• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak wykorzystać budynek dawnych fortyfikacji? Hevelianum rozszerza działalność

Krzysztof Koprowski
31 października 2023, godz. 07:00 
Opinie (69)
 • Kaponiera Środkowa pozostaje od lat zamknięta. Teraz ma się to zmienić.
 • Kaponiera Środkowa pozostaje od lat zamknięta. Teraz ma się to zmienić.
 • Kaponiera Środkowa pozostaje od lat zamknięta. Teraz ma się to zmienić.
 • Kaponiera Środkowa pozostaje od lat zamknięta. Teraz ma się to zmienić.

Działające na terenie dawnych fortyfikacji Hevelianum zamierza rozszerzyć swoją działalność o kolejny obiekt. W zamkniętej obecnie dla zwiedzających Kaponierze ŚrodkowejMapka planuje się stworzyć Pracownię Rzemiosł Dawnych z przestrzenią do prowadzenia spotkań i warsztatów. Placówka zachęca do wypełniania internetowej ankiety konsultacyjnej.Czy odwiedziałe(a)ś kiedyś Hevelianum?

Kaponiera Środkowa zlokalizowana jest nieco na uboczu względem głównych atrakcji Hevelianum. Podstawowa droga dojścia wiedzie Suchą Fosą (ul. Reduta MiejskaMapka) od strony ul. Dąbrowskiego obok wjazdu na parking przy stacji paliwMapka.

Istnieje również pieszy skrót, który pozwala dotrzeć do kaponiery wprost z Majdanu (głównego placu) przez poternęMapka (tunel) w rejonie d. Koszar Schronowych w godzinach pracy placówki.

Przez wiele lat w Kaponierze Środkowej działało kowalstwo artystyczne. Od ok. 20 lat obiekt pozostaje jednak wyłączony z eksploatacji, przy czym jest zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i aktom wandalizmu: wstawione są wszystkie okna, wejścia są zamknięte wrotami, poterna Drogi Straży zagrodzona jest obustronnie kratami.

Góra Gradowa, zwana dawniej Hagelsberg Góra Gradowa, zwana dawniej Hagelsberg

Do Kaponiery Środkowej można dotrzeć bezpośrednio z parkingu przy stacji paliw lub z Majdanu. Do Kaponiery Środkowej można dotrzeć bezpośrednio z parkingu przy stacji paliw lub z Majdanu.

Pracownia Rzemiosł Dawnych oraz przestrzeń ekspozycyjnaHevelianum we współpracy z Garnizonem Gdańsk zamierza wykorzystać wnętrza kaponiery do urządzenia Pracowni Rzemiosł Dawnych, wykorzystując na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza.

Przez dawne rzemiosła należy rozumieć np. rymarstwo, szewstwo, krawiectwo, powroźnictwo, hafciarstwo, ciesielstwo, wikliniarstwo czy aptekarstwo.

Zgodnie z założeniem obiekt będzie podzielony na dwie przestrzenie:
 • na parterze znajdzie się ogólnodostępna przestrzeń ekspozycyjna z wystawą prezentującą historię obiektu, fortu i Gdańska,
 • na piętrze przewiduje się urządzenie przestrzeni warsztatowej z myślą o prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych.

Całkowita powierzchnia użytkowa dwóch kondygnacji Kaponiery Środkowej to ok. 150 m kw.

Gdańscy wartownicy w XVIII wieku Gdańscy wartownicy w XVIII wieku

 • Do Kaponiery Środkowej można dostać się z Majdanu przez poternę (tunel) do Baterii Moździerzy...
 • ... poterna do Baterii Moździerzy otwarta w godzinach pracy Hevelianum.
 • Istnieje także naziemne dojście bezpośrednio z parkingu przy stacji paliw (przy ul. Dąbrowskiego).

Potrzeby osób niepełnosprawnych, konsultacje społeczneIstotnym założeniem jest dostosowanie tego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami - głuchych i słabosłyszących, a także niewidomych i niedowidzących poprzez wprowadzenie pętli indukcyjnych, przewodników audio oraz montaż tablic tyflograficznych (z "wypukłą" grafiką) i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W niedzielę (29 października) o godz. 12 w budynku WozowniMapka odbyły się konsultacje społeczne na temat wykorzystania nowej przestrzeni Hevelianum. Wśród postulatów i pomysłów zgłoszono m.in.:
 • ukierunkowanie zajęć na nabycie nowych umiejętności i samodzielne wytworzenie różnych produktów np. uszycie drobnego fragmentu garderoby,
 • wprowadzenie zajęć z zakresu historycznego tańca i muzyki,
 • poprawę oznakowania dojścia do Kaponiery oraz innych obiektów na terenie całego Hevelianum (placówka zamierza poprawić oznakowanie, lecz czeka na uzgodnienia z konserwatorem zabytków).

Ponadto zwracano uwagę na dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Do poziomu parteru w miarę swobodny dostep wiedzie przez wspomnianą Suchą Fosę. W budynku brakuje jednak miejsca na budowę windy. Podjazd na poziom piętra można wykonać poprzez odpowiednie uformowanie skarpy wzdłuż budynku Baterii Moździerzy.Miejsce proponowanego podjazdu dla wózków na poziom +1 do Kaponiery Środkowej. Miejsce proponowanego podjazdu dla wózków na poziom +1 do Kaponiery Środkowej.

Brak możliwości budowy toalety w zabytkowym obiekcieZnacznym utrudnieniem w kontekście zajęć warsztatowych może okazać się brak toalet w obiekcie - do kaponiery nie jest doprowadzona instalacja kanalizacyjna. Najbliższe toalety znajdują się w sąsiednich obiektach, co w przypadku dłuższych zajęć z dziećmi będzie skutkowało potrzebą zapewnienia im niezbędnej opieki w drodze "za potrzebą".

Problemu nie stanowi natomiast dostęp do energii elektrycznej, co pozwoli na odpowiednie doświetlenie wnętrz oraz wprowadzenie elementów prezentacji multimedialnych.

W niedzielę odbyły się konsultacje społeczne. Ankietę internetową można wypełnić do 31 października. W niedzielę odbyły się konsultacje społeczne. Ankietę internetową można wypełnić do 31 października.

Ankieta internetowa na temat wykorzystania kaponieryDo końca października istnieje możliwość wyrażenia opinii na temat wykorzystania Kaponiery Środkowej z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Pracownikom Hevelianum zależy w szczególności na uwagach dotyczących planowanej oferty kulturalno - edukacyjnej oraz wskazówek w zakresie dostępności do wystawy dla osób o szczególnych potrzebach.

Nowe życie budynków przy kościele Bożego Ciała Nowe życie budynków przy kościele Bożego Ciała

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (69)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane