• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak zagospodarować przestrzeń nad wodą? Gdańsk przygotował wytyczne

Krzysztof Koprowski
30 stycznia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
 • Nabrzeże Starej Motławy na wysokości Starego Przedmieścia, które zostało zdefiniowano jako miejskie.
 • Nabrzeże Martwej Wisły na wysokości Młodego Miasta, które zostało zdefiniowano jako miejskie.
 • Nabrzeże Martwej Wisły na Stogach, które zostało zdefiniowane jako rekreacyjne.
 • Opływ Motławy, którego nabrzeża zostały zdefiniowane jako rekreacyjne.
 • Martwa Wisła na Wyspie Sobieszewskiej. Jej nabrzeże w tym obszarze zostało zdefiniowane jako przyrodniczo-rekreacyjne.
 • Potok Strzyża na odcinku z brzegami zdefiniowanymi jako przyrodniczo-rekreacyjne.

W jaki sposób wykorzystać potencjał wody w Gdańsku? Rzeki, potoki oraz styk miasta z Zatoką Gdańską to przestrzenie, które zostały poddane analizie przez Biuro Rozwoju Gdańska. Przygotowany dokument zawiera wytyczne zmian zarówno dla jednostek miasta, jak i mieszkańców zgłaszających propozycje do Budżetu Obywatelskiego.Jak oceniasz zagospodarowanie terenów nadwodnych w Gdańsku?

Opublikowane właśnie opracowanie "Gdańska Polityka Wodna" autorstwa Biura Rozwoju Gdańska to kontynuacja prac zapoczątkowanych kilka lat temu.

W 2014 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Strategię Rozwoju Gdańska 2030 Plus, w której zawarto m.in. Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna. W kolejnych latach trwały konsultacje nad doprecyzowaniem poszczególnych programów.

W 2018 r. opublikowano część pierwszą dokumentu Gdańska Polityka Wodna. Teraz dokument ten został wzbogacony o szczegółowe wytyczne pożądanego zagospodarowania (nazwane "politykami") dla czterech obszarów nadwodnych.

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku, Sopocie, Gdyni


 • Typy nabrzeży Motławy i Kanału Raduni w Śródmieściu.
 • Typy brzegów potoków i rzek objętych opracowaniem.
 • Typy nabrzeży nad Wisłą i Martwą Wisłą.
 • Typy nadmorskich plaż.
Kierunki zagospodarowania obszarów nadwodnych:

 1. Polityka Motławy (w granicach Śródmieścia z uwzględnieniem wytycznych dla Kanału Raduni),
 2. Polityka Potoków i Małych Rzek,
 3. Polityka Wisły (w tym Martwej Wisły i Przekopu Wisły),
 4. Polityka Zatoki Gdańskiej (na całej długości granic Gdańska).

Ponadto strefy nadwodne we wszystkich obszarach podzielono na pięć stref funkcjonalnych:
 1. mieszkaniową,
 2. aktywności gospodarczej,
 3. przyrodniczo-rekreacyjną,
 4. wielofunkcyjną,
 5. militarną (zamknięte tereny wojskowe).

Żeglarstwo - baza firm Gdańsk, Sopot, Gdynia


 • Kierunki zagospodarowania dla nabrzeży Motławy w Śródmieściu.
 • Kierunki zagospodarowania dla nabrzeży Motławy w Śródmieściu.

Sposób zagospodarowania zależny od sąsiedztwaRodzaj strefy determinuje możliwości wykorzystania nabrzeża. Przykładowo, w strefie mieszkaniowej należy dążyć do maksymalnego udostępnienia dla spacerowiczów przestrzeni na styku z wodą, zaś w strefie aktywności gospodarczej (port, stocznie, rafineria) priorytet działań produkcyjno-przemysłowych znacznie ogranicza ogólnodostępność.

Ponadto wskazano pożądaną formę zagospodarowania nabrzeży, brzegów i plaż:
 • miejską (w sąsiedztwie zwartej zabudowy i lokalizacji usług m.in. nabrzeża Motławy i Kanału Raduni w Śródmieściu, Martwej Wisły na Młodym Mieście oraz w Nowym Porcie, plaże w Brzeźnie i Jelitkowie),
 • rekreacyjną (głównie obszary zabudowy mieszkaniowej m.in. Potok Oruński na Południu, Potok Jasień na obszarze niezalesionym, Potok Oliwski na wysokości Żabianki, Martwa Wisła na Przeróbce i Stogach),
 • przyrodniczo-rekreacyjną (na obszarze lasów, terenów rolniczych m.in. leśne odcinki potoków Oliwskiego i Strzyża, Motława w południowej części Olszynki oraz rzeka Radunia).

 • Kierunki zagospodarowania dla brzegów Potoku Oruńskiego.
 • Kierunki zagospodarowania dla brzegów Potoku Oliwskiego.

Sposób zagospodarowania zależny od typu nabrzeżaW strefie miejskiej dominuje myślenie o wykorzystaniu potencjału miejsca w kontekście powiązań istniejącej i nowej zabudowy, zaś w pozostałych terenach priorytet mają inwestycje w zieleń urządzoną jako przestrzeń wypoczynkowa dla pobliskich mieszkańców lub - w przypadku ostatniej kategorii - ograniczenie do minimum ingerencji w przyrodę i naturalny kształt krajobrazu.

Dla każdego odcinka nabrzeży Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało propozycje elementów wyposażenia oraz pożądanego kierunku zagospodarowania przestrzeni. Wskazano także najważniejsze powiązania piesze i rowerowe z przyległymi obszarami.

W artykule prezentujemy fragmenty opracowania dla wybranych lokalizacji. Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

 • Kierunki zagospodarowania dla nabrzeża Martwej Wisły na Młodym Mieście.
 • Kierunki zagospodarowania dla nabrzeża Martwej Wisły na Stogach.

Z myślą o instytucjach miejskich i Budżecie ObywatelskimDla kogo adresowane jest opracowanie Gdańskie Przestrzenie Wodne?

- Korzystać z niego będą, planując i realizując nowe projekty w Gdańsku, jednostki miejskie oraz prywatni inwestorzy. Opracowanie daje także wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania oraz może być pomocne dla mieszkańców i lokalnych stowarzyszeń przy zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego - mówi Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
 • Kierunki zagospodarowania dla plaży w Jelitkowie.
 • Kierunki zagospodarowania dla plaży w Brzeźnie.
 • Kierunki zagospodarowania dla plaży na Wyspie Sobieszewskiej.

Błękitne Karty dla nadwodnych terenów zieleniKolejny etap prac nad Gdańską Polityką Wodną będzie realizowany w przyszłym roku i obejmie stworzenie bazy nadwodnych terenów zieleni oraz opracowanie "Błękitnych Kart", zawierających szczegółowe wytyczne co do ich zagospodarowania.

Czytaj też:

Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa


Sąd unieważnił plan dla Brzeźna. Miasto nie zgadza się z wyrokiemMiejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (95)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane