• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Spór o nową zabudowę w Letnicy. Mieszkańcy nie chcą osiedla TBS

Krzysztof Koprowski
17 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (544)

Osiedle miejskiej spółki TBS oraz budynek usług społecznych (żłobek lub przedszkole) czy powiększenie terenów zieleni? W Letnicy, gdzie w ostatnich latach powstało wiele osiedli deweloperskich, trwa spór nad dalszym zagospodarowaniem dzielnicy. Odstąpienia od budowy osiedla TBS przy ul. StarowiejskiejMapka domagają się mieszkańcy, a także radni PiS, choć rządowy program budownictwa mieszkaniowego okazał się kompletną klapą.Czy w Letnicy powinno powstać nowe osiedle TBS?

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Letnicy obejmuje rejon ul. StarowiejskiejMapka w sąsiedztwie nowych osiedli deweloperskich w tej części Gdańska.

Wśród powodów przystąpienia do sporządzenia nowego planu wymienia się:
 • budowę obiektu tzw. usług społecznych (przedszkole lub żłobek) oraz - w zależności od potrzeb - usług z zakresu kultury, nauki, administracji, handlu i gastronomii (np. dom sąsiedzki z kawiarnią albo biblioteka),
 • dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ul. Starowiejskiej w obszarze planowanego osiedla miejskiej spółki TBS,
 • wprowadzenie terenów zieleni urządzonej, które nie były zawarte w obowiązującym planie zagospodarowania (dotychczas cały obszar był przeznaczony pod zabudowę).

Osiedle TBS powstanie bezpośrednio od ul. Starowiejskiej. Tuż za nim zaplanowano tereny zieleni. Osiedle TBS powstanie bezpośrednio od ul. Starowiejskiej. Tuż za nim zaplanowano tereny zieleni.

Tereny zieleni zamiast osiedla miejskiego TBS-u?I to właśnie ostatni punkt wywołał prawdziwą burzę, bowiem mieszkańcy i radni PiS chcą tereny gminne przeznaczyć pod zieleń bez dopuszczenia osiedla TBS. Biuro Rozwoju Gdańska proponuje natomiast stworzyć sieć zielonych powiązań, które będą sięgać terenów nadmorskich oraz tzw. placu Nadwodnego w Nowym Porcie (rejon dawnej przeprawy promowejMapka), ale jednocześnie nie rezygnować z zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Starowiejskiej.

- W dzielnicy występuje duży deficyt terenów zieleni, który nie może być zaspokojony poprzez rekreacyjną zieleń przydomową. Zgadzam się co do potrzeby rezerwacji terenu pod przedszkole, ale nie widzę potrzeby budowy kolejnych mieszkań komunalnych - mówiła jedna z mieszkanek podczas dyskusji publicznej.
- Przedstawiony projekt planu nie spełnia oczekiwań mieszkańców dzielnicy. Większość terenu przeznaczona jest pod zabudowę, a tylko nieznaczna część na tereny zieleni. W naszej dzielnicy istnieje problem z dostępnością do terenów rekreacyjnych, zaś obecne placówki prywatne i półpubliczne są wystarczające w zakresie zapewnienia dostępu do oświaty. Jako osoba po "pięćdziesiątce" nie potrzebuję też terenów sportowych, przedszkola czy biblioteki, lecz terenów zieleni i odpoczynku - wtórowała inna mieszkanka.
Mieszkańcy Letnicy pragną zieleni. Jezioro Zaspa parkiem jednak nie będzie Mieszkańcy Letnicy pragną zieleni. Jezioro Zaspa parkiem jednak nie będzie

 • Projekt nowego planu zagospodarowania
 • Istniejący (obowiązujący) plan zagospodarowania
 • Struktura własności gruntów w granicach projektu planu

Radni PiS: osiedle TBS może powstać, ale w innej lokalizacjiPonadto w toku dyskusji pojawił się kilkukrotnie postulat zmiany lokalizacji planowanego osiedla TBS w inne, bliżej niesprecyzowane miejsce oraz argument o możliwości wynajmu mieszkań na zasadach komercyjnych w nowych osiedlach jako alternatywy dla miejskiego budownictwa społecznego.

