• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Trójmiasto pustostanami stoi. Ale w innych miastach jest gorzej

Szymon Zięba
28 listopada 2023, godz. 07:00 
Opinie (194)
Pustostan przy ul. Owsianej. Jeden z wielu podobnych w Trójmieście. Często bywa podpalany. Pustostan przy ul. Owsianej. Jeden z wielu podobnych w Trójmieście. Często bywa podpalany.

Trójmiasto pustostanami stoi. Z ostatnich dostępnych danych wynika, że pustych jest niemal 10 proc. mieszkań komunalnych w Gdańsku, ponad 7 proc. w Gdyni i prawie 8 proc. w Sopocie. Sęk w tym, że część z nich nie nadaje się do zamieszkania ze względu na stan techniczny, a ich remont nierzadko jest droższy niż... wyburzenie i postawienie budynku od nowa.Aktualnie mieszkam w:

Z najnowszego raportu "Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych", przygotowanego przez pracowników Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, dowiadujemy się, że:

 • Na koniec 2020 r. w Polsce było 15 mln mieszkań. To wzrost o niespełna 5 proc. w stosunku do roku.
 • 2016. Sytuacja mieszkaniowa Polaków - biorąc pod uwagę ogólne wskaźniki mieszkaniowe, poprawia się jednak nieznacznie.
 • W 2020 r. w Polsce było 806,7 tys. mieszkań gminnych, jednocześnie obowiązywało 648,4 tys. umów najmu. Średnio co piąte mieszkanie gminne było niezamieszkane trwale lub przejściowo.
 • W stosunku do 2016 r. zanotowano ubytek zasobu mieszkaniowego gmin rzędu 7,1 proc., co - choć jest to zjawisko złożone - w dużej mierze wynika z prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, niskich efektów budownictwa gminnego oraz wyłączania z użytkowania zdekapitalizowanych budynków. Wśród miast liczących powyżej 5 tys. osób tylko 13,1% odnotowało wzrost liczby mieszkań komunalnych.
 • Od 1995 do 2021 r. oddano do użytku 67,9 tys. mieszkań komunalnych oraz 104,6 tys. mieszkań społecznych czynszowych. Ponadto zawarto umowy kredytu na kolejne 8,3 tys. mieszkań.
 • W Narodowym Spisie Powszechnym 2021 (czyli ostatnim spisie) wykazano 1,79 mln mieszkań niezamieszkanych. Strukturalnie stanowią one złożoną kategorię. Wśród nich znajdują się mieszkania o funkcji rekreacyjnej i turystycznej (tzw. drugie domy), mieszkania w silnie zdegradowanych budynkach w obszarach o wysokiej depopulacji oraz mieszkania nabywane jako lokata kapitału.
 • W zasobach komunalnych w 2020 r. odnotowano 63,7 tys. pustostanów, w tym w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców znajdowało się 59,7 tys. pustostanów mieszkaniowych w zasobach komunalnych (93,7 proc. pustostanów komunalnych w Polsce). Z badań ankietowych wynika, że jedynie w 25 badanych miastach nie występowały pustostany komunalne.
 • W analizowanej próbie lokale zazwyczaj czekały na remont (37 proc.) lub na ponowne wynajęcie (22 proc.), jednak niemal co piąty pustostan nadawał się jedynie do rozbiórki.


Jak zauważają autorzy raportu, występuje wyraźna współzależność między liczbą mieszkańców gmin a liczbą mieszkań komunalnych. Pośród 62 gmin o najmniejszej liczbie mieszkań komunalnych - do 100 mieszkań - wszystkie były miastami małymi, liczącymi od 5 do 20 tys. mieszańców.

Kontrowersje wokół pustostanu przy ul. Owsianej Kontrowersje wokół pustostanu przy ul. Owsianej

Tysiące mieszkań komunalnych w TrójmieścieNajwięcej mieszkań komunalnych - ponad 5 tys. - było w 24 miastach dużych (wyjątek stanowi tu Słupsk - miasto średnie).

Były to:

 • Elbląg (5097 mieszkań komunalnych),
 • Gdynia (5253),
 • Słupsk (5259),
 • Koszalin (5383),
 • Gorzów Wielkopolski (5540),
 • Bielsko-Biała (6335),
 • Ruda Śląska (6668),
 • Częstochowa (7808),
 • Lublin (8088),
 • Sosnowiec (8682),
 • Chorzów (9710),
 • Bydgoszcz (10051),
 • Gliwice (11330),
 • Wałbrzych (11333),
 • Bytom (11359),
 • Zabrze (11399),
 • Poznań (12569),
 • Szczecin (13400),
 • Kraków (15149),
 • Katowice (15583),
 • Gdańsk (16573),
 • Wrocław (33493),
 • Łódź (43135),
 • Warszawa (81337).


Udział mieszkań niezamieszkanych w zasobach mieszkaniowych gmin w 2020 r.
Udział mieszkań niezamieszkanych w zasobach mieszkaniowych gmin w 2020 r.
Według stanu na 2020 rok odsetek mieszkań niezamieszkanych w zasobach mieszkaniowych w Trójmieście wynosił:

 • 9,99 dla Gdańska
 • 7,04 dla Gdyni
 • 7,70 dla Sopotu


Jak wygląda sytuacja w skali kraju?W skali kraju najwięcej pustostanów jest w dużych miastach. Powyżej 500 mieszkań niezamieszkanych
było w 16 miastach, 15 miastach dużych i 1 średnim (Świętochłowice). Najwięcej pustostanów odnotowano w Warszawie (10,2 tys.) i w Łodzi (8,9 tys.), w pozostałych dużych miastach pustych lokali jest mniej niż 2 tys.

Z kolei najmniejszą liczbę pustostanów odnotowano w Radomiu (42), Rzeszowie (78), Tarnowie (98) (w grupie dużych miast).

W 35 spośród miast średnich było powyżej 100 mieszkań niezamieszkanych, z tego w 4 - powyżej 300 (Kędzierzyn-Koźle, Kalisz, Słupsk, Świętochłowice).

Spośród 363 miast małych najwięcej pustostanów - powyżej 50 - było w 14 miastach, z tego powyżej 100 - w Boguszowie-Gorcach (156), Głuchołazach (121) i Ozorkowie (105). W tych 14 jednostkach mieści się 24 proc. wszystkich pustostanów zlokalizowanych w małych miastach.

Odsetek pustych mieszkań w zasobach mieszkaniowych gmin w 2020 r. Interaktywna mapa.W pustostanach w Trójmieście często wybuchają pożary. Jednym z ''rekordzistów'' jest budynek przy ul. Owsianej.Ponad 600 mieszkań sprzedanych w GdańskuAutorzy raportu zwracają uwagę także na to, że problemem polityki mieszkaniowej miast jest prywatyzacja zasobów komunalnych.

Najwyższe wyniki sprzedaży osiągnięto (w latach 2019 i 2020):

w Szczecinie (3638),
Piotrkowie Trybunalskim (1793),
Wrocławiu (1252),
Nowej Rudzie (871 mieszkań),
Łodzi (757),
Bytomiu (653),
Gdańsku (606),
Katowicach (541),
Zabrzu (539)
i Gliwicach (535).

Co istotne, w raporcie zabrakło danych dla 57 miast, a 52 miasta nie sprzedały żadnego mieszkania.W Sopocie i Gdyni mieszkań komunalnych się nie sprzedajeNa przykład w Gdyni odstąpiono od sprzedaży mieszkań komunalnych pod koniec 2016 r..

W wydanym zarządzeniu wprowadzono zapis o wyłączeniu ze sprzedaży wszystkich gminnych lokali mieszkalnych z wyłączeniem tych, w stosunku do których wniosek o sprzedaż został złożony do 8 grudnia 2016 r.

Decyzja o zaniechaniu sprzedaży lokali komunalnych znalazła potwierdzenie w zapisach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2022-2026. W rozdziale dotyczącym planowanej sprzedaży w kolejnych latach znalazło się stwierdzenie, że sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych nie będzie prowadzona.

Uzasadnieniem tej decyzji było "duże zapotrzebowanie na wynajem lokali komunalnych w mieście". Z kolei wpływy do budżetu ze sprzedaży lokali z bonifikatami były na tyle niskie, że nie pozwalały na powiększenie zasobu.Warto też podkreślić - zauważają autorzy - że Gdynia stosuje rozszerzoną interpretację grup osób, którym chce bezpośrednio pomagać w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, wskazując m.in. na potrzebę rozwoju mieszkań wspieranych i treningowych dla osób ze sfery wykluczenia społecznego i osób, których stan zdrowia wymaga sprawowania intensywnego nadzoru lub opieki.

W 2022 r. decyzje o odstąpieniu od sprzedaży mieszkań komunalnych podjęły m.in. Rzeszów, Łomża i Sopot.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (194)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane