• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

Katarzyna Moritz
26 września 2013 (artykuł sprzed 10 lat) 
Na sesji pojawili się protestujący przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości, którzy jeszcze w trakcie sesji zasypali radnych sms-ami i mailami w tej sprawie. Na sesji pojawili się protestujący przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości, którzy jeszcze w trakcie sesji zasypali radnych sms-ami i mailami w tej sprawie.

Setkami sms-ów i maili zasypywani byli podczas czwartkowej sesji gdańscy radni. Wszystkie namawiały ich do głosowania przeciwko podwyżkom podatków od nieruchomości. Radni nie ugięli się: w przyszłym roku stawki wzrosną. Mimo kontrowersji zgodzili się także, by Uniwersytet Gdański sprzedał Wyższej Szkole Bankowej budynek, który kilka lat temu dostał od miasta w darowiźnie.W czwartek rano przed budynkiem Rady Miasta zgromadziło się około 20 osób związanych z ugrupowaniem Kongres Nowej Prawicy, które protestowały przeciwko wprowadzeniu wyższych podatków od nieruchomości. Zamiast podwyżek podatków sugerowali cięcia, choćby wydatków na promocję miasta.

- Dziękuję za aktywne wyrażanie opinii, ale mimo to podejmiemy decyzję, której wy nie popieracie - zwrócił się do protestujących Maciej Krupa, przewodniczący klubu PO. - Realizujemy w mieście program inwestycyjny i część wysiłków musimy przenieść na barki mieszkańców.

- Skutki podwyżek są naprawdę minimalne, to zaledwie 1 grosz od metra kwadratowego - argumentowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta. - Wielkie miasta przyjmują maksymalne stawki, bo ponoszą większe wydatki w związku z utrzymaniem infrastruktury.

- To obniżanie podatków jest prorozwojowe, a nie ich podwyższanie. Zgadzam się z sms-ami pikietujących, najczęściej jest tak że źle zarządzająca władza sięga do kieszeni mieszkańców. Czy te wszystkie inwestycje w Gdańsku na pewno są prorozwojowe? - dopytywał Wiesław Kamiński, radny z PiS.

Ostatecznie głosami PO radni zgodzili się podnieść stawki podatku od nieruchomości o maksymalną dopuszczalną wysokość. Wynika ona ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2013 roku. Obecnie wskaźnik ten wyniósł 0,9 proc. Dziś stawka podatku od lokalu mieszkalnego wynosi 0,73 zł za m kw., a dla gruntu - 0,45 zł za m kw.. W przyszłym roku będzie to odpowiednio 0,74 i 0,46 zł.

W efekcie podwyżki do kasy miasta w przyszłym roku trafi 338,5 mln zł z podatku od nieruchomości.

Wcześniej radni długo dyskutowali o budynku przy al. Grunwaldzkiej 238 A zobacz na mapie Gdańska, gdzie od 14 lat funkcjonuje Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 roku uczelnia otrzymała ten budynek od Gdańska. Wtedy gmach wyceniano na ok. 2 mln zł.

Dziś uczelnia chce go sprzedać za 10 mln zł Wyższej Szkole Bankowej, by podreperować swoją sytuację finansową. Jednak w takiej sytuacji radni mieli prawo wycofać akt darowizny i zażądać od UG zapłaty za budynek.

List otwarty Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz w sprawie budynku Uniwersytetu Gdańskiego.(PDF)

Co istotne, zgody na taką sprzedaż nie wyraziła miejska komisja edukacji. Nie poparli jej też radni opozycji. W związku z tym na sesji pojawił się prof. Bernard Lammek, rektor UG, by osobiście wyjaśnić powody, dla których uczelnia chce sprzedać nieruchomość swojej - nie ma co ukrywać - konkurencji.

Przypominał że obecnie trwa budowa budynku wydziału neofilologii, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji i m.in. na wyposażenie laboratoriów i sal. Argumentował, że nowe budynki oznaczają lepsze standardy a także kolejnych studentów, i to nie tylko z Polski, ale także z innych państw.

- My nie prosimy o nowe pieniądze, chcemy wykorzystać i spożytkować to, co już od was dostaliśmy. Mimo unijnego dofinansowania na nowy budynek neofilologii, musimy dołożyć własne pieniądze. Budynek od miasta nie zmieni przeznaczenia, cały czas będzie w nim prowadzona działalność edukacyjna - argumentował rektor Lammek.

Bardzo aktywnie wspierał go prezydent Paweł Adamowicz, apelując o zrozumienie ponad podziałami. - To nie jest rozrzutność i lekkomyślność, ale wsparcie dla publicznej uczelni. Gospodarka miasta jest ściśle związana z jej rozwojem - podkreślał.

- Odrzucenie uchwały w komisji nie nastąpiło z powodów politycznych, ale merytorycznych. Dochody miasta spadają więc atrakcyjne nieruchomości miasto powinno odzyskiwać - ripostowała Jolanta Banach, radna SLD.

Radny Piotr Gierszewski z PiS stwierdził, że nie podoba mu się metodologia załatwiania tej sprawy.

- 14 lat temu zadecydowaliśmy, że pomagamy uczelni publicznej. W umowie był wyraźny zapis, że jeśli coś się zmieni, to budynek będzie musiał wrócić do zasobów miasta. Dlaczego ma obecnie trafić do szkoły niepublicznej? - dopytywał się Gierszewski.

Nic to nie dało: 21 radnych zgodziło się, by UG sprzedał budynek WSB. W kuluarach nie brakowało jednak komentarzy o powiązaniach rektorów UG i WSB (ten drugi pracował wcześniej na UG) czy sugestie, że wartość nieruchomości jest znacznie większa, niż 10 mln zł.

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości przed siedzibą Rady Miasta Gdańska.

Opinie (109) ponad 20 zablokowanych

 • Kongres Nowej Prawicy (10)

  Jedyna partia, która jeszcze nie dała d*py w tym kraju

  • 113 30

  • ciekawe jaki zapisy były w tym akcie darowizny (1)

   • 6 1

   • Uzasadnienie uchwały o odstąpieniu od odwołania darowizny

    Umową notarialną z dnia 22.03.1999 r. Rep A nr1576/1999 Gmina Miasta Gdańska
    przekazała nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego nieruchomość obejmującą działkę
    43/5 obręb 30 obszaru 3887 m kw. zapisana w księdze wieczystej Nr GD1G00088626/7
    prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku. Podstawą zawarcia wyŜej
    wymienionej umowy była Uchwała Nr V/61/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 1999 r.
    w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie prawa własności nieruchomości zabudowanej,
    połoŜonej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego
    w drodze umowy darowizny. W uchwale zastrzeŜono, Ŝe przekazanie przedmiotowej
    nieruchomości w formie darowizny następuje z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby
    Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.
    Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w
    umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
    niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeŜeniem
    ust. 2a. Przepis art. 13 ust. 2a cytowanej ustawy przewiduje moŜliwość odstąpienia od odwołania
    darowizny za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
    W budynku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A przez szereg lat funkcjonowało Kolegium
    Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie Rektor
    Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił do władz Miasta o wyraŜenie przez Radę Miasta Gdańska
    zgody na sprzedaŜ przez Uniwersytet nieruchomości poł. przy Al. Grunwaldzkiej 238 A,
    wskazując Ŝe środki uzyskane z jej sprzedaŜy uŜyte zostaną na częściowe sfinansowanie
    wydatków związanych z budową budynku neofilologii i administracji centralnej.
    Działka nr 43/5 oraz nieruchomość przyległa objęta jest zamierzeniem inwestycyjnym
    polegającym na adaptacji istniejących w tym miejscu budynków Kolegium Kształcenia
    Nauczycieli oraz dawnych Szkól Elektrycznych i Elektronicznych na siedzibę WyŜszej Szkoły
    Bankowej w Gdańsku prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Inwestycja
    powyŜsza będzie realizowana w oparciu o tytuł prawny do gruntu ustanowiony przez Miasto.
    Zatem planowane poszerzenie bazy dydaktycznej WyŜszej Szkoły Bankowej przyczyni się do
    powiększenia oferty edukacyjnej Szkoły oraz do wzrostu liczby studentów, co leŜy w interesie
    społeczności lokalnej.
    Biorąc więc pod uwagę, iŜ cel darowizny przedmiotowej działki był przez kilkanaście lat
    realizowany jak i fakt, Ŝe działka nr 43/5 ma być nadal wykorzystywana na cele oświatowe w
    zakresie szkolnictwa wyŜszego, wyraŜenie zgody na odstąpienie od odwołania umowy darowizny
    przedmiotowej działki w świetle przytoczonych okoliczności znajduje uzasadnienie.
    W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

    • 5 0

  • ...to kwestia czasu i ceny.

   • 6 0

  • To tak jak księża (1)

   dostają nowe ziemie pod kościoły za 1% wartości a w tym czasie odzyskują swoje dawne ziemie żeby je tylko sprzedać i kasy się nachapać. Tak samo jak pod kościół często biorą więcej ziemi żeby potem wynająć jak słynna sprawa z lidlem.

   • 10 2

   • Jedni uczą się od drugich,

    kasa, Misiu, kasa...

    • 3 0

  • Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   • 5 2

  • kongres nowej prawicy ? (1)

   a co to za jełopy?

   • 6 18

   • to dzieci papy korwina- tak samo zresztą zaburzone

    • 2 3

  • Nie dała d.. bo nie miała okazji!

