Zabytkowy folwark w Babich Dołach doczeka się remontu

Dzięki zmianie funkcji planistycznych budynków zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże przy ul. RybakówMapka w Gdyni, obiekty będą mogły przejść kapitalny remont i zyskają nowe życie.Czy chciał(a)byś mieszkać w zabytkowym budynku?

Zobacz wyniki (734)
Zespół dworsko-folwarczny Nowe Obłuże, przy ul. Rybaków na Babich Dołach to unikat nie tylko w skali Gdyni.

Przed wojną cały majątek, którego właścicielem jest obecnie gmina, należał do niemieckiej rodziny Thymian. Familia sprowadziła się tutaj z Prus Wschodnich w latach trzydziestych XIX wieku.

Folwark Nowe Obłuże: najpierw Niemcy, później PGR, a na końcu własność miastaNazwany folwarkiem Nowe Obłuże teren obejmuje liczne zabudowania. Tworzą go pałac z dwiema kondygnacjami, strychem i piwnicą, czworaki, czyli budynki z mieszkaniami dawnych robotników rolnych, z których każde ma osobne wejście, dom zarządcy, stajnia, park i przyległe ziemie.

Co ciekawe, w pierwszych dniach września 1939 roku w okolicy majątku Nowe Obłuże istniał pas startowy. Tutaj zostały ewakuowane polskie samoloty z lotniska w Rumi.

Teren został zajęty przez Niemców 18 września 1939 roku.

Po wojnie należał do PGR-u, potem do Marynarki Wojennej, obecnie jest w posiadaniu gminy.

W 2012 roku teren objęto ochroną konserwatorską, która zapobiegła pojawiającej się samowoli budowlanej.

- Sprawę przesądził uchwalony plan zagospodarowania terenu. Zakłada rewitalizację budynków i zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na funkcje usługowe i publiczne. To historycznie cenne miejsce, o którym niewielu wie. Na pewno mogłoby zostać wykorzystane, ale na konkrety trzeba jeszcze poczekać - zaznaczał w 2014 roku Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków.

Zmiana planu pozwoli przeprowadzić remontBudynki wykorzystywane są jako mieszkalne, znajdują się w nich mieszkania socjalne. Niektórzy lokatorzy mieszkają tu od kilkudziesięciu lat. Problem w tym, że stan techniczny budynków wymaga przeprowadzenia gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych.

Władze Gdyni tłumaczą, że by to zrobić, potrzebna jest zmiana planu miejscowego. Obecnie teren i budynki, choć zamieszkałe, są w planie przeznaczone na usługi i turystykę.

- Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na tym terenie pozwoli przeprowadzić niezbędne remonty bez konieczności zmiany funkcji całego zespołu. Ponadto zasadnym jest uzupełnienie przeznaczenia terenów o funkcje usług kultury, aby umożliwić wprowadzenie funkcji społecznej w zespole dworsko-folwarcznym Nowe Obłuże, jak np. świetlice sąsiedzkie - to argumentacja władz miasta.

Dyskusja podczas sesji rady miastaDo tej argumentacji wątpliwości mieli podczas ostatniej sesji opozycyjni radni.

- Istnieje tutaj niespójność. Musimy się zdecydować, czy chcemy, by ten zespół zachował charakter jaki ma, czy ma pełnić funkcje takie jak świetlica sąsiedzka. Powstaje pytanie, jak gmina wcześniej radziła sobie, a właściwie nie radziła z remontami i modernizacjami? Czy zespół nie powinien zachować charakteru zabytkowego czemu nie będzie sprzyjać wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej? - pytał podczas ostatniej sesji rady miasta Paweł Stolarczyk, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Wypowiedź wywołała zdziwienie u władz Gdyni.

- Państwo wskazujecie, że w ramach rewitalizacji tej części Babich Dołów trzeba wysiedlić mieszkańców. Mamy inny pomysł na rewitalizację. Świeżym przykładem jest ul. Dickmana na Oksywiu. Gdy byliśmy zmuszeni do rozbiórki baraków, część z ich mieszkańców trafiła do nowego budynku. Do zrobienia kapitalnego remontu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnego z planem zagospodarowania. Obecnie nie można zrobić tam dużych zmian, oprócz bieżących remontów - odpowiadał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
Dodawał, że obawa o zabudowanie terenu jest nietrafiona, ponieważ znajduje się on pod ochroną konserwatorską. Niewykluczone jest dobudowanie dwóch obiektów na wzór czworaków, ale nic więcej nie powinno tam powstać.

- Nie ma możliwości, żeby historyczny układ terenu został zmieniony - zapewniał wiceprezydent Gdyni.
Quiz 8 pytań o historyczne Trójmiasto Średni wynik 53%

8 pytań o historyczne Trójmiasto

Rozpocznij quiz

Opinie wybrane


wszystkie opinie (77)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »