• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak rewitalizować gdańskie dzielnice? Weź udział w konsultacjach społecznych

Krzysztof Koprowski
9 stycznia 2024, godz. 17:00 
Opinie (42)
W konsultacjach GPR można wziąć udział poprzez spotkania z urzędnikami, jak i wypełniając internetową ankietę. W konsultacjach GPR można wziąć udział poprzez spotkania z urzędnikami, jak i wypełniając internetową ankietę.

Jak zrewitalizować gdańskie dzielnice? Weź udział w konsultacjach społecznych. Urzędnicy zapraszają do zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gdańska. Program będzie wdrażany w dzielnicach Nowy Port, Biskupia Górka - Stary Chełm, Orunia oraz Dolne Miasto - Stare Przedmieście. Program zawiera propozycje inwestycji infrastrukturalnych oraz działań z zakresu aktywizacji społecznej.
Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji dzielnicCzy bierzesz udział w konsultacjach społecznych?

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji (w skrócie GPR) to wymóg ustawowy dla podjęcia kolejnych działań we wskazanych wcześniej obszarach rewitalizacji. W Gdańsku są to:
 • Biskupia Górka i Stary Chełm,
 • Dolne Miasto z placem Wałowym i Starym Przedmieściem,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia.

Od kwietnia do sierpnia 2023 r. mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do uwzględnienia w GPR. Jak informują urzędnicy, łącznie w trakcie dyżurów, spacerów i ankiet wpłynęły głosy od ok. 600 osób.

Zmienić nazwę dzielnicy? Mieszkańcy zdecydują w konsultacjach Zmienić nazwę dzielnicy? Mieszkańcy zdecydują w konsultacjach • Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych: Biskupia Górka - Stary Chełm.
 • Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych: Dolne Miasto - pl. Wałowy - Stare Przedmieście.
 • Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.
 • Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych: Orunia.

Zgłaszanie uwag do Programu Rewitalizacji do 9 lutego- Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Duża część z nich znalazła się w uaktualnionym dokumencie GPR, który właśnie jest poddawany konsultacjom społecznym - informuje Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
W efekcie powstało opracowanie tekstowe z planszami, które wskazują podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych w wyznaczonych obszarach.

Znajdziemy w nim m.in. planowane przestrzenie integracji mieszkańców (plenerowe i w obiektach), proponowane nowe rozwiązania infrastrukturalne, potencjalne tereny inwestycyjne czy miejsca wymagające poprawy dostępności pieszo-rowerowej.

Zawarte ustalenia podlegają konsultacjom społecznym do 9 lutego poprzez formularz wysłany listownie, e-mailem, złożony osobiście w siedzibie BRG lub wypełnienie internetowej geoankiety.

Wymiana gruntu na Szańcu Zachodnim w Nowym Porcie zostanie dokończona Wymiana gruntu na Szańcu Zachodnim w Nowym Porcie zostanie dokończona
Rewitalizacja w rozumieniu ustawy i działań miasta obejmuje zarówno działania infrastrukturalne, jak i społeczne. Nz. ulica Biskupia na Biskupiej Górce. Rewitalizacja w rozumieniu ustawy i działań miasta obejmuje zarówno działania infrastrukturalne, jak i społeczne. Nz. ulica Biskupia na Biskupiej Górce.

Spotkania konsultacyjne z urzędnikami w dzielnicachPonadto przewidziano spotkania konsultacyjne, podczas których także można przekazać uwagi do zaproponowanych zapisów i rozwiązań:
 • 16 stycznia o godz. 17:00 w Kunszcie WodnymMapka dotyczące wszystkich obszarów objętym GPR,
 • 17 stycznia w godz. 16:00 - 18:00 w Klubie Aktywnego Mieszkańca przy ul. Floriańskiej 3Mapka - dotyczy obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • 18 stycznia w godz. 16:00 - 18:00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4Mapka - dotyczy obszaru Biskupia Górka i Stary Chełm,
 • 22 stycznia w godz. 16:00-18:00 w ISE Dolne Miasto przy ul. Reduta Wyskok 2Mapka - dotyczy obszaru Dolne Miasto, pl. Wałowy i Stare Przedmieście,
 • 23 stycznia w godz. 17:00 - 19:00 w Domu Sąsiedzkim Przystań przy ul. Dworcowej 11Mapka - dotyczy obszaru Orunia.

Informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z pełną treścią projektu uchwały Rady Miasta Gdańską oraz ankieta konsultacyjna i geoankietą dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Wizje zmian, nowe regulacje i dyskusje. Rok 2023 w planowaniu przestrzennym Wizje zmian, nowe regulacje i dyskusje. Rok 2023 w planowaniu przestrzennym

Wydarzenia

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

spotkanie, konsultacje

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

spotkanie, konsultacje

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (42)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane