszamy na Wydział Historyczny UG!
Wydział Historyczny składa się z trzech Instytutów: Historii, Archeologii i Etnologii oraz Historii Sztuki.

Na naszym Wydziale można studiować na kierunkach:

Studia stacjonarne:
- historia, I i II stopień
- archeologia, I i II stopień
- historia sztuki, I i II stopień
- etnologia, I stopień
- religioznawstwo, I stopień
- niemcoznawstwo, I stopień
- krajoznawstwo i turystyka historyczna, I stopień

Studia niestacjonarne:
- historia, I i II stopień
- historia sztuki, I stopień

Studia III stopniowe (doktoranckie)

W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet Gdański wprowadził System Boloński. Konsekwencją tej zmiany jest trzystopniowy system kształcenia studentów: studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie).
Kuźnią doktorów są czteroletnie Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii na których można studiować w trybie stacjonarnym.
Absolwenci I i II stopnia kształcenia mogą wybierać studia podyplomowe, które prowadzone są na kilku kierunkach.
Wydział oferuje wszystkim studentom - poza zajęciami kierunkowymi (obligatoryjnymi) – fakultatywne wykłady wydziałowe.
Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych.
Studia na Wydziale Historycznym przygotowują studentów do podjęcia pracy m.in. w szkolnictwie, archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.