   Okazja czyni złodzieja.

   • 2 2

  • 29 osób chec płacic wysokie podatki i być swiadkiem zubożenia współobywateli

   Proponuje więc niech oddają do budżetu centralnego całe pensje.

   • 0 0

 • PO to banda nieudacznikow (3)

  jedyne o co dbaja to ich wlasne kieszenie. DOSC!

  • 111 14

  • Oszczednosci nalezy szukac zwalniajac tuziny niepotrzebnych urzedasow

   nie da sie juz zyc w tym miescie patologii.

   • 24 2

  • szczerze mówiąc myślałem że ci nieudacznicy przed wyborami nic nie podniosą już

   a jak się okazało myliłem się. PIS przynajmniej jak był u władzy to obniżył dochodowy a PO tylko podwyżki nam funduje bo nie ma żadnego pomysłu na rozruszanie gospodarki.

   • 15 2

  • Grupa Bankowa to opyli na rynku za grube piniondze deweloperom?

   Życie pokaże. Dziś wiemy kto był w Bankowej i w UG i załatwił tę nieruchomość czy nie wiemy? Media powinny wiedzieć i to nam ujawnić. Jeżeli tego nie ujawniają to stają się wspólnikami tej mafii.

   • 0 0

 • Czy ci ludzie, to jedyni rozsądnie myślący obywatele Gdańska? (4)

  Gdzie podziała się reszta 500 tysięcznego miasta? Czyżby godzili się na podnoszenie im podatków?

  • 86 10

  • A gdzie ty byłeś wtedy?

   Mądralo !

   • 3 4

  • reszta (1)

   ..miasta zap*****la od świtu do nocy, żeby na to wszystko zarobić, mając świadomość, że WŁADZA i tak zrobi to, na co ma ochotę.
   W skrócie- szkoda czasu.

   • 9 7

   • szkoda czasu? na wolność i wolny wybór?

    co ty gadasz. Sam nie byłem bo niewiedziałem że coś takiego będzie, ale chętnie bym poszedł. Władza boi się tłumu i dlatego im większy tłum tym bardziej władza będzie się bała. Trzeba chodzić pod domy tych nieudaczników i tam protestować to ich najbardziej denerwuje.

    • 9 0

  • Raczej nie...

   Większa część z nich po prostu żyje z dnia na dzień i prawdopodobnie nawet o takiej sytuacji nie wie.

   • 5 0

 • "Realizujemy w mieście program inwestycyjny i część wysiłków musimy przenieść na barki mieszkańców."

  Inwestycje - TAK, bizancjum - NIE. Mówiąc wprost: drogi, komunikacja, dworce, budynki użyteczności, obiekty sportowe i rekreacyjne - TAK, stadion PGE Arena, ECS - NIE NIE I JESZCZE RAZ NIE! Za to będzie okazja podziękować!

  • 91 6

 • Lewizna (2)

  Nic do dodania, wierchuszka jak zawsze, lewaki gdańskie trzymają się dobrze, Budyń wszystko popiera, amen.

  • 49 6

  • "W kuluarach nie brakowało jednak komentarzy o powiązaniach rektorów UG i WSB (ten drugi pracował wcześniej na UG) czy (1)

   Chyba nie tędy droga ;-) Sprawy łączy raczej osoba Jerzego Gwizdały.

   Przy umowie darowizny budynku dla UG jako strona ze strony UM - wiceprezydent Gdańska za I kadencji Adamowicza ("wyleciał" z powodu GPEC w 2001r.)/ Obecnie kanclerz UG.

   Kto chce i komu się nudzi niech sobie drąży temat głębiej. UG sprzedaje ten budynek bez efektów już od dłuższego czasu (były ogłoszenia).

   • 9 1

   • Tak czy siak, trudno byłoby komukolwiek coś w tej sprawie udowodnić.

    Umowa darowizny przewidywała prawo do odstąpienia od jej odwołania w razie zaprzestania wykorzystywania na cele darowizny i Miasto z tego skorzystało.

    Jedyną nieprawidłowością do której można się doczepić jest fakt, że UG oferował do sprzedaży ten budynek już przynajmniej od grudnia 2012 roku a wówczas nie miał do tego prawa, bo zgodnie z umową darowizny i przy braku uchwały o treści podjętej dopiero w dniu wczorajszym, było to działanie bezprawne i sugerujące, że sprzedający był pewien jaka decyzja w jego sprawie zostanie podjęta przez Radę Miasta i Prezydenta.

    Co do ceny, przynajmniej prawie roczna bezskuteczna sprzedaż w oficjalnych ogłoszeniach dostępnych w Sieci chyba obalają tezę o zaniżeniu wartości budynku. Gdyby tak było, ktoś kupiłby go na pniu zaraz po wystawieniu ;-)

    • 0 0

 • Ja zagłosuję na kongres nowej prawicy, jedyni którzy chcą obniżyć podatki!!! (8)

  Brawa dla nich!!

  • 73 15

  • teraz chcą bo muszą się przypodobać, a jak już wejdą to się okaże, że się jednak nie da (1)

   i trzeba podwyższyć...

   • 15 10

   • rząd ma 3 możliwości

    1. Podwyższa podatki żeby było więcej kasy na utrzymanie państwa ale jak się okazuje powyżej pewnego progu dochody zaczną maleć a nie rosnąć.
    2. Zrobić rewolucję w biurokracji, przejrzeć kontrakty np. ZUSu z asseco i zaoszczędzić kasę na tym
    3. Rozruszać gospodarkę wprowadzając ułatwienia dla przedsiębiorców

    Biorąc pod uwagę już prawie 8 lat rządów PO, którą zgadnijcie, którą opcję oni wybiorą? (a raczej już wybrali).

    • 11 0

  • tylko na czele stoi korwin a on się wielu ludziom źle kojarzy

   i nie będą głosowali na niego. On jest znanym krzykaczem ale podpadł wielu dziennikarzom i zrobią z niego durnia jak zwykle w telewizji tak jak słynna już manipulacja z TVP gdy przerobili jego wypowiedź że niby źle się wyraża o internautach.

   • 12 1

  • Skończ z ta demagogią. Nikt normalny na nich nie głosuje (3)

   Każde zaściankowe zacofanie pod płaszczykiem święto*ebliwości jest złe.

   • 6 9

   • kobieto, do kuchni! (2)

    • 7 5

    • antyszowinistka

     To babki w wyborach masz z głowy.

     • 1 1

    • oto przedstawiciel/ zwolennik konkgresu nowej prawicy

     Dziękujemy za przedstawienie podbudowy ideologicznej i przyszłych celów partii.

     • 0 0

  • Obniżenie podatków...

   Pomysł szlachetny ale zastanawia mnie jak zamierzają zwrócić zadłużenie miasta podejmując takie decyzje ? Druga sprawa już góra dopilnuje żeby ktoś takie nie doszedł do władzy w żadnym mieście... Zwykły człowiek może tylko przygryźć zęby i jakoś to znieść. Innego wyboru nie ma dopóki nie będzie tak źle że ludzie nie zaczną wychodzić na ulice...

   • 2 1

 • rąsia rąsie kryje

  wstydu JM oszczędź, bo urzędasy zawsze coś przekręcą ale JM UG?

  • 21 3

 • na UG mają dr prawa, niech oni się tym teraz zajmą

  • 12 3

 • W tym kraju nie ma już co protestować (2)

  tu trzeba l.ć :)

  • 27 3

  • narodościowy tak robią (1)

   ale media robią z nich chuliganów stadionowych. Nie zgadzam się z nimi w wielu poglądach ale podoba mi się że walczą o to państwo żeby lepiej ludziom się żyło. Szkoda że większość obecnych ludzi to ciapy i takie flaki z olejem boją się cokolwiek zrobić, tylko praca, nażreć się, telewizja i podup..yć i nic ich więcej nie interesuje.

   • 5 0

   • walczą o państwo? W jaki sposób?

    Bijąc dzieci grajace w barwach przeciwnej drużyny? Blokujac debatę innej opcji politycznej? Zakłócajac wykłady na uniwersytetcie, któych nie rozumieją? Obrzucając jajkami ludzi radośnie spacerujacy w pokojowym marszu? Czy może przyczyniją sie do poprawy bytu przez obrzucanie policji kostka brukową? Kpisz czy o drogę pytasz łysolu.

    • 0 0

 • Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje! (5)

  Podajcie nazwiska jeszcze kto był za podwyżkami.

  • 75 8

  • rozliczymy ich przy wyborach (4)

   Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje

   • 25 3

   • Brawo !!! (1)

    Dobrze że jest jakaś organizacja która występuje w imieniu tych którzy nie chcą płacić na urojone pomysły władzy. Zabiegani w ciągu dnia, nie mamy możliwości czy ochoty uczestniczyć w sesji miasta. Tam są nasze pieniądze!!

    • 21 2

    • A może sam Ruszysz d...e

     i Znajdziesz możliwość i ochotę, żeby zająć się tym co jest w Twoim interesie?

     • 9 1

   • Czysty POPULIZM, ale...

    "ciemny lud to kupi" co widać po komentarzach pod artykułem. Ludzie myślcie przyszłościowo i globalnie!Wyobrazacie sobie Polske pod rządami uprzedzonych, ćwierćinteligentych a przy tym świętojebliwych dzieci korwina?

    • 1 2

   • całe szczęście , ze dzieci korwina są w wyborach bez szans

    kolejne oszołomy sa zbędne w polityce

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane