• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kto może spocząć w alei zasłużonych?

Ewa Palińska
13 stycznia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (98)
W alei zasłużonych na Cmentarzu Srebrzysko znajduje się m.in. grób zmarłego w katastrofie smoleńskiej Arkadiusza Arama Rybickiego. W alei zasłużonych na Cmentarzu Srebrzysko znajduje się m.in. grób zmarłego w katastrofie smoleńskiej Arkadiusza Arama Rybickiego.

Politycy, aktywiści, sportowcy, popularni artyści - m.in. ich nagrobki możemy znaleźć na cmentarzach, w tzw. alejach zasłużonych. Czym trzeba się zasłużyć, aby tam spocząć? Kto decyduje o pochówku w tym miejscu i czy bliscy uhonorowanej w ten sposób osoby mogą po śmierci spocząć w tej samej mogile, w alei zasłużonych, niezależnie od zasług na rzecz miasta, a nawet w przypadku ich braku?Cmentarze w TrójmieścieWczorajsza informacja, że Patryk Kalski został pochowany w rodzinnym grobie w alei zasłużonych , wzbudziła wiele kontrowersji. Wyjaśniamy, że mężczyzna został pochowany razem z ojcem, który był zasłużonym muzykiem i to jego uhonorowano kwaterą w tym szczególnym miejscu.

Gdynia - Nowa aleja zasłużonych na Cmentarzu Witomińskim i cmentarzu w KosakowieZasady przydziału miejsc w alei zasłużonych reguluje tu regulamin cmentarzy komunalnych,
dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni (załącznik do uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarz komunalnych). Poniżej prezentujemy fragmenty tego regulaminu:

W alei zasłużonych na cmentarzu w Kosakowie oraz na miejscach grzebalnych z odzysku i w niszach w ścianach urnowych (kolumbariach) na cmentarzach przy ul. Witomińskiej i przy ul. Spokojnej w Gdyni, z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w §7, może być pochowana osoba zmarła, która:

 • była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru);
 • brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu;
 • była Obywatelem Honorowym Miasta Gdyni lub była odznaczona przez Radę Miasta Gdyni Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego;
 • była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Gdyni;
 • została uprawniona przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie innych zasług lub doznanych cierpień.

Regulamin Cmentarzy Komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta GdyniOczywiście każdą z powyższych okoliczności, upoważniającą do pochówku w tych szczególnych miejscach, należy udokumentować.

Odnaleziono prawdziwy grób dowódcy Odnaleziono prawdziwy grób dowódcy "Smoka Kaszubskiego"

Gdańsk - Aleja Zasłużonych na Cmentarzu SrebrzyskoCzy podczas wizyty na cmentarzu odwiedzasz aleje zasłużonych i inne tego typu, szczególne miejsca pamięci?

Gdańsk stworzył nową Aleję Zasłużonych na Cmentarzu Srebrzysko w 2016 roku . Na wcześniejszej, do roku 1989, odbywały się głównie pogrzeby cywilne, przeważnie działaczy robotniczych, aktywistów partyjnych i zawodowych wojskowych, czyli tych, których dokonania życiowe znalazły uznanie.

Którzy gdańszczanie zasługują na pochówek w alei zasłużonych?

Precyzuje to uchwała i chodzi tu o tych mieszkańców, którzy podnoszą rangę miasta Gdańska w kraju i za granicą, a w szczególności o osoby zasłużone dla rozwoju nauki, sportu, kultury, sztuki, historii, oświaty, służby zdrowia, gospodarki, bohaterów walk o wolność i niepodległość Gdańska i państwa polskiego oraz osoby podejmujące za życia inicjatywy pożyteczne publicznie.

Zgody na pochówek w alei zasłużonych są wydawane bezpłatnie, na podstawie pisemnych wniosków, kierowanych do prezydenta Gdańska, który podejmie decyzję w tej sprawie.

- Wniosek o pochowanie w alei zasłużonych, z pozytywną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska, wnioskodawca dostarcza do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w celu wyznaczenia miejsca do pochówku na terenie cmentarza - czytamy w Uchwale nr XIX/554/16 Rady Miasta Gdańska. - Opłaty wnoszone przy pochówku w alei zasłużonych są zgodne z cennikami obowiązującymi na cmentarzach komunalnych Gdańska, wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska oraz w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

Zobacz pełną treść Uchwały oraz wzór wniosku o przyznanie miejsca pochówku w alei zasłużonych na cmentarzach komunalnych w GdańskuMacieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu, który zginął w katastrofie smoleńskiej oraz Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska, miasto uhonorowało w jeszcze bardziej podniosły sposób - pochowano ich w Bazylice Mariackiej.

Pochówek w świątyni, choć dziś uchodzi za wielkie wyróżnienie, kiedyś stanowił praktykę dość powszechną. Już w VI wieku Kościół zezwolił na chowanie zmarłych w sąsiedztwie lub we wewnątrz świątyni, szczególnie osób wyróżniających się rangą i prestiżem. Obyczaj chowania pod posadzką trafił do Polski w IX w., w efekcie czego bazylika stała się olbrzymim cmentarzem.


W alei zasłużonych może spocząć zasłużony wraz z bliskimiW nowej alei zasłużonych Cmentarza Witomińskiego znajdziemy najczęściej odwiedzany grób tej nekropolii - miejsce spoczynku Franciszki Cegielskiej (1946-2000), prezydent Gdyni dwóch kadencji, posłanki i minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, nazywanej "Żelazną Franką". W nowej alei zasłużonych Cmentarza Witomińskiego znajdziemy najczęściej odwiedzany grób tej nekropolii - miejsce spoczynku Franciszki Cegielskiej (1946-2000), prezydent Gdyni dwóch kadencji, posłanki i minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, nazywanej "Żelazną Franką".
Warto nadmienić, że w alei zasłużonych może spocząć nie tylko osoba, której takie prawo przyznał prezydent miasta, ale też np. jej rodzina.

- Przywilej alei zasłużonych dotyczy tylko lokalizacji grobu - informuje Patryk Rosiński z gdańskiego magistratu. - Zasady korzystania z niego są takie same, jak w przypadku wszystkich innych grobów (nie ma przepisów, które regulowałyby lub ograniczały tę kwestię). Do grobu mogą być chowane kolejne osoby spokrewnione za zmarłym, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowania zmarłych, bez konieczności uzyskiwania zgody od kogokolwiek. Rodzina musi sama, we własnym zakresie, ustalić kto z jej grona będzie później dochowany do grobu osoby z alei zasłużonych.

Możliwość decydowania o kolejnym użyciu grobu do pogrzebu, ekshumacji, budowie nagrobka itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r., wynika przede wszystkim ze stopnia powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi pochowanymi do danego grobu - więzów małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w następującej kolejności:
 • pozostały małżonek (-ka),
 • krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
 • krewni w linii bocznej do 4. stopnia,
 • powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.


- Jeśli osób uprawnionych jest więcej niż jedna, winny one wspólnie podjąć decyzję, a w przypadku sporu organem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd - informuje Małgorzata Omachel-Kwidzińska z Urzędu Miasta Gdyni.
W przypadku podejmowania jakichkolwiek czynności z zakresu prawa do grobu, wymagane jest udokumentowanie więzów pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pochowanymi poprzez okazanie odpisów aktów urzędu stanu cywilnego oraz złożenie stosownego oświadczenia przez wszystkie osoby uprawnione do dysponowania grobem.

- Wobec powyższego, użycie grobu osoby zasłużonej do pogrzebu kolejnego członka jego rodziny wymaga wyłącznie zgody wszystkich dysponentów tego grobu zgodnie z kolejnością wymienioną wyżej - informuje przedstawicielka gdyńskiego magistratu.
Na miejscu w alei zasłużonych, które już zajmuje uhonorowana w ten sposób osoba, mogą w przyszłości zostać pochowani jej bliscy. Na miejscu w alei zasłużonych, które już zajmuje uhonorowana w ten sposób osoba, mogą w przyszłości zostać pochowani jej bliscy.

Sopot bez alei zasłużonych, ale honoruje zasłużonych w inny sposóbNa sopockich nekropoliach nie znajdziemy jednego miejsca, w którym znajdowałyby się groby osób zasłużonych dla miasta.

- Nie mamy na sopockich cmentarzach takiej formy upamiętnienia, jak aleja zasłużonych - informuje Marek Niziołek z Urzędu Miasta Sopotu. - Znanych i zasłużonych mieszkańców Sopotu honorujemy i upamiętniamy np. nadając nazwy ulicom, rondom czy skwerom, wieszając pamiątkowe tablice na budynkach czy stawiając pomniki.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (98)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane