Czy nowy obiekt będzie odwiedzany przez mieszkańców?

  • tak, z pewnością, dobrze, że powstaje

    30%
  • to zależy od tego, co się ostatecznie w nim znajdzie

    35%
  • nie, ludzie wolą samodzielnie organizować sobie czas

    35%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 517

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę