Fakty i opinie

stat

Samochody ciągle wjeżdzają na ul. Długą i Długi Targ

Najnowszy artukuł na ten temat

Krok w stronę modernizacji pobrzeża Motławy

Auta regularnie wjeżdżają na ul. Długi Targ. Policja zapowiada działania.
Auta regularnie wjeżdżają na ul. Długi Targ. Policja zapowiada działania. fot.czytelnik/trojmiasto.pl

Wjeżdżają, a nawet parkują na ul. Długiejul. Długi Targ w Gdańsku. - kierowcy, którzy za nic mają obowiązujące przepisy dopuszczające tam wyłącznie ruch pieszych. Proceder jest na tyle nagminny, że miasto planuje montaż słupków blokujących wjazd, a policja zapowiada, że zwróci szczególną uwagę na ten rejon. Posypią się mandaty.Byłeś świadkiem tego, jak auta jeździły po ul. Długiej i Długim Targu?

tak, widziałem to wiele razy, zwłaszcza wieczorami i w weekendy 68%
tak, ale był to pojedynczy przypadek 17%
nie, nie spotkałem się z takim problemem 15%
zakończona Łącznie głosów: 2014
- W piątkowy wieczór szedłem ze znajomymi Długim Targiem. Tego wieczora było dużo ludzi. Nagle przed nami wyjechał samochód. Przez chwilę przez myśl przeszła mi sytuacja z Sopotu, gdy samochód wtargnął na ul. Boh. Monte Cassino. Na szczęście w tym przypadku auto przejechało na drugą stronę Długiego Targu i odjechało. Gdy jeszcze później wracaliśmy ze znajomymi, już z większej odległości widzieliśmy taksówki przecinające Długi Targ w tym miejscu - relacjonuje pan Rafał, nasz czytelnik.
Opisany przez niego problem to niestety chleb powszedni na ul. Długiej i Długi Targ, czyli w miejscu, gdzie aut nie powinno być w ogóle. Kierowcy za nic mają jednak obowiązujące przepisy, bo sygnały o wjeżdżających tam autach pojawiają się regularnie także w Raporcie z Trójmiasta.

Radny apeluje o zamontowanie blokadTo, że problem z wjeżdżającymi tam autami jest coraz większy, zauważył też wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska Mateusz Skarbek. Radny apeluje o zamontowanie blokad - sterowanych pilotem wysuwanych słupków - które uniemożliwią wjazd pojazdów na ul. Długą i Długi Targ.

- Sytuacja zaostrza się w wysokim sezonie, ale jest bardzo problematyczna także poza nim. W sposób nieuprawniony poruszają się w tym miejscu również taksówkarze, którzy w sposób agresywny reagują na choćby próbę zwrócenia im uwagi. W mojej ocenie poczucie bezkarności kierowców przekroczyło wszelkie granice, a działalność organów państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku, zapewnienia spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i w ruchu drogowym jest w tym zakresie niezadowalająca - mówi Mateusz Skarbek.
Radny wystosował już do prezydent Gdańska interpelację w sprawie zamontowania fizycznych blokad - sterowanych pilotem wysuwanych słupków - uniemożliwiających wjazd pojazdów na Długi Targ, w szczególności od strony ul. Mieszczańskiejul. Kuśnierskiej.

Miasto planuje montaż specjalnych słupkówMiasto już rozważa inwestycję polegającą na montażu słupków automatycznych blokujących wjazd na obszar objęty ograniczeniem wjazdu. Jak informuje Magdalena KiljanGdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, dotyczy to szczególnie Strefy Ograniczonej Dostępności, ale w pierwszej kolejności ulic oznakowanych znakami C-16 "droga dla pieszych" w obrębie Głównego Miasta, którymi są: Długa i Długi Targ, ul. Piwna, ul. Kołodziejskaul. Tkacka.

