• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jak bezpiecznie obchodzić Triduum Paschalne

Rafał Borowski
2 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Podobnie jak w całym kraju zwierzchnicy gdańskiej kurii zachęcają do udziału w mszach św. za pośrednictwem transmisji. Na zdjęciu wierni uczestniczący w liturgii  Wielkiego Czwartku z Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi w 2020 r. Podobnie jak w całym kraju zwierzchnicy gdańskiej kurii zachęcają do udziału w mszach św. za pośrednictwem transmisji. Na zdjęciu wierni uczestniczący w liturgii  Wielkiego Czwartku z Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi w 2020 r.

Kuria Metropolitalna Gdańska opublikowała wytyczne dotyczące celebracji Triduum Paschalnego w dobie pandemii koronawirusa. Jednocześnie hierarchowie podkreślają, że obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w mszach św. w kościołach. - Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne transmisje internetowe - apelują zwierzchnicy kurii.W jaki sposób będziesz obchodzić Triduum Paschalne?

W czwartek rozpoczęło się Triduum Paschalne, czyli trzy dni przygotowujące katolików do święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwanego w polskiej tradycji Wielkanocą. W tym roku przypada ona 4 kwietnia. Polega ono na celebracji Misterium paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Warto podkreślić, że Wielkanoc to najważniejsze święto nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich chrześcijan. Jego podniosłość dobrze oddaje biblijny cytat: "A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach".

Zachęta do udziału w transmisjach mszy św.Podobnie jak w ubiegłym roku celebracja Triduum Paschalnego i Wielkanocy będzie wyglądać inaczej niż zwykle. W kościołach nie będą mogły zgromadzić się tłumy wiernych, a liturgia będzie sprawowana zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Kuria Metropolitalna Gdańska opublikowała właśnie dokument zatwierdzony przez ks. abp. Tadeusza Wojdę, w którym wydano instrukcje celebracji zgodnej z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.


Nie będziemy dublować treści komunikatu - z jego pełnym brzmieniem można zapoznać się, klikając w umieszczony powyżej link - i zreferujemy jego najważniejsze postanowienia. Wcześniej należy jednak podkreślić, że władze archidiecezji gdańskiej przypominają o obowiązującej dyspensie - czyli zwolnieniu z obowiązku - od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach św. w kościołach.

- Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne transmisje internetowe. Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również praktyka komunii duchowej - nazywanej także komunią pragnienia - do której zachęcamy wszystkich niemogących przystąpić do komunii sakramentalnej. Akt komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych, wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitwy "Duszo Chrystusowa" lub "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu" jako dziękczynienie po komunii - czytamy w komunikacie.
Wielkanoc to najważniejsze święto nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich chrześcijan. Wielkanoc to najważniejsze święto nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich chrześcijan.

Limity w kościołach i pominięcie wybranych obrzędówWierni, którzy zdecydują się na obecność w kościele, muszą mieć oczywiście zakryty nos i usta - z tego obowiązku jest zwolniony jedynie główny celebrans - oraz dostosować się do limitu (jedna osoba na 20 m kw.) i zachować między sobą co najmniej 1,5-metrowy dystans. W związku z tym przy wejściu do kościoła musi być umieszczona informacja o maksymalnej dopuszczalnej liczbie miejsc. Podczas udzielania komunii świętej wszyscy szafarze - w tym główny celebrans - muszą mieć zasłonięte nos i usta.

W Wielki Czwartek należy zrezygnować z obrzędu obmycia nóg, a w Wielki Piątek z obrzędu całowania krzyża przez wiernych. W Wielką Sobotę można zorganizować święcenie pokarmów, ale najlepiej na zewnątrz kościoła i możliwie jak najczęściej, aby nie dopuścić do tworzenia się skupisk wiernych. Wierni mogą zrezygnować z udziału w tym obrzędzie i samodzielnie pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst odpowiedniej modlitwy można bez trudu znaleźć w internecie, np. pod tym linkiem.

Wierni mogą dokonać samodzielnego pobłogosławieniu pokarmów. Wierni mogą dokonać samodzielnego pobłogosławieniu pokarmów.
Procesje w Triduum Paschalnym mogą odbywać się tylko z udziałem służby liturgicznej, wierni muszą pozostać na swoich miejscach. Ciemnica, czyli kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, musi być przygotowana w takim miejscu, które umożliwia zapewnienie norm sanitarnych, np. w innej części kościoła zamiast w małej kaplicy. Identycznie przedstawiają się wytyczne dla organizacji Grobów Pańskich. Jeśli zachowanie norm nie będzie możliwe, należy zrezygnować z przygotowania Grobu Pańskiego, a Najświętszy Sakrament umieścić w tabernakulum.

Spowiedź w dobie pandemiiW okresie poprzedzającym Wielkanoc przed konfesjonałami zawsze gromadziły się tłumy wiernych. Z uwagi na wspomnianą wcześniej podniosłość tego święta nawet ci, którzy rzadko bywają w kościele, przystępowali do spowiedzi, by móc przyjąć komunię świętą w święto Zmartwychwstania Pańskiego.

W jaki sposób przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w dobie pandemii? Spowiedź w tradycyjnej formie jest dopuszczalna, ale z zachowaniem norm sanitarnych. Wierni i kapłani muszą mieć zasłonięte nos i usta, nie wolno dopuścić do tłoczenia się w kolejkach, a konfesjonały powinny być otwarte.

Wszyscy, którzy nie mogą pojawić się kościele - gdyż przebywają na kwarantannie, są zakażeni lub po prostu obawiają się o bezpieczeństwo swoje lub swoich bliskich - mogą uzyskać odpuszczenie grzechów poprzez akt żalu doskonałego. Przypomina o tym zresztą zarządzenie wydane 20 marca przez Penitencjarię Apostolską. To najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego rozpatrujący sprawy sumienia. Jego siedziba znajduje się w Watykanie.

- Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie - takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić - i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych - widnieje w treści zarządzenia.
Wierni, którzy nie mogą przystąpić do spowiedzi, mogą uzyskać odpuszczenie grzechów poprzez akt żalu doskonałego. Na zdjęciu konfesjonał w parafii pw. Świętego Krzyża przy ul. Mickiewicza we Wrzeszczu. Wierni, którzy nie mogą przystąpić do spowiedzi, mogą uzyskać odpuszczenie grzechów poprzez akt żalu doskonałego. Na zdjęciu konfesjonał w parafii pw. Świętego Krzyża przy ul. Mickiewicza we Wrzeszczu.

Spowiedź nie musi odbywać się w konfesjonaleZwierzchnictwo kurii przypomina, że wbrew krążącym po sieci pogłoskom niedopuszczalna jest spowiedź przez telefon, internet lub za pośrednictwem innych komunikatorów. Wbrew pozorom nie oznacza to, że do spowiedzi można przystąpić wyłącznie w konfesjonale. W tym miejscu warto wspomnieć o pewnej ciekawostce, która w ubiegłym roku odbiła się szerokim echem w całym kraju.

Otóż niektórzy księża wpadli na oryginalny pomysł... spowiedzi z samochodu. Penitenci - podobnie jak w punktach drive-thru do testów na obecność koronawirusa - podjeżdżali do księdza siedzącego w masce na krześle lub w drugim samochodzie i spowiadali się przez uchyloną szybę. Może warto zastanowić się nad przeszczepieniem tej praktyki do Trójmiasta?

Żartobliwe rozwiązanie z południa PolskiO planach na Triduum Paschalne w dobie pandemii porozmawialiśmy z trójmiejskimi księżmi. Nasi rozmówcy podkreślają, że w ich parafiach celebracja odbędzie się zgodnie z obostrzeniami i będzie codziennie transmitowana w sieci.

- To trudna sytuacja. W zeszłym roku musieliśmy się bardzo ograniczyć i widziałem, jak wielu ludzi cierpiało z tego powodu, że nie mogło wejść do kościoła. Jednak w trosce o zdrowie parafian będziemy skrupulatnie liczyć wiernych przed wejściem do kościoła. Co ciekawe, pewien ksiądz wpadł na pomysł, by wystawić cukierki przed wejściem. Każdy z wiernych bierze przy wejściu jedną sztukę. Gdy cukierki skończą się, to czytelny znak, że limit miejsc został wyczerpany. Uważam, że to ciekawy pomysł, choć u nas liczenie będzie zapewne przebiegać w tradycyjnej formie - mówi ks. Jacek Socha, proboszcz kościoła św. Mikołaja w Gdyni.
Na wspomniany sposób wpadł ks. Janusz Badura, proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. Jak widać na załączonym do artykułu zdjęciu, miska z cukierkami i instrukcją dla wiernych została żartobliwie nazwana "krówkomatem".

Święcenie pokarmów inaczej niż zwykle- Będziemy święcić pokarmy na dworze, lecz nie będzie tradycyjnie rozstawionych stołów, na których wierni kładli koszyki. Będziemy prosić o ustawienie się w odpowiednich odległościach od siebie z koszykami w rękach. Jeśli chodzi o sakrament spowiedzi, to zasadniczo podczas Triduum nie spowiadamy. Zawsze prosimy parafian, by byli wyspowiadani przed Wielkim Czwartkiem, bo wtedy przecież rozpoczynają się święta. Wyjątek przewidujemy dla osób przybywających na święta z zagranicy. Będziemy ich spowiadać w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii w godz. 21:30-23, aby nie dopuścić do tworzenia się kolejek. W tym roku procesji - nie tylko rezurekcyjnej, ale wszelkich - wyjątkowo nie będzie - uzupełnia ks. Socha.
W kościele św. Mikołaja w Gdańsku w celebracji Triduum Paschalnego wezmą udział wyłącznie ściśle określone osoby. Innymi słowy, wszyscy pozostali będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie za pośrednictwem transmisji dostępnej na stronie internetowej parafii. Natomiast msza św. odprawiana w Wielkanoc będzie ogólnodostępna. Wierni będą liczeni przy wejściu i będzie mogło wziąć w niej udział nie więcej niż 40 osób.

- Zgodnie z zasadami zachowania limitu w Triduum w kościele będą obecni wyłącznie celebransi, asysta liturgiczna i osoby przyjmujące chrzest. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się na świeżym powietrzu na ul. Świętojańskiej. Nie będziemy święcić jak zawsze, czyli po zgromadzeniu się większej liczby osób, ale na bieżąco, w możliwie jak najmniejszych grupach. Jeśli chodzi o spowiedź, odbędzie się ona w kościele, wyłącznie w otwartych konfesjonałach, zabezpieczonych folią i przy założonych maskach. Godziny spowiedzi będą znacznie wydłużone, aby nie dopuścić do tworzenia się kolejek. W tym roku procesja rezurekcyjna nie odbędzie się - tłumaczy ks. Michał Osek, przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku.
Quiz Wielkanocne tradycje Średni wynik 55%

Wielkanocne tradycje

Rozpocznij quiz

Wydarzenia

Triduum Sacrum na Mickiewicza

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (315)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane