• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Czy (i jak) przyłączyć Borkowo i Kowale do Gdańska?

Ewa Budnik
12 lutego 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Tereny Borkowa i Kowal. Tutejsi mieszkańcy żyją w mieście, na wsi, czy może w obszarze metropolitalnym? Tereny Borkowa i Kowal. Tutejsi mieszkańcy żyją w mieście, na wsi, czy może w obszarze metropolitalnym?

Borkowo (gmina Pruszcz Gdański) i Kowale (gm. Kolbudy) zamieszkują tysiące osób, głównie w blokach powstałych na nowych osiedlach wybudowanych przez deweloperów. Granica pomiędzy Gdańskiem a Borkowem i Kowalami jest już na tyle niezauważalna, że coraz więcej osób zastanawia się, kiedy te tereny zostaną wcielone do Gdańska.Na przestrzeni swojej historii miasto Gdańsk powiększało się wielokrotnie. Poniższa mapa pokazuje tempo tych zmian.

Daty przyłączenia poszczególnych części miasta do Gdańska. Mapę przygotował Jakub Raciborski, trójmiejski przewodnik i pilot wycieczek na podstawie podziału morfogenetycznego miasta oraz przewodników i opracowań nt. historii Gdańska. Daty przyłączenia poszczególnych części miasta do Gdańska. Mapę przygotował Jakub Raciborski, trójmiejski przewodnik i pilot wycieczek na podstawie podziału morfogenetycznego miasta oraz przewodników i opracowań nt. historii Gdańska.
Takie zmiany mają także miejsce w całej Polsce. Na przykład od 1 stycznia 2019 roku o kolejne 6 km kw. i ok. 3 500 mieszkańców powiększył się Rzeszów. Akcja powiększania miasta trwa tam od wielu lat, bo włodarze miasta potrzebują więcej miejsca pod inwestycje. Przed ostatnim przyłączeniem odbyło się referendum. Mieszkańcy przyłączanych miejscowości w większości opowiedzieli się "za".

Wcześniej, od 1 stycznia 2017 roku powiększyło się Opole. Tu było jednak inaczej: do przyłączenia terenów z czterech sąsiednich gmin doszło pomimo protestów i wyraźnego sprzeciwu mieszkańców. W tym przypadku miasto powiększyło się o 96,5 km kw.(do 148,8 km kw.). To aż 12 sołectw, które (częściowo) do dziś nie mogą się pogodzić z brakiem rekompensaty za utracone mienie.

Jak to zrobić?Art. 4 Ustawy o samorządzie gminnym mówi, że to Rada Ministrów (czyli rząd) ustala granice gmin, w drodze rozporządzenia. Rada Ministrów może wydać takie rozporządzenie, jeśli nie będzie ono poprzedzone niczyim wnioskiem albo na wniosek zainteresowanej rady gminy.

Zanim rozporządzenie zostanie wydane, minister ds. administracji musi zasięgnąć opinii zainteresowanych rad gmin, a także rad powiatów lub sejmików wojewódzkich, jeśli zmiana ma być przeprowadzona na granicy powiatów - tak byłoby w przypadku Borkowa i Kowal. Jeśli opinie nie trafią do ministra w ciągu 3 miesięcy, uznaje on, że wymóg zasięgnięcia opinii został spełniony.

W ustawie mowa, że rada gminy przed przekazaniem opinii ministrowi ma przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy na terenie, którego ma dotyczyć zmiana, przeprowadzane jest referendum. Wystarczy, by zawnioskowała o nie grupa co najmniej 15 obywateli (są wyjątki od tej zasady).

Forum Borkowa. Podyskutuj z sąsiadami.Gdyby gmina Miasto Gdańsk chciała przyłączyć Borkowo i Kowale, to najpierw Rada Miasta Gdańska musiałaby wyrazić taką wolę w drodze uchwały. Na tej podstawie mógłby powstać wniosek, który za pośrednictwem wojewody, trafiłby do ministra. Wniosek musiałby zawierać uzasadnienie, wyniki konsultacji społecznych (lub referendum), mapy. Minister zaciągnąłby wtedy opinii odpowiednich rad oraz Wojewody Pomorskiego. Ponieważ nie ma jednego wzoru na zmierzenie wagi argumentów przemawiających za lub przeciw zmianie granic, to jak korzyści (także finansowe) zostaną przestawione we wniosku ma ogromne znaczenie.

Zmiana dotycząca terytorium gminy ma miejsce zawsze 1 stycznia. Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 marca.

Kto zyska, kto straciDążenie do zmiany granic gmin jest wynikiem realizacji interesów gminy i/lub mieszkańców.

Co zyskałaby gmina? Więcej terenów, na których powstawać mogą nowe inwestycje - każdy samorząd chce mieć więcej terenów, by się rozwijać. Nawet jeśli Gdańsk usilnie stara się zapobiegać dalszemu rozlewaniu się miasta na zewnątrz, to Borkowo i Kowale w dużej mierze już są zabudowane i zamieszkane. I tu w grę drugi ważny argument: wpływy do budżetu. Poza takimi podatkami, jak ten od nieruchomości czy od czynności cywilno-prawnych oraz opłatami lokalnymi, do budżetu samorządowego wpływa także ok. 38 proc. z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 proc. z podatku dochodowego od firm i instytucji.

Te wpływy straci gmina, która straci terytorium. Ale jednocześnie nie będzie już musiała inwestować dużych sum w rozwój infrastruktury, której potrzebują mieszkańcy - szkół czy dróg czy też wydawać pieniędzy na dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli, a zamieszkałych na terenie gminy.

Forum Kowal. Podyskutuj z sąsiadami.


Co zyskaliby mieszkańcy? Możliwość korzystania z pełnej infrastruktury miasta Gdańsk, z budżetu dla rad dzielnic, finansowania inwestycji, za które odpowiada samorząd z budżetu większej i bardziej zamożnej jednostki. Nieruchomości zapewne nieco zwiększyłyby swoją wartość, więc ich właściciele zyskaliby nie podejmując żadnych działań. Do tego dochodzą drobne korzyści, takie jak np. Karta Mieszkańca. Niestety konieczna byłby wymiana dokumentów i dokonanie zmian w księgach wieczystych - te koszty ponieśliby mieszkańcy.

Samorządowcy czekają na sygnał od mieszkańców- Hasło dotyczące przyłączenia Borkowa do Gdańska nieśmiało jakiś czas temu pojawiło się na forum. Nie wywołało to jednak szerszej dyskusji, nikt nie wystąpił do gminy w tej sprawie oficjalnie, a nam trudno podejmować jakiekolwiek kroki, dopóki mieszkańcy formalnie nie wyrażą takiej woli - mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. - Zdaję sobie sprawę, że ta zabudowa odbiega od reszty sołectwa, bywa nawet, że mieszkańcy nowych osiedli nie wiedzą, że mieszkają w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański. Próba zintegrowania mieszkańców starego Borkowa i mieszkańców nowej części, która jest jednak bardziej związana z Gdańskiem, to dla nas duże wyzwanie.
Pani wójt podkreśla jednocześnie, że gmina bierze aktywny udział w działaniach, które mają na celu podniesienie komfortu życia na tym terenie. Przykładem jest budowa szkoły metropolitalnej, która gminę kosztowała 13 mln zł, czy przygotowania do realizacji nowego układu drogowego pomiędzy "starym a nowym" Borkowem. Tylko w pierwszym etapie będzie kosztowało to ok. 6 mln zł.

Oficjalne postulaty nie wpłynęły także do gminy Kolbudy.

- Wydaje mi się jednak, że większość mieszkańców jest zadowolona z tego, że mieszka na terenie gminy Kolbudy, a nie w Gdańsku - mówi Andrzej Chruścicki, wójt gminy Kolbudy zapytany, czy mieszkańcy Kowal chcieliby dołączyć do Gdańska. - Nie mam pewności, czy te osoby, które opowiadają się za przyłączeniem do Gdańska mają pełną jasność, co do tego, że teraz Kowale to największe, mające znaczący głos w gminie sołectwo. Po przeniesieniu do Gdańska byłoby to niewielkie osiedle w wielkie strukturze, w zasadzie bez większego wpływu na podejmowane decyzje.
Wójt tłumaczy także, że dla samej gminy utrata Kowal nie byłaby korzystna.

- Gmina czerpie dochody z podatków z terenów przemysłowych, ale także tych z zabudową mieszkaniową. Z drugiej strony nie spodziewamy się, by tereny te generowały wydatki, bo w większości zostały one już poniesinione - powstała nowa szkoła metropolitarna, są także drogi. Potrzebne jest jeszcze przedszkole, ale środki na jego powstanie są już zarezerwowane, pozostaje tylko znalezienie dobrego miejsca na jego realizację - tłumaczy wójt Chruścicki. - Powoli myślimy także o wprowadzeniu darmowych przejazdów dla dzieci, konieczne jest tylko znalezienie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie.
Władze miasta Gdańsk nie dostrzegają potrzeby dyskusji o zmianach granic gmin. Zamiast tego postulują rozwój współpracy w ramach obszaru metropolitalnego.

- Gdańsk zdecydowanie nie ma potrzeby, by wchłaniać nowe tereny. Rozwiązywaniem problemów, które powstają na granicy gmin, powinien zajmować się powiat metropolitalny. Dowodem na to, że można realizować zadania, które przekraczają te granice jest budowa szkoły w Kowalach. Przyjmowane są też porozumienia międzygminne dotyczące komunikacji czy wspólnej oferty związanej z kulturą czy rekreacją. Ustawa metropolitalna z 2015 roku przewidywała, że związki metropolitalne będą miały pięcioprocentowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie obszaru metropolitalnego. - wyjaśnia Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Mieszkańcy chcą i... nie chcąTrudno precyzyjnie podać, ile osób mieszka w Borkowie i Kowalach. Część z osób, które kupiły tam mieszkania, nie zmieniała miejsca zameldowania. GUS (Bank Danych Lokalnych) podaje dane z 2009 roku - cytowanie ich nie ma sensu. Dość powiedzieć, że tylko jeden deweloper - Euro Styl - w ciągu ostatniej dekady - wybudował na terenie Borkowa i Kowal 1500 mieszkań.

Zdania na temat przyłączenia tych miejscowości do Gdańska są podzielone. Nie brakuje entuzjastów, ale także obaw.

- Myślę, że to przyłączenie jest nieuniknione w procesie rozwoju miasta, ale ja bym tego bardzo nie chciał - mówi pan Wojciech, który mieszka w Kowalach, a pracuje w Śródmieściu Gdańska. - Koszty życia w takiej sytuacji by wzrosły. Droższe będą mieszkania, więcej będzie kosztował prąd i woda, w sklepach osiedlowych będzie drożej. A na pewno od ręki nic od miasta nie dostaniemy - ani nowych dróg, ani przychodni. Poza tym w urzędach - powiatowym i gminy - wszystko można załatwić od ręki, a w wielkim mieście jest z tym gorzej.
- Ja bym chciała mieszkać w Gdańsku. Zawsze to lepiej niż być mieszkańcem gminy wiejskiej - mówi z kolei pani Marta, która od kilku lat mieszka w bloku na Kowalach.
- Mi jest obojętne, czy to jest Gdańsk, czy wieś. Rachunki są podobnej wysokości, ale problem będzie taki, że jeśli to będzie miasto, to zabudowa będzie wyższa i bardziej gęsta - mówi pan Tadeusz, który jest mieszkańcem Borkowa.

Opinie (703) ponad 20 zablokowanych

 • przyłączyć ich. (58)

  oni i tak pracują w Gdańsku więc niech w Gdańsku płacą podatki.

  • 592 168

  • Ja nie (4)

   Ani moja żona! Mamy blisko do obwodnicy i ze 20-30km do pracy i dojazd zajmuje nam nie wiecej niż 30-40min.

   • 8 32

   • To się wprowadźcie do miasta

    Będzie bliżej

    • 32 16

   • Po przyłączeniu nic się zmieni. Dalej będzie 20-30 km i 30-40 min. Nie rozumiem tego. (2)

    • 64 3

    • Ale składki OC na auto się zmienią :) (1)

     • 20 8

     • Nie prawda

      Składki płaci się w zależności od kodu pocztowego, a ten kod w Borkowie jest gdańskim kodem pocztowym

      • 18 12

  • Płacimy podatki dla gminy a korzystamy z infastruktury i kultury Gdańska. (8)

   Logiczne jest, że trzeba to przyłączyć do Gdańska. Przykład Borkowo. W nowej części Borkowa gmina Pruszcz Gdański nie zbudowała 1 mb drogi. Wszystkie drogi to inwestycje developerów (Eurostyl,Hanza), Eurostyl rozbudwał infrastrukturę. Komunikacja miejska Borkowo, Kolbudy dojazd do szkoły komunikacja z Gdańska. Ulica Kasztanowa w Borkowie przykład inwestycji gminnej kilka lat planowana błoto ciemno i daleko do domu tak wygląda w skrócie. Nowe soiedla Eurostyl I Hanza do Gdańska nie chcemy gminy która bierze tylko kasę z podatków i 0 inwestycji. Poza tym nasze mieszkania zyskają na cenie tylko korzyść.

   • 70 20

   • Tak powinno być, deweloper stawia kurniki w polu to niech buduje drogi (4)

    • 78 8

    • o znowu jakiś facet z histeria antydeweloperska (2)

     Deweloperka to taka sama działalność jak każda inna. Samorządy budują infrastrukturę dla przemyslu to i dla deweloperki też.

     Tylko ty bedzie krzyczał budujcie infrastrukturę dla przemysłu, bo jakiś pismak powiedział ci ze to jest be a tamto nie. Tak naprawde nie ma różnicy.

     • 17 25

     • Jakiś ty wrażliwy (1)

      Napisał prawdę i tyle. A ty się unosisz jak kupa na wodzie.

      • 19 2

      • bzdury napisał a nie prawdę. Deweloper każdy dodatkowy koszt, również budowy dróg, chodników, parków, oczek wodnych wilczy do ceny m2 mieszkania. W sumie zapłaca przyszli miedzkańcy

       • 4 1

    • Kurniki w Borkowie i Kowalach? Byłeś tu kiedyś człowieku bo piszesz

     Brednie jakich niemało. Tak samo jak głąby które mówią ze tu wali Szadolkami. Borkowo to nie Szadolki. Na ujescisku to wali fakt ...

     • 2 1

   • (1)

    To bylo sobie mieszkanie w Gdańsku kupić .

    • 16 12

    • W gdańsku mieszkania są budowane dla milionerów z warszawy

     • 3 2

   • Placimy podatki

    To co piszesz mi sie podoba ale w kwestii developerów buduja osiefla niszcza ciężkim sptzetem drogi wiec niech robią infrastrukturę drpgi chodniki czasy gdy biegalo sie po dechach do klatki juz dawno minęły dewloperzy czas najwyższy by sie przestawili jezeli chca sprzedac domy musza miec drogi i chodniki

    • 1 0

  • Referendum wśród mieszkańców osiedli Horyzont, Cytrusowe,4Poryroku kto za Gdańskiem kto za gminą? (10)

   Na dzień dobry mieszkańcy zyskują wzrost cen nieruchomości. Ja jestem za.

   • 37 13

   • (1)

    I większe opłaty za OC auta

    • 14 31

    • OC takie same, 80-180.

     • 30 5

   • (5)

    Borkowo to nie tylko Nowy Horyzont, ale również stara część Borkowa. Może niech NH odłączy się od Borkowa i spada do Gdańska jak im tak zależy i myślą, że Gdańsk będzie ładował kasę w ich osiedle.

    • 17 8

    • Jestem za odłączmy się od starego Borkowa. (3)

     Stare Borkowo niech zostanie w Borkowie.

     • 11 4

     • Mow za siebie. (2)

      Ja tam wole podlegac pod Pruszcz.
      W urzedach znacznie szybciej cos zalatwic nizeli w Gdansku. Zreszta nie bede po raz kolejny zalatwial zmiany lokalizacji bo komus sie zachcialo podlaczyc pod Gdansk. A poza tym to mi wszystko wisi pod co podlega Borkowo:)

      • 11 7

      • a co ty w tych urzędach tak załatwiasz ? (1)

       raz na kilka lat pewnie jakąś pierdołę

       • 4 0

       • Tak dokładnie a płaczą jak to złe z komunikacja itp

        Gmina niech poczyta sobie komentarze i może wyciągnie wnioski. Kowale potrafiło się zmobilizować i wybrali nowego wójta. Chłop chociaż potrafi dogadać się z sąsiadami. A NH gmina olewa totalnie, guzik potrafi siendogadac z deweloperami itp. Wiec o czym tu mowa. Dobrze ze ten Gdansk i cała infrastruktura leży na granicy wsi Borkowo bonów ogóle było by to gdzie psy szczekają ogonem...

        • 3 0

    • Patrząc na to ze NH i 4PR to 80% dochodu ze wsi i ludności całego Borkowa

     To odłączając się od gminy Pruszcz na starym Borkowie to nawet soli zima nie zobaczysz ...

     • 5 1

   • (1)

    Wzrost wartości obudź się marzycielko/marzycielu każdy patrzy jaką ma infrastrukturę naokoło miejsca zamieszkania czyli szkoły przedszkola żłobki ośrodki kulturalne praca. A wy nic tam nie macie nie dość że do pracy daleko to jeszcze do wszelkich innych wygód i uzgodnień j.w.

    • 3 9

    • Gdzie daleko do centrum Gdańska ? Nie mam potrzeby

     jeździć tam non stop. Na osiedlu Nowy Horyzont jest wszystko do zaspokojenia ponad podstawowych potrzeb i w okolicy, przykład:
     - przychodnia lekarska, apteka, poczta, sklepy lokalne z bdb wyżywieniem, typowe dyskonty i markety, fitness, siłownia, sauna, squash, tenis, przedszkola w tym publiczne (Borkowo) dwie szkoły w tym Metropolitarna, prywatne szkoły językowe oraz przedszkola, oczywiście sklep osiedlowy alkoholowy z mega wyborem, żabki, pizzerie, kwiaciarnie, trzy autobusy miejskie, prywatne linie dojeżdżające do centrum Gdańska itp. Bliskość obwodnicy, kilka wyjazdów z Osiedla, nad morze Max autem 30min np Stogi lub Sobieszewo. Nad jeziora kaszubskie jeszcze bliżej. Pracuje niedaleko i żona również. Nie mam potrzeby mieszkania na dolnym tarasie. Mieszkanie kupiłem w rozsądnej cenie od cenionego ze swojej jakości dewelopera z Gdańska. Nie żadna tam popełnia na sztukę. Okolice mam zielone, na ogół zajefajnych sąsiadów (znajda się buraki jak wszędzie). Region rozwija się niesamowicie. Ceny poszły mega do góry a i tak są DUŻO bardziej atrakcyjnie niż np na Zaspie. Mi pasuje i głęboko mam to gdzieś ze rejestracje mam GDA
     Gmina płaci inne OC niż samo miasto, wiec składki wyższe to nie wymysł, tylko rzeczywistość....

     • 4 2

  • Przyłączyć ich do Elbląga albo Olsztyna (9)

   Przeciez tam same rejestracje NE i NOL

   • 58 16

   • gdyby nie ci młodzi, przyjedni, to miałbyś rejestracje UA. Byłbys zadowlony? (2)

    jw.

    • 24 20

    • (1)

     Ale że wojskowe?

     • 11 2

     • Z czasem będą i wojskowe.

      • 2 0

   • (2)

    Kraków żąda dostępu do morza!

    • 28 0

    • chyba Płock ?

     • 5 0

    • A Włoszczowa lotniska !

     • 0 0

   • NOL to Olecko (1)

    Olsztyn ma NO

    • 2 1

    • NOL

     to powiat Olsztyn a Olecko to NOE

     • 1 1

   • Chyba na Szadolkach bo tu powoli ich nie stać ;)

    • 1 0

  • (1)

   A później te statystyki, że w Gdańsku przybyło mieszkańców....

   • 13 11

   • I tak, i nie...

    Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż spora część obecnych mieszkańców osiedla Nowy Horyzont oraz Kowal to byli (już) mieszkańcy Gdańska, którzy kupili właśnie w tej lokalizacji mieszkania. Powodów takich decyzji zapewne jest tyle, ilu mieszkańców. Jednakże głównym czynnikiem była cena metra kwadratowego, kupowali mieszkania takie na jakie było ich stać - wrócili by oni po prostu do Gdańska. Druga grupa to przyjezdni, i oni rzeczywiście spowodowali by wzrost populacji w Gdańsku, ale czy to źle - myślę, że nie, że jest wręcz przeciwnie. Konkludując, jeżeli byłaby taka wola wszystkich zainteresowanych stron, to czemu nie, jestem za...

    • 5 1

  • Mieszkaniec Borkowa (2)

   Mieszkam w Borkowie i nie pracuję w Gdańsku. Dlaczego w kwestii ewentualnego przyłączenia Borkowa do Gdańska wypowiada się ktoś w moim imieniu. Mamy cała infrastrukturę na którą kasę wyłożyła Gmina Pruszcz więc argument, że teraz będziemy mieli cuda jest nieuzasadniony. Może przyłączyć część Żabianki do Sopotu, tam też mieszkają ludzie pracujący w Sopocie.

   • 45 27

   • To Ciebie nie przyłączą

    • 20 14

   • Gmina Pruszcz na nowym Borkowie nie zainwestowała grosza

    Nie licząc wkładu w szkole na Kowalach. Szkoda ze tak nieudolnie, ze do dziś nie potrafią się dogadać z dojazdem itp...

    • 5 0

  • (1)

   Jak chce mieszkać w Gdańsku to niech się do Gdańska wyprowadza!

   • 19 15

   • a ty myślisz że Gdańsk miał zawsze takie granice jak teraz?

    • 13 4

  • (1)

   Twój głos jest zbędny.

   • 5 6

   • nie pyskuj

    • 1 0

  • (3)

   Ale pozwolenie na budowę i wydatki na infrastrukturę zrobiły gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański. Gdańsk im tego nie odda ! To złodziejstwo i chciejstwo w żywe oczy ! Zamiast wspierać samorządy graniczące z Gdańskiem, miasto jak zwykle chce żerować na słabszych. To nie uczciwe. jak ludzie kupowali tam mieszkania to kupowali bo były tańsze niż w Gdańsku. Czemu w Gdańsku nie kupowali. Głupcy ! podatki w Gdańsku są większe !

   • 9 15

   • za darmo im infrstruktury Pruszcz nie zrobił, tylko z ich podatków (2)

    jak chcą się przyłączać to ich sprawa

    • 3 1

    • Nie ich, tylko całej gminy.

     • 0 1

    • A większość nie zameldowana i podatki z pit trafiają na Mazury albo wciąż do Gdańska. Ani do Pruszcza ani do Kolbud, a infrastrukturę by chcieli

     • 0 3

  • podatki płaci się od miejsca zamieszkania a nie pracy kolego znawco podatkowy (3)

   • 15 2

   • Przeczytaj jeszcze raz pierwszy wpis, ale ze zrozumieniem.

    • 1 3

   • Problem jest taki że że większość jest zameldowana w Kętrzynie lub .... gdzieś tam.

    I nie ma zamiaru się tu meldować. :)

    • 7 1

   • Prawda jest ze od miejsca zamieszkania, ale większość mimo to podaje adres zameldowania jako zamieszkania. Stąd problem z podatkami.

    • 2 0

  • Oddajcie Gminie Kolbudy za budowę szkoły w tym miejscu i zabierajcie kowale . (1)

   • 4 6

   • Oddać Kowale

    Oddać Kolwale ale tylko do Obwodnicy za rekompensatę od Gdańska.

    • 1 0

  • tacy niektorzy tam mieszkaja (1)

   ''bywa nawet, że mieszkańcy nowych osiedli nie wiedzą, że mieszkają w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański''. Bez komentarza.

   • 16 1

   • Znawco jeśli już to w gminie miejsko-wiejskiej

    • 0 3

  • Zyski z ich podatkow moga byc nizsze niz koszty. To bedzie kolejne miejsce do "ucywilizowania", na ktore pojda duze pieniadze, a obecnym gdanszczanom do niczego to nie jest potrzebne. Wole zeby miasto wyprostowalo chodniki na Dlugim Targu, albo wybudowalo tramwaj gdzies "na miescie" bo z tego bedziemy mieli jakis pozytek, a nie z brania sobie klopotu na glowe.

   • 2 1

  • Ja pracuje w firmie z Poznania. Co mam się tam wyprowadzić ?

   Twój tok rozumowania jest na poziomie podstawówki

   • 3 0

 • skoro piszo to jest coś na rzeczy (8)

  Gdańsk rośnie

  • 186 39

  • Otomin i Banino tez prawie jak gdansk (1)

   • 10 0

   • Otomin i Banino to raczej osiedla domków i się sporo różnią od miasta

    Kowale i Borkowo, ale to nowe tak naprawdę niczym się nie różnią od osiedli mieszkaniowych Gdańska. Tak jak autor zauważa ludzie o tym nawet nie wiedzą.

    Jednakże miasta tak naprawdę nie stara się o te tereny, a nawet mówi, że mu kompletnie nie zależy. Jest w tym racja, bo przychody, przychodami, ale wzięcie tych terenów to spore wydatki, a miasto ma jeszcze sporo terenów w które musi inwestować, więc stąd ta niechęć.

    • 11 0

  • a w Warszawie jak była propozycja podobna to nie chcieli sie przyłączyć, oczywiście na złość PiSowi

   • 7 0

  • Czuje tu lobbing deweloperow majacy na celu podniesienie wartosci ich gruntow

   • 9 1

  • skoro piszo to CHCĄ by było coś na rzeczy..

   "coraz więcej osób się zastanawia" SERIO? kto? gdzie?

   • 3 0

  • Przyłączyć (1)

   Wystarczy spojrzeć na mapę...

   • 3 0

   • Na mapie Trojmiasta dostepnej

    na tym portalu, kiedy przesuwam kursorem nad dzielnicami (osiedlami) Gdanska, Gdynia i Sopotu to podswietlaja sie na szaro te, nad ktorymi jest kursor. Jedynym miejscem poza Trojmiastem podwietlanym sa Kowale. Czyzby redakcja tak chciala te Kowale przylaczyc (moze tam mieszka redaktor trojmiasta.pl???), ze na mapie juz sa przylaczone???

    • 2 0

  • Kolejne 65 tys butów na klatkach schodowych......
   Prosimy - nie!!!!

   • 0 5

 • Koleczkowo Bojano Dobrzewino Karczemki przyłączyć trzeba do Gdyni (21)

  Innej szansy na zrównoważony rozwój tych miejscowości pod aktualnym wójtem nie ma i nie będzie

  • 104 111

  • Podaję przepis jak rozstrzygane są przetargi (4)

   W budżecie gminy radni z listy wójta wpisują zbyt małe kwoty na inwestycje i równocześnie uchwalają, że wójt ma prawo decydować gdy oferty przetargowe są na wyższe kwoty niż zarezerwowane w budżecie. Wójt ogłasza przetarg. Wszystkie oferty są droższe niż w budżecie zapisane. Wtedy wójt decyduje, czy najtańsza z tych ofert jest akceptowana. Jeśli nie chce to ogłasza kolejny przetarg. I kolejny. W których już nie wszyscy startują. No i znają oferty poprzedników. I gdy za kolejnym podejściem jest już odsianie oferentów no to przetarg może być rozstrzygnięty.

   • 17 1

   • Jak będziecie dołączeni do Gdyni będzie po przetargach (3)

    I po inwestycjach

    • 13 9

    • Janusz trollu, daj se siana. Nawet tu musisz się wtryniac ze swoim hejtem antygdynskim? (2)

     Inwestycje są ale w Kielnie gdzie wójt mieszka. Potrafi zbędne rondo wybudować za wielki hajs a chodnik z Dębowej w Dobrzewinie powstaje tak długo, że fundusze sołeckie z 2 lat poszły się gonić. No i koszta rosły przez lata... Miało być kilkaset tysięcy a teraz mowa o 3 mln. A kase sie wydaje gdzie indziej - tylko ludzie naiwni nadal.

     • 15 3

     • (1)

      Edzio widzisz wszyscy już znają twój hejt. Czy naprawdę nie szkoda ci czasu na te kłamstwa?

      • 0 9

      • Z urzędu piszesz człowieku w czasie pracy? Nie wiem kto to Edzio...

       Ale cieszę się, że jest nas więcej, którzy widzą jak nas wójt robi w bambuko rok po roku. A teraz jeszcze nie miał odwagi zorganizować zebrań sołeckich! Powinny być jak co roku zebrania a on się schował i boi twarzą w twarz z mieszkańcami bo znowu na pytanie "niech pan wymieni inwestycje w naszej miejscowości z ostatnich 4 lat" musiałby jak na jesieni "yyyyy Eeee... teraz nie pamiętam... Ale było wiele... Yyyyy..."

       • 3 0

  • Przyłączanie do Gdańska czy Gdyni to jedyna szansa na sensowną komunikację autobusową w takich miejscach (2)

   Wg wójta Szemudu mieszkańcy w soboty niedziele i święta nie muszą się nigdzie przemieszczać więc np. autobus kursujący pon-pt przez Dobrzewino w dni niepowszednie nie kursuje. Tzn. kursuje... ale gdzieś indziej - tam gdzie jego radnym wygodniej.

   • 24 1

   • A Ty rodowity Dobrzewinianin (1)

    czy się z miasta wyprowadziłeś i nagle źle?

    • 4 10

    • A Ty co, myślisz, że rodowity powity w chałupie lepszy niż urodzony gdzieś indziej?

     Nie znasz historii jak to Kaszubi mieli zakaz używania swojego języka?
     Chcesz znowu dzielić ludzi na lepszych i gorszych? To już nie komuna, że za pochodzenie są punkty dodatkowe.
     O autobus upominamy się od wielu lat. Tylko, że wójt i jego radni tacy jak przewodnicząca A.Perz z Bojana mają mieszkańców naszej miejscowości w głębokim poważaniu i trzeba o swoje ciągle walczyć zamiast liczyć, że przestaną się kierować swoimi interesami a zaczną dobrem wspólnym.

     • 7 0

  • Bojano do Gdyni

   w Bojanie i tak większość nowych domów to mieszkańcy z Gdyni. nie rejestruja sie w gm Szemud. całą część Głodowa i Czarnej Góry przyłączyć do Gdyni

   • 22 2

  • Gdynia zmarnotrawi potencjał rozwoju (1)

   • 8 10

   • Ten potencjał to marnotrawi wójt

    Gorzej nie będzie a przynajmniej autobusy będą i w swieta i w weekendy. I odśnieżone chodniki i ulice.

    • 11 1

  • (2)

   I Mosty przyłączyć. I tak wszyscy w Mostach mówią, że są z Gdyni.

   • 19 1

   • I nawet mówią po gdyńsku.

    :)

    • 5 0

   • A

    są wieśkami z Mostów...

    • 1 2

  • tylko nie do leniwego wojciecha!!!

   • 2 8

  • Bądźmy szczerzy (4)

   Jedyna miejscowość z tej okolicy jaką Gdynia w tej chwili chciałaby "do siebie" to Chwaszczyno.Duża ilość firm,nadal troche działek do zagospodarowania i zadowoleni mieszkańcy.

   • 6 0

   • Chwaszczyno? Zaraz będzie tam tylko ogromny węzeł S6 i Metropolitalnej (3)

    Firmy jak El Marco do zaorania i tyle z rozwoju i działek Chwaszczyna

    • 2 1

    • Jeśli wierzysz w budowę metropolitarnej kiedykolwiek (2)

     to chyba jesteś tu nowy

     • 0 2

     • Bez znaczenia bo węzeł powstanie dla obu od razu - już latem będzie rozkopane koło masztu (1)

      Tylko Gdańsk się do niego nie podłączy i dalej Kielnienska będzie dziurawa i bez chodnika korkować się codziennie. Budyń nie planował i Dulkiewicz też nie wybuduje tam sensownej drogi

      • 1 2

      • Nie powstanie, bo akurat węzeł w tej skali jest częścią Metropolitarnej, a nie Kaszubskiej. Nikt nie będzie robił kosmicznych wiaduktów donikąd, powstaną tylko podstawowe łącznice.

       • 0 0

  • Koleczkowo?

   Przecież to jest miasto, chyba nawet mają tam prezydenta.

   • 0 7

 • Sopot przyłączyć do Gdańska (18)

  Tak jak kiedyś Wrzeszcz i Oliwę

  • 372 75

  • Sopot nie (8)

   Sopot ma swoją tożsamość, a takie Kowale nie, ludziom się i tak już myli z Gdańskiem

   • 53 19

   • (2)

    Ludziom to myli się Stare Miasto z Głównym Miastem. I jeszcze nie daj buk mówią o starówce w Gdańsku.

    • 33 5

    • buk (1)

     Nie wierze, ze tak mozna napisac

     • 11 4

     • Chodziło chyba o to, że nie wierzy w boga tylko w buczynę.

      • 17 0

   • Jak im się myli to nie są Gdańszczanie tylko Warmińsko-mazurskie plemię

    • 13 11

   • zoppoten zwrócić Oliwie (3)

    i niech ten Gdańsk odczepi się od Oliwy

    • 8 10

    • (2)

     Jestem sloikiem, ale juz od kilkunastu lat i o ile sie dobrze orientuje, to Oliwe Gdansk przejal w zamian za jej dlugi. Nalezaloby je najpierw splacic i to z odsetkami, a pozniej mozna myslec o secesji. Ja mysle, ze Trojmiasto, a w zasadzie 7miasto powinno zostac polaczone w jedno miasto. Wszystko mi jedno z jaka nazwa i gdzie bedzie siedziba. Bylaby to wtedy realna konkurencja dla Wawy, zyskalibysmy jednolita komunikacje miejska od Wejherowa az do Pruszcza, ubyloby stolkow, latwiej byloby sie starac o wszelkie dotacje.

     • 14 4

     • Plan dobry, ale nierealny - Gdańsk tak traktuje sąsiadów, że będzie jeden chętny.

      • 3 2

     • Porównania

      O jakiej komunikacji piszesz.Sam zakład Stalowa wystawia codziennie 300 wozów niskopodłogowych nie licząc oddzialow,Woronicza,Kleszczowa i Ostrobramska.Samymi autobusami byśmy wam zastawili całe miasteczko.

      • 0 1

  • ręce wara od Sopotu!!!

   • 16 15

  • Kamienny Potok i Brodwino do Gdyni (4)

   Reszta do Gdańska.

   • 12 21

   • Przyłączyć Gdynię do Gdańska (3)

    • 29 9

    • Chyba odwrotnie (2)

     • 7 11

     • (1)

      Tego, żeby mniejszy zjadł większego, to nie było od belgijskiej kolonizacji Konga ;)

      • 4 3

      • 38 milionów Polaków i pół miliona wolnych Gdańszczan - zaiste.

       • 0 4

  • Dokładnie. Sopot do Gdańska, a właściwie Freie Stadt Danzing i postawić granicę państwową między Orłowem i Sopotem.

   Podpis: Fan Grzegorza Brauna, monarchisty.

   • 4 5

  • I rozbiór Sopotu

   • 1 3

  • A Gdynię do Sopotu.

