• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wstępna zgoda na wyburzenie Startu. Nieczynna od lat prywatna pływalnia zniknie

Krzysztof Koprowski
12 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
 • Granicami projektu planu objęta jest nieczynna pływalnia oraz przyległe nieruchomości, w tym Dwór Kuźniczki
 • Granicami projektu planu objęta jest nieczynna pływalnia oraz przyległe nieruchomości, w tym Dwór Kuźniczki
 • Granicami projektu planu objęta jest nieczynna pływalnia oraz przyległe nieruchomości, w tym Dwór Kuźniczki
 • Granicami projektu planu objęta jest nieczynna pływalnia oraz przyległe nieruchomości, w tym Dwór Kuźniczki.
 • Granicami projektu planu objęta jest nieczynna pływalnia oraz przyległe nieruchomości, w tym Dwór Kuźniczki
 • Zabudowania Startu od strony osiedla Browar Gdański
 • Zabudowania Startu od strony ul. Grażyny

Rozbiórka kompleksu basenowego "Start" we WrzeszczuMapka oraz budowa w jego miejscu osiedla mieszkaniowego jest już niemal przesądzona. Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania pozwala na daleko idące przekształcenia tego terenu. W dokumencie zrezygnowano również z budowy parkingu kubaturowego od strony ul. Grażyny.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni
Pobierz aplikację: Android iPhone


Czy należy dopuścić mieszkania na terenie pływalni Start?

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny" trwają już od ponad sześciu lat.

W lutym 2017 r. opisaliśmy wstępny jego projekt - jeszcze przed wyłożeniem do publicznego wglądu.

Wydawało się wówczas, że kolejny etap procedowania będzie już tylko czystą formalnością. Dokument był jednak wielokrotnie modyfikowany pod kątem wymagań pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, który narzucił m.in.:
 • utworzenie (a właściwie odtworzenie w nawiązaniu do układu historycznego) założenia parkowo-ogrodowego na tyłach Dworu KuźniczkiMapka, co oznacza całkowite wyburzenie budynku z nieczynnym mniejszym basenem,
 • wprowadzenie elementu wodnego, nawiązującego do przebiegu skanalizowanego potoku Strzyża - obecnie pod wspomnianym wyżej budynkiem basenu,
 • wykonanie łącznika pomiędzy planowanymi budynkami z elewacją "transparentną" lub obsadzoną roślinnością.

Pływalnie w Trójmieście i okolicach - baza firm


 • Granice projektu planu zagospodarowania i najbliższe otoczenie
 • Główne ustalenia projektu planu. Teren 003 to ul. Wajdeloty, 004 - Grażyny.
 • Główne ustalenia projektu planu. Teren 003 to ul. Wajdeloty, 004 - Grażyny.

Dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowejPonadto w ramach planu zagospodarowania przewiduje się:
 • budowę zwartej pierzei mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ul. Wajdeloty do rejonu Dworu Kuźniczki - część zabudowy najbliżej dworu musi być zwieńczona akcentem architektonicznym (kompozycyjnym) w nawiązaniu do wieżyczki kamienicy na rogu ul. Wajdeloty i GrażynyMapka,
 • uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Grażyny i (co najmniej w pierwszej linii od ulicy) likwidację parkingu - klepiska pomiędzy budynkami Grażyny 10 i 8Mapka,
 • możliwość wzniesienia niewielkiego obiektu mieszkaniowego, usługowego lub handlowego na parkinguMapka przed budynkiem z klubem fitness i "Biedronką" w nawiązaniu do istniejącej w przeszłości zabudowy w tym miejscu (oficyny dworskiej).

Najważniejszą zmianą i będącą zarazem główną przyczyną przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania jest jednak wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na obszar kompleksu basenów. W obowiązującym planie z 2005 r. w tym terenie mogła być realizowana wyłącznie funkcja usługowa, w czym zawierają się pływalnie.

 • Zapisy odnoszące się do zieleni i wody w projekcie planu. Teren 003 to ul. Wajdeloty, 004 - Grażyny.
 • Wyrys ze studium oraz struktura własności w granicach projektu planu

Zabudowa mieszkaniowa do pięciu pięterMaksymalna wysokość nowej zabudowy została ustalona na poziomie 15-16 m (tj. ok. trzy-cztery piętra) wzdłuż ul. Wajdeloty i Grażyny oraz 19 m (ok. pięć pięter) w głębi terenu - w tym przede wszystkim na terenie zamkniętej pływalni.

Niższe maksymalne wysokości, od 4,5 do 8,5 m, dotyczą niewielkich obiektów, m.in. pawilonu ogrodowego, łącznika pomiędzy zabudową czy wspomnianej oficyny dworskiej.

Mieszkania mogą docelowo być realizowane także w miejscu istniejącego budynku z dyskontem spożywczym - w granicach jego obecnego obrysu.

 • Miejsce dopuszczonej nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ramach uzupełnienia pierzei ul. Grażyny
 • Miejsce dopuszczonej nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ramach uzupełnienia pierzei ul. Grażyny
 • Miejsce dopuszczonej nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ramach uzupełnienia pierzei ul. Grażyny

Bez parkingu kubaturowego i (nie)dostępny teren osiedlaW projekcie planu ostatecznie zrezygnowano z możliwości budowy parkingu kubaturowego od strony ul. Grażyny. Podyktowane jest to zarówno kwestiami estetyki i ładu przestrzennego, ale także wątpliwą zasadnością w sytuacji, gdy tuż obok znajdują się niewykorzystane parkingi w Galerii Metropolia oraz rezerwie Drogi Czerwonej.

Dokument w żaden sposób nie reguluje kwestii ogólnodostępności terenów wokół nowych budynków oraz postulowanego przez konserwatora założenia ogrodowego. Nie zawarto w nim żadnych obligatoryjnych powiązań pieszych. Biuro Rozwoju Gdańska tłumaczy tę decyzję postanowieniami uchwały krajobrazowej, która zakazuje grodzenia osiedli mieszkaniowych.

Uchwała krajobrazowa nie ogranicza jednak stosowania innych metod kreatywnego ominięcia tego zakazu poprzez odpowiednio formowaną roślinność, zwartą zabudowę czy tworzenie barier przestrzennych w postaci skarp i murów oporowych.

 • Zabudowa pierzejowa wzdłuż ul. Wajdeloty będzie mogła być przedłużona prawie do wysokości Dworu Kuźniczki
 • Wieżyczka w kamienicy na rogu ul. Wajdeloty i Grażyny. Podobny akcent powinien pojawić się w zabudowie najbliżej Dworu Kuźniczki.
 • Na parkingu przed sklepem Biedronka możliwa jest zabudowa w gabarytach dawnej oficyny dworskiej
Optymizm BRG wydaje się także mocno na wyrost w sytuacji, gdy prywatny właściciel - zgodnie z obowiązującymi regulacjami i prawem - zagrodził już kilka lat temu przejście z parku Kuźniczki do basenów.

Ze względu na ogrodzenie niemożliwe jest także swobodne obejście Dworu Kuźniczki, choć w obowiązującym planie jest zalecenie (ale nie obowiązek), aby takie rozwiązanie uwzględnić w zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dwór Kuźniczki, który zgodnie z obowiązującym planem powinien być możliwy do obejścia z każdej strony
 • Budynek z klubem fitness oraz sklepem Biedronka, który może być zburzony lub przebudowany na budynek mieszkalny. W dolnej części początek skanalizowanego odcinka potoku Strzyża.
 • Zamknięte przejście z parku Kuźniczki do wewnętrznego dziedzińca z wejściem do pływalni
 • Zamknięte przejście z parku Kuźniczki do wewnętrznego dziedzińca z wejściem do pływalni

Krok w kierunku nazwania skweru im. Piotra DwojackiegoW projekcie planu zrezygnowano z domknięcia narożnika zabudowy naprzeciwko Dworu KuźniczkiMapka. Istniejący zieleniec - niezgodny z historycznym układem zabudowy oraz otwierający wgląd w niezbyt atrakcyjne wnętrza podwórzy - nie zmieni już swojej rekreacyjnej funkcji.

Ta decyzja planistyczna będzie równocześnie krokiem w kierunku możliwości nadania nazwy dla tego miejsca - Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny od lat zabiega o upamiętnienie tutaj zmarłego w 2017 r. działacza społecznego i naukowca dra Piotra Dwojackiego.

[Artykuł z 2021 r.] Tramwaj im. Piotra Dwojackiego. A co ze skwerem? [Artykuł z 2021 r.] Tramwaj im. Piotra Dwojackiego. A co ze skwerem?
 • Niedomknięty narożnik zabudowy, który zostanie usankcjonowany w planie jako teren zieleni urządzonej
 • Niedomknięty narożnik zabudowy, który zostanie usankcjonowany w planie jako teren zieleni urządzonej

Uwagi do projektu planu zagospodarowania do 3 październikaProjekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do 3 października br.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu planu zagospodarowania decydują radni miasta. Biuro Rozwoju Gdańska pełni jedynie rolę organu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentu w uzgodnieniu z szeregiem instytucji oraz władzami miasta celem poddania go pod głosowanie na sesji Rady Miasta Gdańska.

Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (237)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane