Gdańsk ma 15. pełnomocnika. Będzie dbał o pieszych

Nowy pełnomocnik w pierwszej kolejności ma się zająć poprawą połączeń ciągów pieszych z przystankami komunikacji miejskiej.
Nowy pełnomocnik w pierwszej kolejności ma się zająć poprawą połączeń ciągów pieszych z przystankami komunikacji miejskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Pieszych - tak brzmi nazwa nowego stanowiska powołanego przez władze Gdańska. Do jego zadań będzie należeć planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz podejmowanie innych działań, mających wpływ na warunki poruszania się pieszo po mieście. Tym samym liczba pełnomocników prezydent Gdańska wzrośnie do 15.Czy utworzenie takiego stanowiska ma sens?

Zobacz wyniki (2618)
Grzegorzowi Krajewskiemu, który objął funkcję pełnomocnika, nie sposób odmówić braku kompetencji. Jak informuje magistrat, pracował on dotychczas w Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Do jego zadań należało m.in. opiniowanie projektów infrastrukturalnych w zakresie pieszo-rowerowym.

W latach 2017-2019 koordynował organizację Kongresu Mobilności Aktywnej, tj. konferencji poświęconej niezmotoryzowanym formom przemieszczania się, a także jest współautorem programów operacyjnych Mobilny Gdańsk oraz Mobilność i Transport.

Gdańsk ma stać się bardziej przyjazny pieszymCo będzie należało do zadań pełnomocnika? W wielkim skrócie, będą one polegały na takim zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i organizacji ruchu, by były one jak najlepiej przystosowane do przemieszczania się po nich na piechotę.

Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, pełnomocnik ma robić wszystko, by Gdańsk stał się miastem bardziej przyjaznym pieszym.

Na początku Krajewski ma skupić się na poprawie połączeń ciągów pieszych z przystankami komunikacji miejskiej i polepszeniu warunków w docieraniu do szkół.

- Przemieszczanie się na piechotę jest korzystne dla zdrowia, nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i hałasu, sprzyja interakcjom. Wzrastająca świadomość ekologiczna, ale także trwająca sytuacja pandemiczna spowodowały, że wymagania wobec dostępności i jakości przestrzeni dla pieszych wzrosły - tłumaczy Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Bezpieczne ciągi piesze, chodniki o parametrach zapewniających optymalny poziom komfortu, dojścia wyznaczone po możliwie najkrótszej trasie i w otoczeniu zachęcającym do podróży pieszej mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonej mobilności miejskiej.
Drugi od prawej to Grzegorz Krajewski, nowy pełnomocnik prezydent Gdańska ds. pieszych.
Drugi od prawej to Grzegorz Krajewski, nowy pełnomocnik prezydent Gdańska ds. pieszych. mat. pras.

Miasto: brakowało koordynatoraZapewne wielu czytelnikom nasuwa się następujące pytanie - czy takie stanowisko rzeczywiście jest potrzebne? W Gdańsku funkcjonuje przecież niejedna jednostka, która przy wykonywaniu statutowych zadań powinna brać pod uwagę potrzeby pieszych, np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Miasto broni się, że nowo powołany pełnomocnik nie będzie dublować się z innymi jednostkami, ale usprawni współpracę pomiędzy nimi.

- Brakuje osoby, która zajęłaby się integracją i rozwojem warunków ruchu pieszego w naszym mieście. Zadaniem pełnomocnika będzie koordynowanie i monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, nadzór nad programami inwestycyjnymi poprawy warunków ruchu pieszego oraz opiniowanie koncepcji i projektów budowlanych elementów przestrzeni miejskiej w celu poprawy warunków ruchu pieszego. Do jego zadań będzie należało też m.in. podniesienie jakości kierunkowych działań edukacyjno-informacyjnych - uzupełnia Bieganowska.

Pełnomocników jest znacznie więcejZapewne nie wszystkich przekonuje takie tłumaczenie, ale wbrew pozorom utworzenie takiej funkcji nie jest niczym nadzwyczajnym. Dlaczego? W Gdańsku działa aż 14 pełnomocników prezydent Gdańska, a pełnomocnik ds. pieszych powiększył ich listę do 15 nazwisk. Jednym z ostatnio powołanych pełnomocników jest Piotr Malepszak, który od marca tego roku w imieniu miasta współpracował ze spółkami kolejowymi przy projektach realizowanych na terenie Gdańska.

Czytaj więcej: Z CPK do Gdańska. Miasto powołało urzędnika kolejowego

Poniżej prezentujemy pełną listę spraw, do których zostali powołani pełnomocnicy przy prezydent Gdańska:

Pełnomocnicy prezydent Miasta Gdańska:

 1. ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
 2. Inspektor Ochrony Danych,
 3. ds. Energetyki,
 4. ds. Gospodarki Cyrkularnej,
 5. ds. Kolejowych,
 6. ds. Komunikacji Rowerowej,
 7. ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 8. ds. Osób Niepełnosprawnych,
 9. ds. Seniorów,
 10. ds. Śródmieścia,
 11. Projektów Europejskich,
 12. ds. Realizacji projektów,
 13. ds. Projektu pn.: "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk",
 14. ds. Projektu pn. "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasta Gdańsk - etap II",
 15. ds. Pieszych.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (551)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »