Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 Gdańsk - Wrzeszcz

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1

Wybierz numer

58 347-78-58 58 347-78-59
j...@kmpsp.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

Artykuły o nas

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1:
bryg. Krzysztof Jakubowski
tel. (58) 347-78-58

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1: 
kpt. Paweł Rudo
tel. (58) 347-78-59