• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wojsko szuka fachowców. Rezerwiści pracujący w tych branżach wzywani na ćwiczenia

Szymon Zięba
18 kwietnia 2024, godz. 20:00 
Opinie (576)
Najpierw do wojska zostaną wezwani rezerwiści z przydziałem mobilizacyjnym. Ale wezwania mogą otrzymać także osoby, które do tej pory nie były związane z wojskiem. Zdjęcie ilustracyjne. Najpierw do wojska zostaną wezwani rezerwiści z przydziałem mobilizacyjnym. Ale wezwania mogą otrzymać także osoby, które do tej pory nie były związane z wojskiem. Zdjęcie ilustracyjne.

Lekarze, pielęgniarki, weterynarze, tłumacze, informatycy, elektrotechnicy - osoby, które mają takie wykształcenie, mogą spodziewać się wezwania na szkolenie wojskowej rezerwy. W pierwszej kolejności powoływani będą jednak ci, którzy mieli już wcześniej przeszkolenie wojskowe i złożyli przysięgę wojskową. W skali kraju to ok. 200 tys. osób.

Rezerwa aktywna i pasywna. Jakie są różnice?Chciał(a)byś przejść szkolenie wojskowe?

Na wstępie przypomnijmy: Ustawa o obronie Ojczyzny zmieniła zasady służby wojskowej w rezerwie, dzieląc ją na rezerwę aktywną i pasywną.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2024 r. określa liczbę osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczbę osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie, w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Limit powołań żołnierzy rezerwy przeznaczonych do odbycia ćwiczeń wojskowych jest niezmienny od kilku lat i wynosi do 200 tys.

- Liczba 200 tys. nie odbiega zasadniczo od liczby powoływanych na ćwiczenia 2022 r. i 2023 r. - informuje por. Monika Molęda-Jasińska z Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Jak tłumaczy, powołania na ćwiczenia wojskowe dotyczyły i dotyczą również w tym roku głównie osób, którym nadane zostały przydziały mobilizacyjne - miały już wcześniej przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową, czyli tzw. rezerwa pasywna.Nie miałeś kontaktu z wojskiem? Możesz dostać wezwanie, jeżeli wykonujesz ten zawód- W niewielkim stopniu ćwiczenia wojskowe odbędą osoby, które posiadają pożądane, przydatne na potrzeby Sił Zbrojnych RP kwalifikacje, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego. Mogą to być np. lekarze, pielęgniarki, weterynarze, tłumacze, informatycy, elektrotechnicy - dodaje por. Molęda-Jasińska.
Przedstawiciele sił zbrojnych RP informują, że ćwiczenia wojskowe mają na celu podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności (kwalifikacji) żołnierzy pasywnej rezerwy (PR) i ich przygotowanie do realizacji zadań wynikających z nadanych lub przewidywanych do nadania przydziałów mobilizacyjnych.

Trójmiejskie uczelnie w "Legii Akademickiej"- Mówiąc o powołaniach na ćwiczenia wojskowe, mówimy również o żołnierzach rezerwy, którzy wyrazili akces na długotrwałe ćwiczenia wojskowe w ramach Kursów Przeszkolenia Kadry Rezerwy KPKR (kursy podoficerskie i oficerskie). Ponadto w ramach wspomnianego limitu zaplanowano ćwiczenia w ramach programu "Legia Akademicka" ukierunkowanego na studentów - ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi (taka sama liczba była zaplanowana w 2023 r.). W Trójmieście ww. program w 2023 r. realizowały dwie uczelnie: Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku i Uniwersytet Pomorski w Słupsku. W tym roku prawdopodobnie dołączą jeszcze dwie uczelnie : WSAiB w Gdyni oraz AWFiS w Gdańsku - mówi por. Molęda-Jasińska.


Ile trwają ćwiczenia rezerwy wojskowej?Ustawa przewiduje, że rezerwiści pasywni mogą być powoływani na ćwiczenia wojskowe:

  • jednodniowe;
  • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni;
  • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni - np. KPKR;
  • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


- Na ćwiczenia wojskowe żołnierza PR powołuje się decyzją administracyjną wydaną przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w ewidencji którego znajduje się żołnierz PR. W decyzji określa się termin i miejsce stawiennictwa. Decyzję doręcza się nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa do pełnienia czynnej służby wojskowej - wyjaśnia por. Molęda-Jasińska.
Osobie powołanej na ćwiczenia przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej, w której będzie odbywał ćwiczenia i zwrot kosztów powrotu do miejsca pobytu stałego, albo czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a także o rekompensatę utraconych zarobków.

Oni ćwiczyli z wojskiem w 2023 roku.- Tak jak już wspomniałam, ustawa o obronie Ojczyzny zmieniła zasady służby wojskowej w rezerwie, dzieląc ją również na rezerwę aktywną. Do rezerwy aktywnej trafią wszyscy ci, którzy złożyli przysięgę wojskową, nie pełnią innego rodzaju służby, nie ukończyli 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski - 63. roku życia i złożą deklarację, że chcą się w takiej rezerwie znaleźć - mówi żołnierka.


Kto zostanie wezwany z rezerwy aktywnej?Do aktywnej rezerwy mogą więc trafić np. byli żołnierze, emerytowani żołnierze (o ile nie przekroczą limitu wieku), osoby po służbie przygotowawczej, a także byli żołnierze WOT i absolwenci programu przeszkolenia wojskowego "Legia Akademicka".

Służba w rezerwie aktywnej pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. I wiąże się z częstszymi szkoleniami. Żołnierz rezerwy, w przeciwieństwie do rezerwisty pasywnego, musi stawić się w koszarach: przez na co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy raz na kwartał, jednorazowo na 14 dni co najmniej raz na trzy lata.

- W kwestii powołań na ćwiczenia wojskowe zasadniczo nic nie zmienia się od 2022 i 2023 r. - podsumowuje nasza rozmówczyni.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (576)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane