• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Budowa obwodnicy Witomina pod znakiem zapytania. Niejasne zapisy

Krzysztof Koprowski
16 kwietnia 2024, godz. 15:00 
Opinie (189)
Budowa obwodnicy Witomina ma wyeliminować ruch tranzytowy z centrum dzielnicy, gdzie obecnie trwają znacznie opóźnione roboty związane z modernizacją ul. Chwarznieńskiej. Budowa obwodnicy Witomina ma wyeliminować ruch tranzytowy z centrum dzielnicy, gdzie obecnie trwają znacznie opóźnione roboty związane z modernizacją ul. Chwarznieńskiej.

Komplikuje się wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy Witomina. Jedna z firm złożyła odwołanie, gdyż jej zdaniem, zapisy w dokumentacji są niejednoznaczne i uniemożliwiają złożenie odpowiednio skalkulowanej oferty, co może prowadzić do nieuczciwej konkurencji pomiędzy oferentami. Termin otwarcia ofert 10 maja na razie się nie zmienił.Czy budowa obwodnicy Witomina dojdzie do skutku?

Budowa obwodnicy Witomina to zapowiadana od lat inwestycja, która ma odciążyć Witomino od ruchu tranzytowego pojazdów z zachodnich dzielnic do centrum miasta.

W obecnie planowanym kształcie będzie składać się z dwóch dwupasowych jezdni, przy czym pasy skrajne będą pełnić funkcję buspasów. Przewidziano też ciągi pieszo-rowerowe oraz bezkolizyjne dojścia do terenów leśnych.

Jej rychłą budowę zapowiadano co najmniej dwukrotnie: przed wyborami w 2019 r. oraz w tegorocznej kampanii przedwyborczej.

Planowany przebieg obwodnicy Witomina. Planowany przebieg obwodnicy Witomina.

Odwołanie złożone przez Polimex InfrastrukturaOstatecznie przetarg na roboty budowlane ogłoszono 27 marca. I to wobec jego zapisów odwołanie złożyła właśnie spółka Polimex Infrastruktura z Warszawy (Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal).

Obecnie w Trójmieście przedsiębiorstwo to realizuje przebudowę ul. Kielnieńskiej w Osowej, jako grupa kapitałowa odpowiadała także za budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Lista zarzutów Polimexu (reprezentowanego przez Kancelarię KSLF Kapiński & Śliwiński) w dużym uproszczeniu sprowadza się do zapisów dotyczących braków lub nieścisłości w dokumentacji projektowej (autorstwa Lafrentz Polska z Poznania) oraz odpowiedzialności za dokumentację, którymi będzie obarczony wykonawca robót budowlanych.

Postępy prac na ul. Chwarznieńskiej: ulica gotowa w 70 proc. Postępy prac na ul. Chwarznieńskiej: ulica gotowa w 70 proc.

Warunki niemożliwe do wyliczenia ceny robót budowlanychZdaniem Polimexu m.in. dokumentacja przetargowa w nienależyty sposób obejmuje kwestie niezinwentaryzowanych instalacji i jednocześnie narzuca ryczałtowe wynagrodzenie za ich usunięcie, choć nie wiadomo na ile takich "niespodzianek" natknie się wykonawca w trakcie prowadzenia robót.

- Zamawiający w żaden sposób nie ograniczył obszaru czy głębokości, do jakiej winny być przedmiotowe przekopy wykonywane, w istocie zobowiązując wykonawcę do pełnego rozpoznania warunków gruntowych w naturze - argumentuje Polimex.
Droga rowerowa na Witominie będzie dokończona Droga rowerowa na Witominie będzie dokończona

Oferty wykonawców będą nieporównywalne ze sobąPonadto na wykonawcę narzuca się obowiązek wdrożenia we własnym zakresie rozwiązań z zakresu odwodnienia oraz realizacji wykopów, w sposób nieuwzględniony w dokumentacji przetargowej.

- (...) już samo wskazanie przez zamawiającego, że wykonawca nie jest związany z dokumentacją projektową dostarczoną przez zamawiającego [czyli przez miasto - dop. red.] w tym zakresie wskazuje, że posiada ona wady, które zamawiający zamierza wyeliminować poprzez niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia i obciążenie wykonawców w postępowaniu skutkami tych wad; co więcej, wobec faktu, że każdy z wykonawców w postępowaniu może przyjąć odmienne rozwiązania w tym zakresie, oferty wykonawców nie będą porównywalne - czytamy w uzasadnieniu odwołania.
Wśród pozostałych zarzutów pojawia się również brak odpowiednich sformułowań w zakresie ewentualnych zmian kosztów budowy, a także opracowania przez wykonawcę robót budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszelkich uzupełnień dokumentacji projektowej "jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się to konieczne".

Przetarg na budowę został ogłoszony tuż przed wyborami samorządowymi. Nz. od lewej: Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Przetarg na budowę został ogłoszony tuż przed wyborami samorządowymi. Nz. od lewej: Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Otwarcie ofert w przetargu w przyszłym miesiącuWarto podkreślić, że wniesienie odwołania od zapisów przetargu obarczone jest opłatą - w przypadku postępowania na roboty budowlane powyżej tzw. progów unijnych jest to 20 tys. zł. Taką też kwotę wniosła spółka Polimex na konto Urzędu Zamówień Publicznych. Kwota ta przepada w przypadku przegranej sprawy.

Ustawowy termin na rozpoznanie wniesionego odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą wynosi 15 dni. Jeżeli zostanie uznany za słuszny, zostanie wyznaczony termin rozprawy.

Obecnie termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Witomina został wyznaczony do 10 maja. Niewykluczone jednak, że zostanie wydłużony w związku ze złożonym odwołaniem lub/i zmianą zapisów w dokumentacji przetargowej.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (189)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane