Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Gdynia - Wielki Kack

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

Wybierz numer

58 669-22-90 58 669-22-91
s...@straz.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4:
st. kpt. Adam Ulan 
tel. (58) 669 22 90, (58) 669 22 91

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4:
mł. bryg. Juliusz Łanczkowski
tel. (58) 669 22 90, (58) 669 22 91