Głos mieszkańców popierali również obecni na dyskusji publicznej radni Prawa i Sprawiedliwości, choć to właśnie ta partia zapowiadała - na razie bez większych sukcesów - budowę na wielką skalę tanich mieszkań na wynajem, które będą alternatywą dla rynku deweloperskiego.

- Projekt nowego planu jest wprawdzie lepszy od obowiązującego planu pod kątem wprowadzenia terenów zieleni, lecz nie jest wystarczający - mówiła podczas dyskusji publicznej Elżbieta Strzelczyk, radna PiS. - W dzielnicy funkcjonują już prywatne przedszkola i żłobki, które zaspokajają potrzeby mieszkańców. Budownictwo TBS, jak i przedszkole można zlokalizować w innym miejscu, poza granicami tego planu.
- Mieszkańcy oczekują terenów zieleni publicznej również u siebie. Wnioskuję o zmianę terenu 03-U33 z funkcji usług społecznych na zieleń ogólnodostępną - proponował Przemysław Majewski, radny PiS.
- Czy w ramach realizacji funkcji społecznych analizowane były istniejące budynki będące w zasobach miasta? - dopytywał podczas dyskusji publicznej radny PiS Andrzej Skiba, który również poparł postulaty mieszkańców w zakresie zieleni.
Mieszkańcy z osiedla Mieszkanie Plus czują się oszukani Mieszkańcy z osiedla Mieszkanie Plus czują się oszukani

 • Koncepcja powiązań terenów zieleni w obrębie Letnicy
 • Zagadnienia związane z zielenią i wodą w granicach projektu planu
 • Skutki środowiskowe przyjęcia projektu planu

BRG: proponowane rozwiązania są najlepsze z możliwychOdpowiedź Biura Rozwoju Gdańska na wszystkie postulaty i pytania można streścić do krótkiego stwierdzenia, że - zdaniem urzędników - zaproponowano najlepsze rozwiązania urbanistyczne.

W zakresie możliwości zmiany lokalizacji budynku usług społecznych BRG przekonuje, że realizacja takiego budynku w sąsiedztwie nowej zabudowy jest wyjątkowo korzystna pod względem dostępności pieszej oraz ze względów demograficznych - napływu w ostatnich latach młodych ludzi do nowych osiedli w przeciwieństwie do starszej części Letnicy.

- Analizowane były różne opcje sytuowania funkcji społecznych w Letnicy. Rozdrobniona struktura historycznej zabudowy starej części dzielnicy nie sprosta wymogom realizacji wielooddziałowego przedszkola publicznego - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.
- Z urbanistycznego punktu widzenia lokalizacja takiego budynku ok. 150 m od szkoły podstawowej, położonego w centrum Letnicy Mieszkaniowej, dostępnego zarówno dla mieszkańców historycznej części, jak i nowych osiedli - również na styku z Nowym Portem - jest idealna dla przewidzianej funkcji. Możliwość odprowadzania dzieci pieszo, bez używania samochodu, jest także istotna pod względem drożności układu komunikacyjnego - zwraca uwagę Danuta Giorewa-Brach, projektant prowadząca plan dla Letnicy w BRG.
Statystyki przeznaczenia terenów w granicach projektu planu Statystyki przeznaczenia terenów w granicach projektu planu

Nowa trasa tramwajowa w bezpośrednim sąsiedztwieW zakresie układu komunikacyjnego nowy plan nie wprowadza żadnych nowości. Dokonano jedynie korekty wymuszonej rezygnacją z zabudowy mieszkaniowej na rzecz zieleni.

Nadal podstawowym elementem pozostaje tzw. ul. (Nowa) Muzyczna, do której dojazd będzie odbywał się łącznikiem na przedłużeniu ul. Suchej. Należy przy tym podkreślić, że ul. Nowa Muzyczna znajduje się już poza granicami omawianego planu.

Dodajmy, że ul. Nowa Muzyczna jest obecnie rozpatrywana w układzie komunikacyjnym jako droga z siecią tramwajową. To kontynuacja ustaleń z planu zagospodarowania dla Brzeźna. Nowa trasa tramwajowa pozwoli połączyć torowiska al. Hallera z ul. Marynarki Polskiej właśnie przez Letnicę.

Brzeźno zyska 4 tys. mieszkańców oraz trasę tramwajową Brzeźno zyska 4 tys. mieszkańców oraz trasę tramwajową
Tramwaj do dworca we Wrzeszczu: początek rewolucji torowej na Dolnym Tarasie Tramwaj do dworca we Wrzeszczu: początek rewolucji torowej na Dolnym Tarasie

 • Istniejące osiedle TBS Motława w sąsiedztwie z budynkiem zwróconym bokiem do ul. Starowiejskiej
 • Istniejące osiedle TBS Motława w sąsiedztwie z budynkiem zwróconym bokiem do ul. Starowiejskiej
 • Istniejące osiedle TBS Motława w sąsiedztwie
 • Istniejące osiedle TBS Motława w sąsiedztwie
 • Istniejące osiedle TBS Motława w sąsiedztwie

Osiedle TBS zdecydowanie niższe niż sąsiednie wieżowceW zakresie budzącego kontrowersje osiedla TBS (konkretnie: miejskiej spółki TBS Motława) ustalenia urbanistyczne zakładają znacznie mniejszą skalę zabudowy niż istniejące osiedla deweloperskie. Maksymalną wysokość ustalono na poziomie 16-19 m, czyli ok. trzykrotnie niższą niż nowe wieżowce w pobliżu.

Teoretycznie w tym terenie można zrealizować ok. 190 mieszkań na wynajem, jednak TBS Motława zakłada luźniejszą zabudowę niż maksymalne ustalenia planu zagospodarowania.

- Z naszych wstępnych analiz wynika, że będzie to około 100 mieszkań - zapowiada Leszek Puczydłowski, specjalista ds. inwestycji w TBS Motława. - Zabudowę TBS wiążą wytyczne i ograniczenia wynikające z ustaw, co uniemożliwia wybudowanie więcej niż jednego poziomu hali garażowej. Ponadto TBS realizuje miejską politykę mieszkaniową i dużą wagę przykłada do tego, aby osiedla posiadały ogólnodostępne tereny zieleni i rekreacji, aby przestrzeń była przyjazna dla mieszkańców.
Planowane przekazanie nieruchomości z zasobów gruntów miejskich do miejskiej spółki TBS powinno nastąpić w bieżącym roku. Sama inwestycja może wystartować najwcześniej w 2026 r. - po przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej i pozyskaniu środków. Pierwsi najemcy będą mogli natomiast wprowadzić się w 2027-2028 r.

Nowe mieszkania zbudowane przez miasto. Wkrótce kolejne Nowe mieszkania zbudowane przez miasto. Wkrótce kolejne
 • Ulica Starowiejska z nowym osiedlem deweloperskim. Po drugiej stronie ulicy planuje się budowę osiedla TBS.
 • Na zapleczu nowej zabudowy przewidziano budynek usług społecznych
 • Nowa zabudowa w Letnicy z lotu ptaka
 • Niezabudowany teren pomiędzy wysoką a niską zabudową to miejsce planowanego osiedla TBS

BRG: nie będzie powtórki błędów urbanistycznychBiuro Rozwoju Gdańska zapewnia także, że nowym planem nie zostanie ponownie dopuszczony absurdalny sposób sytuowania budynków na dotychczasowym osiedlu TBS Motława w bliskim sąsiedztwieMapka - bokiem do ulicy, ze "ślepą" ścianą pomalowaną w infantylne wzory.

- Poza wprowadzeniem obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ul. Starowiejskiej w karcie terenu został wprowadzony zapis: forma zabudowy pierzejowa, maksymalna odległość pomiędzy nadziemnymi częściami budynków 10 m - zwraca uwagę projektant prowadząca plan.
- Zgodnie z definicją obowiązującej linii zabudowy przynajmniej 80 proc. powierzchni elewacji budynku musi być sytuowana właśnie na tej linii - dodaje dyrektor BRG.

Uwagi do projektu planu można składać do 27 marcaProjekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 27 marca.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (544)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane