• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Problem ze stroną ZDiZ. "Myślałem, że to oszuści"

Michał/czytelnik trojmiasto.pl
15 lutego 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (97)
Od tego roku ZDiZ nie zostawia już wezwań do uregulowania opłaty dodatkowej za parkowanie za szybą auta, dostać można je dopiero później, w formie listu. Od tego roku ZDiZ nie zostawia już wezwań do uregulowania opłaty dodatkowej za parkowanie za szybą auta, dostać można je dopiero później, w formie listu.

Nasz czytelnik, pan Michał, otrzymał upomnienie wzywające go do uiszczenia dodatkowej opłaty za parkowanie w Gdyni. Chciał opłacić należność, ale perypetie z próbą jego zweryfikowania na stronie skłoniły go do napisania listu, w którym opisuje, jak działa, a raczej nie działa, miejska strona, mająca w teorii ułatwiać weryfikację upomnień i ich opłacanie. Publikujemy jego list oraz odpowiedź ZDiZ.Jak oceniasz strony internetowe trójmiejskich urzędów?

W styczniu otrzymałem list rzekomo pochodzący od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Stanowił on upomnienie do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój. Zawierał także numer rachunku bankowego do zapłaty.

Oczywiście nie uchylam się od zapłaty, jeśli faktycznie zdarzyło mi się zapomnieć uruchomić aplikacji parkingowej. Jednak chciałem zweryfikować autentyczność otrzymanego listu, bo w dzisiejszych czasach wytworzenie czerwonej pieczątki dla oszustów nie jest żadnym problemem.

Sprawdziłem, czy da radę zweryfikować szczegóły zawiadomienia po wpisaniu numeru rejestracyjnego. Przez wyszukiwarkę internetową trafiłem na stronę ZDiZ pt. "Pytania i odpowiedzi" - https://www.zdiz.gdynia.pl/parkowanie/faq/.

"Pytania i odpowiedzi" nic nie wyjaśniająJedno z pytań i udzielona do niego odpowiedź brzmiały następująco:

"Otrzymałem listowne upomnienie, dlaczego nie miałem zawiadomienia za szybą?

Od 03.01.2023 r. w mieście Gdynia zawiadomienia w formie papierowej nie są wystawiane. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują wymogu wystawiania zawiadomień.

Tu sprawdzisz, czy otrzymasz upomnienie oraz uregulujesz opłatę dodatkową!"Świeżo udzielona odpowiedź (wynika, że sporządzona po 3.01.2023) zawierała link odsyłający do strony https://zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl/

Również inne pytanie i udzielona na nie odpowiedź wskazywały na ww. stronę internetową.

"Jak i gdzie można zapoznać się z danymi mojej sprawy lub sprawdzić, czy posiadam zarejestrowane opłaty dodatkowe?

Wszelkie dane dotyczące zarejestrowanej opłaty dodatkowej wraz z dokumentacją zdjęciową znajdują się na stronie https://zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl/. Strona ta umożliwia również uregulowanie należności."

Wpisanie numeru rejestracyjnego nic nie dałoPoczątkowo się ucieszyłem, że zapewne będę mógł zweryfikować list. Niestety strona zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl jest niezwykle uboga w treść. Oprócz strony głównej, u góry widnieją wyłącznie zakładki "Opłata dodatkowa", "Zawiadomienie+", "Upomnienie+" oraz "Kontakt". Na stronie nie ma jakiegokolwiek regulaminu, opisów czy instrukcji. Na środku strony, pod napisem "Jak działa serwis?", są wyłącznie trzy kafelki odnoszące się do tych samych stron, co wspomniane odnośniki.

Nawet się nie dowiesz, że dostałeś mandat Nawet się nie dowiesz, że dostałeś mandat

Kiedy nasz czytelnik chciał zweryfikować wezwanie i wpisał numer rejestracyjny swojego pojazdu, to system stwierdził, że nie ma on żadnych opłat do uregulowania. Kiedy nasz czytelnik chciał zweryfikować wezwanie i wpisał numer rejestracyjny swojego pojazdu, to system stwierdził, że nie ma on żadnych opłat do uregulowania.
Kliknąłem w wielki kafelek "Opłata dodatkowa" z opisem "Sprawdź, czy musisz uregulować opłatę dodatkową". Pojawiła się strona oznaczona jako "krok 1". Znajdował się na niej tylko następujący komunikat "Wprowadź dane" oraz pole do wpisania numeru rejestracyjnego. Po jego wpisaniu pojawił się komunikat "BRAK ZAREJESTROWANEGO ZAWIADOMIENIA NA PODANY NR REJESTRACYJNY". Był to dla mnie sygnał, że otrzymany przeze mnie list może być sfabrykowany przez oszustów.

Aby się jednak upewnić, spróbowałem innej metody - wszedłem w zakładkę "Upomnienie+". Wszak miałem upomnienie w ręku. Szkopuł w tym, że numer zawiadomienia był w postaci "EFN.XXXX-N.XXXX.2023" (X to konkretne cyfry, numer zawiadomienia), a formularz na stronie internetowej nie pozwala wpisywać kropek i myślników. Był to drugi poważny sygnał, że być może oszuści sfingowali list, który otrzymałem. Nawet gdy próbowałem wpisać numer bez kropek i myślników, to formularz pozwala wpisać jedynie 13 znaków, a liczba cyfr i liter w numerze zawiadomienia była większa.

Dodam, że na stronie nie było ani jednego objaśnienia, jak wypełniać te pola. Nie było także żadnego odnośnika do strony z taką instrukcją. Słowem - nic.

W zakładce "Zawiadomienie+" był do wpisania numer zawiadomienia, lecz na otrzymanym upomnieniu w ogóle nie ma informacji, że którykolwiek z pojawiających się na nim wielu numerów to właśnie TEN numer "zawiadomienia".

Oszuści? Nie, po prostu brak informacjiKrótko mówiąc, miałem już mocno ugruntowane podejrzenie, że padam ofiarą oszustów. Chciałem dzwonić na policję, aby ona wyjaśniła sprawę, bo numeru konta podanego na "zawiadomieniu" nie było na stronie ZDiZ, nie wyszukiwała go także internetowa wyszukiwarka. Do tego system ZDiZ wskazywał, że dla mojego numeru rejestracyjnego nie ma przyporządkowanej żadnej opłaty.

Dla pewności postanowiłem jednak zadzwonić do Strefy Płatnego Parkowania. Po wielu próbach w końcu dodzwoniłem się i uprzejma urzędniczka poinstruowała mnie, jakie dane wpisać, aby dostać się do szczegółów zawiadomienia.

Okazało się, że musiałem wpisać tylko część numeru upomnienia, dodać ukośnik (którego nie ma na samym upomnieniu!) i dodać rok.

Dopiero po postąpieniu z instrukcją podaną naszemu czytelnikowi przez telefon, gdy dodał on do wpisywanych wcześniej numerów m.in. ukośnik i rok wystawienia upomnienia, okazało się, że jednak opłatę musi uregulować. Dopiero po postąpieniu z instrukcją podaną naszemu czytelnikowi przez telefon, gdy dodał on do wpisywanych wcześniej numerów m.in. ukośnik i rok wystawienia upomnienia, okazało się, że jednak opłatę musi uregulować.
I tu pojawia się pytanie, skąd ja - jako obywatel - miałem się tego domyślić?

Po rozmowie z urzędniczką ze SPP jestem mądrzejszy i wiem, że na stronie ZDiZ, w zakładce "Parkowanie" i dalej, w zakładce "Opłata dodatkowa", są podane te informacje, lecz czy osoba odpowiedzialna za stronę nie pomyślała, że obywatel może trafić tam poprzez wyszukiwarkę lub poprzez stronę "Najczęściej zadawane pytania"?Ponadto nic nie wyjaśnia faktu, że po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazd nie jest wyszukiwany, co jest ewidentnym błędem systemu lub przeoczeniem w procesie akceptacji treści strony. Dopiero w telefonicznej rozmowie dowiedziałem się, że strona jest rzekomo w fazie testowej. Tylko dlaczego nigdzie nie ma na niej nigdzie informacji, że tak właśnie jest?

Strona w fazie testów, może trzeba ją naprawić?Drodzy urzędnicy, pomyślcie proszę, że obywatel może wejść na stronę poprzez wyszukiwarkę lub przez inną stronę. W takim przypadku instrukcje lub link do takich objaśnień powinny być na tej samej stronie, co formularz do wpisania numeru zawiadomienia czy upomnienia.

Po drugie, skąd osoba czytająca upomnienie ma wiedzieć, że jeden z numerów to numer zawiadomienia, skoro takiej informacji nie ma przy tym numerze zapisanej? Sugeruję zmodyfikowanie treści upomnienia o wyrażenie "Numer zawiadomienia:".

Po trzecie, jeśli numer zawiadomienia jest jeden, to sugeruję ujednolicić jego oznaczenie bez dodawania w niektórych miejscach niepotrzebnych znaków.

ZDiZ: wciąż pracujemy nad stronąList naszego czytelnika przekazaliśmy ZDiZ w Gdyni. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

"Na wstępie dziękujemy za wszelkie uwagi dotyczące użyteczności naszego nowego narzędzia na stronie. Wszystkie są dla nas pomocne i pozwalają nam je udoskonalać tak by były przyjazne dla użytkowników.

Warto wyjaśnić ważne pojęcia:

Opłata dodatkowa - to opłata, która powstaje gdy kierowca nie zapłaci za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie ww. opłaty pobiera się opłatę dodatkową, która powstaje z mocy prawa.

Zawiadomienie - to forma powiadomienia kierowcy o powstaniu opłaty dodatkowej. Wysłanie/pozostawienie za wycieraczką zawiadomienia, nie jest wymogiem prawnym. To tylko powiadomienie, z którego ZDiZ w tym roku zrezygnował przechodząc częściowo na system mobilnej kontroli.

Upomnienie - Zadaniem upomnienia jest przypomnienie zobowiązanemu o konieczności wykonania wskazanego w nim obowiązku. Zgodnie z art. 15 upea jest warunkiem koniecznym, pozwalającym na wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny w celu wyegzekwowania wymagalnej należności. Do upomnienia dolicza się koszty upomnienia, które obciążają zobowiązanego. Upomnienie nie jest wystawiane automatycznie, a dopiero po 3 stopniowej weryfikacji w ZDiZ i po otrzymaniu danych z CEP właścicielu pojazdu. Dlatego należy pamiętać, że przez jakiś czas możemy być zobowiązani do uiszczenia opłaty dodatkowej, ale nie jest jeszcze wystawione upomnienie.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce uruchomiła możliwość sprawdzenia online, po numerze rejestracyjnym pojazdu, czy zostanie nam wystawione upomnienie o opłacie dodatkowej za brak biletu w Strefie Płatnego Parkowania.

Osoby, które nie opłaciły postoju lub obawiają się że zrobiły to niewłaściwie mogą po wpisaniu danych sprawdzić szczegóły. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uruchomił narzędzie chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jednak warto zaznaczyć że zgodnie z prawem ZDiZ nie ma obowiązku informowania kierowcy o tym, że zostanie wystawione mu upomnienie. Taka informacja (upomnienie) przychodzi listownie i nie musi być poprzedzona żadnym innym komunikatem. Wszelkie dane potrzebne do uregulowania naliczonej opłaty dodatkowej znajdują się na listownym upomnieniu.

Za pośrednictwem nowej strony, wpisując numer rejestracyjny pojazdu możemy sprawdzić, czy na pojazd została wystawiona opłata dodatkowa, którą możemy niezwłocznie opłacić poprzez system szybkich płatności. Wpisując pojedynczy numer opłaty dodatkowej (umieszczony na upomnieniu) oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawdzimy z kolei szczegóły zdarzenia - takie jak data, godzina kontroli oraz zdjęcia.

Strona zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl funkcjonuje od około 2 miesięcy, dlatego na pewno będą jeszcze zachodzić na niej zmiany - słuchamy uwag mieszkańców, które są dla nas cenne i wprowadzamy nowe udogodnienia. Niebawem, w oparciu o uzyskane uwagi, będziemy wprowadzać kolejne aktualizacje, aby narzędzie było jeszcze bardziej przejrzyste.

Informacja na temat tego, w jaki sposób można sprawdzić informacje dot. kontroli znajdują się na naszej stronie internetowej zdiz.gdynia.pl w zakładce "parkowanie" i dalej "opłata dodatkowa". Oczywiście znajduje się tam również informacja między innymi na temat tego, w jaki sposób wpisać numer upomnienia. Przypominamy również o tym, że w razie wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania lub odwiedzić BOK SPP osobiście".
Michał/czytelnik trojmiasto.pl

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (97)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane