• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Stworzyli wytyczne, jak zakończyć podtapianie Wrzeszcza

Rafał Borowski
25 czerwca 2019 (artykuł sprzed 4 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Przepompownia uchroni Stogi przed podtopieniami
Wrzeszcz to jedna z dzielnic Gdańska, która najbardziej odczuwa skutki intensywnych opadów. Na zdjęciu skrzyżowanie ulic Dmowskiego i ks. Zator-Przytockiego, czyli pogranicze Wrzeszcza Górnego i Dolnego. Zdjęcie z 2013 roku. Wrzeszcz to jedna z dzielnic Gdańska, która najbardziej odczuwa skutki intensywnych opadów. Na zdjęciu skrzyżowanie ulic Dmowskiego i ks. Zator-Przytockiego, czyli pogranicze Wrzeszcza Górnego i Dolnego. Zdjęcie z 2013 roku.

Po jednej z czerwcowych ulew postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć dokument, który jasno wskaże zagrożenia w ich dzielnicy. W poniedziałkowy wieczór, w Szkole Podstawowej nr 24 odbyła się sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na temat zagrożenia powodziowego. Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez radnych uchwały, w której zawarto wytyczne dla władz miasta. Ich realizacja - zdaniem autorów - powinna przyczynić się do zakończenia problemu podtopień przy okazji ulewnych deszczy.Czy podczas ulewnego deszczu w twojej okolicy dochodzi do podtopień?

W ciągu ostatnich kilku tygodniu, przez Gdańsk przetoczyło się kilka rzęsistych ulew, które podtopiły wiele punktów na mapie miasta. Jedną z dzielnic, której mieszkańcy niewątpliwie najbardziej odczuwają skutki podtopień, jest Wrzeszcz, a jednym z najbardziej newralgicznych miejsc są okolice potoku Strzyża. Dlatego radni północnej części Wrzeszcza - czyli Wrzeszcza Dolnego - postanowili wnikliwie przedyskutować problem ochrony przeciwpowodziowej swojej dzielnicy.

Apel do władz miasta- Czarę goryczy przelała ulewa, która ok. dwa tygodnie temu spowodowała kolejny już raz podtopienia w naszej dzielnicy, m.in. w rejonie Parku nad Strzyżą czy na ul. Wajdeloty. Warto wspomnieć, że ostatnie deszcze są znacznie mniejsze, niż ten który nawiedził Gdańsk w 2016 roku. Niestety, mimo zapewnień władz miasta od tego czasu wciąż nie zostały wykonane wystarczające zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terenie naszej dzielnicy. W związku z tym, rada naszej dzielnicy przygotowała uchwałę, w której zawarto m.in. nie tylko analizę tego powracającego problemu, ale również wytyczne, których realizacja powinna zapewnić właściwą ochronę przeciwpowodziową - mówi Halina Królczyk, Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Czytaj pełną treść uchwały radnych Wrzeszcza Dolnego

W ten sposób powstała uchwała, która została jednogłośnie przegłosowana przez radnych w ubiegły poniedziałek. Sesja, na której uchwalono dokument odbyła się w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lili Wenedy 19. Warto podkreślić, że w spotkaniu wzięli udział nie tylko radni, ale również mieszkańcy Wrzeszcza Dolnego - którzy opowiedzieli zabranym o problemie podtapiania, który odczuli na własnej skórze - a także po kilkoro radnych Wrzeszcza Górnego i Rady Miasta Gdańska i Ryszard Gajewski, prezes zarządu spółki Gdańskie Wody.

- Niestety, na sesji nie był obecny żaden z wiceprezydentów, na co liczyliśmy. Bardzo nas ucieszyła natomiast obecność radnych z Wrzeszcza Górnego, którzy działają w zespole przeciwpowodziowym w ich dzielnicy. Nasza działalność w tym zakresie nie zakończy się na podjętej właśnie uchwale. Będziemy organizować zebrania robocze z innymi radami dzielnic, które leżą w zlewni Potoku Strzyża. Mamy nadzieję, że współpraca na poziomie dzielnicowym zaowocuje skłonieniem władz miasta do podjęcia konkretnych inwestycji, które zakończą problem podtopień - uzupełnia Królczyk.

Konkretne propozycjeJakie właściwie wytyczne znalazły się w poniedziałkowej uchwale? Warto wspomnieć, że zostały one opracowane z udziałem fachowców, w tym z zakresu hydrologii:


 • dokończenia budowy kanału ulgi potoku Strzyża, którego realizację rozpoczęto w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" - na całym odcinku, aż do jego ujścia do Martwej Wisły
 • zwiększenia przepustowości potoku Strzyża oraz przebudowy jego koryta w sposób zmniejszający zagrożenie dla terenów zamieszkałych
 • rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy oraz zabezpieczenia go przed przepływem zwrotnym
 • zlokalizowania i usunięcia ewentualnych połączeń systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nieszczelności systemu kanalizacji sanitarnej, powodujących zalewanie domów i piwnic poprzez wybicie wody deszczowej z systemu kanalizacji sanitarnej w okresie intensywnych opadów deszczu na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz zabezpieczenie systemu kanalizacji sanitarnej przed przepływem zwrotnym
 • zwiększenia zdolności retencji, w tym także mikroretencji, w dolnym biegu potoku Strzyża oraz jego dopływów


Do kogo należą kompetencje ws. przedmiotu uchwały?Uchwała radnych Wrzeszcza Dolnego ma de facto charakter apelu do władz miasta. Rady dzielnic nie mają bowiem ani kompetencji, ani tym bardziej środków finansowych na zrealizowanie postulowanych inwestycji. Na sesji w szkole przy ul. Lili Wenedy był wprawdzie obecny dyrektor Gdańskich Wód, ale to tylko jedna z instytucji, które mają kompetencję ws. realizacji inwestycji przeciwpowodziowych.

Szczegółowy podział wspomnianych kompetencji przedstawia się następująco:


 • Gdańskie Wody odpowiadają jedynie za administrowanie istniejącym systemem odwodnieniowym, projektowanie i realizacja obiektów mikro-retencji w tym: mini parków retencyjnych czy ogrodów deszczowych, opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z obiektami odwodnieniowymi, wydawanie warunków technicznych związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi
 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiada za realizację inwestycji
 • Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku odpowiada za opracowywanie harmonogramów wydatków inwestycyjnych, koordynacja Bazy Priorytetów Inwestycyjnych, rozliczanie wydatków budżetowych, pozyskiwanie środków krajowych i unijnych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, koordynacja i monitorowanie procesów wdrażania i realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowego projektów inwestycyjnych realizowanych przez DRMG.


Gdańskie Wody pozytywnie oceniają inicjatywę radnychW związku z obecnością dyrektora Gajewskiego na sesji radnych Wrzeszcza Dolnego, poprosiliśmy kierowaną przez niego spółkę o skomentowanie poniedziałkowej uchwały. Została ona oceniona pozytywnie i - zdaniem urzędników - jest zbieżna z obecnie prowadzonymi inwestycjami we Wrzeszczu.

- Wiele działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wskazanych przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny jest już w Gdańsku realizowanych. Drugi etap budowy kanału ulgi odciążającego Potok Strzyży jest w fazie projektowej, podobnie jak przebudowa potoku Strzyża na odcinku od zbiornika Srebrniki do ul. Chrzanowskiego, o którą wnioskowali mieszkańcy. Bardzo dobrym postulatem mieszkańców, jaki padł w trakcie dyskusji, jest stworzenie parku retencyjnego u zbiegu Potoku Strzyża i Potoku Królewskiego. Nadmiar wód z wybudowanego kanału mógłby zasilać, będący elementem parku, zbiornik retencyjny. Takie rozwiązanie rozważaliśmy łącznie z podniesieniem wału z przeciwnej strony Potoku, w okolicach mostka. Przebudowany zostanie także kluczowy dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wrzeszcza zbiornik Srebrniki - informuje Agnieszka Kowalkiewicz, rzecznik prasowy spółki Gdańskie Wody.

Ogrody deszczowe w ramach Budżetu ObywatelskiegoNasza rozmówczyni zwraca również uwagę, że rozwiązaniem przeciwpowodziowym, które w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych inwestycji może być zrealizowane przez rady dzielnic, jest budowa tzw. ogrodów deszczowych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tego rodzaju ogród powstał niedawno właśnie we Wrzeszczu Dolnym i spełnił swoją funkcję podczas czerwcowych nawałnic.

- Bardzo ważną rekomendacją mieszkańców jest także tworzenie mikroretencji. Efektywność takich rozwiązań potwierdza założony przez naszą spółkę ogród deszczowy przy Placu Biskupa O`Rurkę. W trakcie ostatnich intensywnych deszczy mieszkańcy informowali nas, że ogród spełnił swoją funkcję. W walce ze skutkami zmian klimatu warto łączyć wszystkie siły i kierunki działań, dlatego zachęcamy, żeby inwestycje z zakresu mikroretencji były także przedmiotem wniosków do Budżetu Obywatelskiego - zachęca Agnieszka Kowalkiewicz.

Wrzeszcz Górny uchwali własną uchwałęNa koniec warto wspomnieć, że podobną uchwałę dotyczącą działań przeciwpowodziowych zamierzają podjąć niebawem radni dzielnicy Wrzeszcz Górny.

- Treść uchwały radnych Wrzeszcza Dolnego dobrze diagnozuje ten dotkliwy i dokuczliwy problem, z którym od dekad borykają się mieszkańcy Wrzeszcza Dolnego i Wrzeszcza Górnego. Niebawem radni naszej dzielnicy również zamierzają zwołać sesję i uchwalić analogiczną uchwałę, oczywiście zmodyfikowaną do naszych lokalnych potrzeb. Mamy nadzieję, że takie uchwały będą elementem presji do podjęcia odpowiednich kroków przez władze Gdańska - mówi Michał Błaut, radny dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Miejsca

Opinie (206) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Też wiem - trzeba zaorać Wrzeszcz ;) (8)

  • 51 50

  • (1)

   Stworzyli wytyczne, bardzo krytyczne, lud je odrzucił, błotem po ulewie obrzucił

   • 9 2

   • niech radni uchwalą teraz zakaz padania deszczu we wrzeszczu

    • 4 0

  • Uchwałą radnych zabronić deszczu

   I po kłopocie

   • 11 2

  • Tyko uchwały, postulaty

   I tak cały czas, a robić nie ma komu.

   • 9 2

  • (1)

   Łoo Panie trochę lat na to ich myślenie zeszło.

   • 2 1

   • Dodatkowo nie wymyślili nic czego by każdy nie wymyślił

    • 2 1

  • Nieeee (1)

   Wystarczy zbudować tame... Np zablokować wodę rydwanem... Popłynie wtedy niechciana do Gdyni

   • 2 0

   • aa i zapomnialem

    Szanowny Magistracie, za super pomysł 20k pln się nalezy.
    Stać Was

    • 1 0

 • Oczywiście, podjęto decyzje a będzie nadal tak jak jest. (9)

  Bo tam nikt za nic nie odpowiada, dyskutują, debatują,a będzie tak jak zawsze, tak więc poczekamy do najbliższej ulewy.

  • 128 8

  • Bo nikt nie rozumie problemu tych deszczów (6)

   Każdy myśli, że lepsza kanalizacja załatwi sprawę. Cały problem polega na tym, że to nie ilość wody jest zagrożeniem, a prędkość z jaką się przemieszcza. Im wolniej płynie woda tym mniej wymywa gleby i przesiąka przez nią i wtedy kanalizacja jest w stanie sobie z tym poradzić.
   Ale jak wszędzie jest beton, bruk i asfalt to rozpędzona woda w mgnieniu oka znajduje się w dołach we Wrzeszczu i tam żadna kanalizacja już tej wody nie odprowadzi na bieżąco.

   Chyba, że ktoś wybuduje system kopalni pod miastem...

   • 10 2

   • po co wymyślać koło na nowo ? (5)

    Może warto by pojechać do Holandii ,spotkać z odpowiednimi instytucjami ,zaczerpnąć pomysły....Czy to takie trudne brać przykład z dobrych rozwiązań ?

    • 5 0

    • Holandia jest płaska (4)

     a u nas od morza do lotniska masz ponad 140 m różnicy poziomów.

     • 0 0

     • Jak to jest, że wybetonowanego w 100% Los Angeles nie zalewa? (3)

      Ale za to Górny Wrzeszcz pływa, mimo bezpośredniego sąsiedztwa lasu?

      • 1 1

      • Widocznie tam wyborcy wybierają odpowiednich kandydatów.

       • 3 1

      • a nieprzypadkiem dlatego ze LA ma 10x mniej opadów niż Gdańsk (1)

       • 2 1

       • Średnio, tak

        Ale, że pada tam tylko 3 miesiące w roku, to miesięczne opady wtedy wychodzą duuuużo większe.

