Czy wstąpił(a)byś do Obrony Terytorialnej?

 • tak, głównie z pobudek patriotycznych

  25%
 • tak, bo to ciekawa przygoda

  7%
 • tak, bo to możliwość dorobienia do wynagrodzenia

  8%
 • nie, bo nie chcę znaleźć się na wojnie bądź walczyć ze skutkami klęsk żywiołowych

  17%
 • nie, z innego powodu

  43%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1096

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 2
nagrody
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.