• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Miasto weszło mu na konto. Niesłusznie

Patryk Szczerba
30 lipca 2023, godz. 15:00 
Opinie (306)
Najnowszy artykuł na ten temat Podaj swój numer, żeby wiedzieć o mandacie
Czytelnik wyjaśnił w końcu, że dodatkowe wezwanie do opłaty zostało nałożone niesłusznie. Czytelnik wyjaśnił w końcu, że dodatkowe wezwanie do opłaty zostało nałożone niesłusznie.

Panu Bartoszowi nałożono blokadę na koncie bankowym za rzekome nieopłacenie parkowania w Gdyni. Płacić nie musiał, bo ma abonament. Informację o blokadzie wysłano mu pocztą, ale nie dotarła. - Może być sytuacja, że o mandacie dowiesz się, gdy stracisz dostęp do swoich pieniędzy. System jest źle skonstruowany - zżyma się. - Przepisy nie nakładają obowiązku doręczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej - odpowiadają urzędnicy.Czy dostałe(a)ś kiedyś niesłusznie wezwanie do dodatkowej zapłaty za parkowanie?

Pan Bartosz opisał swoją sprawę w publicznym poście w mediach społecznościowych.

W poprzedni piątek, 21 lipca, otrzymał wiadomość od banku, że na jego koncie zablokowano 348 zł. Było to zajęcie egzekucyjne, którego zleceniodawcą był prezydent Gdyni.

Zadzwonił po wyjaśnienia do Zarządu Dróg i Zieleni. Najpierw do Wydziału Egzekucji Administracyjnej.

- Urzędniczka odpowiedziała mi, że dostarczono mi powiadomienie o zajęciu, w myśl zasady, że dwa razy nieodebrane uznaje się za dostarczone. Dodała też, że kopii decyzji o założeniu egzekucji administracyjnej jeszcze nie wysłali, bo jest piątek i wyjdzie dopiero w poniedziałek. Powiedziałem jej, że to jest skandal. Na tym etapie nadal nie wiedziałem, jaki jest powód wejścia na moje konto - relacjonuje.

Kontakt z kolejnymi urzędnikamiNastępnym krokiem, który wykonał pan Bartosz, był kontakt z referatem windykacji w ZDiZ. Gdy chciał otrzymać informacje o szczegółach opłaty dodatkowej i jego numerze, urzędniczka z tego referatu odpowiedziała, że nie może podać takiego numeru. Według niej powinien otrzymać go pocztą.

Problem ze stroną ZDiZ. Problem ze stroną ZDiZ. "Myślałem, że to oszuści"

- Wyjaśniam jej, że jest w błędzie. Ona, że system twierdzi inaczej. Trwa wymiana ognia, a ja nadal nie znam i nie mogę poznać szczegółów sprawy, bo system online GSPP wymaga w celach weryfikacji numeru rejestracyjnego oraz numeru opłaty dodatkowej, którego nie posiadałem - opisuje sprawę.
W końcu pojawił się w Biurze Obsługi Klienta ZDiZ osobiście. Okazało się, że chodzi o mandat z 17 stycznia za nieopłacone parkowanie na ul. Śniadeckich w Gdyni. Tyle że ul. Śniadeckich znajduje się praktycznie 50 m od jego klatki schodowej, a on sam od 2021 r. posiada abonament mieszkańca, który działa w promieniu 300 m od miejsca zamieszkania.

Priorytet? "Całość może potrwać miesiąc"- Żeby było śmieszniej, pani z biura obsługi klienta posiłkuje się danymi z kartoteki abonamentów, na której jasno i klarownie widnieje, że posiadam abonament i jest to wyłuszczone w pierwszym wierszu niedługiej tabeli. Wypełniłem "wniosek o stwierdzenie nieistnienia obowiązku wynikającego z art. 13f ust. z dn.21.03.1985 o drogach publicznych", ale otrzymałem informację, że urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie. Fakt, pani obiecała, że zajmą się tą sprawą priorytetowo, ale nie dowiedziałem się, co to właściwie znaczy i ile zajmie cała procedura. Zresztą zlecenie anulacji muszą skierować jeszcze do UM w Gdyni, a oni z kolei kierują je do banku. Całość wedle moich domniemań może potrwać miesiąc - opisuje.


Nie ukrywa irytacji całą sytuacją.

Kierowca może sprawdzić, czy otrzymał mandat jedynie na stronie GSPP. Jeśli tego nie zrobi, a mandat został na niego nałożony, to przyjdzie do niego powiadomienie pocztą. W tej sytuacji będzie zmuszony już nie tylko uiścić opłatę dodatkową w wysokości 150 zł, ale także koszty administracyjne, manipulacyjne czy jak tam się one zwą. Czy tak to powinno wyglądać? W moim odczuciu nie. W moim mniemaniu nie powinno się zmuszać nikogo do zapobiegawczego wklepywania numeru swoich blach na jakiejś stronie, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma się mandatu.

Wezwania powinny trafiać inną drogąJego zdaniem takie wezwania powinny trafiać do kierowców inną drogą.

- Czy nie po to mamy system ePUAP, aby powiadomienia tego typu trafiały docelowo na naszą skrzynkę mailową? Czy nie możemy komunikować się z obywatelami za pomocą telefonu komórkowego? Przecież alerty RCB dostaje każdy z nas i nie ma z tym problemu - dopytuje.

Odpowiada Aleksandra Krezymon, zastępca kierownika Działu ds. Obsługi Klienta w Dziale Płatnego ParkowaniaKlient (czytelnik) rzeczywiście był w Biurze Obsługi Klienta ZDiZ wyjaśnić sprawę wystawionej opłaty dodatkowej na swój pojazd, na który miał wystawiony abonament. Pracownice BOK. po sprawdzeniu ustaliły, iż opłata została wystawiona niesłusznie, gdyż ulica, na której miał miejsce postój, wchodziła w zakres tego abonamentu. Niestety, z przyczyn technicznych urządzenie kontrolujące i odpytujące system o opłatę nie wykazało jej. Z uwagi na ten błąd techniczny leżący po stronie ZDiZ, klient został przeproszony osobiście, jak i w wystosowanym do niego piśmie. Sprawa natychmiast została przekazana do Referatu Windykacji celem wycofania egzekucji. Za niekomfortową dla klienta sytuację bardzo przepraszamy (...).

Rzeczywiście użytkownik pojazdu/właściciel może sprawdzić na stronie: https://zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl/, czy została na dany pojazd wystawiona opłata dodatkowa, czy jest już ona objęta upomnieniem oraz sprawdzić szczegóły kontroli, czyli datę i miejsce zdarzenia oraz zdjęcia. Strona umożliwia skorzystanie z szybkiej płatności, którą realizuje Blue Media.

Prezentowane na stronie dane mają charakter pomocniczy, np. dla właścicieli pojazdów, których inna osoba jest użytkownikiem, lub dla potwierdzenia zdarzenia, które miało miejsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu. Kierowca spełniając ten obowiązek, nie powinien się spodziewać zarejestrowania opłaty dodatkowej. Zatem nie implikuje to konieczności sprawdzania opłat dodatkowych na stronie czy też osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Wendy 15 w Gdyni.

Opłata dodatkowa jest opłatą administracyjną (publiczną) o charakterze dyscyplinującym za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należności za zajęcie wyznaczonego miejsca postojowego, czyli za nieuprawnione korzystanie pojazdu z drogi publicznej w tym miejscu. Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują obowiązku doręczenia zawiadomienia oraz nie jest to warunek konieczny do powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, do właściciela pojazdu, którego dane pozyskiwane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłane jest upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Należność wskazana w upomnieniu składa się z opłaty dodatkowej i kosztów upomnienia, które wynoszą 16,00 zł i regulowane są rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 67).

Postępowanie egzekucyjne w administracji obowiązuje do przesłania zobowiązanemu upomnienia. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Powyższe zatem wyklucza doręczanie upomnień przez skrzynkę mailową, e-PUAP czy alert SMS.


Quiz Motoryzacyjne Trójmiasto Średni wynik 47%

Motoryzacyjne Trójmiasto

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (306)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane