• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdańsk rezygnuje z budowy nowego parkingu kubaturowego przy 3 Maja

Krzysztof Koprowski
21 marca 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Teren, na którym miał powstać nowy parking kubaturowy. Po prawej kamienice 3 Maja 25 i 25A. Teren, na którym miał powstać nowy parking kubaturowy. Po prawej kamienice 3 Maja 25 i 25A.

Po drugim wyłożeniu projektu planu zagospodarowania dla rejonu historycznego Zespołu Szpitala Bożego Ciała, władze Gdańska wycofały się z forsowania budowy kolejnego parkingu kubaturowego w centrum miasta - przy ul. 3 MajaMapka. Pomysł ten od samego początku budził kontrowersje pod względem sensowności realizacji kosztownej inwestycji w sytuacji, gdy w sąsiedztwie istnieją już miejskie grunty przeznaczone na taką samą funkcję.Czy miasto powinno budować parkingi kubaturowe?

Przypomnijmy: o zamiarze budowy nowego parkingu kubaturowego do 150 stanowisk postojowych przy ul. 3 Maja - pod boiskiem naprzeciwko budynków 3 Maja 25 i 25A pisaliśmy o tym w styczniu br.

Wówczas projekt planu zagospodarowania był po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu. W pierwszej wersji projektu planu przewidywano realizację parkingu na maksymalnie 200 pojazdów w podziemnej lub nadziemnej kubaturze "pokrytej warstwą ziemi, w formie historycznego obwałowania z II połowy XIX w.".

Choć po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 40 uwag o odstąpieniu od realizacji tej inwestycji, ograniczeniu liczby miejsc postojowych do 20 aut lub ustaleniu jej kształtu zgodnie z zapisami studium dla tzw. strefy B - ograniczonego parkowania, władze Gdańska pozostawały nieugięte. Zmieniono jedynie zapis o formie parkingu na konstrukcję całkowicie podziemną oraz zmniejszono jego pojemność do 150 pojazdów.

Gdzie zaparkować w Trójmieście? Sprawdź strzeżone parkingiIstniejące, budowane oraz planowane ogólnodostępne parkingi kubaturowe w centrum Gdańska. Istniejące, budowane oraz planowane ogólnodostępne parkingi kubaturowe w centrum Gdańska.

Nieoczekiwana zmiana decyzji - parkingu nie będziePo drugim wyłożeniu ponownie wpłynęły wnioski o wykreślenie parkingu z projektu planu. Tym razem nieoczekiwanie do wniosków pozytywnie odniósł się działający w imieniu prezydent Gdańska, jej zastępca ds. zrównoważonego rozwoju, Piotr Grzelak.

- Po ponownym przeanalizowaniu możliwości lokalizacji parkingu podziemnego na 150 miejsc (...) oraz biorąc pod uwagę obawy mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 25 i 25A dotyczące zwiększenia uciążliwości komunikacyjnych na tym terenie, podjęto decyzję o rezygnacji z parkingu. Równocześnie, w związku z zakazem zabudowy na całym terenie [gdzie przewidziano wcześniej parking - dop. red.], podjęto decyzję o zmianie jego przeznaczenia z usługowego z dużym udziałem zieleni urządzonej na teren zieleni miejskiej urządzonej ogólnodostępnej z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników niewymagających pozwolenia na budowę - czytamy w uzasadnieniu rozpatrzenia uwag.

Nie będzie żadnej alternatywnej nowej lokalizacjiJak informują pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, rezygnacja z parkingu oznacza całkowite odstąpienie od poszukiwania terenu pod taką funkcję w granicach tego planu.

- Projekt planu nie będzie zakładał możliwości wskazania innego parkingu "zamiennego" wobec lokalizacji przy ul. 3 Maja - zapowiada Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że już teraz bez potrzeby procedowania nowego planu zagospodarowania dodatkowe miejsca postojowe można urządzić m.in.:

Zespół budynków dawnego Szpitala Bożego Ciała i jeden z trzech parkingów Hevelianum, na którym pobierana jest opłata 4,20 zł za godz. postoju. Zespół budynków dawnego Szpitala Bożego Ciała i jeden z trzech parkingów Hevelianum, na którym pobierana jest opłata 4,20 zł za godz. postoju.

Nowy parking dla planetarium, którego nie będzieW pierwotnym założeniu nowy parking miał zapewnić miejsca postojowe dla osób odwiedzających centrum nauki Hevelianum własnym autem. Na MajdanieMapka, gdzie obecnie znajduje się ok. 70 miejsc postojowych, przewidywano ich likwidację w związku z budową planetarium.

Do realizacji tej inwestycji jednak nie dojdzie ze względu na dwukrotne przekroczenie szacowanego kosztu inwestycji (w pierwszym postępowaniu 42 mln zł, w drugim 49,8 mln zł; budżet zarezerwowany na ten ok. 21,2 mln zł) oraz utratę dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 mln zł.

Rewitalizacja zabudowań dawnego szpitala Bożego CiałaNiejako "w zastępstwie" planetarium, rozbudowy Kaponiery Południowej i rekonstrukcji odcinka muru Carnota planowana jest rewitalizacja Zespołu Szpitala Bożego Ciała (na kwotę ok. 31 mln zł), gdzie znajdą się: centrum powitalne dla gości Hevelianum z kawiarnią, mediateka, księgarnia, punkt informacyjny, baza noclegowa na potrzeby instytucji oraz pracownia pszczelarza.

Czytaj więcej:

31 mln zł na rewitalizację zapomnianych zabytków obok centrum GdańskaRewitalizacja dawnych zabudowań szpitalnych nie będzie jednak w żaden sposób ingerować w istniejącą liczbę miejsc postojowych na parkingach Hevelianum tj. przy ulicach: Gradowa 3, Gradowa 11 oraz 3 Maja 9, z których pracownicy placówki korzystają bezpłatnie.

Zabudowania dawnego Zespołu Szpitala Bożego Ciała, które będą poddane rewitalizacji. Zabudowania dawnego Zespołu Szpitala Bożego Ciała, które będą poddane rewitalizacji.

Projekt planu daje zielone światło dla działań HevelianumZapisy procedowanego planu zagospodarowania będą nadal zezwalały na zmianę sposobu wykorzystania budynków historycznego Zespołu Szpitala Bożego Ciała na wyżej opisane potrzeby Hevelianum, co zarówno przy pierwszym, jak i drugim wyłożeniu dokumentu nie było w żaden sposób oprotestowane.

Kiedy należy spodziewać się ponownego wyłożenia projektu planu, z wykreślonym zapisem o parkingu kubaturowym, do publicznego wglądu?

- Z uwagi na uwzględnienie uwag zmieniony projekt planu musi być ponownie przesłany do uzgodnień [m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - dop. red.]. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie możliwe po zakończeniu procedury uzgadniania. Termin ten nie jest aktualnie możliwy do określenia - wyjaśnia dyrektor BRG.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (181)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane