Fakty i opinie

stat

Krok do odnowienia zabytkowej "Połowy Alei"

artykuł historyczny
Kawiarnia "Połowa Alei" między rokiem 1910 a 1912 i obecnie. afterbefore.pl

Jeszcze w maju ogłoszony ma zostać przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową, dotyczącą remontu zabytkowego budynku przy al. Zwycięstwa 43AMapka. Przed laty mieścił się tu popularny lokal Café Halbe Allee (niem. - "Połowa Alei"), dziś wiekowa budowla niszczeje. Miejscy urzędnicy zamierzają przywrócić jej dawny blask.Westerplatte i Gdańsk na zdjęciach przed i po II wojnie światowejJakie budynki w Gdańsku podobają ci się bardziej?

nowoczesne, niekoniecznie nawiązujące do historycznej zabudowy 5%
nowoczesne, ale nawiązujące do historii miasta 13%
zabytkowe, odnowione pod konserwatorskim nadzorem 79%
nie zwracam uwagi na zabudowę miasta 3%
zakończona Łącznie głosów: 1263
Zabytkowy lokal, w którym niegdyś mieściła się kawiarnia "Połowa Alei", w historii Gdańska zapisał się nie tylko jako urokliwy punkt gastronomiczny, ale także miejsce, w którym w 1895 roku, po raz pierwszy w Gdańsku, odbył się publiczny pokaz oświetlenia elektrycznego.

Dziś niestety lokal zamiast zdobić - szpeci. Miejscy urzędnicy chcą jednak przywrócić mu dawny blask - co najmniej tak jak przed 125 laty.

- Do współpracy zaprosimy biuro, którego zadaniem będzie m.in. opracowanie studium przedprojektowego czy dokumentacji projektowej przebudowy, ale także projektu aranżacji wnętrz, zagospodarowania terenu, kosztorysu inwestorskiego czy projektu wykonawczego. Wyłonione w postępowaniu biuro architektoniczne sprawować będzie także nadzór autorski nad realizacją prac - wylicza Aleksandra Strug, rzeczniczka Gdańskich Nieruchomości.
Przypomnijmy: Na lata 2020-2024 miasto zaplanowało m.in. kompleksową modernizację energetyczną 25 budynków, a także rewitalizację 47 kamienic. Ponadto, aby umożliwić przywrócenie świetności budynkom o szczególnych walorach architektonicznych, w 2019 r. rozpoczęty został Gdański Program Ochrony Zabytków.

Chcą przywrócić budynkowi dawną funkcję- Jako pierwszy w ramach programu do kompleksowego remontu zakwalifikowany został właśnie budynek znajdujący przy al. Zwycięstwa 43A, w którym niegdyś mieściła się kawiarnia "Połowa Alei". Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, a sam budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Planowane prace mają na celu przywrócenie obiektowi dawnej funkcji oraz uroku z czasów świetności - podkreśla Aleksandra Strug.

Firmy zajmujące się renowacją i odnową w TrójmieścieDawna "Połowa Alei" to parterowy, niepodpiwniczony budynek wykonany w konstrukcji drewnianej, przebudowywany w dużym stopniu w czasie jego istnienia. Jego pierwotna konstrukcja to układ typu salowego, z bogato zdobioną snycerką.

Konstrukcja zewnętrzna to w części tzw. mur pruski, pozostałe ściany zamknięte są natomiast dekoracyjną, oryginalną i historyczną drewnianą obudową płycinową, która osłonięta została wtórnie płytami wiórowo-cementowymi i otynkowana. Na elewacji zachowały się w oryginale ozdobne, drewniane płyciny, które w ramach planowanych prac zostaną odrestaurowane.

Ekspertyzy, badanie gruntu i program prac konserwatorskich- Wyłonione w ramach postępowania biuro projektowe zleci do opracowania m.in. niezbędne ekspertyzy, audyt energetyczny oraz badanie podłoża gruntowego, opracuje także program prac konserwatorskich. Wykonanie powyższych opracowań, poprzedzonych dokładną inwentaryzacją obiektu, planowane jest na pierwsze sto dni współpracy z biurem projektowym - mówi Aleksandra Strug.
"Połowa Alei" - obraz z epoki
"Połowa Alei" - obraz z epoki
Kolejną fazą będzie wypracowanie koncepcji remontu i przebudowy obiektu. Zwieńczeniem prac będzie sporządzenie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie podstawą do sporządzenia projektu budowlanego.

Główne założenia dla planowanej inwestycji to m.in.:
  • przestrzenne uporządkowanie wnętrza z ponownym uwzględnieniem funkcji usługowo-gastronomicznej,
  • wykonanie prac konserwatorskich - w tym konserwacji murów, drewnianych elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i ściennych, konserwacji elewacji budynku wraz z wymianą, renowacją lub rekonstrukcją stolarki okiennej oraz drzwiowej (zakłada się m.in. rekonstrukcję okien skrzydła wschodniego, likwidację wtórnych drzwi),
  • docieplenie budynku od wewnątrz,
  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
  • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji
  • a także przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Naziemne przejście dla pieszych w pobliżu "Połowy Alei"


Remont zabytkowego lokalu to niejedyna inwestycja, którą urzędnicy planują w okolicy. W pobliżu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstanie bowiem przejście dla pieszych. Obecnie, aby przejść z przystanków tramwajowych w kierunku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, piesi muszą korzystać z podziemnego tunelu.

graf. trojmiasto.pl
- Zlecono zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym na wysokości przystanków tramwajowych w okolicy Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wykonywany jest projekt budowlany i wykonawczy. Dokumentacja powinna zostać opracowana do końca bieżącego roku - mówi Izabela Kozicka-Prus z gdańskiego magistratu.
Wszystko wskazuje na to, że będzie to przejście dwuetapowe. Koncepcja zakłada również zlokalizowany przy przejściu przejazd rowerowy. Przejście planowane jest bezpośrednio przy przystanku tramwajowym od strony Wrzeszcza, tuż przy zejściach do tunelu.