stat

Narracje #11

  • piątek - sobota, 15 - 16 listopada

  • Gdańsk Siedlce

Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańska Galeria Miejska zapraszają na 11. edycję festiwalu NARRACJE, która odbędzie się 15 i 16 listopada w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Wydarzenie od 2009 roku eksploruje miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeń publiczną dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Jednocześnie instytucje zapraszają do udziału w konkursie na kuratora festiwalu NARRACJE #11.

Wszystkie potrzebne informacje zamieszczone są na stronie: http://ikm.gda.pl/projekt/narracje/

W trakcie dekady profil festiwalu uległ zmianie: efektowne instalacje świetlne szybko ustępować zaczęły formom sprzyjającym krytycznemu spojrzeniu na przestrzeń i umożliwiającym zainicjowanie bliższego dialogu z nią. Z każdym rokiem NARRACJE wchodziły coraz głębiej w miasto - opuściły centrum, by z rosnącą odwagą zapuszczać się w kolejne dzielnice, które stawały się współorganizatorami i współkuratorami. Miasto użycza NARRACJOM swych opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania, opierając się pewnym realizacjom i sprzyjając innym.

Siła festiwalu polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej prawomocnymi rezydentami - mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców.

Gdańsk-Siedlce. Dzielnica festiwalowa edycji 2019
11. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Teren ten, ze względu na korzystne położenie, zasiedlony był już od czasów średniowiecza, a tutejsze osady stanowiły przedmieścia miasta. W XIX wieku obszar Siedlec został włączony w granice miasta i zielone suburbium stopniowo zaczęło zamieniać się w dzielnicę robotniczą. Wiek XX przyśpieszył proces przemian, których efekty możemy obserwować obecnie. Pod względem zabudowy Siedlce to jedna z najbardziej urozmaiconych dzielnic Gdańska. Odnajdziemy tu czynszowe kamienice i robotnicze domy z XIX i początku XX wieku, neogotyckie, strzeliste gmachy, modernistyczną, nowocześnie projektowaną zabudowę mieszkalną, socrealistyczne osiedle mieszkaniowe, przytłaczające bloki z wielkiej płyty, naiwnie bajkowy postmodernizm oraz współczesne, odgradzające się od przestrzeni dzielnicy osiedla deweloperskie.

Ramy konkursu na kuratora Festiwalu NARRACJE 2019

Konkurs trwa od 22 stycznia do 28 lutego 2019. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: info@narracje.eu lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 - 830 Gdańsk.

Zgłoszenia powinny zawierać: list intencyjny podający motywy udziału w konkursie; zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym wydarzenie się odbędzie; listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu oraz krótki opis zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 11. edycji NARRACJI wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac); wstępnie rozpisany budżet wydarzenia; aktualne CV kandydata zawierające informacje o jego doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach i innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym.

Kuratora NARRACJI #11 wyłoni pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą dyrektorzy Instytut Kultury Miejskiej i Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz zaproszeni przedstawiciele środowisk twórczych. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 14 marca włącznie na stronie www.ikm.gda.pl.Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Kto był inicjatorem Gdańskiej Korporacji Tańca?