Wydział Polityki Społecznej Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

Wybierz numer

58 307-72-87
w...@gdansk.uw.gov.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 7:45 więcej
 

O nas

W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą:
- oddział Pomocy Społecznej
- oddział Służb Zatrudnienia
- oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
- nadzoru nad domami pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę,
- osób niepełnosprawnych,
- obsługi prawnej,
- organizacyjno-administracyjnych.