Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sopocie

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Wybierz numer

58 555-81-70 58 555-81-71
j...@straz.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sopocie:
mł. bryg. Sebastian Pielecki
tel: (058) 555 81 83

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sopocie:
kpt. Daniel Szubski
tel: (058) 555 81 97