• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

12 mln zł za przejście naziemne i nowe przystanki przy dworcu

Michał Brancewicz
15 kwietnia 2024, godz. 13:20 
Opinie (567)

Urzędnicy wyłonili wykonawcę przejścia naziemnegoMapka i nowych przystanków tramwajowych przy dworcu Gdańsk Główny. Odrzucona została najtańsza oferta na kwotę 9,3 mln zł, a wybrano drugą, wartą prawie 12 mln zł. Piesi będą mogli skorzystać z przejścia jesienią tego roku.Przejście naziemne przy dworcu jest potrzebne?

Oferty na budowę przejścia wraz z pozostałymi elementami złożyły cztery firmy i konsorcja.

Najkorzystniejsza cenowo propozycja od P.P.H.U. "Da-Bruk" Drążkowska Helena z Pomieczyna (9,35 mln zł) została odrzucona. DRMG wygrało drugą z kolei najniższą ofertę Grupy Flize Gres z Prokowa, wartą 11,94 mln zł.

- W celu ustalenia, czy najniższa oferta zawiera tzw. rażąco niską cenę wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. W opinii zamawiającego, najniższa oferta nie zawierała kompletnej wyceny wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia - informuje Aneta NiezgodaDyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Najważniejsze elementy inwestycji:

  • naziemne przejście dla pieszych ze ścieżką rowerową między Krewetką a hotelem Central,
  • nowa sygnalizacja świetlna w obrębie przejścia,
  • przedłużenie peronów tramwajowych aż do przejścia i możliwość wejścia na przystanki od strony przejścia dla pieszych,
  • wyznaczenie miejsc postojowych typu kiss&ride przy hotelu ScandicMapka,
  • montaż nowych wiat tramwajowych i autobusowych.

Przejście naziemne przy dworcu PKP będzie gotowe jesieniąBudowa ma potrwać 27 tygodni, czyli ponad pół roku od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 29 kwietnia. Z kolei odbiory potrwają maksymalnie kolejne siedem tygodni od zakończenia prac.

To wszystko oznacza, że przejście dla pieszych na przedłużone perony tramwajowe powinno być udostępnione między październikiem i grudniem tego roku.

Opinie wybrane