   • 2 0

 • To może jeszcze zacznijmy traktować Rumię jak prawdziwe miasto. (16)

  • 188 44

  • No bez jaj

   • 52 10

  • (12)

   34 lata mieszkałem w Gdyni na Chylońskiej. Od 6 lat mieszkam w Rumi i zdecydowanie lepiej żyje mi się w Małym Trójmieście.

   • 31 19

   • z Gdyni do Rumii to zadna roznica (5)

    • 19 4

    • (1)

     Rumia = Rumunia

     • 15 16

     • Rumunia piękny kraj.

      • 1 1

    • Rumi jedno i. Tak jak Gdyni. (2)

     • 10 2

     • No właśnie źle piszesz.. (1)

      Poprawnie to Rumii - 2x "i" ponieważ słowo Rumia ma już jedno "i", więc jak odmieniasz na "Rumii" to jedno "i" zostaje ze słowa a drugie jest zastąpione za literę "a", więc dlatego piszę się w Rumii, Gdynii itd

      • 0 3

      • "w Gdynii" piszesz chyba tylko Ty.

       • 4 1

   • ale coraz gorzej mi się dojeżdża do pracy w Gdyni (2)

    • 4 0

    • Mi z Gdyni do Gdańska (1)

     • 0 2

     • Te wszystkie GD w śródmieściu Gdyni, co ich chyba więcej niż tubylców, pewnie też narzekają.

      • 1 1

   • Ja tak samo i nie ma zbyt duzej roznicy miedzy Chylonia, a Rumia.

    • 2 2

   • (1)

    Znaczy: Trójwsi.

    • 1 2

    • Czyściej i nowocześniej niż w gdansku

     • 3 0

  • bez przesady

   jw

   • 0 0

  • Nie no, to już by była przesada ;-P

   • 0 0

 • Nie (12)

  Ale po co więcej wsi w Gdańsku

  • 165 73

  • (2)

   deweloperzy pobudowali mieszkania, a teraz zaczynają pewnie wychodzić braki szkół, przedszkoli, infrastruktury... mieszkańcom tych gmin byłoby na rękę. Gorzej gdańszczanom - dostaniemy pare złotych podatków a w zamian będziemy musieli w to doinwestować wiele milionów.

   • 21 2

   • (1)

    komentarz na klase parobka, w gdańsku niby w szkołach nie ma przepełnienia,korków i smrodu spalin a przy okazji właśnie tam zbudowali szkołe metropolitalną do której dzieci z Gdańskich dzielnic również chodzą hahahah widać rozeznanie na swoim podwórku na oruni dolnej idż lepiej w piecu napalić

    • 1 2

    • Od parobka

     Tym bardziej niech ich nie dołączają do Gdańska ;-) nie są nam tutaj potrzebni

     • 2 0

  • (3)

   Gdańsk to i tak jedna wielka wieś, ci którzy starsi pamiętają czasy jak na Zaspie zamiast wieżowców były pasące się krowy na łące :)

   • 17 12

   • Na Zaspie to było lotnisko międzynarodowe ;)

    • 7 0

   • I ładnie było, a teraz tam takie niewiadomo co stoi

    • 2 1

   • Chyba limy i migi tudzież fokewulfy

    • 1 0

  • Żebyś się czuł bardziej swojsko

   • 4 2

  • Tak dalej sobie myślcie :-) Gdańszczanie! Mnie to na akurat na rękę. Korzystam z Gdańskiej infrastruktury, a podatki zostawiam tylko w swojej gminie. Petarda :D Możecie mnie nazywać wieśniak z GDA, nie ma najmniejszego problemiku :P

   • 8 11

  • Mieliby w końcu porządne tablice na furmankach, a nie jakieś wieśniacze GDA .. (1)

   • 2 10

   • Miałem GD, były ....jowe.

    • 1 1

  • Właśnie oddzielić wieś zaspę od gdanska

   A także wieś przymorze

   • 2 0

 • (14)

  Gdynie przylaczyc do Wejherowa,Rumii i Redy.

  • 211 30

  • bez szczura może powstanie tunel na Puckiej i zaczną się remonty dróg. (10)

   Jestem za!!!!

   • 16 4

   • (9)

    na Puckiej powstanie wkrótce wiadukt , ale to nie za sprawą Gdyni a za sprawą kolei, która to przygotowuje się do wielkich inwestycji na pomorzu, przejazdy na piaskowej i północnej zostaną zamknięte

    • 4 5

    • (6)

     To chyba normalne, że na terenie kolejoym inwestuje kolej. Jak myślisz, że powinien kto inny, możesz mi się dorzucić do remontu piwnicy.

     • 6 5

     • A jaki interes ma w tym kolej? (5)

      Po co mają budować wiadukty za kupę forsy? Dla nich mogą zostać przejazdy, w ruchu pociągów nic to nie zmieni. To użytkownikom dróg powinno zależeć na budowie wiaduktów w celu usprawnienia ruchu drogowego. To jest właśnie chore, że kolej olbrzymie środki przeznacza na wiadukty, tunele i zabezpieczanie przejazdów, zamiast przeznaczyć te pieniądze na utrzymanie infrastruktury kolejowej na dobrym poziomie. I pragnę przypomnieć, że gdy kolej od dziesiątek lat oplatała Polskę, po drogach poruszano się konno lub dyliżansami. Czemu więc kolej na finansować rozwiązanie czyjegoś problemu? Tym powinny zajmować się władze państwowe/samorządowe, ewentualnie drogowcy. Na pewno nie kolej ze swoich funduszy.

      • 6 3

      • (2)

       Kolej ma od tego wydzieloną spółkę, w której obowiązkach to jest. Może olewać miasto i plany zagospodarowania, ale wtedy miasto może olewać kolej i ich potrzeby. Zwłaszcza w Gdyni (duża baza) nie wyszłoby im to na zdrowie. Więc to zawsze jest do dogadania - tak jak dogadano, że odcinek PKM w kwestii PKP finansowała i rozbudowywała kolej. Jakby spółka PKM czy miasto Gdynia wpadła na pomysł wrzucenia choćby złotówki w ten projekt, zarząd/prezydent momentalnie byłby zgłoszony do prokuratury z zarzutem niegospodarności przez jakiegoś przeciwnika politycznego. I słusznie. Bo jak pisałem - jesteś fanem finansowania czegoś, co nie jest Twoją własnością i nie masz nad tym żadnej kontroli, to moja piwnica czeka na inwestora. I wbew pozorom trzeba się trochę namęczyć, aby taki zabieb był legalny. Np poprzez przejęcie udziałów (co w Trójmieście paktykuje się przy dofinansowaniu remontów stacji SKM). Już widzę, jak PKP przekazuje oddziały w magistrali ;)

       Tak przy okazji, zamiast osiedlać się na końcu świata i mieć pretensje, że koniec świata jest źle skomunikowany (Bo to naturalne) możan było policzyć i osiedlić się w cywilizacji. Per saldo taniej, nie trzeba mieć samochodu na każdego pełnoletniego członka rodziny.

       • 2 1

       • Prawo niestety często przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi. (1)

        I czasem trzeba je zmienić. Tu jest klasyczny przykład. Czemu kolej ma płacić za rosnący ruch samochodowy? Powinno być chyba na odwrót? Jeszcze gdyby nasza kolej opływała w luksusach ale tak niestety nie jest. Lepiej niech środki przeznacza na modernizację i utrzymanie torów a nie budowę wiaduktów.

        • 0 1

       • Wyprowadzanie się poza cywilizację też przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi. Czemu kolej czy miasto, któremu podatnicy uciekają "do sarenek" ma płacić za fanaberie?

        • 0 1

      • (1)

       A taki, że będą jeździły szybciej pociągi

       • 2 1

       • Przejazd kolejowy nie ma nic wspólnego z prędkością pociągu.

        • 0 0

    • zaraz? przejazd ma być najszybciej w 2023 roku (1)

     • 5 0

     • Czyli na kolejne wybory

      • 4 0

  • taaaaaa
   Mieszkam w wejhersyfie, niestety...
   Pracuje w Gdyni jak wielu mieszkańców żeującego małego trojmiasta. Czym wioski śmierdzące palonymi pieluchami i butelkami, w których smog większy niż w KRK mogłyby przekonać prawdziwe miasto Gdynie, aby je włączyła w swoje granice, bo to byłby jedyny kierunek...
   Rumii? Co to za nazwa imbecylu?

   • 5 9

  • Rumi a nie Rumii (1)

   • 4 1

   • Wyrazy na -mia - przeważnie zapożyczone - mają w ogromnej większości dopełniacze na -mii. Wśród wyjątków zwraca uwagę rodzima forma ziemi.

    • 2 1

 • I tak większość dnia jestem w Gdańsku tam pracuję itd, mimo , że trochę taniej w Kowalach

  CV

  • 78 46

 • chce kupić tam mieszkanie ale (19)

  czy śmierdzi wysypiskiem? Czy największa spalarnia śmieci będzie miała wpływ na moje zdrowie? Ile czasu w szczycie jadę do centrum i Oliwy? Działa komunikacja?

  • 75 75

  • (4)

   nie śmierdzi, wiatr jest niestety w stronę Gdańska, od spalarni też będzie wiało na Szadółki.....

   • 25 7

   • Komunikacja za to nie działa.

    • 47 0

   • Kowale

    Nie wiem jak w Borkowie, ale na Kowalach mocno zalatuje

    • 8 5

   • Borkowo czyste i nie czuć Szadolek. Kowale czasem kilka razy w roku

    Jak awaria jest to może zaleci. Proponuje osobiście się przekonać i popytać mieszkańców a nie słuchać d**ilnych komentarzy ludzi, którzy nie maja pojęcia. Komunikacja z Oliwa publiczna szczerze tylka nie urywa. Tragedi nie ma. Swoim autem jak wszędzie. Region mocno się rozrasta i będzie coraz bardziej atrakcyjny. Ceny niższe niż na Zaspie o wiele wiele niższe. Region sam w sobie zaspokaja wszelkie potrzeby życiowe (takie małe miasteczko) z w miarę dogodnym połączeniem z Gdanskiem.

    • 9 3

   • Potwierdzam,

    Nie ma żadnego smrodu, mieszkam tu 5 lat.

    • 4 1

  • często śmierdzi, spalarnia to wzrost zachorowań na raka (3)

   do Oliwy godzina czasu, komunikacja to dramat.

   • 37 18

   • Często śmierdzi może z Twojej buzi. (2)

    Nie byłeś tam wiec się nie wypowiadaj ignorancie.

    • 29 26

    • (1)

     To ,że masz już przytępiony węch, nie przekłada się automatycznie na analogiczne upośledzenie innych osób.

     • 4 9

     • Śmierdzi na Szadolkach a nie na NH. Jak jedziesz

      obwodnica i zaleci bo zapominasz zamknąć obieg to się dziwisz ze smród ciągnie się w aucie jeszcze kilka km ? Pomysł i przestań pisać pitoly.

      • 0 0

  • stara spalarnia MA wplyw na twoje zdrowie ,dziala 24h od 20 lat dzieki ex prezydentowi i jego kolega (2)

   znajduje sie na westerplatte...

   • 21 6

   • kolegOM tłuku (1)

    • 9 3

    • Ty nie wymagaj, aby czytelnicy tego portalu rozróżniali merytorycznie, że

     (1) idę sobię z kolegą
     (2) dzięki moim kolegom. Większość to analfabeci wtórni. Albo i pierwotni.

     • 9 1

  • (2)

   Mieszkam w Borkowie-potwierdzam, że czasem śmierdzi z.....Gdańska.

   • 28 11

   • (1)

    mylisz się ... to smierdzi Nedza Elblaska

    • 3 6

    • To Ty w I rzędzie ze zniczem w styczniu chodziłeś?

     • 1 1

  • pytasz o zdrowie na forum?

   na pewno chcesz coś kupować czy ci sie nudzi i siedzisz na lekcji z komórką?

   • 3 2

  • rafcias (1)

   do centrum jedziesz podobnie tyle samo co z przymorza ,trochę szybciej niż z myśliwskiej

   • 0 1