- Wdrożenie systemu automatycznych słupków blokujących, z uwagi na bardzo szeroki zakres i konieczność wdrożenia rozwiązań technicznych powiązanych z systemem monitoringu miejskiego, jest nadal na etapie planowania. Natomiast staramy się zabezpieczyć drogi dla pieszych słupkami półautomatycznymi, co ma już miejsce na ul. Piwnej, Kołodziejskiej i ul. Ogarnej. Należy podkreślić, że wszystkie wspomniane ulice dopuszczają wjazd za znak C-16 na podstawie identyfikatora wydawanego przez GZDiZ jednorazowo w sytuacjach wyjątkowych - informuje Magdalena Kiljan.
GZDiZ reagując na problemy z łamaniem przepisów i przejazdem przez ul. Długą, zastosował już słupki w ciągu ul. Pocztowej. Do końca listopada zostaną zamontowane analogiczne słupki w ciągu ul. Lektykarskiejul. Ławniczej.

Policja zwróci szczególną uwagęGdańska policja zapewnia, że rejon ścisłego centrum Gdańska jest "doraźnie patrolowany". Po naszym sygnale zwróci jednak na ten rejon szczególną uwagę.

- W trakcie pełnienia takich służb funkcjonariusze co jakiś czas podejmują interwencje wobec kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących tam przepisów. Trudno jednak powiedzieć, czy i ile takich interwencji było na ul. Długiej i Długi Targ, bo nie prowadzimy w tym zakresie statystyk - mówi nadkom. Magdalena Ciska z Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - W związku z otrzymanym sygnałem dotyczącym nieprawidłowości w ruchu pojazdów na ul. Długiej i Długi Targ funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku podczas pełnionych służb zwrócą szczególną uwagę na ten rejon i na to, czy kierujący przestrzegają przepisów ruchu drogowego w tym miejscu - podkreśla.
Ul. Długa i Długi Targ to miejsce, w którym dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszych. Za niestosowanie się do znaku drogowego informującego o tym kierowcom grozi mandat w wysokości od 20 od 500 zł i pięć punktów karnych, a w razie odpowiedzialności przed sądem za takie wykroczenie przepisy przewidują karę grzywny w wysokości do 5 tys. złotych.

Nadkom. Ciska podkreśla, że na podstawie informacji i zdjęcia naszego czytelnika zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające w kierunku art. 92 KW. Celem tych czynności będzie m.in. ustalenie sprawcy wykroczenia i skierowanie przeciwko niemu wniosku o ukaranie do sądu.

Statystyki Straży MiejskiejOd początku roku do końca października na numer alarmowy 986 do Straży Miejskiej w Gdańsku wpłynęły 22 zgłoszenia zakwalifikowane jako zagrożenie w ruchu drogowym na ulicach Długa i Długi Targ.

- Strażnicy miejscy reagują, kiedy widzą pojazdy poruszające się w strefie, np. sprawdzając, czy kierowcy posiadają odpowiedni identyfikator uprawniający do poruszania się tam. Poza tym operatorzy miejskiego monitoringu na bieżąco przekazują patrolom policji i straży miejskiej zgłoszenia odnośnie do pojazdów poruszających na ulicach Długiej i Długim Targu - mówi insp. Robert Kacprzak.
Codziennie na ul. Długa i Długi Targ jest patrol strażników miejskich. W sezonie wakacyjnym od rana do wieczora jest jeden patrol na ulicy Długiej i drugi na ulicy Długi Targ.

- W czasie służby nasi funkcjonariusze wspierani są przez operatorów monitoringu miejskiego. To oni na bieżąco przekazują zgłoszenia strażnikom, a w godzinach nocnych policjantom. W 2019 roku operatorzy monitoringu przekazali mundurowym 64 zgłoszenia oraz sporządzili 11 notatek do policyjnego Wydziału Ruchu Drogowego - wskazuje insp. Kacprzak.
Od początku tego roku do 31 października za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji strażnicy miejscy wystawili 30 mandatów na ul. Długa i Długi Targ.