• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Regulamin usług dla Firm

Regulamin usług dla Firm

1. Definicje

1.1. Trojmiasto.pl - Portal, którego właścicielem i administratorem jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk; zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod poz. 1334 rejestru, nr KRS 0000300002; VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku; kapitał zakładowy w wysokości 2 150 000 PLN, nr NIP 583-30-12-490

1.2. Portal - portal internetowy, prowadzony przez Trojmiasto.pl, dostępny pod adresem URL: www.trojmiasto.pl oraz adresem będącym jego kontynuacją lub uzupełnieniem

1.3. Obiekt - firma, posiadająca prezentację w Bazie Firm z Trójmiasta w portalu Trojmiasto.pl 

1.4. Zamawiający - osoba reprezentująca firmę posiadającą prezentację w Bazie Firm z Trójmiasta

1.5. Sprzedawca - osoba reprezentująca Trojmiasto.pl w kontaktach z Zamawiającymi

1.6. Uczestnik - Obiekt posiadający wykupioną prezentację wraz z gwarancją pozycji w kategorii Bazy Firm z Trójmiasta w Trojmiasto.pl

1.7. Zleceniodawca - osoba fizyczna lub prawna składająca zlecenie reklamowe

1.8. Opiekun Zleceniodawcy - pracownik działu reklamy Trojmiasto.pl, z którym zostaje zawarte Zlecenie reklamowe

1.9. Zlecenie reklamowe - dokument w formie pisemnej, określający warunki zamieszczenia, termin, rodzaj i miejsce emisji reklamy banerowej

1.10. Prezentacja w Bazie Firm z Trójmiasta - wizytówka Obiektu umieszczona w odpowiedniej kategorii w Bazie Firm z Trójmiasta, zgodna z prowadzoną działalnością

1.11. Prezentacja Multi / Premium / Maxi - pozycjonowana wizytówka firmy, prezentująca dane teleadresowe wraz z informacjami dodatkowymi, wykupiona na 12 miesięcy, posiadająca aktywny panel zarządzania treścią

1.12. Baza Firm z Trójmiasta - strony, na których zamieszczane są w jednym z tematycznie określonych działów Prezentacje firm

1.13. Gwarancja pozycji- opcja dodatkowa, gwarantująca określone miejsce w Bazie Firm z Trójmiasta

1.14. Licytant - Uczestnik, który złożył ofertę kupna w licytacji gwarancji pozycji w Bazie Firm z Trójmiasta

1.15. Reklama banerowa - przekaz graficzny lub tekstowy zmierzający do promocji sprzedaży, korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę

1.16. Forma reklamy - określony pod względem technicznym typ prezentacji reklamy

1.17. Specyfikacja techniczna reklam banerowych - dokument określający warunki techniczne reklamy emitowanej na Portalu

1.18. Emisja - wyświetlenie reklamy na Portalu w czasie lub liczbie określonej w Zleceniu reklamowym

1.19. Cennik - dokument zawierający aktualny wykaz cen zamieszczony pod adresem: https://www.trojmiasto.pl/reklama/banery/
Cennik stanowi integralny element niniejszego Regulaminu, zmiana Cennika stanowi zmianę Regulaminu

1.20. Serwis tematyczny - serwis odpowiadający tematyce artykułu sponsorowanego

1.21. Ankieta - sonda, składająca się z pytania i kilku wariantów odpowiedzi

1.22. Zdjęcia przy artykule sponsorowanym - zdjęcia nadesłane przez Klienta, umieszczone w treści artykułu, w formie pojedynczych zdjęć lub w formie galerii

1.23. Dziennikarz - pracownik działu redakcji odpowiedzialny za stworzenie Artykułu sponsorowanego, na podstawie otrzymanych materiałów lub akceptację gotowego, otrzymanego od Zleceniodawcy artykułu

1.24. Wywiad - artykuł sponsorowany w formie rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarza z portalu Trojmiasto.pl, a osobą reprezentującą Zleceniodawcę

1.25. Film reklamowy - filmowa prezentacja firmy, obejmująca pokazanie lokalizacji i siedziby firmy od zewnątrz i wewnątrz, opcjonalnie zawierająca wypowiedzi przedstawiciela firmy

1.26. Materiały - teksty, zdjęcia, linki do strony internetowej, wszelkie dane do wykorzystania w artykule sponsorowanym, reklamie banerowej, lub prezentacji

1.27. Film partnera - reklama V, filmowy materiał reklamowy, zamieszczony jako 2 film na sliderze video strony głównej trojmiasto.pl oraz strony głównej trojmiasto.tv

1.28. Serwis promocje - podstrony portalu Trojmiasto.pl, na których prezentowane są oferty promocyjne umieszczane przez Obiekty

1.29. Promocja- oferta sprzedaży lub usługi zawierająca obniżkę rabatową bądź cenową, wyraźnie różniąca się wartością od oferty dostępnej standardowo


2. Rodzaje usług

2.1. Prezentacje w Bazie Firm z Trójmiasta

2.1.1. Podstawową prezentacją jest prezentacja zawierająca dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, numer telefonu, strona www). Dane te prezentowane są bezpłatnie
2.1.2. Do prezentowania swoich danych w Portalu uprawnione są firmy zarejestrowane w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim, Pogórzu koło Gdyni (gmina Kosakowo), Rotmance, Kowalach, Borkowie, Baninie, Straszynie oraz Otominie i/lub mające na ich terenie swoje przedstawicielstwo w postaci stacjonarnego biura/oddziału

2.1.2.1. Portal zastrzega sobie prawo umieszczenia prezentacji spoza podanego rejonu (na terytorium województwa pomorskiego)

2.1.2.2. Portal zastrzega sobie prawo nie umieszczania prezentacji bezpłatnych z wybranych kategorii (Apartamenty, Kwatery, pokoje gościnne, Weekend za miastem, Restauracje za miastem, Sale okolicznościowe za miastem)

2.1.3. Istnieje możliwość rozszerzenia prezentacji, poprzez wykupienie dodatkowych opcji, do prezentacji Multi, Premium i Maxi


2.1.3.1. Multiprezentacja dodatkowo zawiera: opis skrócony, opis rozszerzony, logo, odnośnik do Facebooka, Messengera, Instagrama, e-mail, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie na podstawie słów kluczowych (400 znaków), dodatkową czwartą kategorię zgodną z prowadzoną działalnością, możliwość dodawania ogłoszeń, akcji promocyjnych oraz wydarzeń, możliwość stworzenia profilu pracodawcy, prowadzenie statystyk wyświetleń prezentacji oraz przejść na stronę www, dostęp do panelu opinii, umieszczenie obiektu na Interaktywnej Mapie Trójmiasta (opcja dla obiektów zlokalizowanych w Trójmieście i dostępna po opłaceniu prezentacji), 30 zdjęć, utrzymanie filmu reklamowego/videoprezentacji, pakiet 90 punktów do wyróżnienia ogłoszeń. Obiekt nie może odsprzedać, ani przekazać, czy też udostępnić w inny sposób multiprezentacji innej firmie

2.1.3.2. Prezentacja Premium dodatkowo zawiera: opis skrócony, opis rozszerzony, logo, odnośnik do Facebooka, Messengera, Instagrama, e-mail, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie na podstawie słów kluczowych (500 znaków), dodatkową piątą kategorię zgodną z prowadzoną działalnością, możliwość dodawania ogłoszeń, akcji promocyjnych oraz wydarzeń, możliwość stworzenia profilu pracodawcy, prowadzenie statystyk wyświetleń prezentacji oraz przejść na stronę www, dostęp do panelu opinii, umieszczenie obiektu na Interaktywnej Mapie Trójmiasta (opcja dla obiektów zlokalizowanych w Trójmieście i dostępna po opłaceniu prezentacji), 30 zdjęć, utrzymanie filmu reklamowego/videoprezentacji, pakiet 170 punktów do wyróżnienia ogłoszeń, wyróżnianie pakietów pobytowych oraz promocji. Obiekt nie może odsprzedać, ani przekazać, czy też udostępnić w inny sposób prezentacji Premium innej firmie

2.1.3.3. Prezentacja Maxi dodatkowo zawiera: opis skrócony, opis rozszerzony, logo, odnośnik do Facebooka, Messengera, Instagrama, e-mail, dodatkowy adres www, godziny otwarcia, wyszukiwanie obiektu w bazie na podstawie słów kluczowych (650 znaków), dodatkową szóstą kategorię zgodną z prowadzoną działalnością, sesję zdjęciową wykonaną przez fotografa trojmiasto.pl (20 zdjęć), bezpłatną realizację wideoprezentacji przez operatora trojmiasto.pl, wypowiedź w artykule redakcyjnym- jeden raz do roku, możliwość dodawania ogłoszeń, akcji promocyjnych oraz wydarzeń, możliwość stworzenia profilu pracodawcy, prowadzenie statystyk wyświetleń prezentacji oraz przejść na stronę www, dostęp do panelu opinii, umieszczenie obiektu na Interaktywnej Mapie Trójmiasta (opcja dla obiektów zlokalizowanych w Trójmieście i dostępna po opłaceniu prezentacji), 50 zdjęć, utrzymanie filmu reklamowego/videoprezentacji, pakiet 170 punktów do wyróżnienia ogłoszeń, wyróżnianie pakietów pobytowych oraz promocji. Obiekt nie może odsprzedać, ani przekazać, czy też udostępnić w inny sposób prezentacji Maxi innej firmie

2.1.3.4. Prezentacje Multi, Premium oraz Maxi posiadają możliwość wyróżniania wprowadzonych przez Obiekt ogłoszeń, za pomocą punktów. Pakiety punktów można zamówić za pomocą panelu zarządzania treścią Prezentacji lub Multiprezentacji i opłacić za pomocą opcji wykazanych w punkcie 4.1.

2.1.4. Wprowadzający informacje o firmie oświadcza, że widoczne dla internautów dane dotyczą zarejestrowanego podmiotu gospodarczego a nie prywatnych danych osobowych

2.1.4.1. W wybranych przypadkach Portal będzie wymagał od firmy przesłania faxem lub e-mailem potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS dotyczącego firmy, której wprowadzone dane są weryfikowane. Jeśli potwierdzenie rejestracji firmy nie zostanie okazane Portal ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia firmy

2.1.4.2. Portal www.trojmiasto.pl publikuje podstawowe dane firmy w Bazie Firm z Trójmiasta zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), wg której dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy zaś ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane te mogą być przetwarzane, magazynowane, oraz udostępnione bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu, który identyfikują

2.1.4.3. Portal www.trojmiasto.pl publikuje podstawowe dane firmy w Bazie Firm z Trójmiasta zgodnie z art. 8 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 121, poz. 769 z późn. zm.). Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są spółki: jawna, komandytowa , komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Są one wpisane do rejestru przedsiębiorców. Ponadto, w skład KRS wchodzi również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rejestr ten jest jawny, co oznacza, że, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze

2.1.5. Właściciel (Zamawiający) ma prawo do samodzielnej modyfikacji danych po wykupieniu rocznej prezentacji, wg obowiązującego cennika (modyfikacja nie dotyczy nazwy prezentacji). Klient otrzymuje wówczas indywidualny login i hasło, dzięki którym może samodzielnie zarządzać treścią w prezentacji

2.1.5.1. Trojmiasto.pl ma prawo do modyfikowania prezentacji w celu lepszego jej dopasowania do potrzeb serwisu oraz w przypadku gdy zamieszczone informacje naruszają polskie prawo

2.1.5.2. Materiały do prezentacji dostarcza Zamawiający. Nie mogą one prezentować treści bezprawnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu, oraz jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym

2.1.6. Prezentacje na stronach portalu są opiniowane i oceniane przez osoby odwiedzające portal, które to oceny i opinie mogą zostać wyrażone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem dodawania opinii i ocen: www.trojmiasto.pl/regulaminy/Regulamin-dodawania-opinii-i-ocen-w-Portalu-Trojmiasto-pl-reg10.html

2.1.7. W przypadku wykupienia prezentacji dla kolejnego oddziału, nie ma możliwości zamiany danych teleadresowych pomiędzy prezentacjami

2.1.8. Obiekt zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w prezentacji informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej

2.1.9. Trojmiasto.pl ma prawo usunąć prezentację niezgodną według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie ona uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Obiektowi nie przysługują żadne roszczenia względem Trojmiasto.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Trojmiasto.pl wynagrodzenia

2.1.9.1. Obiekt jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Trojmiasto.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z prezentacją, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich reprezentantów, pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców

2.1.9.2. Obiekt zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem ich praw w związku z treścią prezentacji

2.1.9.3. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za jakość świadczonych usług/dostarczanych towarów przez Obiekty

2.1.9.4. Trojmiasto.pl nie gwarantuje komukolwiek, że usługi/towary prezentowane przez Obiekty spełniają wymagania jakościowe

2.1.10. Gwarancje pozycji w kategoriach Bazy Firm z Trójmiasta

2.1.10.1. Do wykupionej prezentacji Multi, Premium lub Maxi istnieje możliwość dokupienia gwarantowanej pozycji w Bazie Firm z Trójmiasta, w posiadanej kategorii

2.1.10.1.1. Obiekt może wykupić gwarantowaną pozycję w Bazie Firm z Trójmiasta wyłącznie w kategorii zgodnej z prowadzoną przez niego działalnością

2.1.10.1.2. Obiekt może wykupić wyłącznie pierwszą dostępną pozycję w wybranej kategorii. O dostępności pierwszej wolnej pozycji informuje Sprzedawca


2.1.10.2. W przypadku wykupienia gwarantowanej pozycji w wybranej kategorii i jej opłaceniu w ustalonym terminie, który wynosi standardowo 7 dni od otrzymania proformy, obiekt ma pierwszeństwo w przedłużaniu tej samej gwarantowanej pozycji na kolejny okres roku

2.1.10.2.1 Termin płatności może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego po akceptacji Sprzedawcy

2.1.10.2.2. W przypadku braku uregulowania płatności w ustalonym terminie, Trojmiasto.pl ma prawo odsprzedania gwarantowanej pozycji innej firmie

2.1.10.3. W przypadku zwolnienia gwarantowanej pozycji, Trojmiasto.pl zobowiązuje się do sprzedania tej gwarancji pozycji w ramach licytacji. Zasady licytacji reguluje osobny Regulamin: http://www.trojmiasto.pl/regulaminy/Regulamin-licytacji-gwarancji-pozycji-w-kategorii-katalogu-trojmiasto-pl-reg13.html
Udział w niej mogą wziąć jedynie firmy, które posiadają wykupioną gwarantowaną pozycję w kategorii, w której pozycja została zwolniona

2.1.10.3.1. Obiekt nie ma możliwości odsprzedania gwarantowanej pozycji innemu Obiektowi

2.1.10.3.2. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo przeniesienia firm z niższych pozycji na wyższą bez przeprowadzenia licytacji, przeniesienie będzie jednak następowało w kolejności co do niższych pozycji. Obiekty zalegające z płatnościami nie podlegają zasadzie przeniesienia na wyższą pozycję. O ewentualnym przeniesieniu decyduje Sprzedawca

2.1.11. Gwarancja pozycji po słowach kluczowych

2.1.11.1. Do wykupionej Prezentacji Multi, Premium lub Maxi istnieje możliwość dokupienia gwarantowanej pozycji po wybranych słowach lub frazach kluczowych

2.1.11.1.1. Gwarancje pozycji po słowach kluczowych są sprzedawane na okres maksymalnie 6 miesięcy i w przeciwieństwie do gwarancji pozycji w kategorii nie obowiązuje zasada 'pierwszeństwa w przedłużeniu' na następny okres

2.1.11.2. Do jednej Prezentacji można wykupić maksymalnie 50 słów lub fraz kluczowych z gwarancją pozycji w Bazie Firm z Trójmiasta

2.1.11.3. Po każdym słowie bądź frazie sprzedawanych jest wyłącznie 5 pierwszych pozycji

2.1.11.3.1. Gwarancje pozycji po słowie lub frazie kluczowej sprzedawane są w systemie rotacyjnym. Portal oferuje możliwość wykupienia pierwszej pozycji gwarantowanej na okres 6 miesięcy. Istnieje możliwość wykupienia kolejnych pozycji gwarantowanych (do miejsca piątego) po odpowiednio obniżonej cenie wyłącznie gdy poprzedzająca pozycja została już wykupiona. Gwarancja pozycji po słowach kluczowych kończy się dla wszystkich prezentacji w jednakowym terminie. Po jej zakończeniu firma, która znajdowała się na np. trzeciej pozycji gwarantowanej ma pierwszeństwo do wykupienia drugiej pozycji, a firma z drugiej pozycji gwarantowanej ma pierwszeństwo do wykupienia pierwszej pozycji gwarantowanej (za cenę w dniu zakupu gwarancji pozycji) Obiekt z miejsca 1. zostaje wpisany na listę oczekujących do momentu zwolnienia 5. gwarantowanej pozycji. W przypadku mniejszego zainteresowania danym słowem - istnieje możliwość utrzymania gwarantowanej pozycji po danym słowie, przy czym zawsze pierwszeństwo w wykupieniu 1. miejsca ma firma z niższą gwarancją pozycji, która miała wykupioną tę opcję na okres ostatnich maksymalnie 6 miesięcy

2.1.11.3.2. Zawsze jako pierwsza sprzedawana jest dostępna pozycja najwyższa

2.1.11.4. Cena dla każdego słowa lub frazy kluczowej obliczana jest oddzielnie, a podstawą do kalkulacji są statystyki wyświetleń

2.2. Reklama banerowa

2.2.1. Postanowienia ogólne

2.2.1.1. Reklamy banerowe sprzedawane są według liczby odsłon lub na określony czas

2.2.1.2. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, że treść reklamy jest zgodna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami

2.2.1.3. Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów: "reklama", "ogłoszenie reklamowe"

2.2.1.4. Trojmiasto.pl zrealizuje Zlecenie reklamowe po otrzymaniu podpisanego zlecenia od Zleceniodawcy. Realizacja zlecenia nastąpi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba, że strony na piśmie (pod rygorem nieważności) zgodnie wyłączą część postanowień Regulaminu

2.2.1.5. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej

2.2.1.5.1. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni własnym majątkiem za regulowanie należności, wynikających ze Zlecenia reklamowego

2.2.1.6. Trojmiasto.pl w zakresie reklamy banerowej nie świadczy usług na rzecz konsumentów

2.2.1.7. Parametry techniczne Reklamy banerowej określa Specyfikacja techniczna dostępna pod adresem: https://www.trojmiasto.pl/reklama/specyfikacja/

2.2.1.8. Trojmiasto.pl ma prawo wstrzymać/zawiesić emisję reklamy niezgodnej według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie ona uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Trojmiasto.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Trojmiasto.pl wynagrodzenia

2.2.1.9. Trojmiasto.pl może odstąpić od realizacji zlecenia w przypadku zaległości finansowych Zleceniodawcy w stosunku do Trojmiasto.pl. Za zaległość może zostać uznany każdy z nieopłaconych w wyznaczonym terminie dokumentów. W takim przypadku Trojmiasto.pl poinformuje mailowo Zleceniodawcę o braku uruchomienia kampanii z powodu zaległości finansowych. Brak emisji danego baneru w ramach odwołanej kampanii nie jest równoznaczne z brakiem obciążania Zleceniodawcy za jej zamówienie

2.2.1.10. Zleceniodawca wyraża zgodę na prezentowanie banerów wyemitowanych w ramach zlecenia, jako przykładów formatów banerowych. Równocześnie Zleceniodawca ma możliwość zgłoszenia drogą mailową wniosku o nieprezentowanie jego banerów a Trojmiasto.pl w trybie pilnym przychyli się do jego wniosku.

2.2.1.11. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Trojmiasto.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z emisją reklamy, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców

2.2.1.12. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez emisję reklamy

2.2.2. Zawarcie umowy i warunki płatności

2.2.2.1. Zamówienia Emisji Reklamy banerowej na Portalu dokonuje się poprzez formularz Zlecenia otrzymany od Opiekuna Zleceniodawcy

2.2.2.2. Do chwili pisemnego potwierdzenia Zlecenia przez Zleceniodawcę stanowi ono wstępną rezerwację terminu Reklamy banerowej i nie rodzi po stronie Trojmiasto.pl jakichkolwiek zobowiązań

2.2.2.3. Podpisane Zlecenie reklamowe musi zostać dostarczone do Trojmiasto.pl faxem, e-mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Trojmiasto.pl najpóźniej 1 dzień roboczy przed Emisją w przypadku dostarczania gotowej kreacji banerowej lub najpóźniej 3 dni robocze przed Emisją w przypadku produkcji baneru dla Zleceniodawcy przez grafika Trojmiasto.pl

2.2.2.4. Otrzymanie przez Trojmiasto.pl podpisanego przez Zleceniodawcę Zlecenia reklamowego, jest równoznaczne z zawarciem umowy i potwierdzeniem terminu Emisji

2.2.2.5. Zlecenie Emisji kampanii banerowej może zostać anulowane przez Zleceniodawcę w całości lub w części z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez ponoszenia opłat przez Zleceniodawcę

2.2.2.5.1. Rezygnację należy przesłać do Trojmiasto.pl w formie pisemnej na adresy: reklama@trojmiasto.pl oraz do osoby będącej Opiekunem Zleceniodawcy w Portalu, a także listownie do siedziby Trojmiasto.pl

2.2.2.5.2. W innych sytuacjach, aniżeli w trybie z pkt 2.2.2.5. przedterminowe rozwiązanie umowy jest niedopuszczalne (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących konsumentów)

2.2.2.6. Trojmiasto.pl wyraźnie zastrzega, że zachowuje prawo do całości ustalonego w Zleceniu wynagrodzenia, kiedy do emisji reklamy nie dojdzie z przyczyn obciążających Zleceniodawcę, w szczególności:

2.2.2.6.1. niedostarczenia materiałów do produkcji reklamy banerowej co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem Emisji

2.2.2.6.2. niedostarczenia gotowej kreacji banerowej co najmniej na 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem Emisji

2.2.2.7. Faktura za Emisję jest wystawiana ok. pierwszego dnia emisji reklamy i płatna przez Zleceniodawcę w ciągu 14 dni po jej wystawieniu

2.2.2.7.1. W przypadku braku płatności za fakturę w ustalony terminie, Trojmiasto.pl będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie

2.2.2.7.2. Wszelkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami i innymi świadczeniami publicznoprawnymi pokrywa Zleceniodawca

2.2.2.8. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych Zleceń reklamowych

2.2.2.9. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia, o ile treść Zlecenia nie stanowi inaczej

2.2.3. Realizacja i modyfikacja Zlecenia

2.2.3.1. Banery reklamowe są dostarczane przez klientów lub wykonywane na zamówienie przez grafika Trojmiasto.pl.

2.2.3.1.1. Przy zleceniu na jeden typ banera, przekraczającym kwotę 1500 zł, za wykonanie kreacji banerowej Trojmiasto.pl nie pobiera opłaty

2.2.1.1.2. Materiały do produkcji reklamy banerowej należy przesłać do Opiekuna Zleceniodawcy co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem Emisji

2.2.1.1.3. Do banera wykonywanego przez Trojmiasto.pl przysługuje jedna bezpłatna poprawka. Kolejne modyfikacje banera są płatne wg cennika

2.2.1.1.4. Gotową kreację banerową, przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją techniczną reklamy banerowej, należy przesłać do Opiekuna Zleceniodawcy co najmniej na 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem Emisji

2.2.3.2. Zleceniodawca ma prawo do zamiany kreacji baneru w trakcie emisji kampanii z zastrzeżeniem powiadomienia Trojmiasto.pl o takim zamiarze w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy od planowanego terminu zmiany

2.2.3.3. Trojmiasto.pl dokłada wszelkich starań, aby w przypadku opóźnień w dostarczeniu materiałów reklamowych, kampania została uruchomiona zgodnie z planowanym terminem lub z jak najmniejszym opóźnieniem i została zrealizowana w całości

2.2.3.3.1. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy materiałów reklamowych w odpowiednim terminie, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania tej części zamówienia ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia

2.2.3.3.2. Wielkość niezrealizowanej części zamówienia może mieć maksymalnie taki rozmiar czasowy jak duże było opóźnienie w dostarczeniu materiałów reklamowych. Oznacza to, że rozpoczęcie kampanii może zostać przesunięte w czasie o tyle, ile wyniosło opóźnienie w dostarczeniu materiałów reklamowych
2.2.3.3.3. Jeżeli kampania banerowa nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie z przyczyn niezależnych od Trojmiasto.pl, odpowiednio wydłużany zostanie czas jej realizacji lub klient będzie mógł wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu. Zapis ten nie dotyczy kampanii, które nie zostały w pełni zrealizowane z przyczyn wymienionych w punkcie 2.2.3.3.1.

2.2.3.4. Reklamacje dotyczące realizacji kampanii banerowej, klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe. Sposób zgłaszania reklamacji omówiony został w punkcie 5.1. niniejszego Regulaminu

2.2.4. Treść i styl Reklamy banerowej

2.2.4.1. Wszystkie Reklamy banerowe przeznaczone do Emisji na stronach Portalu muszą spełniać warunki określone w regulaminie oraz w Specyfikacji technicznej reklam banerowych. Trojmiasto.pl weryfikuje reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i w przypadku braku zgodności z wytycznymi może nie dopuścić do jej emisji, zachowując prawo do całości wynagrodzenia

2.2.4.2. Reklama banerowa nie może naśladować elementów stron Portalu i powinna być łatwo rozpoznawalna jako reklama

2.2.4.2.1. Reklama banerowa musi wyraźnie odcinać się od treści strony, kolorem tła lub obramowaniem kreacji.

2.2.4.3. Przyciski zamieszczane w Reklamie banerowej muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej czy pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją. Niedozwolone jest:

2.2.4.3.1. używanie w Reklamie banerowej podstawowych przycisków o treści systemowej jak: "zamknij", "ok", ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż to wynika z ich typowej funkcji

2.2.4.3.2. zamieszczanie Reklamy banerowej w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych

2.2.4.3.3. używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika

2.2.5. Rozwiązanie umowy przez Trojmiasto.pl

2.2.5.1. Trojmiasto.pl może wypowiedzieć Zlecenie przed upływem okresu emisji reklamy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

2.2.5.1.1. Zleceniodawca będzie zalegać z płatnością wynagrodzenia i pomimo pisemnego uprzedzenia przez Trojmiasto.pl o zamiarze wypowiedzenia Zlecenia i wyznaczenia dodatkowego 3 (trzy) dniowego terminu do zapłaty, Zleceniodawca nie ureguluje zaległości (wraz z należnymi odsetkami)

2.2.5.1.2. Zleceniodawca nie uzyska lub utraci prawo do używania oznaczeń zawartych w Reklamie

2.2.5.1.3. Reklama zostanie uznana lub oceniona przez właściwe władze lub Trojmiasto.pl jako sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego

2.2.5.1.4. Wystąpi jakiekolwiek inne istotne naruszenie Zlecenia lub Regulaminu przez Zleceniodawcę

2.2.5.2. Oświadczenie Trojmiasto.pl o rozwiązaniu Zlecenia z przyczyn określonych następuje w dniu doręczenia oświadczenia na adres Zleceniodawcy, w tym także na adres mailowy Zleceniodawcy2.3. Artykuły sponsorowane

2.3.1. Postanowienia ogólne

2.3.1.1. Artykuł sponsorowany może zlecić Firma posiadająca wykupioną prezentację Multi, Premium lub Maxi w Bazie Firm z Trójmiasta

2.3.1.2. Zleceniodawca ponosi koszt zamieszczenia artykułu sponsorowanego zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://www.trojmiasto.pl/reklama/news/
 w zależności od wybranego wariantu

2.3.1.3. Artykuł sponsorowany dotyczy wyłącznie spraw, produktów czy usług związanych z Trójmiastem i skierowanych do mieszkańców Trójmiasta

2.3.1.4. Artykuł sponsorowany może być wykorzystany tylko jeden raz i w przypadku Zlecenia na kolejną emisję Artykułu, treść musi być wyraźnie różna od wyemitowanego wcześniej Artykułu

2.3.1.5. Przerwa między artykułami sponsorowanymi zleconymi przez Zleceniodawcę wynosi 7 dni

2.3.1.6. Artykuł ukazuje się na głównej stronie www.trojmiasto.pl przez jeden dzień kalendarzowy w jednej z zakładek najlepiej dobranej tematycznie do treści artykułu. Są to: Kultura i Rozrywka; Sport; Biznes i nieruchomości; Wiedza i styl życia; Pasje i emocje lub Trójmiasto Deluxe.

2.3.1.6.1. Istnieje możliwość zamieszczenia Artykułu sponsorowanego w głównej zakładce - Wiadomości. Jest to usługa dodatkowo płatna - zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowe https://www.trojmiasto.pl/reklama/news/

2.3.1.6.2 Portal może wyemitować jednego dnia dwa artykuły sponsorowane- jeden standardowy w danym serwisie oraz jeden pozycjonowany w zakładce Wiadomości.

2.3.1.7. Każdy Artykuł sponsorowany jest opiniowany przez czytelników portalu trojmiasto.pl. Zleceniodawca może skorzystać z odpłatnej opcji zablokowania możliwości dodawania opinii pod artykułem, ale warunkiem jest ustalenie tej opcji przed emisją artykułu. W trakcie emisji regulaminowe opinie nie mogą być zablokowane. 

2.3.1.8. Zleceniodawca nie ma prawa do zamieszczenia artykułu sponsorowanego stworzonego przez Dziennikarza w innym miejscu niż Trojmiasto.pl

2.3.1.8.1. Prawa autorskie dotyczące artykułu sponsorowanego stworzonego przez Dziennikarza przysługują Trojmiasto.pl w pełnym zakresie

2.3.1.9. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w artykułach sponsorowanych, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej

2.3.1.10. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Trojmiasto.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z emisją materiału reklamowego, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców.

2.3.1.11. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl oraz wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem prawa poprzez emisję artykułu sponsorowanego

2.3.1.12. Wszelkie dane, które są udostępniane przez Zleceniodawcę na potrzeby korzystania z portalu są należycie zabezpieczone. Portal korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie2.3.2. Warunki publikacji i realizacja Zlecenia

2.3.2.1. Podstawą do publikacji artykułu sponsorowanego jest odesłane przez Zleceniodawcę podpisanego i opatrzonego pieczęcią firmową Zlecenia sporządzonego przez Sprzedawcę

2.3.2.2. Zleceniodawca przesyła Sprzedawcy odpowiedzialnemu za kontakt z firmą Materiały do przygotowania artykułu sponsorowanego lub gotowy tekst wraz ze zdjęciami - pocztą elektroniczną

2.3.2.2.1. Gotowy Artykuł sponsorowany należy dostarczyć najpóźniej 5 dni roboczych przed planowaną emisją

2.3.2.2.2. Materiały do przygotowania Artykułu należy przesłać do Sprzedawcy najpóźniej do godziny 11:30, na 5 pełnych dni roboczych przed ustalonym terminem emisji

2.3.2.2.3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy Materiałów lub gotowego Artykułu w odpowiednim terminie, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowane zamówienie

2.3.2.3. Trojmiasto.pl dokłada wszelkich starań, aby w przypadku opóźnień w dostarczeniu materiałów lub gotowego Artykułu, Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym terminem

2.3.2.4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Materiałów zostają one przesłane do Dziennikarza, który będzie realizował Zlecenie

2.3.2.4.1. Dziennikarz realizujący Zlecenie zostaje wyznaczony przez redakcję Trojmiasto.pl

2.3.2.4.2. Wszelkich modyfikacji, ewentualnych wypowiedzi oraz autoryzacji Artykułu sponsorowanego Zleceniodawca dokonuje z Dziennikarzem realizującym Zlecenie

2.3.2.4.3. W Artykule mogą zostać zamieszczone maksymalnie dwa linki odsyłające do stron www Zleceniodawcy. W szczególnych przypadkach, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba, istnieje możliwość dodania większej ilości linków kierujących do produktów promowanych w Artykule.

2.3.2.5. Po otrzymaniu od Zleceniodawcy akceptacji drogą mailową Artykuł sponsorowany zostaje zlecony do publikacji w terminie zawartym w zleceniu

2.3.2.5.1. Od momentu publikacji artykułu na stronach portalu Trojmiasto.pl zmiany w treści artykułu nie będą możliwe

2.3.2.5.2. Artykuł sponsorowany po emisji nie zostaje usunięty ze stron trojmiasto.pl. W późniejszym terminie dostępny jest w serwisie tematycznym a następnie przechodzi do archiwum artykułów i wyszukiwany jest po nadanych słowach kluczowych

2.3.2.6. Trojmiasto.pl ma prawo:

2.3.2.6.1. wstrzymać/zawiesić emisję artykułu sponsorowanego niezgodnego według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie on uznany za sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego

2.3.2.6.1.1. W takich przypadkach Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Trojmiasto.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Trojmiasto.pl wynagrodzenia

2.3.2.6.2. Odmówić publikacji artykułu sponsorowanego jeśli tematyka artykułu pozostaje w sprzeczności z polityką realizowaną przez portal Tromiasto.pl

2.3.2.6.3. Opublikować Artykuł sponsorowany w wybranym przez siebie serwisie tematycznym zgodnie z tematyką Artykułu sponsorowanego

2.3.2.7. Reklamacje dotyczące emisji artykułu sponsorowanego, klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe.
Sposób zgłaszania reklamacji omówiony został w punkcie 6.2. niniejszego Regulaminu


2.4.
Film partnera (Reklama V)

2.4.1. Postanowienia ogólne

2.4.1.1. Film partnera może zlecić Firma posiadająca wykupioną prezentację w Bazie Firm trojmiasto.pl

2.4.1.2. Zleceniodawca ponosi koszt emisji Filmu partnera zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowe https://www.trojmiasto.pl/reklama/banery/Strona-glowna-trojmiasto-pl-s131.html

2.4.1.3. Film partnera może dotyczyć wyłącznie spraw, produktów czy usług związanych z Trójmiastem i skierowanych do mieszkańców Trójmiasta

2.4.1.4. Film partnera może być wykorzystany tylko jeden raz i w przypadku Zlecenia na kolejną emisję Filmu, obraz musi być różny od wyemitowanego wcześniej

2.4.1.5. Przerwa między Filmami partnera zleconymi przez Zleceniodawcę wynosi 7 dni

2.4.1.6. Film partnera ukazuje się na głównej stronie www.trojmiasto.pl oraz na głównej stronie www.trojmiasto.tv, na sliderze video, jako czwarty materiał video tylko przez jeden dzień kalendarzowy

2.4.1.7. W przypadku Filmu partnera, stworzonego przez portal Trojmiasto.pl, Zleceniodawca nie ma prawa do zamieszczenia materiału w innym miejscu niż Trojmiasto.pl, bez uprzedniej akceptacji Trojmiasto.pl

2.4.1.7.1. Prawa autorskie dotyczące Filmu partnera, stworzonego przez dział video Trojmiasto.pl, przysługują Trojmiasto.pl w pełnym zakresie

2.4.1.8. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w materiale video danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej

2.4.1.9. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone Trojmiasto.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z emisją materiału reklamowego, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców.

2.4.1.10. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl oraz wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem prawa poprzez emisję Filmu partnera

2.4.1.11. Wszelkie dane, które są udostępniane przez Zleceniodawcę na potrzeby korzystania z portalu są należycie zabezpieczone. Portal korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie

2.4.2. Warunki publikacji i realizacja Zlecenia

2.4.2.1. Podstawą do publikacji Filmu partnera jest odesłane przez Zleceniodawcę podpisanego i opatrzonego pieczęcią firmową Zlecenia sporządzonego przez Sprzedawcę

2.4.2.2. Zleceniodawca zamieszcza gotowy materiał video w serwisie trojmiasto.tv poprzez panel dodawania filmów: http://trojmiasto.tv/dodaj_film.html

2.4.2.2.1. Gotowy Film partnera należy dostarczyć najpóźniej 2 dni robocze przed planowaną emisją

2.4.2.2.2. O dodaniu Filmu partnera należy powiadomić Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie

2.4.2.2.3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy Filmu partnera w odpowiednim terminie, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowane zamówienie

2.4.2.2.4. Trojmiasto.pl dokłada wszelkich starań, aby w przypadku opóźnień w dostarczeniu materiału filmowego, Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym terminem

2.4.2.3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dodaniu Filmu partnera, materiał zostanie przygotowany przez dział video do emisji oraz opatrzony adnotacją Film partnera.
2.4.2.4. Zleceniodawca może zlecić produkcję Filmu partnera, portalowi Trojmiasto.pl. W tym przypadku termin oraz warunki realizacji Zlecenia na produkcję Filmu ustala się indywidualnie ze Sprzedawcą

2.4.2.5. Trojmiasto.pl ma prawo wstrzymać/zawiesić emisję Filmu reklamowego niezgodnego według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie on uznany za sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego

2.4.2.5.1. W takich przypadkach Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Trojmiasto.pl, a w szczególności roszczenia o obniżenie należnego Trojmiasto.pl wynagrodzenia

2.4.2.6. Reklamacje dotyczące emisji Filmu partnera, klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe.
Sposób zgłaszania reklamacji omówiony został w punkcie 5.1. niniejszego Regulaminu

2.4.3. Warunki techniczne Filmu partnera

2.4.3.1. Długość filmu nie może przekroczyć 3 min

2.4.3.2. Dopuszczalna waga Filmu to 1 GB

2.4.3.3. Obsługiwane formaty Filmu to: 3gp, avi, flv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv


2.5.
Promocje

2.5.1. Postanowienia ogólne

2.5.1.1. Promocję dodaje Firma posiadająca opłaconą prezentację w Bazie Firm trojmiasto.pl

2.5.1.1.1. Za dodanie promocji nie pobiera się dodatkowej opłaty

2.5.1.1.2. Obiekt dodaje promocję za pomocą panelu edycji prezentacji

2.5.1.2. Każda dodana promocja podlega weryfikacji moderatora i dopiero po jego akceptacji zostaje opublikowana

2.5.1.3. Obiekt może wybrać więcej niż jedną kategorię dla promocji, jednak muszą one być zgodne z prezentowaną ofertą

2.5.1.4. Zaakceptowana promocja nie podlega modyfikacji przez obiekt. Możliwość jej edycji zostaje zablokowana

2.5.1.5. Oferta, która nie zawiera informacji o jasno określonej, wyraźnej różnicy między ofertą standardową a promocyjną jest odrzucana przez moderatora

2.5.1.6. Odrzucona oferta otrzymuje komentarz „niezaakceptowana przez moderatora” widoczny tylko w edycji obiektu

2.5.1.7. Promocją nazywa się ofertę dostępną dla każdego klienta (w określonym czasie) bez jakiegokolwiek warunkowania- np. 'polubienia' Obiektu na facebook.com, posiadania karty stałego klienta, karty lojalnościowej itp.

2.5.1.8. Z promocji ma prawo skorzystać każdy użytkownik portalu Trojmiasto.pl

2.5.1.8.1. Wyjątkiem jest określenie wiekowe np. oferta tylko dla studentów lub seniorów

2.5.1.9. Promocją nie jest oferta rabatowa dostępna w stałej ofercie Obiektu i widoczna w standardowym cenniku (np. 50% zniżki na nocleg dla dzieci do lat 12)

2.5.1.10. Pakiety pobytowe są odrzucane przez moderatora serwisu Promocje

2.5.1.10.1. Ofertę pakietu pobytowego nie zawierającą żadnej wyraźniej promocji należy dodać do bazy ofert, kategoria - pakiety pobytowe

2.5.1.11. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zablokowania promocji bez podania przyczyny. Obiekt jest uprawniony do złożenia reklamacji na decyzję moderatora

2.5.1.12. Obiekt nie może zamieszczać w Promocji treści bezprawnych

2.5.1.13. Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za treść ofert i Promocji zamieszczanych przez Obiekt oraz za sposób wykonania usługi / dostarczenia towarów przez Obiekt

2.5.1.14. Obiekt zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez brak realizacji lub niewłaściwą realizację Promocji zamieszczanych przez Obiekt

2.6. Automatyczny import ogłoszeń

2.6.1. W ramach wykupionej Prezentacji Multi, Premium lub Maxi istnieje możliwość uruchomienia mechanizmu automatycznej integracji ofert z serwisem ogłoszeniowym Portalu, zwanego dalej Importem.

2.6.2. Oferty przekazywane przez Obiekt w sposób zautomatyzowany do Portalu w ramach Importu mogą dotyczyć kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, kupna lub sprzedaży pojazdów mechanicznych lub ofert pracy.

2.6.3. Zasady współpracy w ramach Importu, sposób jego działania oraz dostępne kanały wymiany danych są omówione w dokumentacji Importów

2.6.4. Do ofert przekazanych Portalowi w ramach Importu zastosowanie mają wszystkie zasady zawarte w Regulaminie serwisu ogłoszenia Trojmiasto.pl

2.6.5. W przypadku gdy w ramach Importu Obiekt udostępnia Portalowi dane osobowe opiekuna lub opiekunów ofert w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub telefonu:

2.6.5.1. Obiekt oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w ofertach przetwarzanych w ramach Importu, przy czym są to wyłącznie dane zwykłe,

2.6.5.2. Portal oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu ogłoszeniowego,

2.6.5.3. Obie strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawo osób, których dane dotyczą,

2.6.5.4. Obiekt zobowiązuje się dokonywać Importu w sposób zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa udostępnianych danych osobowych zawartych w ofertach, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej i dobrych praktyk dotyczących zabezpieczeń

2.6.5.5. Obiekt zobowiązuje się uzyskać zgody osób, których dane dotyczą, na udostępnianie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Portal w związku z Importem,

2.6.5.6. Obiekt powinien dysponować potwierdzeniem uzyskania ww. zgód i spełnienia obowiązku informacyjnego RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych – w formie dokumentowej (podpisanych formularzy zgody) lub innej pozwalającej na wypełnienie zasady rozliczalności wskazanej w RODO i okazać je Portalowi na każde żądanie,

2.6.5.7. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Portal przy wykorzystaniu systemów informatycznych w następujących etapach:

- max 1 rok od czasu ostatniej aktualizacji lub do czasu zablokowania wynikającego z danych otrzymanych w Imporcie będą wyświetlane w serwisie ogłoszeniowym Portalu (ogloszenia.trojmiasto.pl),

- 1 rok będą dostępne w archiwum ogłoszeń znajdującym się w panelu użytkownika,

- 5 lat w formie archiwalnej, nie wyświetlane na stronach Portalu

2.5.6.8. Obiekt poświadcza zaznajomienie się z ww. zasadami poprzez przygotowane przez Portal narzędzie (np. formularz w panelu użytkownika, automatyczny mailing lub inne), które zostanie wskazane na adekwatnym etapie współpracy


3. Warunki techniczne

3.1. Korzystanie z Portalu jest możliwe przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych:

 - Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej

 - Firefox w wersji oprogramowania 3.5 lub nowszej

  - Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej

 - Internet Explorer w wersji oprogramowania 6 lub nowszej

 - Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej

3.2. Wszelkie dane, które są udostępniane przez Obiekt na potrzeby korzystania z Portalu są należycie zabezpieczone. Trojmiasto.pl korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie

4.
Płatności

4.1. Płatności za zamówione usługi można dokonywać za pomocą:

- Płatności on-line
- Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
    

- Przelewów bankowych

4.1.1. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.

4.2. Czas realizacji zamówienia:

4.2.1. w przypadku płatności on-line- po zaakceptowaniu transakcji przez operatora
4.2.2. w przypadku płatności kartą płatniczą- od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
4.2.3. w przypadku przelewu- po zaksięgowaniu płatności na koncie Trojmiasto.pl

4.3. Sposoby zwrotu środków:

4.3.1. w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta on-line, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Zamawiającego
4.3.2. w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
4.3.3. w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta za pomocą przelewu bankowego, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Zamawiającego


5.
Przetwarzanie danych - klauzula informacyjna

5.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawców, jak również konieczność podjęcia działań zmierzających do wywiązania się z umowy ze Zleceniodawcą. W momencie złożenia formularza zlecenia Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Trojmiasto.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych, udostępnianych przez Zleceniodawcę potwierdza on, że posiada niezbędne zgody osób, których dane dotyczą i wypełni względem tych osób obowiązek informacyjny, który z mocy prawa ciąży na Zleceniodawcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

5.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania osobom zawierającym i realizującym umowę w jej imieniu, których dane będą udostępniane drugiej Stronie zlecenia/umowy w związku z ich zawarciem i realizacją, informacji o drugiej stronie jako administratorze tych danych wskazane w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

5.4. Administratorem danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul Heweliusza 18. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Trojmiasto.pl. 

5.5. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również po zakończeniu realizacji Zlecenia w celu przeprowadzania przez Trojmiasto.pl wewnętrznych analiz, badania rynku, sporządzania statystyk oraz na przechowywanie tych danych osobowych. Trojmiasto.pl nie będzie wykorzystywał tych danych w innym celu, w szczególności w celu reklamy, promocji i marketingu usług własnych, ani innych podmiotów. 

5.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymaganych w formularzu zlecenia jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Trojmiasto.pl. Zleceniodawca w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5.6.1. Dane podawane przez w formularzu zlecenia są wykorzystywane do czynności związanych z ewentualnym procesem weryfikacji prawdziwości podanych przez Zleceniodawców danych, a także są wykorzystywane w celach rozliczeniowych. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Zleceniodawca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki

5.6.2. Dane Zleceniodawców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości

5.6.3. Zleceniodawca ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu zlecenia niezwłocznie po każdej zmianie tych danych

5.7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.
Postanowienia końcowe

6.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w prezentacji/banerze/artykule/promocji/filmie- informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

6.2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Umowy lub Zlecenia należy przesłać do Trojmiasto.pl w formie pisemnej na adresy mailowe: reklama@trojmiasto.pl oraz do osoby będącej Opiekunem Zleceniodawcy w Portalu, a także listownie do siedziby Trojmiasto.pl

6.2.1. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia.

6.2.2.Termin rozpoznania reklamacji zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłana do Zleceniodawcy decyzja Trojmiasto.pl, na adres mailowy Zleceniodawcy

6.2.3. Trojmiasto.pl nie ma obowiązku reakcji na ewentualne uwagi do decyzji reklamacyjnych, w przypadku sporu, Zleceniodawcy pozostaje droga sądowa

6.3. Prawo właściwe i spory

6.3.1. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego
6.3.2. Podpisując Zlecenie reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu i zawartych umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Trojmiasto.pl. Powyższe nie dotyczy konsumentów

6.4. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku treści Regulaminu

6.4.1. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, wiążą Zleceniodawców, chyba że Zleceniodawca skorzysta z uprawnienia z art. 384(1) Kodeksu Cywilnego. Powyższe nie dotyczy konsumentów. W przypadku konsumentów zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem doręczenia zmian Konsumentowi, np. w formie maila wysłanego na adres wskazany w formularzu Zlecenia