Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 Gdańsk - Śródmieście

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2

Wybierz numer

58 301-13-34
j...@kmpsp.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2:
mł. bryg. Maciej Sapieha
tel. (58) 301 13 34

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2: 
st. kpt. Wiktor Telega
tel. (58) 301 13 34