• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ilu chętnych do Obrony Terytorialnej?

Jakub Gilewicz
19 czerwca 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
 • W maju tego roku 139 żołnierzy z 23. Batalionu Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Lublinie. Batalion wchodzi w skład 2. Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.
 • W maju tego roku 139 żołnierzy z 23. Batalionu Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Lublinie. Batalion wchodzi w skład 2. Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.
 • Na uroczystym ślubowaniu w Lublinie obecny był m.in. minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, a także dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła.
 • Z kolei w Białymstoku przysięgę złożyło ponad 80 żołnierzy.
 • Z kolei w Białymstoku przysięgę złożyło ponad 80 żołnierzy.
 • Żołnierze WOT składali przysięgę również w Rzeszowie.
 • Żołnierze WOT składali przysięgę również w Rzeszowie.

455 osób z Trójmiasta chce służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. To ponad połowa wszystkich chętnych z całego woj. pomorskiego. Łącznie w Polsce chęć służby w WOT zadeklarowało ponad 20 tys. osób.Czy wstąpił(a)byś do Obrony Terytorialnej?

Po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku Sejm przegłosował nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wojskowe komendy uzupełnień w całym kraju otrzymały ponad 20 tys. deklaracji chętnych do służby w WOT.

Po zmianie prawa możliwe było bowiem powołanie w styczniu br. Wojsk Obrony Terytorialnej. To nowy i zarazem piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Pierwsi "terytorialsi" złożyli już przysięgę w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Zgodnie z planem Ministerstwa Obrony Narodowej, struktury pierwszych trzech brygad OT powstały bowiem na ścianie wschodniej w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Wojska coraz więcej

- Armia polska wraz z wami będzie armią niepokonaną. Wasz wkład w siłę tej armii, w jej zdolność do odparcia jakiegokolwiek zagrożenia, jest nie do przecenienia. Wojska Obrony Terytorialnej z dniem dzisiejszym stają się fundamentem polskiej armii. Żołnierze, Polska wam dziękuje - mówił minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas majowego ślubowania w Rzeszowie.
Poza trzema brygadami na ścianie wschodniej, powstało również Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zadanie dowodzenia piątym rodzajem sił zbrojnych otrzymał gen. bryg. Wiesław Kukuła, który wcześniej m.in. dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Z takich karabinów mają strzelać żołnierze Obrony Terytorialnej


Obecnie formowane są kolejne trzy brygady OT - dwie w woj. mazowieckim i jedna w warmińsko-mazurskim. Poza tym rozpoczęło się szkolenie "terytorialsów" w sformowanych już jednostkach. Natomiast, jak zapowiada MON, przed końcem 2018 r. ma powstać siedem brygad, a do końca 2019 cztery na zachodniej ścianie kraju.

W woj. pomorskim formowanie brygady OT ma się odbywać w ramach trzeciego etapu i zakończyć się przed końcem 2018 r. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak przebiega rekrutacja i jak pomorskie prezentuje się na tle innych województw.

Pomorskie za woj. wielkopolskim, a przed dolnośląskim

Do tej pory do wojskowych komend uzupełnień w woj. pomorskim zgłosiło się 886 osób, które deklarują zainteresowanie służbą w WOT. Ponad połowa z nich (455 osób) to mieszkańcy Trójmiasta. Od czasu kiedy w listopadzie ub. roku portal po raz pierwszy pisał o zainteresowaniu WOT-em, nastąpił więc wzrost. Wtedy bowiem chętnych w Trójmieście było ok. 260, a w całym woj. pomorskim pół tysiąca.

Pod względem liczby osób, które deklarują chęć zostania "terytorialsem", pomorskie zajmuje wśród wszystkich województw 11. miejsce. Przed nim plasuje się woj. wielkopolskie z 901 chętnymi osobami, a za nim woj. dolnośląskie, gdzie zainteresowanych służbą w WOT jest ponad 800 osób.

Prym wiedzie woj. podkarpackie, gdzie chętnych jest ponad 3,5 tys. osób. Drugie miejsce należy natomiast do woj. mazowieckiego (ok. 2,8 tys.), trzecie do woj. lubelskiego (ok. 2 tys.), a czwarte jest woj. śląskie (1,8 tys.). Najmniejsze zainteresowanie służbą w WOT jest natomiast w woj. świętokrzyskim (463 chętnych), woj. opolskim (361) i woj. lubuskim (ponad 350).

W przypadku woj. podkarpackiego, jak i lubelskiego, a także w podlaskiego, poza deklaracją zainteresowania WOT-em, chętni mogli już składać wnioski o powołanie do służby. Pierwsze brygady formowane są bowiem właśnie na ścianie wschodniej Polski. I tak w woj. podkarpackim wnioski złożyło 2018 osób na 3515 chętnych, w woj. lubelskim 900 na ok. 2000, a w woj. podlaskim 584 na 1474.

59 proc. chętnych w Pomorskiem posiada przeszkolenie wojskowe

W rankingu dotyczącym odsetka chętnych do służby w WOT, którzy wcześniej odbyli służbę wojskową, woj. pomorskie zajmuje trzecie miejsce ex aequo z woj. opolskim. Oba mają po 59. proc., a wyprzedza je tylko woj. świętokrzyskie (60,7 proc.) i woj. warmińsko-mazurskie (73 proc.).

Najmniejszy odsetek chętnych, którzy mają na swoim koncie jakąkolwiek formę służby wojskowej zanotowały natomiast województwa podlaskie (40,8 proc.), lubelskie (ok. 40 proc.) i wielkopolskie (31,6 proc.).

Biorąc natomiast pod uwagę nie procentowy udział, a liczby, najwięcej chętnych, którzy mają za sobą przeszkolenie wojskowe jest w woj. mazowieckim (ok. 1200) i w woj. warmińsko-mazurskim (ok. 950). W przypadku woj. podkarpackiego 46,1 proc. dotyczy bowiem tych, którzy poza wyrażeniem chęci zostania "terytorialsem" złożyli też wnioski o powołanie do służby w WOT. A jest ich w tym wypadku 931.

Najmniej liczni chętni z przeszkoleniem wojskowym są natomiast w woj. lubuskim (175). W zestawieniu tym brakuje jednak woj. śląskiego, gdyż Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, nie zdecydował się na udostępnienie części informacji.

Pomorskie zajmuje również wysokie, bo czwarte miejsce pod względem odsetka liczby kobiet, które zgłosiły chęć zostania żołnierzami WOT. Wynosi on 7,6 proc. ogółu chętnych w Pomorskiem, co oznacza, że ochotniczek jest obecnie 67.

Większy odsetek kobiet jest jedynie w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. W tym ostatnim - w porównaniu do innych województw - jest on rekordowo wysoki i wynosi 20 proc., czyli kobiet zgłosiło się 200.

Wsparcie w razie katastrof i klęsk żywiołowych

Żołnierze WOT mają być przygotowani nie tylko do prowadzenia działań militarnych. Jako wsparcie "terytorialsi" będą wysyłani w rejony klęsk żywiołowych i katastrof. W każdej dwuosobowej sekcji ma być bowiem dwóch ratowników pola walki, a każdy z żołnierzy WOT ma znać podstawy ratownictwa medycznego.

Poza tym, jak zapowiada resort obrony, specjalistyczne pododdziały WOT - kompanie inżynieryjne będą wyposażone w maszyny do odgruzowywania i przygotowywania umocnień. Natomiast wszystkie samochody ciężarowe mają mieć pługi.

- Na wyposażeniu będą też agregaty prądotwórcze wielkiej mocy a także płaskodenne łodzie. W perspektywie najbliższych lat kompanie inżynieryjne zostaną wyposażone w stacje uzdatniania wody o dużej wydajności. Wyposażenie będzie służyło nie tylko do zabezpieczenia działań bojowych, ale również wspierania lokalnych społeczności i prowadzenia na ich rzecz działań ratowniczych - tłumaczy MON.

Polska Grupa Zbrojeniowa jako wyposażenie "terytorialsów" proponuje m.in. granatniki rewolwerowe


Ministerstwo zapowiada również, że WOT będą dysponowały zespołami do rozpoznawania skażeń biologicznych, chemicznych i nuklearnych. Poza tym przy każdym dowództwie brygady mają powstać Grupy Wsparcia Psychologicznego. W sytuacjach kryzysowych ich członkowie mieliby zapewniać pomoc psychologiczną ofiarom zdarzeń i ich rodzinom.

- Celem WOT nie jest jednak zastępowanie innych służb np. medycznych czy też Straży Pożarnej. WOT będą uzupełniały pewne zdolności, a w niektórych specyficznych obszarach zdobędą kluczowe kompetencje. Takim przykładem może być wykorzystanie dronów z głowicami termowizyjnymi, które będą na wyposażeniu WOT np. do poszukiwania osób zaginionych - przekonuje resort obrony.
Żołnierze WOT będą szkolić się w jednostkach wojskowych maksymalnie przez dwa weekendy w miesiącu w okresie od września do czerwca. Jak wylicza ministerstwo, będzie to 20 dni oraz od dziewięciu do dziesięciu dni w okresie urlopowym.

Służba w WOT trwa od roku do sześciu lat z możliwością przedłużenia. "Terytorialsi" mają otrzymywać uposażenie z budżetu MON w wysokości ok. 450 zł miesięcznie (kwota dla szeregowego żołnierza WOT). Poza tym resort obrony ma dofinansowywać kursy dla żołnierzy.

Kandydatem do WOT może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3. ma co najmniej osiemnaście lat,
4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
8. posiada wykształcenie:
a) co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
b) co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
c) co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:


- posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
- posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
- złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Chętni mogą zgłaszać się w Trójmieście do:

WKU w Gdańsku
przy Trakcie Świętego Wojciecha 253 zobacz na mapie Gdańska
WKU w Gdyni przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 7 zobacz na mapie Gdyni

Miejsca

Opinie (405) ponad 20 zablokowanych

 • Czuję się "bezpieczniejszy" (38)

  • 174 43

  • To iluzja bezpieczeństwa. (27)

   My potrzebujemy nowoczesnego sprzętu. Ciekawe jak chłopaki z OT zestrzelą Iskandera z głowicą atomową, z kałasznikowa czy z procy? Potrzebujemy nowoczesnych rakiet, dronów bojowych i tak dalej. Dzisiejsze pole walki to technologia, technologia i jeszcze raz technologia!

   • 40 13

   • oni bedą tylko krzyczeć "pach" "pach" "pach"... (6)

    zastąp słowo pach słowem j * b.

    • 28 5

    • J*b tylko w Artylerii WOT.

     Ziuuuu - w Rakietowych WOT.

     A generalnie to Apel Smolenski i przybudowka AM.
     W ramachz oszczednosci wyposazy sie w palki i beda jak znalazl do zaprowadzania porzadku.

     • 32 2

    • zamilcz swołocz (2)

     • 2 17

     • Kole w smoleńską aureole?

      • 11 1

     • Napisałeś: "swołocz", czy to po rosyjsku? A może po radziecku? Tak się u Ciebie w domu mówiło? Ci jeszcze tatko Ci mówił po radziecku? :-)

      • 5 0

    • Gwardie Narodowe ma wiele państw w Europie (1)

     PO co ten kwik zdrajcy?

     • 11 13

     • Dalej twierdzisz że to deszcz?

      • 5 2

   • (4)

    Iskandery latają tylko na początku wojny. Potem żadnej armii świata na to nie stać. Głowic nuklearnych nie rzuca się na miasta które chce się zdobyć. Wojna (dziś) musi się opłacać. A radioaktywne gruzowisko nie jest nic warte. Talibowie bez butów strącają nowoczesne śmigłowce - a nasze chłopaki w razie W nie dadzą rady? Przewaga liczebna wroga jest niwelowana przez znajomość terenu i fortyfikowanie się. Patrz wszystkie dotychczasowe wojny ludzkości.

    • 21 17

    • (3)

     mam wrażenie że w razie konfliktu przeciwnik zniweluje teren,potem FORTYFIKACJE a potem liczebna przewaga będzie miała znaczenie.

     • 10 2

     • Ciiichoooo (2)

      Wróg nie śpi

      • 0 0

      • . posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej Czytaj więcej na:

       Psychiczną to tak jak antek ,dlatego podania z każdego wariatkowa płyną szeroką strugą.

       • 1 0

      • Wróg nie śpi

       Ale ormo czuwa.

       • 1 0

   • Zasada tak, wykonanie nie...... (7)

    Każdy rodzaj wojsk ma swoje zadanie, WOT nie będzie zestrzeliwał Iskanderów.
    W wojsku byłeś czy znasz je z gier planszowych ?

    • 11 3

    • A co będzie robił WOT ? Jakie bedzie jego zadanie? (2)

     Weekendowo wyszkoleni goście z mentalnością Rambo ruszą z karabinami przeciwko wyszkolonym siłom wroga? Chyba ich zadaniem jest bycie mięsem armatnim zanim z odsieczą nie wkroczą sojusznicy .

     • 10 4

     • nie rozumiesz o czym jest mowa chłopaku

      • 3 3

     • pochowają się po lasach i przejdą do partyzantki

      trzonem bojowym i tak będzie armia właściwa. WOT jest tylko po to by ją wspomagać. Lepsze to niż nic. Natomiast dużo lepszy byłby powszechny obowiązek służby wojskowej.

      • 5 4

    • Brawo PiS (2)

     precz z lewacką PO i ich niedobitkami z KOD

     • 7 10

     • To twierdzisz że twój PiS jest prawicą?

      • 5 1

     • Brawo PiS

      Nie popisuj się twoim skrajnym zidioceniem,ale nie martw się antek i tak cię przyjmie,bo swój ciągnie swoich.

      • 2 1

    • WOT

     Nie jest przeciwko wrogowi zewnętrznemu, ale wewnętrznemu: genderowi, gejom, wegetarianom, ekologom, czyli wszystkim wyimaginowanym wrogom prezia z Nowogrockiej i jego rasputina Antoniego Smoleńskiego

     • 7 3

   • (4)

    Ależ proszę Cię! Wiesz dlaczego wszędzie rządy walczą z partyzantką bezskutecznie? Widziałeś Donbas i walki opoleczeńców z regularną armią ukraińską? Regularna armia przegrała z ochotnikami, wiesz dlaczego? Bo ochotnicy znają swój dom i jego okolice lepiej niż regularna armia z poboru. Wolałbyś walczyć na Przymorzu gdzie znasz każdy blok i przejście czy też może w Mikołowie albo Szczecinie?

    Zarówno technologia jak i lokalne oddziały są potrzebne a regularna armia służy do uderzeń frontalnych, zaplanowanych akcji i związania przeciwnika walką.

    • 7 6

    • (3)

     Teren może znasz ale wierzysz ze weekendowe wyszkolenie pozwoli Ci długo walczyć z wyszkoloną armią ? Szanse byś miał gdyby wróg przysłał tu takich samych weekendowych zołnierzy.

     • 6 3

     • to jest bardziej do partyzantki (2)

      jakby kazdy obywatel miał broń to nikomu nie opłacałoby się zajmować miasta gdzie wszyscy sa uzbrojeni. Jasne że można ich rozbroić i najpewniej tak by się stało, ale jakim kosztem? Każdy musi to wziąć pod uwagę bo żaden rządzący za długo nie utrzyma się na stołku jak jego armia nawet wygrana dostanie łupnia i połowa wróci w trumnach.

      • 1 0

      • (1)

       Stalin się utrzymał.

       • 1 0

       • i nawet umarł śmiercią naturalną :D

        • 0 1

   • jak rusek wejdzie to nie bedzie walil z rakiet tylko rzuci jak na banderowcow pare oddzialow zielonych ludzikow...

    co do smiglowcow ,majac ich 20 ,30 czy wogole taka ilosc nie ma znaczenia...lepiej przydaloby sie hercules z ktorego mozna desantowac 200 chlopa.

    • 1 0

   • a kto będzie się zajmować niepełnosprawnymi żołnierzami jak już się nawzajem powystrzeliwują ? - pewnie pan Racjonalista

    • 2 0

  • Tu nie o bezpieczeństwo chodzi (9)

   ale o miejsce indoktrynacji dla tych wszystkich dresów wyklętych i innego pisonaziolstwa.

   • 53 26

   • Dokładnie (8)

    PiS szkoli swoje bojówki. To straszne co oni wyprawiają z tym krajem. Robi się klimat jak w republice bananowej gdzie są wojska rządowe i tzw. rebelianci (KOD) I to lizanie tylka Amerykanom żeby mieć poparcie do dalszego rządzenia. Zupełnie jak w Ameryce południowej. Zbijają kapitał polityczny na niewiedzy i manipulacji wyborcą. To śmieszne, ze rządzi nami jakaś firma PR-owska....

    • 47 15

    • Koniec fanatyzmu (2)

     Próba stworzenia czegos na kształt terytorialsów była podejmowana także za PO. Tak więc to nie nowina. Podobne rozwiązania istnieją na zachodzie. Szwecja jest najlepszym przykładem poniewaz w przypadku zagrożenia rozwija olbrzymie siły rezerwowe. Wielka Brytania ma tak samo podobne rozwiązania. O USA nie ma co wspominać. W Polsce mieliśmy kiedys zasadniczą słuzbe wojskową i spoczęlismy na laurach. Nie było potrzeby tworzenia innych rozwiązań skoro mielismy masy przeszkolonych ludzi. To jednak minęło. Koniec. Starsi sa za starzy a młodzi niczego nie umieją. Rozwiazanie w postaci Obrony terytorialnej jest wiec sensowne. Za poprzednich rzadów uzupełniano takimi zołnierzami normalne jednostki powodując że zawodowe jednostki były faktycznie osłabione. Teraz rozdzielono wojska na osobne komponenty. Tak jest na zachodzie. Wielu wypowiada się zainteresowanych obronnością i chwali rozwiązanie. A to czy robi to ten czy inny człowiek nie ma znaczenia. Nalezy jednak przypomnieć że koncepcja zrobienia czegos z tematem kielkowała już przedtem. To nic nowego a jedynie ewolucja tego co nie wyszło. I tak powinno byc.

     • 19 18

     • Taaaa. Sukces zawsze ma wielu ojców.

      A Partia Okupacyjna usiłuje się POdwieszać POd wszystko to , co zwalczała będąc u nierządów. Oraz to co akceptuje wyborca. PrzyPOminam Klicha który praktycznie rozmontował armię . Siemoniak nie lepszy. Zaś ten który buduje obronność jest obrzucany błotem przez dziadków od ,(tfu!!!), jaruzelskiego .Bo coś im POmieszał w sympatiach POlitycznych i kierunkiem natarcia.

      • 8 11

     • Czy dobre rozwiazanie to się okaże

      Jeśli OT odciągnie ludzi od zaciągania się pozostałych formacji wojskowych to nie będzie wcale dobrze. No i jeszcze pieniądze na dozbrajanie weekendowego wojska z powietrza się nie wezmą tylko zabiorą pozostałym formacjom. Na koniec może okazać się ze mamy cała armię na poziomie wyszkolenia, morale i wyposażenia na poziomie weekendowej armii. A to wcale nie podwyższy obronności.

      • 3 1

    • Wszyscy na Wschodzie i Zachodzie mają swoje Gwardie Narodowe (2)

     Tylko Polska mieć nie może, bo się lewicy włos jeży na głowie
     -bo Polska może się zdecyduje na obronę
     w przypadku pomocy bratniej
     tak przez lewicę lubianej

     • 14 21

     • Lewicy? (1)

      Przecież twój PiS to lewica

      • 20 6

      • oj Hans...

       już przestań z Brukseli kwiczeć...

       • 3 5

    • narracja niemiecka kwiczy (1)

     • 4 6

     • OOO!!!!

      Dwóch tłuków nasłanych przez plaszczaka ,wydobyło z otworu gębowego okrzyk bojowy.

      • 2 2

 • po co to skoro jesteśmy w NATO??? (20)

  • 80 180

  • (12)

   po co? skoro mamy sojusze z Anglią i Francją?

   • 58 3

   • on i tak nie zrozumie (5)

    ważne że ma lidla pod blokiem

    • 41 3

    • polecam poszukac sobie filmiku: "Jacek Bartosiak o obronie terytorialnej" (4)

     Jacek Bartosiak jest najbardziej rozpoznawalnym i pewnie najlepszym specjalista w tej dziedzinie w Polsce dzis.

     Wiara w to, ze obrona terytirialna zatrzyma regularne wojsko jest - uwaga - g l u p o t a. Podawanie przykladow wojen sprzed 50 lat, w innych warunkach geograficznych jedynie bedzie potwierdzac glupote wypowiadajacego. Polska w zdecydowanej wiekszosci lezy na nizinie. Dlatego tez na naszych terenach bylo tyle wojen. Tu je sie najlatwiej prowadzi.

     Jesli ma sluzyc zabezpieczaniu tylow, kwestiom logistycznym czy pelnic funkcje milicyjne, to potencjalnie ma jakis sens.

     • 7 13

     • obrona terytorialna nie ma zatrzymywac wrogiej armii (3)

      oni maja jej przeszkadzac

      kazdy wojskowy wie ze zdobycie jest najprostrze
      okupacja - to jest najtrudniejsze
      a jak mas zprzeciw sobie ilkes tysiecy czlonkow ot ktorzy beda prowadzic wojne partyzancka to przystopuje wroga armie we zajmowaniu kraju
      i taki jest cel ot

      • 6 1

      • Brednie idioty od szalonego antka, a mówią, że głupota nie jest zaraźliwa. (2)

       • 1 7

       • to zobacz co jest od 10 lat w Afganistanie i od kilku lat w Syri. Tam jest właśnie partyzantka

        • 4 0

       • Zal mi

        Nie lubie Antka jak go tam nazywasz I w wielu aspektach sie osmiesza, ale idiota to niestety Ty

        • 4 0

   • Hm, jesli sojuz z Anglia i Francja byl taki zly (3)

    ta jak teraz sojusz z USA ma byc dobry...

    Sklocenie sie z Rosja i Niemcami jednoczesnie + egzotyczny sojusz. USA nie sa w stanie nam pomoc, jesli Niemcy im na to nie pozwola - geografia.

    Czy uwaza Pan, ze OT mozna wygrac wojne?

    • 7 7

    • nie bredź Hans (1)

     • 4 2

     • nie bredź Hans

      Jedyny argument bojowego "patrioty" w zarzyganej koszulce z orłem.

      • 2 3

    • k....wa znowu ruski troll na forum

     Wypad z baru tovarishch. Provelno napisal petux?

     • 1 0

   • w 1939 też mieliśmy (1)

    do dziś Żabojady nie przyszli nam z pomocą

    • 9 2

    • Ale my im z wdzięczności podesłaliśmy widelce.

     • 2 1

  • Obrona terytorialna NIE PODLEGA POD NATO!!!! (4)

   Tylko wojska operacyjne podlegające pod dowództwo wojskowych są w NATO. OT podlegające pod ministra wojny (cywila) nie jest w NATO. Sporo ludzi o tym nie wie. P.S. I uważasz że skoro jesteśmy w NATO to już NIC nie musimy robić??? Chyba na głowę upadłeś.

   • 30 2

   • (3)

    I uważasz, że TO jest TO co mamy robić? Przecież ten wariat szykuje się do II wojny światowej, bo innego wytłumaczenia nie mam, skoro woli inwestować w mięso armatnie, zamiast profesjonalny sprzęt dla armii.

    • 8 15

    • (1)

     II WŚ już była- przespałeś

     • 16 2

     • Nie załapałeś

      • 6 5

    • na nic się nie szykuje

     choć wg mnie powinni przywrócić powszechną służbę wojskową jak kiedyś i zwiększyć wydatki na wojsko

     • 2 1

  • państwa Nato też mają obrony terytorialne głuptasku

   • 15 1

  • chyba

   ty

   • 1 1

 • Bez sensu (19)

  Iść do wojska w tych czasach

  • 111 142

  • Bez sensu (1)

   Pisać bzdury na forum, które nic nie wnoszą.

   • 25 11

   • Piękna samokrytyka.

    • 11 9

  • Jeśli uważasz, że żyjemy w bezpiecznych (7)

   czasach to możesz się przeliczyć. Może przyjść dzień, kiedy będziesz musiał zdjąć rurki i założyć mundur.

   • 31 13

   • (5)

    Przeciwko komu? Który sąsiad nas może zaatakować? Jedyne wojny, które nas czekają, to wojny ekonomiczne, i wszystkie je przegramy.

    • 19 12

    • (2)

     Ukraińcy też myśleli, że nikt ich nie zaatakuje. Ico teraz?

     • 9 7

     • I kto ich zaatakował? (1)

      Zielone ludziki. Port na półwyspie krymskim jest Rosji niezbędny, a po wariackich deklaracjach Janukowycza zaczęło się piekiełko. To trochę bardziej skomplikowane.

      • 7 8

      • wojna o szlak opiumowy i tyle

       • 2 1

    • cóż, Niemcy do dziś mają pretensje do Pomorza (1)

     i nie przyjadą tu jako oprawcy z gry Wolfenstein albo w swoich historycznych hełmach tylko jak już to przyniosą nam demokrację i obronią swoje mniejszości przed zdziczałymi Polakami łamiącymi wszelkie prawa demokracji i wartości unijnych. Na wojnie prawda umiera pierwsza

     • 0 4

     • umowa graniczna

      miedzy niemcami a polska mowi wyraznie ze granica niemiec i polski przebiega wzdluz odry do morza
      szczecin wedle tej umowy szczecin mial nalezec do niemiec

      nie nalezal tylko dlatego ze mimo podpisanego traktatu stalin trzymal tam swoja armie i w koncu zdecydoweal oddac go polsce

      alianci nic nie mogli zrobic bo i tak mieli ruskich w berlinie i los niemieckiej granicy ich malo obchodzil

      ale niescislosci w traktacie pozzostaly

      na dobra sprawe polska jest okupantem szczecina

      • 1 1

   • tylko klakierzy nawołują do zbrojeń - dobrzy wojskowi to cichociemni o których nie słychać i nie widać ich

    • 1 1

  • jaką mamy dziś pogodęw Moskwie? (2)

   • 7 0

   • Pada

    • 4 0

   • ruskie też kwiczą

    jak w 1939

    • 4 1

  • Nie OT jest potrzebne, a kilka batalionów drwali, brzozy atakują całymi zagajnikami!

   • 8 6

  • Wojsko bardzo ważne (2)

   Każdy mężczyzna powinien odbyć służbę wojskowa to doskonała lekcja na całe życie. A chłopcy w rurkach nawet nie będą umieli trzymać broni!

   • 15 4

   • Najlepiej 20 lat w armii carskiej xD

    • 7 2

   • a co wstydzisz się że w rurkach twoje jajka wyglądają jak wisienki?

    nie lubisz się nimi chwalić?

    • 0 2

  • lepiej z Ajfonem 5 przechodzić przez przejście dla pieszych

   oj gimbazo ...POwska

   • 5 3

  • w Pomorskim (w domysle wojewodztwie)
   "w Pomorskiem"

   • 1 0

 • Gratuluje (24)

  Mieso Armatnie Macierewicza

  • 297 136

  • Mięsem armatnim to jesteś TY (8)

   cywilu bez żadnego przeszkolenia i wiedzy. Nawet głąbie nie rozumiesz tego, że pokój nie jest gwarantowany i możesz być pierwszym do odstrzelenia i konwencje na wojnie są i nie są mówiąc najprościej.

   • 26 78

   • Dokładnie! (6)

    OT przejdzie specjalne szkolenia do zatrzymywania czołgów, bombowców i rakiet dalekiego zasięgu.

    • 53 12

    • I to własną piersią! (1)

     • 41 10

     • Tak jest, każdy terytorials założy na siebie niebieski obcisły strój z czerwoną pelerynką i literą S na klacie tak jak Superman. Ponadto zaczną latać.

      • 0 2

    • nie, no właśnie Ci powiedział,

     że będą odstrzeliwać własnych cywili :D bo cywile nie posiadają żadnej wiedzy.
     zapewne w pierwszej kolejności tych, którzy nie podobają się naszemu 'ministrowi wojny'.

     • 18 3

    • Biedaku gdybys niebył pustakiem to bys wiedział ale skoro masz sieczke zamiast mózgu to niemozesz nawet pomyslec (1)

     Wiec zobacz Leming jak prowadzona jest wojna przez Putina na Ukrainie,jak Syrii.
     I dlaczego takie wojska są w innych krajach ?

     • 4 2

     • Porównujesz Syrię do Polski? tvpis wyprał ci mózg doszczętnie.

      • 3 4

    • taaaa....

     będą do tego służyły krzyże i różańce bojowe, a dzielnych amatorów poniesie wiara w zamach smoleński.

     • 3 4

   • leczenie zalwcam

    • 6 0

  • Na tego idiotę jeszcze kamieniami bym nawrzucał razem z wrogiem.

   • 13 4

  • (3)

   Tak, tak, czym dalej na wschód, w glab PiSlandu, tym wiecej chetnych. Wojenki sie zachciewa. Hitler tez tak zaczynal, od ochotnikow SA (Oddzialy Szturmowe = Sturmabteilung). Najpierw wiernie chronili zgromadzenia partyjne, reszta to juz historia, z ktorej my Polacy powinnismy sie najwiecej nauczyc. A tu prosze, kraj swiety, papieski, wybrany...

   • 29 12

   • hasła i hasełka a życie swoje, poza tym kto kozaczy ten się bije a nie ucieka za plecy kolegów

    • 2 1

   • A ty gdzie mieszkasz ? Na szadułkach?

    • 0 2

   • co za depilacja....Bravo Polska ma mieć silna armię

    • 1 1

  • bełkot

   • 0 1

  • Brawo lemingi zawsze mozna sie posmiac z waszej głupoty!!Obrona terytorialna jest we wszystkich państwach na świecie! (7)

   KOmoruski likwidował naszą armie ,i dlatego przyznawał najwyższe odznaczenia państwowe Rosyjskim wojskowym za to ze potraktowali Polskich generałów jak śmieci!
   USA która jest największą potęgą militarną na świecie ma najwięcej oddziałów obrony terytorialnej. Jest ona nawet w każdej wiosce i jest najbardziej popularna.
   I nikt tam lemingi sie nie pluje jak wy bezmózgowcy.

   • 12 23

   • Idź przytulić misiewicza

    • 22 6

   • (2)

    drony , sterowane rakiety i ludzie z karabinami ... hihihi - ty weź se patyka i z kumplami pobawcie się w wojnę - obrona terytorialna przyda się do zapanowania nad anarchią i haosem jaki powstaje po wybuchu wojny a nie do walki - taka armia to dla dronów kilka godzin

    • 1 1

    • (1)

     Tia, po kilku dniach biegania po lasach zapanują nad chaosem powojennym. Kupa na kiju byłaby skuteczniejsza.

     • 1 2

     • widzisz tak było z wyklętymi a teraz wielcy bohaterowie - podwórkowa banda zwyrodnialców a nie bohaterowie

      • 2 1

   • tylko po co nam żołnierz w każdej wiosce :) ? (1)

    kryminalni z USA śmieją się z Europejczyków że nie potrafią gospodarować pieniędzmi wydawanymi bezwiednie na cele wojskowe, a potem dziadki-generałowie wybuchają z nerwów bo cała prześmiewczość jest ukierunkowana na nich i tak powstają konflikty wojenne na świecie.

    • 1 1

    • tylko poco sie chwalisz głupotą ?

     Obrona terytorialna to nie wojsko zawodowe tylko ludzie przeszkoleni do obrony,na co dzień pracują normalnie tak jak wszyscy.

     • 3 0

   • Jak by wymieniac kogo ty leming masz przytulic to lista była by nieskonczenie długa.

    • 1 1

  • Ptasi

   Napisał i nie pomyślał

   • 1 0

 • Bose Antki. (15)

  Zwane mięsem armatnim.
  W chowanwgo ze sobą mogą po lasach się bawić.
  Kasa wywalona w błoto,a śmigłowców jak nie ma tak nie było i nie będzie.
  Bose leśne Antki nas obronią w końcu przejdą szkolenie raz w miesiącu

  • 276 108

  • Dokładnie (6)

   Przypomina mi się historyjka, z szabelkami na niemieckie czołgi w 1939!
   My potrzebujemy rakiet, śmigłowców, czołgów, bojowych dronów, generalnie nowoczesnego sprzętu, a nie harcerzyków z kałaszkami. Dzisiaj walczy się technologią.

   • 28 21

   • (2)

    Ogólnie masz rację, ale akurat pisząc o ataku szabelkami na niemieckie czołgi powielasz niemiecką propagandę wojenną, bo wcale tak nie było.
    Polska kawaleria była wyposażona w karabiny przeciwpancerne i była całkiem skuteczna.
    Polecam sprawdzenie książek historycznych.

    • 42 5

    • Była tak skuteczna, że się Niemiaszki przed Moskwą dopiero zatrzymały (1)

     • 7 15

     • no niezupełnie

      • 7 1

   • Racjonalista??? (1)

    Raczej DEBIL.... Z szabelkami na czołgi.... po prostu debil...

    • 15 9

    • Trzech następnych minusuje ....

     Czego wy się uczycie w tych szkołach

     • 9 8

   • technologia nigdy przenigdy nie wygra z duchowością

    • 5 3

  • Bosych Antków Specnaz wyeliminowałby w godzinę (1)

   - 16 dniowe szkolenie... koń by się uśmiał.

   • 10 7

   • Bosy antek

    jestem ciekaw czy byłeś kiedykolwiek w wojsku i czy wytrzymał byś w nim 18 miesięcy czy pochlastał się byś i wołał mamusiu ratuj
    a ps. w ot nie są tylko 16 dniowcy ale również rezerwiści którzy dobrze pamiętają czasy zsw takich lojdków rezerwa zjada na śniadanie

    • 0 0

  • Sam jesteś bosy Antek. (1)

   Pomysł z OT jest bardzo dobry, tylko głupie gadanie Antoniego o fundamentach armii jest bez sensu. OT po kilku latach będzie zapleczem przyzwoicie wyszkolonych ludzi w przypadku mobilizacji. Mięsem armatnim będą ci, którzy nie mają zielonego pojęcia o broni i taktyce. OT niech będzie, ale MON musi skupiać się na dobrze wyszkolonej i wyposażonej armii zawodowej, a nie tylko harcerzach szkolonych przez 20 dni w roku. To nie jest priorytet.

   • 9 12

   • To może by im kropidła bojowe dołozyć do wyposażenia

    wróg zostanie pokropiony i zginie

    • 5 3

  • Po co krytykujesz

   nie chcesz/boisz się/a może byłeś karany? Przymusu nie ma.

   • 7 3

  • Toś ty kaszub?? (1)

   A dziadek to w AK służył? (Africa Corpus)

   • 1 6

   • Twój zapewne strzelał celnie do milicjantów,pocztowców, nauczycieli i innych urzędników państwowych

    zaraz po wojnie.

    • 4 1

  • ciebie bronić nie będziemy

   • 0 0

 • Gwardie narodowa (10)

  Stworzyc albo cos w rodzaju ormo,a swoja droga ciekawe jakby juz w razie jakies zadymy jak zachowalby sie antek tudziez jarek? Czy stoczyliby walke z wrogiem i ewentualnie iddali swe zycie bezcenne polityczne

  • 83 53

  • proponuje

   A jak poszedl król na wojne.....

   • 8 0

  • Jarek by zaspał (1)

   A Macierewicz wsiadł w pociąg i uciekł

   • 24 3

   • Bał się snajperów :D

    • 11 2

  • (3)

   Antek już raz zwiał spod smoleńska.

   • 18 2

   • Nie możecie... (2)

    ...sobie darować, że nie wsiadł do tupolewa.

    • 5 8

    • nie, nie mozemy sobie darowac, ze ten wariat od 7 lat oklamuje ludzi (1)

     raz twierdzi, ze byl wybuch. Potem, ze sztuczna mgla, potem, ze 3 osoby przezyly!

     Na wszystkie te wypowiedzi sa dowody. Nagrania wideo, nie mozna powiedziec, ze wyjeto z kontekstu. Otwartym tekstem ten frustrat wmawial ludziom, ze ktos im zabil prezydenta.

     Potem zabawia sie w ekshumacje. Maja udowodnic, ze byl zamach. A co udowodlily? Ze rosyjscy patolodzy swoim kunsztem odpowiadaja polskim pilotom. I to jest skandal. Do takich rzeczy nie powinno bylo dosc.

     Ale - gdzie dowody na zamach?

     • 10 5

     • teraz leczymy jego traume naszymi pieniędzmi bo jak trzeba było się wykazać to mu i jaj i odwagi zabrakło - łot taki z niego gieroj - jak pies co za płotem szczeka

      • 2 1

  • najlepiej to zabrać dzieci i zamknąć sięw łazience

   • 5 0

  • a co Ty byś zrobiłdla swojej rodziny i ojczyzny

   w takich chwilach nie myśli się o jakimś Jarku, tylko o obronie rodziny i miejsca gdzie możecie spokojnie żyć, od tego jest wojsko i od tego jest też OT, ciebie niestety nie widzę ani w tym ani w tym, taka psychika, szkoda, jednego mniej do obrony

   • 3 2

  • tak samo jak zachowałby się Tusk czy inna Schetyna

   nie licz na tych "mężów stanu", tak samo jak ci których wymieniłeś mieliby to w głębokim poważaniu

   • 0 0

 • (19)

  PO by pewnie oddało za bezcen w razie potrzeby ziemie wschodnie.

  • 131 161

  • ściana wschodnia do wyborcy pis (3)

   • 26 6

   • (2)

    Już nawet ściana zachodnia to wyborcy PiS czy wam się to podoba lemingi czy nie.W kolejnych wyborach PiS zmiażdży przewagą,a wy możecie razem z rudym zdrajcom schować się pod spódnicę makreli.

    • 11 25

    • prosze pamietaj, co mowisz i piszesz

     zaraz po wojnie komusci mieli tez wielu zwolennikow. Potomek (mentalny) chlopa panszczyznianego: podly, zawistny i przepelniony zolcia siedzi w tobie tak, jak siedzial w komuchach.

     PiS niby tak walczy z komunizmem, ale niezwykle wiele z niego czerpie.

     • 10 2

    • co wybory to mamy zmianę ekipy

     twoje Pisiory czy złodzieje z PO odejdą w niepamięć

     • 0 1

  • I dobrze by się stało, przynajmniej taki kaczor nigdy by u włądzy nie stanął (6)

   • 18 23

   • Dokładnie tak! (4)

    Ja bym jeszcze dopłacił żeby ktoś te ziemie wschodnie zabrał. Jak nie przestaną tak głosować jak teraz głosowali to muszą się pogodzić że dla normalnej cywilizowanej części Polski są zbędni.

    • 19 20

    • To są nasi krajanie, którzy zbłądzili, ale jak się z tymi poglądami nie opamiętają, to będą pierwsi jak Rosjanie przyjdą. Władimir jest prze szczęśliwy że Macier Szalony zajął się demontażem armii, a reszta demontażem kraju i stosunkami z sojusznikami.

     • 18 6

    • Ty bys sprzedał własną matke podobnie jak POLitycy

     • 7 4

    • A Ty byś pewnie dalej chciał być leminigiem, prostytutką Europy i pragnąłbyś ściągania muzułmańskich emigrantów a także mieć u władzy kłamców i złodziei niszczących Polskę.

     • 4 3

    • Jakbyś chciał, by ziemie wschodnie były zabrane przez kogoś, to zachodnie ziemie wraz z Pomorzem według twej logiki także powinny być zabrane - w tym wypadku przez Niemcy.

     • 2 0

   • Chodzi ci o Donalda ? Zgadzam sie masz racje :)

    • 3 1

  • a PiS to co by zrobiło. ..???włącz myslenie-to nie boli (2)

   • 6 7

   • Jak to co? (1)

    Rozdałoby jednemu karabin, drugiemu amunicję i do boju :D

    • 12 7

    • a 'czeciemu' różaniec...

     • 2 0

  • Komoruski wydal by tylko rozkas poddawać sie naszym przyjacielom Rosjanomi nie prowokowac ich (4)

   Dlatego zdrajca przyznał rosyjskim oficerom najwyższe Polskie odznaczenia!!

   • 9 16

   • Kretyn, w dodatku niedouczony. Zamiast lekcji języka polskiego była religia. (2)

    Dwa zdania i pięć błędów.

    • 4 3

    • Kretynie jest tak napisane bys zrozumiał inaczej musiał bys miec tłumacza :) (1)

     • 1 2

     • To jednak prawda, że przybywa wtórnych analfabetów.

      • 1 1

   • Sowieckich braci musiał nagrodzić

    • 1 1

 • naturalna droga rozwoju harcerzy (6)

  • 117 22

  • Jak

   Jak w Rosji

   • 5 2

  • Nie tylko harcerzy (4)

   W trójmieście silnie działają organizacje paramilitarne, które szkolą na wysokim poziomie w oparciu o broń palną, stąd wysoki wynik.

   • 2 2

   • (3)

    ale bojowki Macierewicza biegaja z atrapami i nasladuja dzwieki broni. PRzeciez tam glownie poszli ludzie bez zadnego wyksztalcenia i umiejetnosci. To jest taka nowa Straz Miejska, czyli nie dostal sie do policji, a do ochrony chca minimum zawodowki.

    • 7 4

    • Tu się mylisz (2)

     na szkoleniu WOT ludzie broń palną dostali do rąk drugiego dnia szkolenia. To o czym mówisz to kłamstwo dziennikarza GW - opisał łódzką organizację paramilitarną w kontekście WOT, a TVN24 powielił te głupoty. Zalecam poszukać informacji samodzielnie.

     • 4 4

     • (1)

      Tam gdzie dostali, dostali jeden karabin na dwoch i to bez magazynkow. Szkolenie prowadzil jakis tluk, ktory wojsko mial jeden dzien w tygodniu na studiach.

      • 0 2

      • To chyba byliśmy na różnych szkoleniach

       • 1 0

 • PO'' nie umie bronić kraju (6)

  tylko go atakować

  • 128 167

  • potrafią się dogadać (5)

   a nie walczyć z cieniem

   • 25 13

   • "dogadać" (1)

    Kwintesencja tej wypowiedzi: dogadać, załatwić, posmarować a później i tak kończy się jak zwykle- na kolanach.

    • 12 13

    • Taka już natura misiewiczy

     • 8 8

   • Z terrorystami

    • 7 3

   • Hahaha Dogadac sie no tak Komoruski sie wystraszył masakry w Smoleńsku dlatego wszyskim Ruskom ordery przyznał! (1)

    Tak sie PO dogaduje. Oni wymordują nam oficerów a PO przyzna im ordery w nagrodę!
    A jak Ruskie przekroczą Granice to odda kobiety idzieci w niewole byle ich oszczedzili.Tak sie PO dogaduje wszystkich i wszystko sprzeda bylę własna skórę uratować.

    • 11 9

    • rąb.j się w łeb pusty

     pisowcu

     • 0 1

 • Czekam na bataliony kiboli wyklętych (12)

  W patriotycznych koszulkach z napisem śmierć wrogom ojczyzny

  • 243 96

  • Bób, homar, włoszczyzna!

   Śmierć wrogom włoszczyzny!

   • 68 24

  • oni z wielkimi brzuchami i piwnym ziewem są mocni w gębie - ale tylko na stadionie! (1)

   • 39 14