        • 0 0

  • Albo do nast wyborow

   Moze ludzie w końcu zmądrzeją w tym Gdańsku..

   • 0 0

  • Ciekawa forma zaproszenia...

   Zastałem kartkę z zaproszeniem na rozmowę jako mieszkaniec na drzwiach kamienicy. Szkoda że spotkanie było tego samego dnia. Radni się boją?

   • 0 0

 • (22)

  Skuć betony,rozebrać kostki .posiać trawniki.

  • 169 22

  • (9)

   ehh taaak trawniki uratują sytuacje :) bo gleba ma wszędzie takie same możliwości chłonne :) skończcie te gadki ludzie można zrobić sensownie odprowadzenie deszczówki i znacznie skuteczniej niż to zrobi matka natura, zieleń w mieście dobra sprawa jestem za ale nie wygłupiajcie się że parę chodników wybetonowanych w mieście nagle coś zmieniło walczcie o zieleń w miastach ale nie róbcie polowania na czarownice... miasta by nie było aa na tym terenie jeziora i tak by sie tworzyły...

   • 13 23

   • '(...) sensownie odprowadzenie deszczówki (...)'

    Tym bardziej że można otrzymać na to (oraz na inne działania typu wymiana ogrzewania, montaż kolektora sł., itp.) dofinansowanie od UM. Uchwała LV/1570/18 z 28.06.2018r.

    • 2 4

   • no to się robi studnie chłonną, (4)

    kolumnę żwiru, dren z włókniny... Wszystko da się zrobić, mamy 21 wiek, do kroćset! Obczaj pojęcie "bioswale" chociażby na wikipedii. Byle trawniczek przy parkingu może być cenną ochroną ppowodziową!

    • 17 2

    • wikipedia?? rili? wikipedia? to sobie obczaj (2)

     • 3 8

     • A co masz do Wikipedii? (1)

      • 4 0

      • Dzieci w dzisiejszych czasach polegaja tylko na wikipedi ;) prawdopodobnie najgorszym zrodle wiedzy :) do ksiazek dzieci

       • 1 2

    • To jest element infrastruktury odprowadzania deszczowki a nie zwykly trawniczek zielony zmieniasz temat, temat byl o zabetonowywaniu miasta ;) nie bylo o mowy o obiektach przygotowanych do odprowadzania wody a zaniedbanym trawniku pod blokiem na ktorym pozniej postawiono chodnik i jest wielkie halo

     • 0 0

   • człowieku, odprowadzanie deszczówki było sensowne w sytuacji, kiedy było zdecydowanie mniej (1)

    "dostawców". A do działającego systemu co jakiś czas dołącza się kolejne punkty, kolejne wielkie zlewnie. Zresztą, pij sobie dalej w tym urzędzie wodę z plastikowej butelki

    • 5 2

    • ale pitolisz, to modernizowac tak by dala rade obsluzyc wiecej dostawcow w miescie sie buduje nie jestesmy na wsi jak najwiecej betonu tu by oszczedzic nature wszedzie indziej jak nie skoncentrujemy zamieszkania ludzi w jednym miejscu to zaraz lasy zaczna ciac w kolo trojmiasta a nie kurcze kazdy domek jedno rodzinny kupa zieleni i zaorane kolejne hektary pod to...

     • 1 0

   • Nie przypadkiem nie zalewa blokowisk, gdzie jest dużo trawników.

    Wody jest tyle samo, co w Dolnym Wrzeszczu, ale wsiąka w grunt.

    • 1 1

  • i zasadzic krzewy i drzewa-najlepiej dęby i jesiony a nie cienkie witki!

   • 14 2

  • Wkopać 100 letnie drzewa (3)

   Przywrócić TPK sprzed 20 lat.

   • 13 3

   • Ekshumować Generała! (2)

    wprowadzić stan wojenny!

    • 4 4

    • Rudy (1)

     I Niemców przyprowadzić

     • 2 5

     • Bedziem strzelać.

      • 2 1

  • (3)

   Tak, i będziemy chodzić po błocie kiedy trawa zamiast chodników zostanie udeptana i wszystko dostanie wody. Super pomysł... ale na papierze

   • 5 12

   • faktycznie! lepiej dla Wielkomiejskiej wygody zalać wszystko betonem i asfaltem (2)

    a potem jak zaleje

    • 1 3

    • gdzie ci kawałek trawnika pół metra/h wody przymie? (1)

     nawet gdyby tam nie było ulic żadnych ... tylko same trawniki
     to po takim deszczu też byłyby i trawniki zalane !!!
     praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb ~~~~ wężykiem

     • 5 1

     • Jeden trawnik nie przyjmie, ale sto trawników już tak

      Poczytaj sobie o muldach chłonnych itp.

      • 3 1

  • i asfalty...

   • 0 1

  • Moze nawet nie trawniki, ale łąki, gdzie bedzie rosnąć co chce. Sam ostrzyzony na krotko trawnik, ktory zamienia sie w pustynie nic nie daje.

   • 1 0

  • Wyprowadź się na wieś.

   • 1 1

 • :) (2)

  Wiedza ale nic z tym nie zrobio:)
  Duzo mowia malo robia:)

  • 64 8

  • Naucz się pisać po polsku

   • 4 1

  • Małą retencję trzeba zrobić w Górnym Wrzeszczu, zanim ta woda zaleje Dolny Wrzeszcz.

   Wystarczy odprowadzić wodę z ulic na skarpy i trawniki. Plus więcej kostki przepuszczalnej na parkingach.

   • 0 0

 • (5)

  Lubie w mojej ojczyznie to, że tu każdy jest fachowcem od wszystkiego.
  Tu przykład ukrytych talentów hydrotechnicznych.
  Jedno spotkanie i już wiedzą co zrobić.
  Podziwiam

  • 116 23

  • Bo my jesteśmy ekspertami od wszystkiego... (2)

   Skoki narciarskie, piłka nożna, ekonomia, hydrologia....

   • 9 5

   • Dla mnie ekspertem moze byc kazdy. nie mam z tym problemu (1)

    Najgorzej gdy udaja nich ci ktorym za to placimy. rozumiesz to?

    Ludzie na niewlasciwych miejscach przez polowe mojego zycia robia syf w miescie i ty mi mowisz, ze problemem sa eksperci z internetu? zgiń leszczu.

    • 11 6

    • A skąd wiesz, czy bez nich już dawno byśmy wszyscy nie pływali?

     • 1 0

  • d**ilu. jest tak kiedy tym co za to placimy nie sprawdzaja sie. dociera?

   • 4 4

  • Problemem jest gdy przez lata fachowcy wyznaczeni do tego nie potrafią rozwiązać problemu

   Nic dziwnego, że zdesperowani ludzie próbują cos z tym zrobić.

   • 8 1

 • Proponuję modły w parku. (2)

  Jak na deszcz działa to zadziała i na powodzie.

  • 45 21

  • Modły

   A ja proponuję barana w ścianę. Jak pomaga na głupotę to może i na pogardę zaradzi.

   • 2 2

  • a jeszcze by wzmocnić przekaz do boga - tańce i samobiczowania odpustowe

   a na koniec palenie czarownic

   • 1 2

 • To jakiś żart? (11)

  "Jakie właściwie wytyczne znalazły się w poniedziałkowej uchwale? Warto wspomnieć, że zostały one opracowane z udziałem fachowców, w tym z zakresu hydrologii"
  No mój Boże dopuścili fachowców do opracowania treści uchwały? A kto miał to napisać nauczycielka? politolog?

  • 62 11

  • patolog

   • 2 0

  • nie żart a rzeczywistość. Uchwały w tym mieście piszą ... no właśnie...eksperci od wszystkiego czyli radni.

   nie żart a rzeczywistość. Uchwały w tym mieście piszą ... no właśnie...eksperci od wszystkiego czyli (niepo)radni. Raczej bez udziału prawdziwych ekspertów, za to z udziałem "ekspertów" (czyli lobbystów).

   • 9 2

  • Zamiast wytycznych powinni ustalić warunki brzegowe

   i jakiś pirs :-)

   • 1 0

  • ale widzisz jakie to wytyczne? (4)

   "dajcie większą rurę, niech zalewa z dala od nas"

   Tak jak deszcz nie pada nad 1 dzielnicą tak i rozwiązania nie powinny być lokalne. To takie trudne do pojęcia?
   Powiększyć strzyże? no super. Przez pół roku nie będzie w ogóle niosła wody. A nie lepiej w jej górnym biegu zacząć działać?

   "Zaprosili fachowca" tu chyba znaczy "kuzyn szwagra tej spod piątki kiedyś kładł kafelki profesurowi politechniki"...

   • 10 1

   • (2)

    Byłeś na spotkaniu rady?? Brałeś udział w dyskusji?? Mieszkasz w ogóle w tej dzielnicy??
    Jesteś idealnym przykładem eksperta od wszystkiego, jak ktoś wyżej napisał.
    Chyba, że jesteś inżynierem ds hydrologi, albo jakimś specem ds planowania miasta.
    Jeżeli, żadne z powyższych to proszę przestań być właśnie kuzynem szwagra tej z pod piątki, co kiedyś budował tamy na plaży.

    • 2 3

    • niemcy takie dzialania robili 50 lat temu (1)

     podpowiem - nie wypaliły, odrzucili wszechobecną betonozę i wrócili do zielonej retencji miejscowej. Obecnie działa.

     • 2 0

     • akurat byłem w Berlinie dwa lata temu w czerwcu ... i wszysko zalane po pas razem z wyjazdem na autostradę A100

      więc nie chrzań synek dyrdymałów i nie pitol bajek

      • 2 0

   • Problem jest w zabetonowanych i wyasfaltowanych skarpach w zlewni Strzyży...

    ... a nie w szerokości koryta potoku.

    • 0 1

  • A kto Twoim zdaniem pisze uchwały? (1)

   Ciekawe jak se to wyobrażasz?

   • 0 0

   • przychodzi -gotowiec- z poleceniem przegłosowania z Nowogrodzkiej i już...

    tak to sobie wyobrażam

    • 1 0

  • Jak to, kto miał napisać?

   Przecież to oczywiste, że przedstawiciel dewelopera.

   Miasto ma też duże doświadczenie w pomijaniu opinii ekspertów np od spraw środowiskowych.

   Mamy więc, co mamy (i trochę śmieciowych prochów w mariackim).

   • 1 2

 • Ciekawe (8)

  Czytałem o tym kilka godzin temu mieszkańcy zrozpaczeni Pani Prezydent nie było czekaliśmy bardzo liczyliśmy lecz nikt z władz się nie pojawił na spotkaniu oprócz tego pana od wodociągów to jak w końcu jest?

  • 64 8

  • (2)

   Nie siej fermentu.
   Sa ważniejsze sprawy np. Rydwan

   • 30 3

   • I Konstytucja (1)

    • 9 1

    • prostytucja?

     • 1 0

  • Ola dzielnie broni Westerplatte przed pisowską nawałą (1)

   więc nie ma czasu

   • 20 0

   • Druga obrona

    • 1 0

  • wydział programów rozwojowych zajmuje się np wyszukiwaniem i kupnem takich perełek jak słynny rydwan (1)

   od tego oni są , od tego są oni, od tego są - jak mówił niejaki p. Kononowicz

   • 10 0

   • jeszcze tym rydwanem zaprzężonym w koty sam kaczyński będzie śmigać po długiej tam i z powrotem.

    i będzie ci wstyd...

    • 0 1

  • Są wakacje to po co mają być?

   • 2 0

 • Gdańsk miasto deweloperów (2)

  Betonowych osiedli wycinki lasów i historyjek z dziada na dziada o parkach w których kiedyś wyloczywali ludzie

  • 111 11

  • Wszystkie prywatne posesje też są w całości wybetonowane.

   • 7 6

  • No tak przecież Gdańsk od czasów nadania praw miejskich miał już zabudowę dolnego tarasu i nie było powodzi. A teraz wszystko przez deweloperów co to wszystko betonują. A gdzie wg ciebie miasto ma się rozrastać i rozwijać?? Nie jest problemem powstawanie nowych osiedli. Problemem jest brak infrastruktury zarówno kanalizacyjnej jaki i komunikacyjnej. Nikt nie wymaga od dewelopera budowy zbiorników retencyjnych, terenów zielonych, ogrodów deszczowych itp. Trzeba budować, żeby miasto mogło się rozwijać, ale trzeba to robić z głową, żeby mu nie szkodzić.

   • 3 0

 • (2)

  Akwedukty na pewno rozwiążą część problemów.

  • 35 4

  • Et tu, Brute, contra me!

   Zawsze Ci ufałem, a Ty postawiłeś sprawę na ostrzu noża.

   • 10 0

  • akweduktem wysłać wodę do Gdyni - bo im zawsze wszystkiego mało!

   • 2 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane