Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5 Gdańsk - Oliwa

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5

Wybierz numer

58 558-54-53 58 769-05-04 58 769-05-05
j...@kmpsp.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

Artykuły o nas

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5:
st. kpt. Michał Pomirski 

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5: 
mł. bryg. Marek Kubera